Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 19/01/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 04897 về 68 lần - win Đầu 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68409 về 61 lần - win Đầu 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 52691 về 52 lần - win Đầu 2 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 84567 về 54 lần - win Đuôi 7 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 82479 về 56 lần - win Đuôi 7 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 87152 về 65 lần - win Đuôi 1 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 24791 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 46253 về 53 lần - win Tổng 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 56702 về 53 lần - win Tổng 5 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 18/01/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 82739 về 54 lần - win Đầu 2 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 08476 về 50 lần - win Đầu 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 08674 về 66 lần - win Đầu 0 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 48921 về 60 lần - win Đuôi 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 28714 về 60 lần - win Đuôi 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 23148 về 60 lần - win Đuôi 1 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 61270 về 61 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 20867 về 59 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 04862 về 62 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 17/01/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 90463 về 59 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 06943 về 58 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 38406 về 64 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 47286 về 59 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 46805 về 58 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 27680 về 52 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 62014 về 63 lần - win Tổng 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 20438 về 57 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 20613 về 53 lần - win Tổng 6 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 16/01/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 14835 về 57 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 87943 về 52 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 01689 về 51 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 84165 về 51 lần - win Đuôi 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 64518 về 57 lần - win Đuôi 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 68423 về 61 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 15976 về 54 lần - win Tổng 6 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 60128 về 54 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 28607 về 57 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 15/01/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 64938 về 58 lần - win Đầu 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 15728 về 52 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 34086 về 64 lần - win Đầu 8 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 32701 về 51 lần - win Đuôi 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 84169 về 64 lần - win Đuôi 1 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 72683 về 51 lần - win Đuôi 2 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 20613 về 56 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 26914 về 57 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 26013 về 52 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 14/01/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 26750 về 51 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 15897 về 59 lần - win Đầu 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 08674 về 64 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 18246 về 59 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 84169 về 65 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 23184 về 58 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 37689 về 57 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 26491 về 60 lần - win Tổng 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 48602 về 62 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 13/01/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 90463 về 57 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 78935 về 50 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 08675 về 67 lần - win Đầu 6 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 47286 về 59 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 65148 về 57 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 23816 về 60 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 62041 về 64 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 61024 về 59 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 48602 về 64 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 12/01/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 07831 về 66 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 04283 về 52 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 47038 về 58 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 46210 về 53 lần - win Đuôi 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 24186 về 57 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 48721 về 61 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 05617 về 60 lần - win Tổng 0 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 20468 về 53 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 04137 về 60 lần - win Tổng 0 ngày 3;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 11/01/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 80691 về 59 lần - win Đầu 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68049 về 62 lần - win Đầu 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 91486 về 57 lần - win Đầu 8 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 47286 về 59 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 82749 về 56 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 76081 về 54 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 21073 về 57 lần - win Tổng 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 46253 về 53 lần - win Tổng 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 64017 về 60 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 10/01/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 83279 về 54 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 17258 về 54 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 60183 về 51 lần - win Đầu 8 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 48921 về 61 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 84129 về 65 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 64823 về 60 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 61072 về 64 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 26479 về 61 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 26801 về 61 lần - win Tổng 8 ngày 3;