Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 23/10/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 31048 về 50 lần - win Đầu 3 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 21634 về 52 lần - win Đầu 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 21379 về 57 lần - win Đầu 2 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 40162 về 62 lần - win Đuôi 6 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 05712 về 59 lần - win Đuôi 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 18759 về 51 lần - win Đuôi 5 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 60173 về 62 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 93271 về 52 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 63152 về 52 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 22/10/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81420 về 51 lần - win Đầu 2 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 69254 về 59 lần - win Đầu 2 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 60812 về 57 lần - win Đầu 2 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 62415 về 56 lần - win Đuôi 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 12047 về 61 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 04293 về 55 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 39806 về 55 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 03526 về 54 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 71290 về 50 lần - win Tổng 7 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 21/10/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18063 về 57 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16874 về 55 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18432 về 61 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 04825 về 62 lần - win Đuôi 5 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 06792 về 50 lần - win Đuôi 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 02648 về 55 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 80251 về 62 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 81375 về 57 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 81560 về 52 lần - win Tổng 6 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 20/10/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 26751 về 56 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 45279 về 53 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 60182 về 60 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 80957 về 56 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 71346 về 57 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 04293 về 55 lần - win Đuôi 3 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 59810 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 51039 về 53 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 17926 về 53 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 19/10/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16308 về 63 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 12643 về 50 lần - win Đầu 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 50126 về 51 lần - win Đầu 2 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 69284 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 02157 về 55 lần - win Đuôi 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 09518 về 49 lần - win Đuôi 5 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 79054 về 52 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 93217 về 49 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 59874 về 60 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 18/10/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16389 về 52 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 12634 về 52 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 52316 về 57 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 26081 về 55 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 02157 về 55 lần - win Đuôi 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 58736 về 54 lần - win Đuôi 5 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 70981 về 64 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 93271 về 52 lần - win Tổng 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 50812 về 57 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 17/10/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 84520 về 56 lần - win Đầu 2 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 08295 về 54 lần - win Đầu 2 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18436 về 54 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 75824 về 52 lần - win Đuôi 5 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 82491 về 54 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 20469 về 53 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 54731 về 61 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 02687 về 57 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 50932 về 54 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 16/10/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 27685 về 60 lần - win Đầu 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 08429 về 57 lần - win Đầu 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 51206 về 49 lần - win Đầu 0 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 80957 về 54 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 82049 về 53 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 01572 về 43 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 59812 về 59 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 02647 về 55 lần - win Tổng 0 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 59784 về 57 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 15/10/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16380 về 61 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 82459 về 58 lần - win Đầu 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 60183 về 63 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 69240 về 54 lần - win Đuôi 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 82174 về 55 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 02493 về 56 lần - win Đuôi 9 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 79054 về 53 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 45608 về 58 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 17963 về 54 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 14/10/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 13689 về 54 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 84259 về 59 lần - win Đầu 2 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81436 về 57 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 20619 về 57 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 82174 về 58 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 02461 về 59 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 70981 về 63 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 45683 về 55 lần - win Tổng 8 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 18567 về 56 lần - win Tổng 7 ngày 1;