Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 16/11/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68973 về 62 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 63829 về 66 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81476 về 52 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 78504 về 63 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 43892 về 59 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 73954 về 55 lần - win Đuôi 4 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 13956 về 54 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 61095 về 54 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 19540 về 61 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 15/11/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 36824 về 49 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 67432 về 66 lần - win Đầu 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 26481 về 59 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 46802 về 63 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 98376 về 59 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 79850 về 62 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 05861 về 50 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 52941 về 61 lần - win Tổng 2 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 38495 về 62 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 14/11/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 63478 về 60 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 48567 về 51 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 64785 về 55 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 65219 về 54 lần - win Đuôi 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 84573 về 50 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 56049 về 53 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 18049 về 59 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 89427 về 58 lần - win Tổng 2 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 19587 về 62 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 13/11/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68032 về 56 lần - win Đầu 8 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 84763 về 58 lần - win Đầu 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 24630 về 55 lần - win Đầu 4 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89126 về 50 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 61795 về 56 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 38590 về 59 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 80175 về 57 lần - win Tổng 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 45139 về 56 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 59804 về 56 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 12/11/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68035 về 55 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 67432 về 65 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68345 về 62 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 98213 về 51 lần - win Đuôi 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 98376 về 60 lần - win Đuôi 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 78935 về 54 lần - win Đuôi 9 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 80157 về 57 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 52914 về 59 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 94065 về 57 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 11/11/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68394 về 59 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 13286 về 61 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 67045 về 57 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 75840 về 61 lần - win Đuôi 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 65938 về 53 lần - win Đuôi 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 85146 về 53 lần - win Đuôi 1 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 13956 về 54 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 19637 về 60 lần - win Tổng 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 51894 về 58 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 10/11/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 86417 về 55 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 45869 về 52 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 26451 về 57 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 07958 về 63 lần - win Đuôi 0 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 85473 về 48 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 97850 về 62 lần - win Đuôi 0 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 49563 về 62 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 89421 về 56 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 43895 về 60 lần - win Tổng 8 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 09/11/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 65038 về 54 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 45860 về 55 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81467 về 52 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89231 về 53 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 87543 về 48 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 73952 về 51 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 08149 về 56 lần - win Tổng 8 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 89421 về 58 lần - win Tổng 2 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 19450 về 62 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 08/11/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 43572 về 53 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 64732 về 65 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 67045 về 54 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 09568 về 57 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89736 về 59 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 85164 về 55 lần - win Đuôi 4 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 35901 về 59 lần - win Tổng 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 59712 về 54 lần - win Tổng 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 18054 về 57 lần - win Tổng 5 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 07/11/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 63480 về 61 lần - win Đầu 6 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 31486 về 62 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 63851 về 55 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 26583 về 49 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 05483 về 59 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 39485 về 54 lần - win Đuôi 9 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 18409 về 61 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 18095 về 55 lần - win Tổng 5 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 81634 về 65 lần - win Tổng 6 ngày 2;