Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 14/09/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 96701 về 52 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 06398 về 48 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 93804 về 55 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 74283 về 57 lần - win Đuôi 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 90862 về 56 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 72965 về 60 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06249 về 52 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 08427 về 62 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 86024 về 46 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 13/09/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 61385 về 64 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 09541 về 63 lần - win Đầu 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 06875 về 67 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 58961 về 57 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 35286 về 62 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 23861 về 57 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 15628 về 61 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 75092 về 55 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 64810 về 66 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 12/09/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 21406 về 51 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 62874 về 60 lần - win Đầu 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 14897 về 48 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 12845 về 58 lần - win Đuôi 2 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 20417 về 53 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 85016 về 62 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 78206 về 56 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 81240 về 59 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 08142 về 58 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 11/09/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 61385 về 65 lần - win Đầu 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68274 về 62 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 98603 về 55 lần - win Đầu 8 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 58960 về 63 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 20847 về 51 lần - win Đuôi 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 87640 về 58 lần - win Đuôi 7 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 15628 về 61 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 82140 về 61 lần - win Tổng 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 70213 về 44 lần - win Tổng 0 ngày 3;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 10/09/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 96073 về 63 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 63942 về 62 lần - win Đầu 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68310 về 62 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 74283 về 60 lần - win Đuôi 7 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 46270 về 52 lần - win Đuôi 7 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 52698 về 53 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06241 về 53 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 41280 về 55 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 21768 về 59 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 09/09/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68749 về 54 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 19652 về 59 lần - win Đầu 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 87916 về 64 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 23609 về 58 lần - win Đuôi 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 02179 về 56 lần - win Đuôi 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 94182 về 56 lần - win Đuôi 1 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 20718 về 61 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 01276 về 56 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 04712 về 57 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 08/09/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 61358 về 62 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68031 về 59 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 08529 về 58 lần - win Đầu 8 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 59860 về 62 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 92587 về 60 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 29458 về 61 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 15627 về 63 lần - win Tổng 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 75641 về 60 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 28401 về 59 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 07/09/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 63158 về 61 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 04951 về 65 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 06874 về 60 lần - win Đầu 6 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 59860 về 64 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 35298 về 53 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 21038 về 55 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 15602 về 60 lần - win Tổng 1 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 05792 về 55 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 64801 về 66 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 06/09/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 83067 về 56 lần - win Đầu 6 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68274 về 63 lần - win Đầu 6 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 42690 về 58 lần - win Đầu 6 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 14289 về 49 lần - win Đuôi 8 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 20489 về 53 lần - win Đuôi 8 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 54971 về 52 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 60185 về 55 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 82140 về 62 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 72051 về 63 lần - win Tổng 7 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 05/09/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 96073 về 63 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 87963 về 54 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 96083 về 58 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 42783 về 58 lần - win Đuôi 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 85412 về 68 lần - win Đuôi 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 87462 về 61 lần - win Đuôi 7 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06241 về 52 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 14278 về 61 lần - win Tổng 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 02713 về 47 lần - win Tổng 7 ngày 3;