Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT
Xem thống kê từ ngày đến ngày
Bạn chưa phải là thành viên Pro, nên không được xem thống kê trong 3 ngày gần nhất

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 20/09/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68503 về 56 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 64851 về 69 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 64781 về 58 lần - win Đầu 7 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 83291 về 53 lần - win Đuôi 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 79058 về 56 lần - win Đuôi 8 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 54716 về 55 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 08149 về 57 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 94306 về 58 lần - win Tổng 3 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 81957 về 60 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 19/09/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68724 về 62 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 84760 về 58 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 60574 về 57 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 70835 về 58 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 61975 về 54 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 85196 về 56 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 48579 về 53 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 49251 về 51 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 49107 về 54 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 18/09/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 86537 về 54 lần - win Đầu 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 46982 về 56 lần - win Đầu 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 24630 về 60 lần - win Đầu 2 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 46803 về 59 lần - win Đuôi 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 59780 về 63 lần - win Đuôi 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 35092 về 48 lần - win Đuôi 0 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 13640 về 51 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 19684 về 63 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 90745 về 55 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 17/09/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 86417 về 59 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 46982 về 55 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 63875 về 52 lần - win Đầu 7 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 09783 về 64 lần - win Đuôi 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 59780 về 63 lần - win Đuôi 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 07863 về 55 lần - win Đuôi 3 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 49561 về 59 lần - win Tổng 4 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 19648 về 64 lần - win Tổng 4 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 17935 về 50 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 16/09/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 60385 về 58 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 64851 về 66 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 64718 về 56 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89213 về 53 lần - win Đuôi 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 79508 về 58 lần - win Đuôi 0 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 54671 về 58 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 04819 về 57 lần - win Tổng 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 94130 về 57 lần - win Tổng 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 81579 về 60 lần - win Tổng 9 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 15/09/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68931 về 59 lần - win Đầu 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68295 về 60 lần - win Đầu 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 84067 về 50 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 75086 về 59 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 94318 về 57 lần - win Đuôi 3 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 73810 về 54 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 13605 về 51 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 16309 về 57 lần - win Tổng 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 19540 về 66 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 14/09/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 86415 về 61 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 83629 về 62 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68470 về 57 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 09785 về 63 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 74168 về 59 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 79841 về 53 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 49156 về 59 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 04379 về 62 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 94801 về 55 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 13/09/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 63480 về 64 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 30764 về 62 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 89731 về 51 lần - win Đầu 8 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 61235 về 53 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 30486 về 60 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 43062 về 53 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 18490 về 60 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 19074 về 56 lần - win Tổng 4 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 19356 về 53 lần - win Tổng 6 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 12/09/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 86374 về 50 lần - win Đầu 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 84706 về 56 lần - win Đầu 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 64178 về 55 lần - win Đầu 6 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 48036 về 56 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 16975 về 54 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 54671 về 59 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 13406 về 51 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 49125 về 52 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 85971 về 58 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 11/09/2018
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68735 về 52 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81576 về 66 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 63872 về 53 lần - win Đầu 6 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 48369 về 53 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 50387 về 57 lần - win Đuôi 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 07386 về 52 lần - win Đuôi 0 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 13406 về 50 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 71295 về 59 lần - win Tổng 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 19735 về 51 lần - win Tổng 1 ngày 2;