Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 08/04/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16354 về 56 lần - win Đầu 1 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 54921 về 52 lần - win Đầu 1 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81243 về 66 lần - win Đầu 1 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 06124 về 63 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 80165 về 59 lần - win Đuôi 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 08964 về 57 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 90716 về 52 lần - win Tổng 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 09415 về 54 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 85130 về 62 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 07/04/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 28341 về 63 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 28134 về 60 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16083 về 56 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 08649 về 58 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 62598 về 55 lần - win Đuôi 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 08927 về 63 lần - win Đuôi 0 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 28075 về 56 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 29047 về 58 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 09245 về 63 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 06/04/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 15893 về 63 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 89105 về 64 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 90256 về 57 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 05387 về 51 lần - win Đuôi 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 03957 về 61 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 67983 về 58 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 14287 về 53 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 97625 về 50 lần - win Tổng 2 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 14759 về 60 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 05/04/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16345 về 54 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18325 về 52 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 85132 về 52 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 01623 về 61 lần - win Đuôi 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 80679 về 58 lần - win Đuôi 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 80564 về 62 lần - win Đuôi 0 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 09176 về 54 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 02397 về 56 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 92817 về 50 lần - win Tổng 2 ngày 3;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 04/04/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 08529 về 56 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 89105 về 63 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 45018 về 53 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89057 về 56 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 03597 về 61 lần - win Đuôi 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89506 về 54 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 05371 về 56 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 97628 về 54 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 10624 về 55 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 03/04/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 50189 về 51 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 54926 về 53 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16830 về 58 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 59368 về 56 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 16895 về 55 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 08972 về 63 lần - win Đuôi 0 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 42589 về 55 lần - win Tổng 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 04925 về 49 lần - win Tổng 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 09243 về 60 lần - win Tổng 0 ngày 3;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 02/04/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 50186 về 56 lần - win Đầu 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 65238 về 56 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81243 về 67 lần - win Đầu 1 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 98356 về 55 lần - win Đuôi 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 08279 về 61 lần - win Đuôi 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 06498 về 57 lần - win Đuôi 0 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 24958 về 55 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 72408 về 48 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 85310 về 62 lần - win Tổng 1 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 01/04/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 50816 về 59 lần - win Đầu 1 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 01386 về 51 lần - win Đầu 1 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 85132 về 55 lần - win Đầu 1 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 98563 về 56 lần - win Đuôi 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89647 về 57 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 80654 về 60 lần - win Đuôi 5 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 42958 về 55 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 52091 về 58 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 92817 về 49 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 31/03/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 28341 về 65 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 54216 về 54 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 90612 về 53 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 08419 về 60 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 91850 về 54 lần - win Đuôi 5 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 97682 về 57 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 28709 về 54 lần - win Tổng 2 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 04921 về 50 lần - win Tổng 2 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 17495 về 60 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 30/03/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18539 về 62 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81903 về 63 lần - win Đầu 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 90162 về 54 lần - win Đầu 9 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 07835 về 50 lần - win Đuôi 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 03795 về 61 lần - win Đuôi 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 69782 về 60 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 14287 về 54 lần - win Tổng 2 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 97628 về 56 lần - win Tổng 2 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 71945 về 63 lần - win Tổng 5 ngày 2;