Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 17/05/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 38246 về 61 lần - win Đầu 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 36180 về 59 lần - win Đầu 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 62840 về 50 lần - win Đầu 4 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 58643 về 64 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89251 về 63 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 78950 về 58 lần - win Đuôi 9 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 16874 về 60 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 15867 về 61 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 01483 về 51 lần - win Tổng 3 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 16/05/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16534 về 56 lần - win Đầu 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 84725 về 57 lần - win Đầu 4 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81352 về 60 lần - win Đầu 3 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 59806 về 66 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 91842 về 70 lần - win Đuôi 2 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 92470 về 52 lần - win Đuôi 2 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 51682 về 61 lần - win Tổng 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 86145 về 70 lần - win Tổng 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 68410 về 62 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 15/05/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 67089 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 23085 về 51 lần - win Đầu 3 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81345 về 59 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 72948 về 63 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89016 về 60 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 98247 về 51 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 68497 về 55 lần - win Tổng 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 08143 về 60 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 68471 về 70 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 14/05/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18247 về 61 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16439 về 56 lần - win Đầu 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81649 về 59 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 93478 về 45 lần - win Đuôi 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 42390 về 59 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89126 về 57 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 24958 về 53 lần - win Tổng 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 08126 về 51 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 61578 về 53 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 13/05/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 76019 về 55 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 36107 về 57 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81496 về 58 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 79248 về 63 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89521 về 60 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89126 về 58 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 69847 về 57 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 18567 về 61 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 61578 về 56 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 12/05/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 94268 về 49 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 84576 về 52 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 31845 về 59 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 12980 về 63 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 59618 về 60 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 98470 về 50 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 01946 về 63 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 54816 về 60 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 68174 về 70 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 11/05/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 38241 về 54 lần - win Đầu 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 13684 về 52 lần - win Đầu 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 30482 về 51 lần - win Đầu 0 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 54863 về 65 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 59627 về 61 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 19283 về 58 lần - win Đuôi 8 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 16874 về 61 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 17928 về 47 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 68471 về 65 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 10/05/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 36471 về 50 lần - win Đầu 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 23850 về 49 lần - win Đầu 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 42169 về 58 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 15384 về 58 lần - win Đuôi 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89016 về 61 lần - win Đuôi 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 08492 về 61 lần - win Đuôi 0 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 16803 về 68 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 08143 về 58 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 58246 về 58 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 09/05/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 15683 về 59 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16493 về 56 lần - win Đầu 3 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81349 về 59 lần - win Đầu 3 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 96571 về 58 lần - win Đuôi 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 42390 về 60 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 95847 về 55 lần - win Đuôi 5 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 15634 về 51 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 60128 về 52 lần - win Tổng 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 68147 về 68 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 08/05/2019
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 83241 về 56 lần - win Đầu 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 84751 về 49 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 89467 về 63 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 54683 về 66 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 59167 về 62 lần - win Đuôi 5 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 98452 về 60 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 61874 về 62 lần - win Tổng 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 54816 về 60 lần - win Tổng 8 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 18405 về 64 lần - win Tổng 0 ngày 1;