Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 15/01/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 27861 về 59 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 83910 về 56 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 23416 về 56 lần - win Đầu 4 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 01739 về 55 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 82679 về 59 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 82971 về 64 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 70518 về 54 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 02753 về 60 lần - win Tổng 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 78910 về 59 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 14/01/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 13269 về 51 lần - win Đầu 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 21603 về 52 lần - win Đầu 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81537 về 51 lần - win Đầu 3 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 26074 về 53 lần - win Đuôi 6 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 50721 về 54 lần - win Đuôi 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 80576 về 56 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 70895 về 65 lần - win Tổng 0 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 97325 về 52 lần - win Tổng 3 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 98217 về 51 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 13/01/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 54016 về 57 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18063 về 64 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 42315 về 53 lần - win Đầu 3 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 78945 về 60 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 67201 về 60 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 28761 về 61 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 28459 về 56 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 58920 về 64 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 97810 về 58 lần - win Tổng 1 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 12/01/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18526 về 61 lần - win Đầu 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18764 về 65 lần - win Đầu 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 21683 về 56 lần - win Đầu 6 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 70953 về 53 lần - win Đuôi 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 06129 về 53 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 03486 về 54 lần - win Đuôi 8 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 51273 về 59 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 87951 về 65 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 07961 về 52 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 11/01/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 80134 về 47 lần - win Đầu 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 23850 về 54 lần - win Đầu 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 50263 về 49 lần - win Đầu 0 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 65827 về 54 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 84610 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 69803 về 55 lần - win Đuôi 9 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 98015 về 51 lần - win Tổng 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 05928 về 61 lần - win Tổng 5 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 59784 về 61 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 10/01/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 13269 về 52 lần - win Đầu 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 12063 về 59 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 56023 về 52 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 26084 về 52 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 68247 về 55 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 96804 về 57 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 78095 về 63 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 78610 về 55 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 95748 về 64 lần - win Tổng 7 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 09/01/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 27643 về 66 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 28035 về 57 lần - win Đầu 0 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16842 về 62 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 80569 về 56 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 84160 về 55 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 19025 về 63 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 58109 về 61 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 50928 về 60 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 52907 về 62 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 08/01/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18246 về 66 lần - win Đầu 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 12068 về 59 lần - win Đầu 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18763 về 51 lần - win Đầu 6 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 80174 về 59 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 62847 về 53 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 01652 về 60 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 28705 về 52 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 70168 về 55 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 70852 về 55 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 07/01/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18523 về 60 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 18036 về 66 lần - win Đầu 6 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 81345 về 62 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 70935 về 56 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 67201 về 60 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 07384 về 56 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 51237 về 62 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 58290 về 64 lần - win Tổng 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 85137 về 63 lần - win Tổng 8 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 06/01/2021
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 19468 về 48 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 28304 về 61 lần - win Đầu 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 12586 về 52 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 10624 về 63 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 81642 về 57 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 40178 về 53 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 67091 về 55 lần - win Tổng 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 05918 về 62 lần - win Tổng 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 79853 về 59 lần - win Tổng 9 ngày 2;