Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 18/02/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 34186 về 58 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 09154 về 68 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 06874 về 67 lần - win Đầu 0 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 18467 về 53 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 57326 về 54 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 21340 về 57 lần - win Đuôi 4 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 67039 về 50 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 13756 về 64 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 08462 về 59 lần - win Tổng 4 ngày 3;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 17/02/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 89237 về 55 lần - win Đầu 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68493 về 62 lần - win Đầu 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 34708 về 59 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 48107 về 56 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 82749 về 55 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 40875 về 58 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 16072 về 65 lần - win Tổng 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 46352 về 57 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 30471 về 59 lần - win Tổng 7 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 16/02/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 34816 về 59 lần - win Đầu 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 09457 về 66 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 08674 về 67 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 18465 về 53 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 57320 về 47 lần - win Đuôi 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 21340 về 57 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 67093 về 49 lần - win Tổng 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 17032 về 60 lần - win Tổng 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 04862 về 60 lần - win Tổng 8 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 15/02/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 07839 về 64 lần - win Đầu 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 79804 về 64 lần - win Đầu 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 43098 về 60 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 42617 về 53 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 74361 về 58 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 76253 về 56 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06581 về 54 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 09714 về 67 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 21603 về 56 lần - win Tổng 3 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 14/02/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 48630 về 58 lần ;    

- Đầu 48630 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 06947 về 55 lần - win Đầu 7 ngày 3;    

- Đầu 06947 về 55 lần - win Đầu 7 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 94816 về 57 lần - win Đầu 1 ngày 2;    

- Đầu 94816 về 57 lần - win Đầu 1 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 87324 về 60 lần - win Đuôi 7 ngày 2;    

- Đuôi 87324 về 60 lần - win Đuôi 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 41680 về 56 lần - win Đuôi 6 ngày 3;    

- Đuôi 41680 về 56 lần - win Đuôi 6 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 78640 về 55 lần - win Đuôi 7 ngày 2;    

- Đuôi 78640 về 55 lần - win Đuôi 7 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 34165 về 57 lần - win Tổng 3 ngày 3;    

- Tổng 34165 về 57 lần - win Tổng 3 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 24306 về 58 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

- Tổng 24306 về 58 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 64017 về 56 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

- Tổng 64017 về 56 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 13/02/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 72694 về 51 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 09745 về 65 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 61907 về 49 lần - win Đầu 1 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 18624 về 54 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 53706 về 50 lần - win Đuôi 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 68423 về 58 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 36978 về 55 lần - win Tổng 8 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 13072 về 59 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 20687 về 56 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 12/02/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 86490 về 56 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 68490 về 61 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 94817 về 55 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 76248 về 55 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 82749 về 55 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 78640 về 54 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 21043 về 53 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 46325 về 55 lần - win Tổng 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 64071 về 55 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 11/02/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 72681 về 51 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 78094 về 62 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 60578 về 56 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 81264 về 54 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 47631 về 58 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 24981 về 65 lần - win Đuôi 2 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 36798 về 56 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 70941 về 68 lần - win Tổng 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 21674 về 59 lần - win Tổng 1 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 10/02/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 72618 về 54 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 09754 về 65 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 16079 về 50 lần - win Đầu 9 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 81246 về 57 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 53706 về 49 lần - win Đuôi 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 68423 về 56 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 37682 về 56 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 13072 về 62 lần - win Tổng 1 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 20687 về 59 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 09/02/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 86049 về 54 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 04875 về 51 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 38049 về 56 lần - win Đầu 4 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 72469 về 50 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 27084 về 60 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 76234 về 53 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 21034 về 55 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 26087 về 59 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 20613 về 53 lần - win Tổng 1 ngày 1;