Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 02/04/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:+ Thống kê đuôi:+ Thống kê tổng:THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 01/04/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 13084 về 54 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 01473 về 61 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 04869 về 53 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 84125 về 54 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 74218 về 64 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 74251 về 55 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 70369 về 51 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 62319 về 61 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 26183 về 55 lần ;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 31/03/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 40891 về 67 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 06794 về 53 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 40197 về 63 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 65842 về 53 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 51460 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 21607 về 59 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 25374 về 55 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 23806 về 54 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 67108 về 60 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 30/03/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 31804 về 54 lần - win Đầu 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 15420 về 59 lần - win Đầu 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 94528 về 66 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 84126 về 54 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 64891 về 58 lần - win Đuôi 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 75413 về 49 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 73096 về 50 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 69120 về 55 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 05867 về 60 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 29/03/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 07813 về 65 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 04713 về 61 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 87403 về 61 lần - win Đầu 0 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 46270 về 52 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 74128 về 64 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 41938 về 57 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06814 về 50 lần - win Tổng 0 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 61327 về 59 lần - win Tổng 2 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 32410 về 64 lần - win Tổng 2 ngày 2;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 28/03/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 07816 về 64 lần - win Đầu 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 97803 về 64 lần - win Đầu 0 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 40869 về 53 lần - win Đầu 0 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 46270 về 52 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 73416 về 62 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 74251 về 54 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 08615 về 53 lần - win Tổng 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 01952 về 59 lần - win Tổng 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 26183 về 56 lần - win Tổng 2 ngày 3;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 27/03/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 48309 về 58 lần ;    

- Đầu 48309 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 79083 về 67 lần ;    

- Đầu 79083 về 67 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 06841 về 61 lần - win Đầu 1 ngày 3;    

- Đầu 06841 về 61 lần - win Đầu 1 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 73281 về 57 lần ;    

- Đuôi 73281 về 57 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 73416 về 63 lần - win Đuôi 4 ngày 3;    

- Đuôi 73416 về 63 lần - win Đuôi 4 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 36240 về 57 lần - win Đuôi 4 ngày 3;    

- Đuôi 36240 về 57 lần - win Đuôi 4 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 35146 về 58 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

- Tổng 35146 về 58 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 09152 về 60 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

- Tổng 09152 về 60 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 04396 về 54 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

- Tổng 04396 về 54 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 26/03/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 64890 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 82496 về 56 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 94287 về 60 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 74268 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 82479 về 59 lần - win Đuôi 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 74183 về 51 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 12037 về 52 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 46237 về 60 lần - win Tổng 4 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 05678 về 57 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 25/03/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 28973 về 55 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 04826 về 55 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 94287 về 58 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 41862 về 62 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 42108 về 60 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 74183 về 51 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 16072 về 61 lần - win Tổng 0 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 02468 về 57 lần - win Tổng 8 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06587 về 56 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 24/03/2020
        (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 58091 về 63 lần - win Đầu 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 96432 về 64 lần - win Đầu 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 94825 về 66 lần - win Đầu 9 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 49175 về 58 lần - win Đuôi 5 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 14726 về 67 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 74138 về 50 lần - win Đuôi 8 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 26590 về 59 lần - win Tổng 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06132 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06581 về 56 lần - win Tổng 5 ngày 1;