Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

Thống kê đến ngàyTrong lần gần đây
Bạn chỉ xem được 3 lần quay, nạp Vip để xem được nhiều hơn

NgàyDB5 Đầu5 Đuôi5 Tổng3 Chạm2 Chạm + 2 Tổng2 Đầu + 2 Đuôi + 2 Tổng3 Đầu + 3 Đuôi3 Đầu + 3 Tổng3 Đuôi + 3 Tổng7 Đầu x 7 Đuôi7 Đầu x 7 Tổng7 Đuôi x 7 Tổng8 Đầu x 8 Đuôi x 8 TổngBệt Chạm + TổngĐầu -> ĐầuĐuôi -> ĐuôiTổng -> TổngĐầu -> ĐuôiĐầu -> Tổng Đuôi -> ĐầuĐuôi -> TổngTổng -> ĐầuTổng -> Đuôi
15/03/201816                       
16/03/20184901234012340123401201 + 0101 + 01 + 01012 + 012012 + 012012 + 0120123456 x 01234560123456 x 01234560123456 x 012345601234567 x 01234567 x 0123456716 + 7012340123401234012340123401234012340123401234
17/03/20183601235012340124501201 + 0101 + 01 + 01012 + 012012 + 012012 + 0120123567 x 01234560123567 x 01245670123456 x 012456701235678 x 01234567 x 0124567849 + 3012340123401234012340123401234012340123401234
01/01/11119901256012340124501201 + 0101 + 01 + 01012 + 012012 + 012012 + 0120125678 x 01234570125678 x 01245670123457 x 012456701256789 x 01234578 x 0124567836 + 9012340123401234012340123401234012340124501234
09/09/9999MAX2/10/31/10/30/30/30/30/30/31/21/10/30/30/32/10/31/10/31/12/11/12/10/3

Thống kê theo tính chất MAX - nghĩa là lâu về nhất