Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

Thống kê đến ngàyTrong lần gần đây
Bạn chỉ xem được 3 lần quay, nạp Vip để xem được nhiều hơn

NgàyDB5 Đầu5 Đuôi5 Tổng3 Chạm2 Chạm + 2 Tổng2 Đầu + 2 Đuôi + 2 Tổng3 Đầu + 3 Đuôi3 Đầu + 3 Tổng3 Đuôi + 3 Tổng7 Đầu x 7 Đuôi7 Đầu x 7 Tổng7 Đuôi x 7 Tổng8 Đầu x 8 Đuôi x 8 TổngBệt Chạm + TổngĐầu -> ĐầuĐuôi -> ĐuôiTổng -> TổngĐầu -> ĐuôiĐầu -> Tổng Đuôi -> ĐầuĐuôi -> TổngTổng -> ĐầuTổng -> Đuôi
18/11/201722                       
18/12/20177501234012340123401201 + 0101 + 01 + 01012 + 012012 + 012012 + 0120123456 x 01234560123456 x 01234560123456 x 012345601234567 x 01234567 x 0123456722 + 4012340123401234012340123401234012340123401234
18/01/20180101234012340134501201 + 0101 + 01 + 01012 + 012012 + 013012 + 0130123456 x 01234670123456 x 01345670123467 x 013456701234568 x 01234678 x 0134567875 + 2012340123401234012340123401234012340123401234
11/11/11119912345023460345623423 + 0312 + 02 + 03123 + 023123 + 034023 + 0341234568 x 02346781234568 x 03456780234678 x 034567812345689 x 02346789 x 0345678901 + 1012340123401234012340123401234012340123401234
01/01/9999MAX1/21/22/11/21/21/21/22/12/11/21/22/12/10/31/21/22/11/22/11/22/11/21/2

Thống kê theo tính chất MAX - nghĩa là lâu về nhất