Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

soicaulo9999.com

soicau5s.net

Thống kê đến ngàyTrong lần gần đây
Bạn chỉ xem được 3 lần quay, nạp Vip để xem được nhiều hơn

NgàyDB5 Đầu5 Đuôi5 Tổng3 Chạm2 Chạm + 2 Tổng2 Đầu + 2 Đuôi + 2 Tổng3 Đầu + 3 Đuôi3 Đầu + 3 Tổng3 Đuôi + 3 Tổng7 Đầu x 7 Đuôi7 Đầu x 7 Tổng7 Đuôi x 7 Tổng8 Đầu x 8 Đuôi x 8 TổngBệt Chạm + TổngĐầu -> ĐầuĐuôi -> ĐuôiTổng -> TổngĐầu -> ĐuôiĐầu -> Tổng Đuôi -> ĐầuĐuôi -> TổngTổng -> ĐầuTổng -> Đuôi
03/03/201886                       
10/03/20183001234012340123401201 + 0101 + 01 + 01012 + 012012 + 012012 + 0120123456 x 01234560123456 x 01234560123456 x 012345601234567 x 01234567 x 0123456786 + 4012340123401234012340123401234012340123401234
17/03/20183601245123450124512412 + 0101 + 12 + 01012 + 123012 + 012123 + 0120124567 x 12345670124567 x 01245671234567 x 012456701245678 x 12345678 x 0124567830 + 3012340123401234012340123401234012340123401234
11/11/11119901245123450124512412 + 0101 + 12 + 01012 + 123012 + 012123 + 0120124567 x 12345780124567 x 01245671234578 x 012456701245678 x 12345789 x 0124567836 + 9012450123401234012340123401234012340124501234
01/01/9999MAX1/11/11/11/11/11/11/10/31/11/11/11/11/11/22/11/11/11/11/12/11/12/11/1

Thống kê theo tính chất MAX - nghĩa là lâu về nhất