Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

Soi cầu lô

CẦU CHUẨN HĐXS
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Thống kê đến ngàyTrong lần gần đây
Bạn chỉ xem được 3 lần quay, nạp Vip để xem được nhiều hơn

NgàyDB5 Đầu5 Đuôi5 Tổng3 Chạm2 Chạm + 2 Tổng2 Đầu + 2 Đuôi + 2 Tổng3 Đầu + 3 Đuôi3 Đầu + 3 Tổng3 Đuôi + 3 Tổng7 Đầu x 7 Đuôi7 Đầu x 7 Tổng7 Đuôi x 7 Tổng8 Đầu x 8 Đuôi x 8 TổngBệt Chạm + TổngĐầu -> ĐầuĐuôi -> ĐuôiTổng -> TổngĐầu -> ĐuôiĐầu -> Tổng Đuôi -> ĐầuĐuôi -> TổngTổng -> ĐầuTổng -> Đuôi
30/05/20186339108617382930113813 + 2939 + 61 + 29391 + 617391 + 293617 + 2933910825 x 61738523910825 x 29301456173852 x 293014539108256 x 61738529 x 2930145644 + 8618531483049083708433068123569861502683485413
06/06/20187539108617852301418218 + 2339 + 61 + 23391 + 617391 + 230617 + 2303910825 x 61785293910825 x 23014566178529 x 230145639108257 x 61785290 x 2301456763 + 9594386938481534179582518354693024595213081749
13/06/20183739108617823014518218 + 3039 + 61 + 30391 + 617391 + 301617 + 3013910825 x 61782903910825 x 30145676178290 x 301456739108254 x 61782904 x 3014567875 + 2318076512701527536175217339150450795639030869
TIẾP 91082618293145618218 + 3191 + 61 + 31910 + 618910 + 314618 + 3149108254 x 61829049108254 x 31456786182904 x 314567891082546 x 61829043 x 3145678937 + 0230481360239217105282478012043806135290742531
MAX 1/23/03/01/23/03/01/23/03/01/21/23/03/01/21/11/11/13/01/11/12/11/11/2

Thống kê theo tính chất MAX - nghĩa là lâu về nhất