Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

Thống kê đến ngàyTrong lần gần đây
Loại cầuKiểu xét

Bạn chỉ xem được 3 lần quay, nạp Vip để xem được nhiều hơn

Ngày GDB G1    G2- 1   G2- 2   G3- 1   G3- 2   G3- 3   G3- 4   G3- 5   G3- 6   G4- 1- 1 G4- 2- 2 G4- 3- 3 G4- 4- 4 G5- 1- 1 G5- 2- 2 G5- 3- 3 G5- 4- 4 G5- 5- 5 G5- 6- 6 G6- 1 G6- 2 G6- 3 G7- 1G7- 2G7- 3G7- 4
18/01/201841201814156725233787097394809415123291552328306298395365911586276248766162648364916591920424723761708041439
18/12/201764375501633391747406652304048363687194626975542044345169337451669325896629455486188091334137160176897513687
18/11/201701622046204030064756161280052532446966721233029506013317446755992201380567349434610812542495515548842623941