Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 22/01/2022
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 45 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
22 (33 lần) - win 22 ngày 1;    16 (31 lần) ;    21 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 45 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (46 lần) ;    48,84 (41 lần) - win 84 ngày 1;    59,95 (54 lần) - win 59 95 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
13,31 (46 lần) - win 31 ngày 2;    25,52 (39 lần) - win 25 25 52 ngày 3;    78,87 (46 lần) - win 78 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
38;    30;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 1;    03,30;    08,80 - win 08 ngày 3;    09,90 - win 90 ngày 1;    38,83 - win 83 ngày 2;    48,84 - win 84 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.3-4 + G5.1-1 ---> 17,71;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-3 + G5.2-2 ---> 93,39 - win 93 ngày 3;    
G3.4-3 + G7.2-1 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    
G5.6-1 + G6.2-1 ---> 49,94 - win 94 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.4-4 + G6.2-2 ---> 26,62 - win 26 26 62 ngày 1;    
G5.3-1 + G5.4-2 ---> 39,93 - win 93 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G4.3-1 + G7.1-1 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    
G3.3-1 + G5.1-4 ---> 00 - win 00 ngày 2;    
G2.2-2 + G6.1-3 ---> 32,23 - win 23 ngày 1;    
G3.2-2 + G5.2-1 ---> 67,76 - win 67 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 21/01/2022
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-4 + G3.6-3 --> 06,60 --> 48,84 ---> 24,42;    
G1.1-4 + G6.3-3 --> 06,60 --> 48,84 ---> 24,42;    
G3.6-3 + G4.3-4 --> 68,86 --> 84,48 ---> 42,24;    
G4.3-4 + G6.3-3 --> 86,68 --> 48,84 ---> 24,42;    

G1.1-3 + G5.1-3 --> 35,53 --> 82,28 ---> 34,43 - win 43 ngày 2;    
G1.1-3 + G5.5-2 --> 35,53 --> 82,28 ---> 34,43 - win 43 ngày 2;    

G2.2-4 + G5.1-3 --> 58,58 --> 25,25 ---> 44,44;    
G2.2-4 + G5.5-2 --> 58,58 --> 25,25 ---> 44,44;    
G5.1-3 + G5.4-4 --> 58,58 --> 28,82 ---> 44,44;    
G5.4-4 + G5.5-2 --> 58,58 --> 82,28 ---> 44,44;    

G4.1-1 + G5.1-3 --> 58,58 --> 82,28 ---> 54,45 - win 54 45 ngày 1;    
G4.1-1 + G5.5-2 --> 58,58 --> 82,28 ---> 54,45 - win 54 45 ngày 1;    

G5.1-3 + G5.2-4 --> 53,35 --> 28,82 ---> 47,74 - win 47 ngày 3;    
G5.2-4 + G5.5-2 --> 35,53 --> 82,28 ---> 74,47 - win 47 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 85 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
49 (28 lần) ;    76 (33 lần) ;    75 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 85 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (48 lần) - win 11 ngày 1;    23,32 (49 lần) - win 23 ngày 2;    27,72 (52 lần) - win 27 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
05,50 (52 lần) - win 05 ngày 2;    00,55 (45 lần) - win 00 55 55 ngày 3;    08,80 (49 lần) - win 08 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
38;    04 - win 04 ngày 2;    18 - win 18 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 20 ngày 1;    03,30 - win 03 30 ngày 1;    08,80 - win 08 ngày 1;    09,90 - win 90 ngày 2;    38,83 - win 83 ngày 3;    39,93;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.3-4 + G5.1-1 ---> 07,70 - win 07 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-3 + G5.2-2 ---> 41,14 - win 41 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.2-4 + G3.5-1 ---> 03,30 - win 03 30 ngày 1;    
G3.4-3 + G7.2-1 ---> 34,43 - win 43 ngày 2;    
G5.6-1 + G6.2-1 ---> 97,79 - win 79 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.4-4 + G6.2-2 ---> 66;    
G5.3-1 + G5.4-2 ---> 05,50 - win 05 ngày 2;    
G3.1-4 + G5.5-3 ---> 54,45 - win 54 45 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 20/01/2022
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 30 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
41 (30 lần) - win 41 41 41 ngày 1;    59 (22 lần) - win 59 ngày 3;    36 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 30 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
14,41 (47 lần) - win 41 41 41 ngày 1;    36,63 (47 lần) - win 63 ngày 2;    04,40 (49 lần) - win 40 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
35,53 (53 lần) ;    36,63 (43 lần) - win 63 ngày 2;    07,70 (45 lần) - win 07 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (44 lần) - win 11 ngày 2;    39,93 (52 lần) ;    36,63 (53 lần) - win 63 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
45,54 (47 lần) - win 54 ngày 1;    38,83 (53 lần) - win 38 ngày 1;    48,84 (49 lần) - win 48 84 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
38 - win 38 ngày 1;    05 - win 05 ngày 3;    18;    39;    77;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 1;    03,30 - win 03 30 ngày 2;    07,70 - win 07 ngày 3;    08,80 - win 08 ngày 1;    09,90 - win 90 ngày 1;    18,81 - win 81 ngày 2;    38,83 - win 38 ngày 1;    39,93;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.3-4 + G5.1-1 ---> 61,16 - win 16 ngày 1;    
G4.1-3 + G6.2-3 ---> 66;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-1 + G6.1-3 ---> 78,87 - win 87 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.6-3 + G5.2-2 ---> 89,98 - win 89 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.2-4 + G3.5-1 ---> 81,18 - win 81 ngày 2;    
G2.1-2 + G3.3-4 ---> 16,61 - win 16 ngày 1;    
G7.2-2 + G7.4-2 ---> 14,41 - win 41 41 41 ngày 1;    
G5.6-1 + G6.2-1 ---> 18,81 - win 81 ngày 2;    
G3.4-3 + G7.2-1 ---> 99;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 19/01/2022
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-5 + G3.6-5 --> 98,98,89 --> 58,85 ---> 02,20 - win 02 ngày 2;    
G3.2-5 + G5.1-2 --> 98,98,89 --> 58,85 ---> 02,20 - win 02 ngày 2;    
G3.6-5 + G4.2-2 --> 89,98,98 --> 81,18 ---> 20,02 - win 02 ngày 2;    
G4.2-2 + G5.1-2 --> 98,98,89 --> 18,81 ---> 02,20 - win 02 ngày 2;    

G0.1-4 + G3.2-5 --> 39,39 --> 54,54 ---> 80,08 - win 08 ngày 1;    
G3.2-5 + G4.3-4 --> 39,39 --> 54,54 ---> 08,80 - win 08 ngày 1;    

G3.1-2 + G3.6-5 --> 98,98,89 --> 58,85 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 3;    
G3.1-2 + G5.1-2 --> 98,98,89 --> 58,85 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 3;    

G3.1-4 + G3.6-5 --> 98,98,89 --> 58,85 ---> 52,25 - win 25 ngày 1;    
G3.1-4 + G5.1-2 --> 98,98,89 --> 58,85 ---> 52,25 - win 25 ngày 1;    
G3.1-4 + G6.1-3 --> 98,98,89 --> 95,95 ---> 52,25 - win 25 ngày 1;    
G3.2-2 + G6.2-3 --> 89,98,98 --> 95,95 ---> 25,52 - win 25 ngày 1;    

G0.1-4 + G3.1-2 --> 39,39 --> 54,54 ---> 82,28 - win 82 28 ngày 2;    
G3.1-2 + G4.3-4 --> 39,39 --> 54,54 ---> 28,82 - win 28 82 ngày 2;    

G3.3-2 + G3.4-2 --> 98,98,89 --> 06,06 ---> 29,92 - win 92 ngày 3;    
G3.3-2 + G4.2-3 --> 98,98,89 --> 06,06 ---> 29,92 - win 92 ngày 3;    

G0.1-4 + G4.4-4 --> 39,39 --> 42,24 ---> 84,48 - win 84 ngày 1;    
G4.3-4 + G4.4-4 --> 39,39 --> 42,24 ---> 84,48 - win 84 ngày 1;    

G0.1-4 + G3.1-4 --> 39,39 --> 54,54 ---> 85,58 - win 58 58 ngày 1;    
G3.1-4 + G4.3-4 --> 39,39 --> 54,54 ---> 58,85 - win 58 58 ngày 1;    
G3.1-4 + G7.1-2 --> 98,98,89 --> 95,95 ---> 58,85 - win 58 58 ngày 1;    
G5.4-4 + G6.2-3 --> 89,98,98 --> 95,95 ---> 85,58 - win 58 58 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 84 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
68 (31 lần) - win 68 ngày 1;    59 (28 lần) ;    64 (25 lần) - win 64 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 84 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (47 lần) - win 68 86 ngày 1;    59,95 (45 lần) ;    46,64 (44 lần) - win 46 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
35,53 (51 lần) - win 35 53 ngày 1;    57,75 (43 lần) ;    67,76 (42 lần) - win 67 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (51 lần) - win 84 ngày 1;    45,54 (48 lần) - win 54 ngày 1;    38,83 (53 lần) - win 38 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (44 lần) - win 71 ngày 2;    45,54 (48 lần) - win 54 ngày 1;    79,97 (41 lần) - win 97 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
38 - win 38 ngày 1;    02 - win 02 ngày 2;    05;    36;    39;    56 - win 56 ngày 2;    77;    82 - win 82 ngày 2;    88;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 2;    07,70;    18,81 - win 81 ngày 3;    38,83 - win 38 ngày 1;    39,93 - win 93 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.1-3 + G6.2-3 ---> 75,57;    
G3.3-4 + G5.1-1 ---> 83,38 - win 38 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-5 + G2.2-4 ---> 48,84 - win 84 ngày 1;    
G2.1-1 + G2.2-4 ---> 68,86 - win 68 86 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.3-1 + G7.3-1 ---> 79,97 - win 97 ngày 1;    
G3.6-1 + G6.1-3 ---> 92,29 - win 92 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 18/01/2022
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.5-3 + G5.5-4 --> 48,48 --> 98,98,89 ---> 61,16 - win 61 ngày 2;    
G4.2-2 + G4.2-3 --> 48,48 --> 98,98,89 ---> 16,61 - win 61 ngày 2;    

G3.6-5 + G4.2-2 --> 18,18 --> 89,98,98 ---> 81,18 - win 81 18 ngày 1;    
G4.2-2 + G5.1-2 --> 18,18 --> 98,98,89 ---> 18,81 - win 18 81 ngày 1;    

G3.1-2 + G3.4-2 --> 39,39 --> 98,98,89 ---> 56,65 - win 65 ngày 1;    
G3.1-4 + G3.4-2 --> 39,39 --> 98,98,89 ---> 56,65 - win 65 ngày 1;    

G3.1-2 + G3.4-1 --> 39,39 --> 39,39 ---> 58,85 - win 58 85 ngày 1;    
G3.1-4 + G3.4-1 --> 39,39 --> 39,39 ---> 58,85 - win 58 85 ngày 1;    

G3.1-1 + G3.6-5 --> 31,13 --> 98,98,89 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    
G3.1-1 + G5.1-2 --> 31,13 --> 98,98,89 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    
G3.5-3 + G3.6-5 --> 18,18 --> 98,98,89 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    
G3.5-3 + G5.1-2 --> 18,18 --> 98,98,89 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 41 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
86 (32 lần) - win 86 ngày 2;    48 (31 lần) - win 48 ngày 3;    26 (36 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 41 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (49 lần) - win 68 ngày 1;    48,84 (47 lần) - win 84 ngày 1;    13,31 (43 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
47,74 (52 lần) - win 74 ngày 1;    11,66 (53 lần) ;    49,94 (45 lần) - win 49 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
38 - win 38 ngày 2;    02 - win 02 ngày 3;    07;    19;    36;    56 - win 56 ngày 3;    77;    82 - win 82 ngày 3;    93 - win 93 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 ngày 1;    18,81 - win 18 81 ngày 1;    38,83 - win 38 ngày 2;    39,93 - win 93 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-5 + G2.2-4 ---> 19,91 - win 91 ngày 2;    
G2.1-1 + G2.2-4 ---> 79,97 - win 97 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.3-1 + G7.3-1 ---> 34,43 - win 43 ngày 2;    
G3.6-1 + G6.1-3 ---> 89,98;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/01/2022
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.1-4 + G5.2-1 --> 80,80 --> 48,48 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    
G5.2-1 + G7.4-1 --> 80,80 --> 48,48 ---> 21,12 - win 21 ngày 1;    

G4.1-4 + G5.6-1 --> 04,04,40 --> 48,48 ---> 15,51;    
G5.6-1 + G7.4-1 --> 40,04,04 --> 48,48 ---> 51,15;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 31 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
05 (33 lần) - win 05 ngày 1;    38 (31 lần) - win 38 ngày 1;    81 (25 lần) - win 81 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 31 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
23,32 (49 lần) - win 23 ngày 2;    78,87 (47 lần) - win 78 ngày 2;    38,83 (46 lần) - win 38 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (53 lần) ;    47,74 (48 lần) - win 74 ngày 2;    18,81 (43 lần) - win 18 81 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (51 lần) - win 17 ngày 1;    08,80 (42 lần) - win 08 ngày 1;    12,21 (52 lần) - win 21 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02;    16;    19;    36;    38 - win 38 ngày 1;    53 - win 53 ngày 3;    56;    93 - win 93 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 ngày 2;    18,81 - win 18 81 ngày 2;    39,93 - win 39 39 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-5 + G2.2-4 ---> 11;    

- Cầu chạm max:
G2.1-1 + G2.2-4 ---> 01,10;    
G3.2-5 + G7.3-2 ---> 93,39 - win 39 39 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G2.1-3 + G2.1-5 ---> 52,25 - win 52 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/01/2022
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-2 + G1.1-5 --> 62,26 --> 72,27,27 ---> 07,70 - win 70 ngày 2;    
G0.1-2 + G6.3-2 --> 62,26 --> 72,27,27 ---> 07,70 - win 70 ngày 2;    
G2.2-5 + G6.1-3 --> 62,26 --> 19,91 ---> 07,70 - win 70 ngày 2;    
G5.1-3 + G6.1-3 --> 62,26 --> 19,91 ---> 07,70 - win 70 ngày 2;    

G1.1-4 + G3.3-5 --> 18,18 --> 62,26 ---> 13,31 - win 13 31 ngày 1;    
G3.4-1 + G4.3-3 --> 18,18 --> 26,62 ---> 31,13 - win 31 13 ngày 1;    

G1.1-5 + G5.1-2 --> 29,29,92 --> 27,27,72 ---> 71,17 - win 17 ngày 2;    
G5.1-2 + G6.3-2 --> 92,29,29 --> 72,27,27 ---> 17,71 - win 17 ngày 2;    

G1.1-2 + G3.3-2 --> 91,19 --> 19,91 ---> 24,42 - win 24 42 ngày 3;    
G3.2-4 + G3.3-2 --> 91,19 --> 19,91 ---> 24,42 - win 24 42 ngày 3;    

G1.1-2 + G6.1-3 --> 92,29,29 --> 19,91 ---> 27,72 - win 72 ngày 3;    
G3.2-4 + G6.1-3 --> 92,29,29 --> 19,91 ---> 27,72 - win 72 ngày 3;    

G1.1-2 + G3.5-2 --> 91,19 --> 19,91 ---> 29,92 - win 29 ngày 1;    
G3.2-4 + G3.5-2 --> 91,19 --> 19,91 ---> 29,92 - win 29 ngày 1;    

G1.1-5 + G4.1-3 --> 29,29,92 --> 27,27,72 ---> 73,37;    
G4.1-3 + G6.3-2 --> 92,29,29 --> 72,27,27 ---> 37,73;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 22 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
27 (41 lần) ;    38 (36 lần) - win 38 ngày 2;    90 (32 lần) - win 90 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 22 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (54 lần) - win 09 ngày 2;    27,72 (54 lần) - win 72 ngày 3;    35,53 (44 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (45 lần) ;    02,20 (53 lần) - win 02 ngày 1;    68,86 (50 lần) - win 68 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (43 lần) - win 48 48 ngày 1;    79,97 (45 lần) - win 79 ngày 2;    47,74 (49 lần) - win 74 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (46 lần) - win 68 ngày 3;    57,75 (41 lần) - win 57 75 ngày 2;    17,71 (48 lần) - win 17 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 1;    36 - win 36 ngày 1;    38 - win 38 ngày 2;    53;    56 - win 56 ngày 1;    81 - win 81 ngày 3;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 1;    06,60 - win 06 06 ngày 3;    18,81 - win 18 18 ngày 1;    34,43;    35,53;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-5 + G2.2-4 ---> 24,42 - win 24 42 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G2.1-1 + G2.2-4 ---> 34,43;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/01/2022
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-3 + G4.4-4 --> 95,95 --> 62,26 ---> 28,82 - win 82 ngày 2;    
G3.4-4 + G5.6-4 --> 95,95 --> 26,62 ---> 28,82 - win 82 ngày 2;    

G3.1-3 + G6.3-2 --> 95,95 --> 92,29,29 ---> 92,29 - win 29 ngày 2;    
G3.4-4 + G5.3-3 --> 95,95 --> 29,29,92 ---> 29,92 - win 29 ngày 2;    
G6.1-2 + G6.2-2 --> 56,65 --> 18,18 ---> 29,92 - win 29 ngày 2;    
G6.1-2 + G6.3-3 --> 56,65 --> 18,18 ---> 29,92 - win 29 ngày 2;    

G2.1-5 + G5.6-4 --> 95,95 --> 67,67 ---> 48,84 - win 48 48 ngày 2;    
G2.2-2 + G5.6-4 --> 95,95 --> 67,67 ---> 48,84 - win 48 48 ngày 2;    

G4.4-3 + G6.2-2 --> 56,65 --> 18,18 ---> 79,97 - win 79 ngày 3;    
G4.4-3 + G6.3-3 --> 56,65 --> 18,18 ---> 79,97 - win 79 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 19 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
12 (40 lần) ;    42 (27 lần) ;    23 (34 lần) - win 23 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 19 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (53 lần) - win 21 ngày 3;    27,72 (47 lần) - win 27 27 72 ngày 1;    23,32 (49 lần) - win 23 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 2;    36 - win 36 ngày 2;    38 - win 38 ngày 1;    53;    56 - win 56 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
06,60;    33,88 - win 33 88 ngày 2;    34,43;    35,53;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-5 + G2.2-4 ---> 99 - win 99 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G0.1-5 + G4.2-1 ---> 90,09 - win 09 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/01/2022
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 38 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
58 (28 lần) ;    94 (28 lần) ;    12 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 38 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
58,85 (45 lần) ;    49,94 (48 lần) - win 49 ngày 3;    67,76 (55 lần) - win 67 67 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
08,80 (54 lần) - win 80 80 ngày 2;    67,76 (41 lần) - win 67 67 ngày 1;    33,88 (50 lần) - win 33 88 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
47,74 (53 lần) ;    11,66 (53 lần) - win 11 ngày 1;    49,94 (48 lần) - win 49 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
34,43 (38 lần) - win 34 ngày 1;    00,55 (41 lần) - win 55 ngày 3;    11,66 (39 lần) - win 11 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
67,76 (46 lần) - win 67 67 ngày 1;    24,42 (41 lần) ;    35,53 (43 lần) - win 53 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
35;    36 - win 36 ngày 3;    38 - win 38 ngày 1;    56 - win 56 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
06,60 - win 60 ngày 1;    33,88 - win 33 88 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-2 + G5.4-2 ---> 29,92 - win 29 29 92 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/01/2022
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 03 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
02 (36 lần) - win 02 ngày 2;    90 (26 lần) - win 90 ngày 1;    32 (36 lần) - win 32 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 03 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (56 lần) - win 20 ngày 1;    69,96 (53 lần) ;    49,94 (52 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
36 - win 36 ngày 1;    38 - win 38 ngày 1;    50;    56 - win 56 ngày 1;    64;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
25,52 - win 52 ngày 3;    33,88 - win 88 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G2.1-2 + G5.4-2 ---> 30,03 - win 30 ngày 2;    renec