Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 31/07/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-1 + G5.6-4 --> 85,58 --> 36,63 ---> 10,01 - win 10 ngày 2;    
G4.2-4 + G5.6-4 --> 85,58 --> 36,63 ---> 10,01 - win 10 ngày 2;    

G0.1-3 + G3.4-3 --> 09,90 --> 35,35,53 ---> 70,07 - win 70 ngày 2;    
G3.4-3 + G5.1-1 --> 90,09 --> 53,35,35 ---> 07,70 - win 70 ngày 2;    

G3.3-1 + G6.1-2 --> 85,58 --> 35,35,53 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    
G4.2-4 + G6.1-2 --> 85,58 --> 35,35,53 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    

G3.3-1 + G5.5-4 --> 85,58 --> 35,35,53 ---> 15,51 - win 15 ngày 1;    
G4.2-4 + G5.5-4 --> 85,58 --> 35,35,53 ---> 15,51 - win 15 ngày 1;    
G3.4-4 + G4.3-2 --> 71,17 --> 36,63 ---> 51,15 - win 15 ngày 1;    
G4.3-2 + G5.6-3 --> 17,71 --> 63,36 ---> 15,51 - win 15 ngày 1;    

G3.3-1 + G5.4-4 --> 85,58 --> 36,63 ---> 19,91 - win 19 ngày 1;    
G4.2-4 + G5.4-4 --> 85,58 --> 36,63 ---> 19,91 - win 19 ngày 1;    

G2.1-4 + G2.2-1 --> 37,37 --> 15,15 ---> 53,35 - win 53 ngày 3;    
G2.2-1 + G2.2-5 --> 37,37 --> 15,15 ---> 35,53 - win 53 ngày 3;    

G2.1-4 + G3.4-4 --> 37,37 --> 53,35,35 ---> 55,55;    
G2.1-4 + G5.6-3 --> 37,37 --> 53,35,35 ---> 55,55;    
G2.2-5 + G3.4-4 --> 37,37 --> 53,35,35 ---> 55,55;    
G2.2-5 + G5.6-3 --> 37,37 --> 53,35,35 ---> 55,55;    

G3.2-2 + G3.4-4 --> 37,37 --> 63,36 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    
G3.2-2 + G5.6-3 --> 37,37 --> 63,36 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    
G3.4-4 + G5.6-1 --> 37,37 --> 35,35,53 ---> 57,75 - win 75 ngày 1;    
G5.6-1 + G5.6-3 --> 37,37 --> 53,35,35 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    

G3.4-4 + G7.4-1 --> 37,37 --> 36,63 ---> 58,85 - win 58 85 ngày 1;    
G5.6-3 + G7.4-1 --> 37,37 --> 36,63 ---> 58,85 - win 58 85 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 15 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
88 (32 lần) - win 88 88 ngày 1;    30 (31 lần) - win 30 ngày 1;    73 (26 lần) - win 73 73 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 15 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
03,30 (49 lần) - win 30 ngày 1;    37,73 (43 lần) - win 37 ngày 1;    22,77 (43 lần) - win 22 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (47 lần) - win 21 ngày 1;    68,86 (46 lần) - win 86 ngày 2;    49,94 (40 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
35;    44;    63 - win 63 63 ngày 2;    71 - win 71 ngày 1;    84 - win 84 ngày 1;    99 - win 99 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
17,71 - win 71 ngày 1;    36,63 - win 63 63 ngày 2;    44,99 - win 99 ngày 2;    48,84 - win 84 ngày 1;    69,96 - win 96 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-2 + G3.1-4 ---> 61,16 - win 16 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G5.1-1 + G5.4-3 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    
G3.3-1 + G5.1-3 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.5-4 + G5.1-3 ---> 32,23;    
G3.1-2 + G5.1-3 ---> 62,26 - win 26 ngày 1;    
G3.2-3 + G5.2-1 ---> 57,75 - win 75 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 30/07/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-4 + G5.2-4 --> 39,39 --> 37,37 ---> 34,43 - win 43 ngày 1;    
G5.2-4 + G5.6-3 --> 39,39 --> 37,37 ---> 43,34 - win 43 ngày 1;    

G4.2-4 + G5.5-4 --> 46,46 --> 85,58 ---> 35,53 - win 35 35 53 ngày 1;    
G5.3-2 + G5.5-4 --> 46,46 --> 85,58 ---> 35,53 - win 35 35 53 ngày 1;    

G3.2-2 + G3.4-4 --> 39,39 --> 37,37 ---> 63,36 - win 63 36 ngày 1;    
G3.2-2 + G5.6-3 --> 39,39 --> 37,37 ---> 63,36 - win 63 36 ngày 1;    

G3.6-1 + G4.2-4 --> 46,46 --> 58,85 ---> 83,38 - win 38 ngày 2;    
G3.6-1 + G5.3-2 --> 46,46 --> 58,85 ---> 83,38 - win 38 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 26 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
39 (36 lần) - win 39 ngày 2;    65 (25 lần) - win 65 ngày 1;    63 (27 lần) - win 63 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 26 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (58 lần) - win 36 63 ngày 1;    08,80 (52 lần) - win 80 ngày 2;    16,61 (43 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
89,98 (57 lần) - win 98 ngày 3;    08,80 (53 lần) - win 80 ngày 2;    49,94 (42 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 02 02 ngày 3;    03;    63 - win 63 ngày 1;    71 - win 71 ngày 2;    84 - win 84 ngày 2;    96 - win 96 ngày 2;    97;    99 - win 99 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
17,71 - win 71 ngày 2;    22,77 - win 22 ngày 3;    36,63 - win 36 63 ngày 1;    39,93 - win 39 ngày 2;    44,99 - win 99 ngày 3;    48,84 - win 84 ngày 2;    69,96 - win 96 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-5 + G5.1-3 ---> 63,36 - win 63 36 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.1-2 + G3.1-4 ---> 84,48 - win 84 ngày 2;    
G3.6-5 + G5.3-4 ---> 86,68 - win 86 68 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G5.1-3 + G7.2-1 ---> 35,53 - win 35 35 53 ngày 1;    
G5.1-1 + G5.4-3 ---> 37,73 - win 37 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 29/07/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-5 + G7.1-2 --> 96,96 --> 42,42 ---> 02,20;    
G1.1-5 + G7.3-2 --> 96,96 --> 42,42 ---> 02,20;    
G5.3-1 + G7.1-2 --> 96,96 --> 82,28 ---> 02,20;    
G5.3-1 + G7.3-2 --> 96,96 --> 82,28 ---> 02,20;    

G3.2-4 + G5.4-3 --> 96,96 --> 25,52 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    
G3.4-3 + G5.4-3 --> 96,96 --> 25,52 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    

G2.2-3 + G7.1-2 --> 86,86 --> 52,25 ---> 22,22;    
G2.2-3 + G7.3-2 --> 86,86 --> 52,25 ---> 22,22;    
G3.1-5 + G7.1-2 --> 86,86 --> 52,25 ---> 22,22;    
G3.1-5 + G7.3-2 --> 86,86 --> 52,25 ---> 22,22;    
G6.1-1 + G7.1-2 --> 86,86 --> 42,42 ---> 22,22;    
G6.1-1 + G7.3-2 --> 86,86 --> 42,42 ---> 22,22;    

G3.3-3 + G7.1-2 --> 96,96 --> 52,25 ---> 62,26 - win 26 ngày 1;    
G3.3-3 + G7.3-2 --> 96,96 --> 52,25 ---> 62,26 - win 26 ngày 1;    

G2.1-1 + G3.2-4 --> 29,92 --> 42,42 ---> 29,92 - win 92 ngày 1;    
G2.1-1 + G3.4-3 --> 29,92 --> 42,42 ---> 29,92 - win 92 ngày 1;    

G2.1-4 + G3.2-4 --> 29,92 --> 82,28 ---> 39,93 - win 39 ngày 3;    
G2.1-4 + G3.4-3 --> 29,92 --> 82,28 ---> 39,93 - win 39 ngày 3;    
G3.2-4 + G6.2-2 --> 96,96 --> 28,82 ---> 93,39 - win 39 ngày 3;    
G3.4-3 + G6.2-2 --> 96,96 --> 28,82 ---> 93,39 - win 39 ngày 3;    

G3.2-4 + G3.6-4 --> 96,96 --> 28,82 ---> 94,49 - win 94 ngày 1;    
G3.4-3 + G3.6-4 --> 96,96 --> 28,82 ---> 94,49 - win 94 ngày 1;    

G3.2-4 + G4.2-3 --> 96,96 --> 28,82 ---> 96,69 - win 69 ngày 1;    
G3.4-3 + G4.2-3 --> 96,96 --> 28,82 ---> 96,69 - win 69 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 98 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
87 (27 lần) ;    22 (25 lần) ;    53 (26 lần) - win 53 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 98 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
78,87 (50 lần) ;    35,53 (47 lần) - win 35 35 53 ngày 2;    11,66 (52 lần) - win 66 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (46 lần) - win 68 86 ngày 2;    01,10 (50 lần) ;    36,63 (51 lần) - win 36 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (46 lần) - win 66 ngày 2;    33,88 (49 lần) - win 33 ngày 1;    48,84 (48 lần) - win 84 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (45 lần) - win 94 ngày 1;    17,71 (46 lần) - win 17 71 ngày 1;    11,66 (44 lần) - win 66 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
08,80 (49 lần) - win 08 ngày 1;    16,61 (49 lần) - win 16 ngày 1;    19,91 (48 lần) - win 91 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
28,82 (44 lần) - win 28 82 ngày 2;    48,84 (47 lần) - win 84 ngày 1;    33,88 (44 lần) - win 33 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02;    63 - win 63 ngày 2;    71 - win 71 ngày 1;    78;    84 - win 84 ngày 1;    96 - win 96 ngày 3;    99;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
17,71 - win 17 71 ngày 1;    22,77;    36,63 - win 36 ngày 1;    39,93 - win 39 ngày 3;    44,99 - win 44 ngày 1;    69,96 - win 69 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G6.1-1 + G7.4-2 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    
G5.4-2 + G5.6-1 ---> 33 - win 33 ngày 1;    
G0.1-5 + G5.1-3 ---> 86,68 - win 86 68 ngày 2;    
G5.3-4 + G6.1-3 ---> 85,58 - win 85 58 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G0.1-1 + G1.1-3 ---> 50,05 - win 50 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.1-2 + G3.1-4 ---> 82,28 - win 82 28 ngày 2;    
G5.5-1 + G6.3-1 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    
G1.1-2 + G5.1-3 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    
G3.6-5 + G5.3-4 ---> 68,86 - win 68 86 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 28/07/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-2 + G7.3-1 --> 12,21 --> 77,77 ---> 80,08 - win 08 ngày 2;    
G5.6-2 + G7.4-1 --> 21,12 --> 77,77 ---> 80,08 - win 08 ngày 2;    

G1.1-2 + G3.2-3 --> 03,30 --> 53,35 ---> 16,61 - win 61 ngày 1;    
G1.1-2 + G4.1-2 --> 03,30 --> 53,35 ---> 16,61 - win 61 ngày 1;    

G3.1-2 + G3.2-3 --> 63,36 --> 53,35 ---> 56,65 - win 65 ngày 3;    
G3.1-2 + G4.1-2 --> 63,36 --> 53,35 ---> 56,65 - win 65 ngày 3;    

G3.2-1 + G6.3-2 --> 03,30 --> 35,53 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    
G5.3-2 + G6.3-2 --> 03,30 --> 35,53 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 71 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
09 (36 lần) - win 09 ngày 2;    04 (32 lần) ;    44 (28 lần) - win 44 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 71 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (45 lần) - win 09 90 ngày 2;    33,88 (48 lần) - win 33 ngày 2;    89,98 (44 lần) - win 98 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (50 lần) - win 07 ngày 3;    04,40 (38 lần) ;    49,94 (52 lần) - win 94 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
06,60 (41 lần) - win 06 ngày 2;    12,21 (50 lần) - win 12 ngày 2;    05,50 (46 lần) - win 50 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02;    71 - win 71 ngày 1;    78;    99 - win 99 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
22,77 - win 22 ngày 1;    39,93 - win 39 39 ngày 1;    44,99 - win 99 ngày 1;    69,96 - win 69 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G3.5-4 ---> 86,68 - win 68 ngày 1;    
G6.1-1 + G7.4-2 ---> 47,74;    
G2.2-5 + G5.6-3 ---> 89,98 - win 98 ngày 1;    
G0.1-5 + G5.1-3 ---> 10,01;    
G5.4-2 + G5.6-1 ---> 87,78;    

- Cầu chạm max:
G5.3-4 + G6.1-3 ---> 83,38;    

- Cầu cận max:
G0.1-1 + G1.1-3 ---> 59,95 - win 59 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 27/07/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-5 + G3.2-3 --> 56,56,56 --> 03,30 ---> 13,31 - win 13 31 31 ngày 2;    
G0.1-5 + G5.2-2 --> 56,56,56 --> 03,30 ---> 13,31 - win 13 31 31 ngày 2;    
G3.2-3 + G5.3-3 --> 59,95 --> 30,03 ---> 31,13 - win 31 31 13 ngày 2;    
G5.2-2 + G5.3-3 --> 59,95 --> 30,03 ---> 31,13 - win 31 31 13 ngày 2;    

G3.6-4 + G4.1-4 --> 43,34 --> 12,21 ---> 61,16 - win 61 ngày 2;    
G4.1-4 + G4.4-2 --> 34,43 --> 21,12 ---> 16,61 - win 61 ngày 2;    

G3.2-3 + G3.3-1 --> 52,52,25 --> 36,63 ---> 33,33 - win 33 33 ngày 3;    
G3.3-1 + G5.2-2 --> 25,52,52 --> 63,36 ---> 33,33 - win 33 33 ngày 3;    
G3.2-3 + G5.3-2 --> 52,52,25 --> 30,03 ---> 33,33 - win 33 33 ngày 3;    
G5.2-2 + G5.3-2 --> 52,52,25 --> 30,03 ---> 33,33 - win 33 33 ngày 3;    
G3.2-3 + G7.1-1 --> 59,95 --> 30,03 ---> 33,33 - win 33 33 ngày 3;    
G5.2-2 + G7.1-1 --> 59,95 --> 30,03 ---> 33,33 - win 33 33 ngày 3;    

G3.1-2 + G3.2-3 --> 25,52,52 --> 63,36 ---> 53,35 - win 53 35 ngày 1;    
G3.1-2 + G5.2-2 --> 25,52,52 --> 63,36 ---> 53,35 - win 53 35 ngày 1;    

G3.2-3 + G3.5-1 --> 52,52,25 --> 30,03 ---> 37,73 - win 37 37 ngày 3;    
G3.5-1 + G5.2-2 --> 25,52,52 --> 03,30 ---> 73,37 - win 37 37 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 91 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
16 (30 lần) - win 16 ngày 3;    62 (36 lần) - win 62 ngày 2;    00 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 91 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (44 lần) - win 55 ngày 1;    16,61 (47 lần) - win 61 ngày 2;    78,87 (53 lần) - win 87 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (52 lần) - win 33 ngày 3;    48,84 (39 lần) - win 84 ngày 1;    59,95 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (47 lần) - win 94 ngày 3;    38,83 (45 lần) ;    01,10 (46 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
67,76 (51 lần) - win 67 ngày 1;    24,42 (48 lần) - win 42 42 ngày 2;    22,77 (47 lần) - win 77 77 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 1;    11;    75 - win 75 ngày 2;    99 - win 99 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
39,93 - win 39 39 ngày 2;    44,99 - win 44 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G3.5-4 ---> 43,34;    
G6.1-1 + G7.4-2 ---> 88;    

- Cầu chạm max:
G2.2-5 + G5.6-3 ---> 41,14;    G5.4-2 + G5.6-1 ---> 41,14;    
G0.1-5 + G5.1-3 ---> 18,81;    

- Cầu cận max:
G5.1-3 + G5.4-2 ---> 84,48 - win 84 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 26/07/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-1 + G5.2-2 --> 75,75 --> 25,52,52 ---> 63,36 - win 63 36 ngày 1;    
G3.3-5 + G5.5-4 --> 75,75 --> 52,52,25 ---> 63,36 - win 63 36 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 80 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (37 lần) - win 52 ngày 3;    15 (32 lần) - win 15 ngày 1;    27 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 80 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (54 lần) - win 25 ngày 2;    48,84 (44 lần) - win 84 ngày 1;    34,43 (51 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (51 lần) - win 84 ngày 1;    17,71 (52 lần) - win 71 ngày 2;    11,66 (47 lần) - win 66 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (47 lần) - win 66 ngày 3;    16,61 (50 lần) - win 61 ngày 3;    33,88 (48 lần) - win 33 88 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (48 lần) - win 71 ngày 2;    89,98 (47 lần) - win 98 ngày 2;    06,60 (43 lần) - win 60 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 2;    11;    38;    72;    75 - win 75 ngày 3;    99 - win 99 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 2;    11,66 - win 66 ngày 3;    39,93 - win 39 ngày 1;    44,99 - win 44 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.2-4 + G5.5-3 ---> 47,74 - win 74 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G3.5-4 ---> 29,92 - win 29 92 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G5.5-4 + G7.4-1 ---> 31,13 - win 31 ngày 1;    
G6.1-1 + G7.4-2 ---> 59,95;    

- Cầu cận max:
G2.2-5 + G5.6-3 ---> 23,32 - win 23 ngày 3;    
G5.3-2 + G7.2-1 ---> 09,90 - win 90 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 25/07/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G5.6-3 + G7.1-2 --> 38,38 --> 69,96,96 ---> 12,21 - win 12 21 ngày 2;    
G5.6-4 + G7.1-2 --> 38,38 --> 69,96,96 ---> 12,21 - win 12 21 ngày 2;    

G5.4-4 + G5.6-3 --> 38,38 --> 63,63 ---> 31,13 - win 31 ngày 2;    
G5.4-4 + G5.6-4 --> 38,38 --> 63,63 ---> 31,13 - win 31 ngày 2;    

G5.6-2 + G5.6-3 --> 48,84 --> 96,96,69 ---> 41,14 - win 14 ngày 1;    
G5.6-2 + G5.6-4 --> 48,84 --> 96,96,69 ---> 41,14 - win 14 ngày 1;    

G4.1-2 + G5.6-3 --> 38,38 --> 63,63 ---> 61,16;    
G4.1-2 + G5.6-4 --> 38,38 --> 63,63 ---> 61,16;    

G4.3-1 + G5.6-3 --> 38,38 --> 96,96,69 ---> 71,17 - win 71 ngày 1;    
G4.3-1 + G5.6-4 --> 38,38 --> 96,96,69 ---> 71,17 - win 71 ngày 1;    

G5.6-3 + G6.3-2 --> 84,48 --> 69,96,96 ---> 19,91 - win 19 ngày 1;    
G5.6-4 + G6.3-2 --> 84,48 --> 69,96,96 ---> 19,91 - win 19 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 96 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
81 (32 lần) ;    38 (34 lần) ;    13 (35 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 96 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
18,81 (43 lần) ;    68,86 (40 lần) - win 86 86 ngày 3;    04,40 (50 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 3;    11;    27;    38;    46;    72;    79;    93;    99 - win 99 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 3;    11,66;    27,72;    39,93 - win 39 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.2-4 + G5.5-3 ---> 10,01;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G3.5-4 ---> 67,76 - win 67 76 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G5.3-2 + G6.2-2 ---> 24,42 - win 42 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G5.5-4 + G7.4-1 ---> 26,62;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 24/07/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.6-1 + G4.3-1 --> 13,31 --> 03,30 ---> 29,92 - win 92 ngày 1;    
G3.6-1 + G7.1-2 --> 13,31 --> 03,30 ---> 29,92 - win 92 ngày 1;    

G4.3-1 + G4.4-2 --> 31,13 --> 34,43 ---> 94,49 - win 94 ngày 2;    
G4.4-2 + G7.1-2 --> 13,31 --> 43,34 ---> 49,94 - win 94 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 24 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
02 (36 lần) - win 02 ngày 1;    49 (34 lần) ;    16 (31 lần) - win 16 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 24 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
16,61 (53 lần) - win 16 ngày 1;    02,20 (47 lần) - win 02 ngày 1;    89,98 (43 lần) - win 98 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (53 lần) ;    49,94 (53 lần) - win 94 ngày 2;    04,40 (38 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (48 lần) - win 64 ngày 3;    78,87 (47 lần) - win 78 87 ngày 3;    14,41 (42 lần) - win 14 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (53 lần) ;    02,20 (51 lần) - win 02 ngày 1;    33,88 (49 lần) - win 33 88 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 1;    11 - win 11 ngày 1;    27;    36 - win 36 ngày 3;    46;    56 - win 56 56 56 ngày 2;    72;    82;    90 - win 90 ngày 3;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 1;    11,66 - win 11 ngày 1;    39,93 - win 39 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.1-3 + G7.3-1 ---> 73,37 - win 73 73 ngày 2;    
G3.1-1 + G7.2-2 ---> 74,47;    
G2.2-4 + G5.5-3 ---> 99 - win 99 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G3.5-4 ---> 64,46 - win 64 ngày 3;    
G4.2-2 + G5.1-1 ---> 75,57 - win 75 75 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G4.2-3 + G5.1-1 ---> 35,53 - win 35 ngày 1;    
G5.2-2 + G6.1-3 ---> 55 - win 55 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.4-4 + G6.1-2 ---> 38,83 - win 83 ngày 1;    
G5.3-2 + G6.2-2 ---> 64,46 - win 64 ngày 3;    
G4.2-1 + G5.5-4 ---> 57,75 - win 75 75 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 23/07/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.6-4 + G4.4-1 --> 81,18 --> 31,13 ---> 91,19 - win 19 ngày 2;    
G4.4-1 + G6.1-1 --> 18,81 --> 13,31 ---> 19,91 - win 19 ngày 2;    

G3.2-4 + G7.3-1 --> 18,81 --> 46,46 ---> 29,92 - win 29 ngày 1;    
G6.3-1 + G7.3-1 --> 18,81 --> 46,46 ---> 29,92 - win 29 ngày 1;    

G3.6-4 + G6.3-3 --> 88,88 --> 31,13 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    
G6.1-1 + G6.3-3 --> 88,88 --> 31,13 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 66 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
28 (30 lần) ;    82 (31 lần) ;    30 (29 lần) - win 30 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 66 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (41 lần) ;    28,82 (49 lần) ;    34,43 (48 lần) - win 34 43 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (48 lần) ;    14,41 (44 lần) - win 14 ngày 3;    78,87 (46 lần) - win 78 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (52 lần) - win 63 63 ngày 2;    39,93 (49 lần) - win 39 ngày 2;    11,66 (37 lần) - win 66 66 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (48 lần) - win 97 ngày 1;    12,21 (46 lần) ;    23,32 (49 lần) - win 32 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 1;    11 - win 11 ngày 2;    36;    46;    56 - win 56 56 56 ngày 3;    80 - win 80 80 ngày 3;    82;    90;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
09,90 - win 09 ngày 3;    39,93 - win 39 ngày 2;    56,65 - win 56 56 56 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-5 + G5.5-3 ---> 07,70;    
G2.2-4 + G5.5-3 ---> 17,71 - win 17 ngày 2;    
G5.1-3 + G7.3-1 ---> 19,91 - win 19 ngày 2;    G3.1-1 + G7.2-2 ---> 91,19 - win 19 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G3.5-4 ---> 06,60 - win 60 ngày 2;    
G3.3-3 + G5.6-3 ---> 78,87 - win 78 ngày 1;    
G3.2-3 + G7.2-1 ---> 97,79 - win 97 ngày 1;    
G2.1-2 + G2.1-4 ---> 87,78 - win 78 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G4.2-2 + G5.1-1 ---> 15,51;    
G6.2-2 + G7.3-2 ---> 47,74 - win 47 ngày 1;    
G3.2-2 + G4.1-1 ---> 24,42 - win 24 24 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.2-3 + G5.1-1 ---> 05,50 - win 05 ngày 3;    
G5.2-2 + G6.1-3 ---> 63,36 - win 63 63 ngày 2;    
G3.2-3 + G5.5-4 ---> 97,79 - win 97 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 22/07/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-5 + G4.4-3 --> 37,73 --> 18,81 ---> 40,04 - win 40 ngày 2;    
G4.4-3 + G6.3-1 --> 73,37 --> 81,18 ---> 04,40 - win 40 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
02 (35 lần) - win 02 ngày 2;    93 (34 lần) - win 93 ngày 1;    09 (23 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (51 lần) - win 20 ngày 1;    11,66 (47 lần) - win 66 66 ngày 1;    09,90 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (52 lần) - win 33 88 ngày 1;    22,77 (49 lần) - win 77 ngày 1;    28,82 (44 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
28,82 (45 lần) ;    48,84 (47 lần) - win 48 84 ngày 2;    12,21 (40 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
36;    39 - win 39 ngày 3;    46 - win 46 46 ngày 1;    56;    90;    93 - win 93 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
09,90;    24,42 - win 24 24 ngày 2;    39,93 - win 93 ngày 1;    56,65;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.1-1 + G7.2-2 ---> 31,13 - win 31 13 ngày 1;    
G1.1-5 + G5.5-3 ---> 58,85 - win 85 ngày 2;    
G2.2-4 + G3.4-5 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 2;    
G2.2-4 + G5.5-3 ---> 88 - win 88 ngày 1;    
G5.1-3 + G7.3-1 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G3.5-4 ---> 25,52;    
G3.2-3 + G7.2-1 ---> 81,18;    
G3.3-3 + G5.6-3 ---> 78,87 - win 78 ngày 2;    
G2.1-2 + G2.1-4 ---> 53,35 - win 35 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G4.3-1 + G5.2-1 ---> 30,03 - win 03 ngày 1;    
G4.2-2 + G5.1-1 ---> 35,53 - win 35 ngày 2;    
G6.2-2 + G7.3-2 ---> 38,83 - win 38 38 ngày 2;