Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 18/02/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-5 + G7.4-1 --> 89,89 --> 65,56 ---> 09,90 - win 09 ngày 1;    
G4.4-1 + G7.4-1 --> 89,89 --> 65,56 ---> 09,90 - win 09 ngày 1;    

G3.1-5 + G5.2-2 --> 89,89 --> 70,70,70 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    
G5.2-2 + G7.3-1 --> 89,89 --> 70,70,70 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    

G3.4-1 + G3.4-3 --> 32,23,23 --> 90,09 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    
G3.4-3 + G3.6-5 --> 23,23,32 --> 09,90 ---> 19,91 - win 91 ngày 1;    

G2.1-3 + G3.5-3 --> 23,23,32 --> 35,53 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 3;    
G3.5-3 + G4.2-3 --> 32,23,23 --> 53,35 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 3;    

G3.1-5 + G5.1-3 --> 89,89 --> 77,77 ---> 25,52 - win 52 ngày 2;    
G5.1-3 + G7.3-1 --> 89,89 --> 77,77 ---> 52,25 - win 52 ngày 2;    
G3.1-5 + G5.5-1 --> 89,89 --> 70,70,70 ---> 25,52 - win 52 ngày 2;    
G5.5-1 + G7.3-1 --> 89,89 --> 70,70,70 ---> 52,25 - win 52 ngày 2;    

G2.1-2 + G3.4-1 --> 23,23,32 --> 09,90 ---> 39,93 - win 39 93 ngày 2;    
G2.1-2 + G3.6-5 --> 23,23,32 --> 09,90 ---> 39,93 - win 39 93 ngày 2;    

G2.2-2 + G5.2-1 --> 04,40 --> 35,53 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    
G3.4-5 + G5.2-1 --> 04,40 --> 35,53 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    

G0.1-3 + G5.5-1 --> 49,49,94 --> 70,70,70 ---> 85,58 - win 85 ngày 2;    
G3.1-1 + G5.1-3 --> 49,49,94 --> 70,70,70 ---> 85,58 - win 85 ngày 2;    

G2.2-2 + G5.5-3 --> 04,40 --> 35,53 ---> 77,77;    
G3.4-5 + G5.5-3 --> 04,40 --> 35,53 ---> 77,77;    

G0.1-2 + G3.4-1 --> 73,37 --> 09,90 ---> 99,99 - win 99 99 ngày 2;    
G0.1-2 + G3.6-5 --> 73,37 --> 09,90 ---> 99,99 - win 99 99 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 17 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
22 (25 lần) - win 22 ngày 3;    63 (25 lần) ;    74 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 17 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (48 lần) - win 49 94 94 ngày 3;    23,32 (42 lần) ;    04,40 (54 lần) - win 40 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
23,32 (52 lần) ;    29,92 (53 lần) - win 92 ngày 1;    67,76 (44 lần) - win 76 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
43;    48 - win 48 ngày 1;    54;    68 - win 68 ngày 3;    76 - win 76 ngày 1;    77;    96;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-5 + G3.4-5 ---> 97,79 - win 79 ngày 1;    
G4.2-4 + G4.4-4 ---> 15,51 - win 15 ngày 2;    
G3.1-3 + G4.4-4 ---> 25,52 - win 52 ngày 2;    
G3.5-3 + G3.5-5 ---> 29,92 - win 92 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G5.5-2 + G7.1-2 ---> 10,01 - win 01 ngày 1;    
G5.2-4 + G7.1-2 ---> 40,04 - win 40 ngày 1;    
G3.3-1 + G5.4-4 ---> 71,17 - win 71 ngày 1;    G3.4-3 + G4.3-4 ---> 17,71 - win 71 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G2.1-3 + G5.1-1 ---> 29,92 - win 92 ngày 1;    
G3.2-4 + G3.4-5 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    
G3.4-3 + G5.4-1 ---> 18,81;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/02/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.1-2 + G6.2-2 --> 88,88 --> 04,40 ---> 23,32 - win 23 ngày 1;    
G6.2-2 + G7.2-2 --> 88,88 --> 40,04 ---> 32,23 - win 23 ngày 1;    

G2.2-3 + G3.1-4 --> 40,40 --> 89,89 ---> 26,62 - win 26 ngày 2;    
G3.3-5 + G6.1-1 --> 40,40 --> 89,89 ---> 62,26 - win 26 ngày 2;    
G4.1-2 + G5.4-1 --> 48,48 --> 04,40 ---> 26,62 - win 26 ngày 2;    
G5.4-1 + G7.2-2 --> 48,48 --> 40,04 ---> 62,26 - win 26 ngày 2;    

G0.1-3 + G2.2-3 --> 48,48 --> 49,49,94 ---> 72,27;    
G2.2-3 + G5.4-3 --> 48,48 --> 94,49,49 ---> 27,72;    
G0.1-3 + G4.1-2 --> 88,88 --> 40,04 ---> 72,27;    
G0.1-3 + G7.2-2 --> 88,88 --> 40,04 ---> 72,27;    
G4.1-2 + G5.4-3 --> 88,88 --> 04,40 ---> 27,72;    
G5.4-3 + G7.2-2 --> 88,88 --> 40,04 ---> 72,27;    

G3.6-4 + G4.1-2 --> 88,88 --> 40,04 ---> 82,28 - win 82 ngày 3;    
G3.6-4 + G7.2-2 --> 88,88 --> 40,04 ---> 82,28 - win 82 ngày 3;    
G4.1-2 + G5.6-3 --> 48,48 --> 04,40 ---> 28,82 - win 82 ngày 3;    
G5.6-3 + G7.2-2 --> 48,48 --> 40,04 ---> 82,28 - win 82 ngày 3;    

G2.1-3 + G3.5-3 --> 48,48 --> 23,23,32 ---> 35,53 - win 35 53 ngày 1;    
G3.5-3 + G4.2-3 --> 48,48 --> 32,23,23 ---> 53,35 - win 53 35 ngày 1;    

G0.1-3 + G2.2-2 --> 48,48 --> 40,04 ---> 73,37 - win 73 73 ngày 2;    
G2.2-2 + G5.4-3 --> 48,48 --> 04,40 ---> 37,73 - win 73 73 ngày 2;    
G5.4-4 + G6.2-2 --> 88,88 --> 04,40 ---> 73,37 - win 73 73 ngày 2;    
G6.2-2 + G6.2-3 --> 88,88 --> 40,04 ---> 37,73 - win 73 73 ngày 2;    

G0.1-3 + G2.1-1 --> 88,88 --> 40,04 ---> 76,67 - win 76 ngày 2;    
G2.1-1 + G5.4-3 --> 88,88 --> 04,40 ---> 67,76 - win 76 ngày 2;    
G5.4-1 + G5.4-4 --> 48,48 --> 40,04 ---> 67,76 - win 76 ngày 2;    
G5.4-1 + G6.2-3 --> 48,48 --> 40,04 ---> 67,76 - win 76 ngày 2;    

G0.1-3 + G5.4-4 --> 88,88 --> 40,04 ---> 77,77 - win 77 77 77 77 ngày 1;    
G0.1-3 + G6.2-3 --> 88,88 --> 40,04 ---> 77,77 - win 77 77 77 77 ngày 1;    
G5.4-3 + G5.4-4 --> 88,88 --> 40,04 ---> 77,77 - win 77 77 77 77 ngày 1;    
G5.4-3 + G6.2-3 --> 88,88 --> 40,04 ---> 77,77 - win 77 77 77 77 ngày 1;    

G3.6-4 + G5.4-4 --> 88,88 --> 40,04 ---> 87,78 - win 78 ngày 1;    
G3.6-4 + G6.2-3 --> 88,88 --> 40,04 ---> 87,78 - win 78 ngày 1;    
G5.4-4 + G5.6-3 --> 48,48 --> 04,40 ---> 78,87 - win 78 ngày 1;    
G5.6-3 + G6.2-3 --> 48,48 --> 40,04 ---> 87,78 - win 78 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 76 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
99 (34 lần) - win 99 ngày 3;    73 (31 lần) - win 73 73 ngày 2;    06 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 76 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (47 lần) - win 73 73 ngày 2;    78,87 (48 lần) - win 78 ngày 1;    44,99 (49 lần) - win 99 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (54 lần) - win 68 ngày 1;    27,72 (55 lần) ;    12,21 (49 lần) - win 12 21 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (54 lần) - win 70 70 70 ngày 1;    59,95 (51 lần) - win 59 ngày 2;    44,99 (44 lần) - win 99 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
43;    48 - win 48 ngày 2;    54;    68 - win 68 ngày 1;    96;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-5 + G3.4-5 ---> 43,34;    
G2.2-3 + G3.5-5 ---> 29,92 - win 92 ngày 1;    
G3.1-1 + G7.1-2 ---> 09,90 - win 09 90 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G4.2-2 + G7.1-2 ---> 49,94 - win 49 ngày 1;    
G4.2-4 + G4.4-4 ---> 30,03 - win 03 ngày 2;    G3.1-3 + G4.4-4 ---> 30,03 - win 03 ngày 2;    
G3.6-3 + G5.1-1 ---> 07,70 - win 70 70 70 ngày 1;    
G2.2-3 + G7.1-2 ---> 29,92 - win 92 ngày 1;    
G3.5-3 + G3.5-5 ---> 59,95 - win 59 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G5.5-2 + G7.1-2 ---> 99 - win 99 ngày 3;    
G3.4-3 + G4.3-4 ---> 03,30 - win 03 ngày 2;    
G5.2-4 + G7.1-2 ---> 39,93 - win 39 93 ngày 3;    
G3.3-1 + G5.4-4 ---> 97,79 - win 79 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/02/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.1-2 + G7.2-2 --> 69,69 --> 88,88 ---> 00,00;    
G6.2-3 + G7.2-2 --> 69,69 --> 88,88 ---> 00,00;    

G4.4-4 + G5.2-1 --> 05,05 --> 32,32 ---> 04,40 - win 04 40 ngày 1;    
G4.4-4 + G6.3-2 --> 05,05 --> 32,32 ---> 04,40 - win 04 40 ngày 1;    

G1.1-3 + G4.1-2 --> 69,69 --> 48,48 ---> 70,07 - win 70 70 70 ngày 2;    
G1.1-3 + G6.2-3 --> 69,69 --> 48,48 ---> 70,07 - win 70 70 70 ngày 2;    
G6.2-1 + G7.2-2 --> 69,69 --> 48,48 ---> 70,07 - win 70 70 70 ngày 2;    

G2.1-5 + G2.2-3 --> 83,83 --> 43,43 ---> 89,98 - win 89 89 ngày 1;    
G3.1-5 + G5.2-2 --> 83,83 --> 43,43 ---> 89,98 - win 89 89 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 17 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
22 (26 lần) ;    63 (25 lần) ;    74 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 17 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (48 lần) - win 49 49 94 ngày 1;    67,76 (49 lần) - win 67 76 ngày 1;    36,63 (41 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (48 lần) - win 84 ngày 1;    35,53 (48 lần) - win 35 53 ngày 2;    15,51 (42 lần) - win 51 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (53 lần) - win 95 ngày 1;    29,92 (50 lần) - win 92 ngày 1;    48,84 (48 lần) - win 84 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (56 lần) - win 49 49 94 ngày 1;    68,86 (48 lần) - win 68 ngày 2;    29,92 (47 lần) - win 92 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
06;    43;    48 - win 48 ngày 3;    54 - win 54 ngày 1;    68 - win 68 ngày 2;    96;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.2-1 + G5.5-1 ---> 99;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-5 + G3.4-5 ---> 20,02 - win 02 ngày 3;    
G2.2-3 + G3.5-5 ---> 96,69;    
G3.1-1 + G7.1-2 ---> 41,14 - win 41 ngày 2;    

- Cầu chạm max:G6.1-3 + G6.3-2 ---> 84,48 - win 84 ngày 1;    
G3.5-1 + G5.1-1 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.2-2 + G7.1-2 ---> 31,13;    
G4.2-4 + G4.4-4 ---> 00;    
G3.1-3 + G4.4-4 ---> 80,08;    
G2.2-3 + G7.1-2 ---> 91,19 - win 91 ngày 3;    
G3.5-3 + G3.5-5 ---> 36,63;    
G3.6-3 + G5.1-1 ---> 55;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/02/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-3 + G3.6-5 --> 31,13,13 --> 69,69 ---> 83,38;    
G3.6-5 + G6.2-3 --> 13,13,31 --> 69,69 ---> 38,83;    

G2.1-3 + G7.2-2 --> 31,13,13 --> 69,69 ---> 88,88 - win 88 88 88 88 ngày 1;    
G6.2-3 + G7.2-2 --> 31,13,13 --> 69,69 ---> 88,88 - win 88 88 88 88 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 55 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
84 (27 lần) - win 84 ngày 2;    38 (23 lần) ;    20 (34 lần) - win 20 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 55 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (45 lần) - win 48 48 ngày 1;    79,97 (48 lần) ;    27,72 (41 lần) - win 27 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
05,50 (50 lần) - win 50 ngày 1;    44,99 (52 lần) - win 99 ngày 1;    39,93 (46 lần) - win 93 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
03,30 (54 lần) - win 30 ngày 1;    49,94 (52 lần) - win 49 49 94 ngày 2;    68,86 (45 lần) - win 68 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
06;    19;    43 - win 43 43 ngày 1;    48 - win 48 48 ngày 1;    59;    68 - win 68 ngày 3;    71;    96 - win 96 ngày 1;    97;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.2-1 + G5.5-1 ---> 97,79;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-5 + G3.4-5 ---> 29,92 - win 92 ngày 2;    
G2.2-3 + G3.5-5 ---> 45,54 - win 54 ngày 2;    
G3.5-3 + G7.4-2 ---> 40,04 - win 40 40 ngày 1;    
G5.5-3 + G7.3-2 ---> 63,36 - win 63 ngày 1;    
G3.1-1 + G7.1-2 ---> 54,45 - win 54 ngày 2;    
G3.3-5 + G7.2-1 ---> 46,64 - win 46 46 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.1-2 + G5.6-2 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G6.1-3 + G6.3-2 ---> 92,29 - win 92 ngày 2;    
G1.1-4 + G1.1-5 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    
G3.6-3 + G4.4-3 ---> 08,80 - win 08 ngày 1;    
G3.5-1 + G5.1-1 ---> 79,97;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/02/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 32 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
45 (32 lần) ;    87 (33 lần) ;    83 (30 lần) - win 83 83 ngày 1;    45 (32 lần) ;    87 (33 lần) ;    83 (30 lần) - win 83 83 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 32 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (50 lần) - win 04 ngày 1;    45,54 (49 lần) - win 54 ngày 3;    38,83 (50 lần) - win 83 83 ngày 1;    04,40 (50 lần) - win 04 ngày 1;    45,54 (49 lần) - win 54 ngày 3;    38,83 (50 lần) - win 83 83 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (54 lần) - win 68 ngày 1;    39,93 (46 lần) - win 93 ngày 3;    57,75 (44 lần) - win 57 ngày 2;    68,86 (54 lần) - win 68 ngày 1;    39,93 (46 lần) - win 93 ngày 3;    57,75 (44 lần) - win 57 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (48 lần) - win 62 ngày 1;    44,99 (45 lần) - win 44 99 ngày 1;    67,76 (49 lần) - win 76 ngày 2;    26,62 (48 lần) - win 62 ngày 1;    44,99 (45 lần) - win 44 99 ngày 1;    67,76 (49 lần) - win 76 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
59;    16;    52;    68 - win 68 ngày 1;    96 - win 96 ngày 2;    97;    59;    16;    52;    68 - win 68 ngày 1;    96 - win 96 ngày 2;    97;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 55 ngày 1;    46,64 - win 46 46 ngày 2;    48,84 - win 48 48 ngày 2;    49,94 - win 49 49 94 ngày 3;    59,95 - win 95 ngày 3;    79,97;    00,55 - win 55 ngày 1;    46,64 - win 46 46 ngày 2;    48,84 - win 48 48 ngày 2;    49,94 - win 49 49 94 ngày 3;    59,95 - win 95 ngày 3;    79,97;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.2-1 + G5.5-1 ---> 34,43 - win 34 ngày 1;    
G6.2-1 + G7.3-1 ---> 67,76 - win 76 ngày 2;    
G2.2-1 + G5.5-1 ---> 34,43 - win 34 ngày 1;    
G6.2-1 + G7.3-1 ---> 67,76 - win 76 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-5 + G3.4-5 ---> 49,94 - win 49 49 94 ngày 3;    
G2.2-3 + G3.5-5 ---> 80,08 - win 08 ngày 2;    
G3.5-3 + G7.4-2 ---> 17,71 - win 17 ngày 2;    
G3.2-5 + G3.4-5 ---> 49,94 - win 49 49 94 ngày 3;    
G2.2-3 + G3.5-5 ---> 80,08 - win 08 ngày 2;    
G3.5-3 + G7.4-2 ---> 17,71 - win 17 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G2.2-4 + G3.2-5 ---> 34,43 - win 34 ngày 1;    
G5.5-3 + G7.3-2 ---> 16,61;    
G3.1-1 + G7.1-2 ---> 35,53;    
G3.3-5 + G7.2-1 ---> 42,24;    
G2.2-4 + G3.2-5 ---> 34,43 - win 34 ngày 1;    
G5.5-3 + G7.3-2 ---> 16,61;    
G3.1-1 + G7.1-2 ---> 35,53;    
G3.3-5 + G7.2-1 ---> 42,24;    

- Cầu cận max:
G3.5-1 + G5.2-1 ---> 70,07 - win 70 ngày 1;    
G3.1-2 + G5.6-2 ---> 66;    
G3.5-1 + G5.2-1 ---> 70,07 - win 70 ngày 1;    
G3.1-2 + G5.6-2 ---> 66;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/02/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 47 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
40 (32 lần) - win 40 40 ngày 3;    86 (30 lần) ;    01 (26 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 47 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (52 lần) - win 48 48 ngày 3;    16,61 (43 lần) ;    01,10 (44 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
05,50 (52 lần) - win 05 ngày 1;    57,75 (41 lần) - win 57 ngày 3;    48,84 (44 lần) - win 48 48 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
59;    16;    21 - win 21 ngày 2;    25 - win 25 ngày 2;    68 - win 68 ngày 2;    97;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 55 ngày 2;    46,64 - win 46 46 ngày 3;    49,94;    59,95;    79,97;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.2-1 + G5.5-1 ---> 53,35;    
G6.2-1 + G7.3-1 ---> 84,48 - win 48 48 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-1 + G4.1-4 ---> 56,65 - win 56 ngày 1;    
G3.2-5 + G3.4-5 ---> 94,49;    

- Cầu chạm max:
G2.2-3 + G3.5-5 ---> 75,57 - win 57 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G2.2-4 + G3.2-5 ---> 79,97;    
G5.5-3 + G7.3-2 ---> 27,72 - win 27 ngày 3;    
G3.1-1 + G7.1-2 ---> 44 - win 44 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/02/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-1 + G5.1-2 --> 78,78 --> 94,94,94 ---> 01,10;    
G5.1-2 + G7.2-1 --> 78,78 --> 94,94,94 ---> 10,01;    
G3.4-3 + G4.1-1 --> 78,78 --> 05,05 ---> 10,01;    
G4.1-1 + G5.2-1 --> 78,78 --> 05,05 ---> 01,10;    

G1.1-1 + G7.3-2 --> 78,78 --> 94,94,94 ---> 06,60 - win 06 06 ngày 2;    
G7.2-1 + G7.3-2 --> 78,78 --> 94,94,94 ---> 06,60 - win 06 06 ngày 2;    

G0.1-1 + G0.1-2 --> 60,06 --> 96,96 ---> 07,70 - win 07 ngày 2;    
G0.1-1 + G7.1-1 --> 60,06 --> 96,96 ---> 07,70 - win 07 ngày 2;    

G3.4-3 + G6.3-3 --> 78,78 --> 05,05 ---> 13,31 - win 13 13 31 ngày 2;    
G5.2-1 + G6.3-3 --> 78,78 --> 05,05 ---> 13,31 - win 13 13 31 ngày 2;    

G0.1-5 + G3.4-3 --> 78,78 --> 05,05 ---> 61,16 - win 61 ngày 1;    
G0.1-5 + G5.2-1 --> 78,78 --> 05,05 ---> 61,16 - win 61 ngày 1;    
G3.4-3 + G5.2-2 --> 78,78 --> 05,05 ---> 16,61 - win 61 ngày 1;    
G5.2-1 + G5.2-2 --> 78,78 --> 05,05 ---> 16,61 - win 61 ngày 1;    

G0.1-2 + G4.3-3 --> 06,60 --> 96,96 ---> 71,17 - win 71 ngày 1;    
G4.3-3 + G7.1-1 --> 60,06 --> 96,96 ---> 17,71 - win 71 ngày 1;    

G0.1-2 + G4.4-3 --> 06,60 --> 96,96 ---> 75,57;    
G4.4-3 + G7.1-1 --> 60,06 --> 96,96 ---> 57,75;    

G0.1-2 + G2.2-1 --> 06,60 --> 68,86 ---> 76,67 - win 76 ngày 2;    
G2.2-1 + G7.1-1 --> 60,06 --> 86,68 ---> 67,76 - win 76 ngày 2;    

G0.1-2 + G3.2-1 --> 02,02 --> 96,96 ---> 78,87;    
G3.2-1 + G7.1-1 --> 02,02 --> 96,96 ---> 87,78;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 96 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
81 (32 lần) - win 81 ngày 1;    13 (34 lần) - win 13 13 ngày 2;    92 (26 lần) - win 92 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 96 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (51 lần) - win 04 ngày 3;    09,90 (51 lần) - win 90 ngày 3;    18,81 (45 lần) - win 81 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (53 lần) - win 48 ngày 1;    02,20 (48 lần) - win 02 ngày 3;    25,52 (47 lần) - win 25 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
39,93 (48 lần) ;    68,86 (53 lần) - win 68 ngày 1;    57,75 (44 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (54 lần) - win 12 21 ngày 3;    35,53 (54 lần) ;    29,92 (49 lần) - win 29 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (57 lần) - win 49 49 ngày 1;    68,86 (50 lần) - win 68 ngày 1;    29,92 (45 lần) - win 29 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (50 lần) - win 59 ngày 1;    07,70 (52 lần) - win 07 ngày 2;    44,99 (45 lần) - win 44 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
00;    09;    16;    21 - win 21 ngày 3;    25 - win 25 ngày 3;    59 - win 59 ngày 1;    68 - win 68 ngày 1;    73 - win 73 ngày 2;    97 - win 97 97 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 55 ngày 1;    49,94 - win 49 49 ngày 1;    79,97 - win 97 97 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-1 + G6.3-1 ---> 34,43 - win 43 ngày 1;    
G3.3-1 + G4.1-4 ---> 27,72;    

- Cầu chạm max:
G3.2-5 + G3.4-5 ---> 36,63 - win 36 ngày 2;    
G3.6-3 + G4.2-3 ---> 29,92 - win 29 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.2-1 + G4.2-3 ---> 49,94 - win 49 49 ngày 1;    
G3.4-5 + G5.3-3 ---> 69,96 - win 96 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/02/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-2 + G2.1-4 --> 78,78,87 --> 02,02 ---> 21,12;    
G1.1-2 + G3.5-1 --> 78,78,87 --> 02,02 ---> 21,12;    

G2.1-4 + G5.6-1 --> 87,78,78 --> 06,60 ---> 15,51;    
G3.5-1 + G5.6-1 --> 87,78,78 --> 06,60 ---> 15,51;    
G4.2-2 + G4.3-2 --> 78,78,87 --> 06,60 ---> 51,15;    

G2.1-4 + G5.3-4 --> 87,78,78 --> 02,02 ---> 16,61 - win 16 ngày 1;    
G3.5-1 + G5.3-4 --> 87,78,78 --> 02,02 ---> 16,61 - win 16 ngày 1;    

G2.1-4 + G3.2-1 --> 87,78,78 --> 02,02 ---> 19,91 - win 19 ngày 2;    
G3.2-1 + G3.5-1 --> 78,78,87 --> 02,02 ---> 91,19 - win 19 ngày 2;    

G3.2-2 + G3.3-2 --> 43,43 --> 84,84 ---> 34,43 - win 43 ngày 2;    
G3.3-2 + G5.3-2 --> 43,43 --> 84,84 ---> 43,34 - win 43 ngày 2;    

G3.2-2 + G5.5-1 --> 43,43 --> 84,84 ---> 36,63 - win 36 36 63 63 ngày 1;    
G5.3-2 + G5.5-1 --> 43,43 --> 84,84 ---> 36,63 - win 36 36 63 63 ngày 1;    

G0.1-5 + G7.4-1 --> 15,51 --> 78,78 ---> 58,85 - win 85 ngày 3;    
G3.6-3 + G5.2-2 --> 15,51 --> 78,78 ---> 85,58 - win 85 ngày 3;    
G4.1-1 + G7.4-1 --> 15,51 --> 78,78 ---> 58,85 - win 85 ngày 3;    
G6.3-3 + G7.4-1 --> 15,51 --> 78,78 ---> 58,85 - win 85 ngày 3;    

G3.6-3 + G7.1-2 --> 15,51 --> 84,84 ---> 89,98 - win 89 ngày 3;    
G6.2-2 + G7.4-1 --> 15,51 --> 84,84 ---> 98,89 - win 89 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 45 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
29 (30 lần) - win 29 ngày 2;    16 (32 lần) - win 16 ngày 1;    21 (30 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 45 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (47 lần) ;    15,51 (53 lần) ;    29,92 (46 lần) - win 29 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (53 lần) ;    19,91 (46 lần) - win 19 ngày 2;    68,86 (44 lần) - win 68 86 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
00;    09;    16 - win 16 ngày 1;    21;    25;    40;    68 - win 68 ngày 1;    73 - win 73 ngày 3;    97 - win 97 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-2 + G4.4-3 ---> 39,93 - win 93 ngày 1;    
G2.1-1 + G6.3-1 ---> 82,28 - win 28 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.2-5 + G3.4-5 ---> 47,74 - win 47 47 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/02/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 47 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
40 (34 lần) ;    89 (38 lần) ;    01 (26 lần) - win 01 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 47 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (50 lần) ;    01,10 (44 lần) - win 01 ngày 1;    16,61 (43 lần) - win 16 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
07;    16 - win 16 ngày 2;    18;    21 - win 21 ngày 1;    25 - win 25 ngày 1;    40;    49 - win 49 49 ngày 3;    68 - win 68 ngày 2;    73;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-1 + G5.5-3 ---> 26,62 - win 26 62 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.2-2 + G4.4-3 ---> 86,68 - win 86 68 ngày 2;    
G2.1-1 + G6.3-1 ---> 50,05 - win 05 05 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.1-1 + G3.6-5 ---> 21,12 - win 21 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/02/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-3 + G4.1-1 --> 28,82 --> 91,91 ---> 11,11 - win 11 11 11 11 ngày 3;    
G0.1-3 + G6.2-2 --> 28,82 --> 91,91 ---> 11,11 - win 11 11 11 11 ngày 3;    
G4.1-1 + G6.3-3 --> 82,28 --> 91,91 ---> 11,11 - win 11 11 11 11 ngày 3;    
G6.2-2 + G6.3-3 --> 82,28 --> 91,91 ---> 11,11 - win 11 11 11 11 ngày 3;    
G3.6-3 + G5.3-1 --> 82,28 --> 51,15 ---> 11,11 - win 11 11 11 11 ngày 3;    
G3.6-3 + G5.5-4 --> 82,28 --> 51,15 ---> 11,11 - win 11 11 11 11 ngày 3;    

G2.2-1 + G5.3-1 --> 82,28 --> 51,15 ---> 31,13;    
G2.2-1 + G5.5-4 --> 82,28 --> 51,15 ---> 31,13;    

G2.1-1 + G4.1-1 --> 18,18 --> 91,91 ---> 41,14 - win 41 ngày 2;    
G2.1-1 + G6.2-2 --> 18,18 --> 91,91 ---> 41,14 - win 41 ngày 2;    
G2.1-1 + G5.3-1 --> 12,21 --> 91,91 ---> 41,14 - win 41 ngày 2;    
G2.1-1 + G5.5-4 --> 12,21 --> 91,91 ---> 41,14 - win 41 ngày 2;    

G0.1-3 + G4.4-1 --> 21,12 --> 91,91 ---> 16,61 - win 61 ngày 1;    
G4.4-1 + G6.3-3 --> 12,21 --> 91,91 ---> 61,16 - win 61 ngày 1;    

G5.2-3 + G5.3-1 --> 82,28 --> 51,15 ---> 71,17 - win 71 17 17 ngày 1;    
G5.2-3 + G5.5-4 --> 82,28 --> 51,15 ---> 71,17 - win 71 17 17 ngày 1;    

G0.1-3 + G2.2-2 --> 28,82 --> 91,91 ---> 19,91 - win 19 ngày 2;    
G2.2-2 + G6.3-3 --> 82,28 --> 91,91 ---> 91,19 - win 19 ngày 2;    
G3.6-4 + G4.1-1 --> 18,18 --> 91,91 ---> 91,19 - win 19 ngày 2;    
G3.6-4 + G6.2-2 --> 18,18 --> 91,91 ---> 91,19 - win 19 ngày 2;    
G3.6-4 + G5.3-1 --> 12,21 --> 91,91 ---> 91,19 - win 19 ngày 2;    
G3.6-4 + G5.5-4 --> 12,21 --> 91,91 ---> 91,19 - win 19 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 91 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
16 (29 lần) - win 16 ngày 3;    95 (23 lần) ;    91 (22 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 91 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (50 lần) - win 00 ngày 1;    78,87 (50 lần) - win 78 78 87 ngày 1;    59,95 (43 lần) - win 59 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (51 lần) ;    48,84 (44 lần) - win 48 ngày 1;    59,95 (43 lần) - win 59 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
07;    21 - win 21 ngày 2;    25 - win 25 ngày 2;    49;    68 - win 68 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.1-1 + G5.5-3 ---> 35,53;    
G0.1-3 + G3.3-4 ---> 16,61 - win 61 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.2-2 + G4.4-3 ---> 33 - win 33 ngày 3;    
G0.1-4 + G4.1-3 ---> 92,29 - win 92 ngày 1;    
G5.1-1 + G5.3-3 ---> 39,93 - win 39 ngày 1;    
G3.1-5 + G6.1-3 ---> 04,40 - win 04 ngày 1;    
G2.1-1 + G6.3-1 ---> 46,64 - win 64 ngày 2;