Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/11/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
09 (28 lần) - win 09 ngày 1;    68 (25 lần) - win 68 ngày 2;    94 (33 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (45 lần) - win 09 ngày 1;    38,83 (47 lần) - win 38 ngày 1;    11,66 (54 lần) - win 66 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (51 lần) ;    09,90 (49 lần) - win 09 ngày 1;    26,62 (55 lần) - win 26 62 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
20 - win 20 ngày 1;    30 - win 30 ngày 1;    34 - win 34 ngày 3;    41;    50 - win 50 ngày 1;    55;    68 - win 68 ngày 2;    69;    70 - win 70 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
03,30 - win 30 ngày 1;    46,64 - win 64 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.2-5 + G4.3-1 ---> 67,76 - win 76 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G5.1-3 ---> 81,18;    
G3.1-4 + G5.5-4 ---> 95,59 - win 95 59 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.5-5 + G6.3-2 ---> 56,65 - win 56 65 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.2-4 + G6.1-3 ---> 91,19 - win 91 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/11/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-2 + G5.4-3 --> 05,50 --> 85,58 ---> 02,20 - win 20 20 ngày 1;    
G3.4-5 + G5.4-1 --> 05,50 --> 58,85 ---> 20,02 - win 20 20 ngày 1;    
G5.4-1 + G5.5-2 --> 50,05 --> 85,58 ---> 02,20 - win 20 20 ngày 1;    
G3.4-5 + G4.2-2 --> 02,20 --> 58,85 ---> 20,02 - win 20 20 ngày 1;    
G4.2-2 + G5.5-2 --> 20,02 --> 85,58 ---> 02,20 - win 20 20 ngày 1;    

G2.2-1 + G3.4-5 --> 80,08 --> 95,59 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    
G2.2-1 + G5.5-2 --> 80,08 --> 95,59 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    
G3.4-5 + G5.3-2 --> 02,20 --> 59,95 ---> 21,12 - win 21 ngày 1;    
G5.3-2 + G5.5-2 --> 20,02 --> 95,59 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    

G3.4-5 + G4.3-1 --> 05,50 --> 58,85 ---> 26,62 - win 62 ngày 1;    
G4.3-1 + G5.5-2 --> 50,05 --> 85,58 ---> 62,26 - win 62 ngày 1;    

G3.4-5 + G5.2-1 --> 02,20 --> 58,85 ---> 27,72 - win 27 ngày 1;    
G5.2-1 + G5.5-2 --> 20,02 --> 85,58 ---> 72,27 - win 27 ngày 1;    

G1.1-3 + G5.4-3 --> 05,50 --> 95,59 ---> 92,29 - win 92 ngày 2;    
G5.1-4 + G5.4-3 --> 05,50 --> 95,59 ---> 92,29 - win 92 ngày 2;    
G2.2-3 + G3.4-5 --> 80,08 --> 95,59 ---> 92,29 - win 92 ngày 2;    
G2.2-3 + G5.5-2 --> 80,08 --> 95,59 ---> 92,29 - win 92 ngày 2;    
G3.4-5 + G5.5-3 --> 05,50 --> 58,85 ---> 29,92 - win 92 ngày 2;    
G5.5-2 + G5.5-3 --> 05,50 --> 58,85 ---> 29,92 - win 92 ngày 2;    

G1.1-3 + G2.1-3 --> 02,20 --> 93,93 ---> 94,49;    
G2.1-3 + G5.1-4 --> 20,02 --> 93,93 ---> 49,94;    

G1.1-3 + G7.1-1 --> 02,20 --> 93,93 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    
G5.1-4 + G7.1-1 --> 02,20 --> 93,93 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 41 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
31 (30 lần) ;    86 (28 lần) - win 86 86 ngày 2;    12 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 41 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (46 lần) - win 88 ngày 1;    13,31 (48 lần) - win 13 ngày 1;    39,93 (46 lần) - win 93 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
14,41 (56 lần) ;    49,94 (49 lần) ;    38,83 (47 lần) - win 38 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (55 lần) - win 55 55 ngày 1;    39,93 (53 lần) - win 93 ngày 1;    19,91 (40 lần) - win 91 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (46 lần) - win 48 ngày 1;    59,95 (40 lần) - win 95 ngày 1;    34,43 (43 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
45,54 (48 lần) ;    38,83 (49 lần) - win 38 ngày 2;    37,73 (45 lần) - win 37 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (46 lần) - win 77 ngày 1;    38,83 (45 lần) - win 38 ngày 2;    49,94 (44 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
09 - win 09 ngày 2;    30 - win 30 ngày 2;    31;    34;    50 - win 50 ngày 2;    55 - win 55 55 ngày 1;    70;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
34,43;    46,64 - win 64 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G5.1-3 ---> 18,81;    

- Cầu chạm max:
G3.1-4 + G5.5-4 ---> 63,36 - win 63 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.5-5 + G6.3-2 ---> 94,49;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/11/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 59 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
84 (30 lần) ;    11 (23 lần) - win 11 ngày 2;    79 (26 lần) - win 79 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 59 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (38 lần) - win 11 66 ngày 2;    57,75 (38 lần) - win 57 ngày 2;    34,43 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (49 lần) - win 26 62 ngày 1;    22,77 (43 lần) - win 77 ngày 2;    49,94 (50 lần) - win 49 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
23,32 (44 lần) ;    79,97 (46 lần) - win 79 ngày 1;    22,77 (50 lần) - win 77 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (51 lần) - win 01 ngày 1;    89,98 (39 lần) - win 89 ngày 1;    06,60 (49 lần) - win 06 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (48 lần) - win 77 ngày 2;    38,83 (46 lần) - win 83 ngày 1;    15,51 (48 lần) - win 51 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
09 - win 09 ngày 3;    32;    50 - win 50 ngày 3;    53 - win 53 ngày 3;    55 - win 55 55 ngày 2;    70 - win 70 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
34,43;    48,84 - win 48 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G2.2-5 + G5.1-3 ---> 46,64 - win 64 ngày 2;    
G3.1-4 + G3.6-5 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G6.3-1 + G6.3-2 ---> 95,59 - win 95 59 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/11/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-4 + G2.2-5 --> 18,18,81 --> 90,09 ---> 04,40 - win 04 ngày 1;    
G2.1-4 + G3.6-3 --> 18,18,81 --> 90,09 ---> 04,40 - win 04 ngày 1;    

G3.1-1 + G3.1-3 --> 84,84 --> 17,71 ---> 12,21 - win 12 ngày 2;    
G3.1-3 + G3.4-2 --> 84,84 --> 71,17 ---> 21,12 - win 12 ngày 2;    

G3.1-1 + G5.3-4 --> 81,18,18 --> 17,71 ---> 14,41 - win 41 41 ngày 2;    
G3.4-2 + G5.3-4 --> 81,18,18 --> 17,71 ---> 14,41 - win 41 41 ngày 2;    

G2.2-5 + G3.5-5 --> 81,18,18 --> 04,04 ---> 49,94 - win 49 ngày 2;    
G3.5-5 + G3.6-3 --> 18,18,81 --> 04,04 ---> 94,49 - win 49 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 70 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
64 (33 lần) - win 64 ngày 1;    22 (34 lần) ;    87 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 70 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (46 lần) - win 71 ngày 1;    22,77 (47 lần) - win 77 ngày 1;    03,30 (52 lần) - win 30 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (49 lần) - win 62 ngày 1;    22,77 (45 lần) - win 77 ngày 1;    19,91 (46 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (56 lần) - win 62 ngày 1;    19,91 (45 lần) ;    07,70 (48 lần) - win 70 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
09;    32;    50 - win 50 ngày 1;    53;    61 - win 61 ngày 3;    70 - win 70 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
18,81;    

- Cầu chạm max:
G2.2-4 + G6.1-1 ---> 04,40 - win 04 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G2.2-5 + G5.1-3 ---> 49,94 - win 49 ngày 2;    
G3.1-4 + G3.6-5 ---> 07,70 - win 70 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/11/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-5 + G3.2-4 --> 81,81 --> 84,84 ---> 02,20 - win 02 20 ngày 2;    
G2.2-5 + G4.4-4 --> 81,81 --> 84,84 ---> 02,20 - win 02 20 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 71 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
09 (29 lần) - win 09 ngày 1;    41 (29 lần) - win 41 41 ngày 3;    57 (25 lần) - win 57 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 71 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (42 lần) - win 04 04 ngày 1;    79,97 (50 lần) - win 79 ngày 3;    28,82 (42 lần) - win 28 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (53 lần) - win 84 ngày 1;    45,54 (48 lần) ;    68,86 (49 lần) - win 68 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (48 lần) - win 01 ngày 1;    57,75 (47 lần) - win 57 75 ngày 2;    59,95 (50 lần) - win 59 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
09 - win 09 ngày 1;    32;    37;    48;    50 - win 50 ngày 1;    61;    70 - win 70 ngày 1;    76 - win 76 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
18,81;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-2 + G3.6-5 ---> 61,16 - win 16 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G2.2-4 + G6.1-1 ---> 26,62 - win 62 ngày 2;    
G3.1-4 + G4.2-4 ---> 17,71 - win 17 71 ngày 1;    
G2.1-1 + G7.1-1 ---> 34,43 - win 34 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/11/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-2 + G6.3-3 --> 36,63 --> 15,15 ---> 40,04 - win 04 04 ngày 2;    
G3.5-2 + G4.2-3 --> 36,63 --> 15,15 ---> 04,40 - win 04 04 ngày 2;    

G3.4-5 + G3.6-4 --> 28,82 --> 81,81 ---> 52,25 - win 52 ngày 1;    
G3.6-4 + G6.3-2 --> 82,28 --> 81,81 ---> 25,52 - win 52 ngày 1;    

G2.2-4 + G3.2-4 --> 90,09 --> 81,81 ---> 34,43 - win 34 ngày 2;    
G2.2-4 + G3.3-5 --> 90,09 --> 81,81 ---> 34,43 - win 34 ngày 2;    

G3.2-4 + G5.5-4 --> 09,90 --> 81,81 ---> 45,54;    
G3.3-5 + G5.5-4 --> 09,90 --> 81,81 ---> 45,54;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 84 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
80 (29 lần) - win 80 ngày 3;    44 (31 lần) ;    06 (27 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 84 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (49 lần) - win 64 ngày 1;    59,95 (40 lần) - win 59 ngày 2;    06,60 (43 lần) - win 60 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (46 lần) ;    49,94 (45 lần) - win 94 ngày 2;    22,77 (49 lần) - win 77 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
76 - win 76 ngày 3;    09 - win 09 ngày 2;    32 - win 32 ngày 1;    37;    48;    50 - win 50 ngày 2;    61;    70 - win 70 ngày 2;    87;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
18,81 - win 18 18 81 ngày 1;    67,76 - win 76 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-3 + G3.6-4 ---> 42,24 - win 24 ngày 1;    
G3.1-2 + G3.6-5 ---> 43,34 - win 34 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G4.3-1 + G5.3-3 ---> 38,83 - win 38 ngày 1;    
G0.1-4 + G3.1-4 ---> 86,68 - win 68 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G0.1-1 + G2.1-3 ---> 02,20 - win 20 20 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/11/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-1 + G3.1-4 --> 32,32 --> 58,58 ---> 03,30 - win 30 ngày 1;    
G3.1-4 + G7.2-1 --> 32,32 --> 58,58 ---> 30,03 - win 30 ngày 1;    

G0.1-1 + G2.1-1 --> 87,87,78 --> 31,31 ---> 45,54;    
G3.1-5 + G3.3-2 --> 78,87,87 --> 31,31 ---> 54,45;    

G0.1-1 + G5.2-4 --> 87,87,78 --> 36,63 ---> 49,94 - win 94 ngày 3;    
G0.1-1 + G6.1-2 --> 87,87,78 --> 36,63 ---> 49,94 - win 94 ngày 3;    
G0.1-1 + G7.4-2 --> 87,87,78 --> 31,31 ---> 49,94 - win 94 ngày 3;    
G3.3-2 + G5.1-3 --> 87,87,78 --> 31,31 ---> 49,94 - win 94 ngày 3;    

G0.1-3 + G5.3-2 --> 69,69 --> 09,90 ---> 66,66;    
G5.1-1 + G5.3-2 --> 69,69 --> 09,90 ---> 66,66;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 69 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
53 (30 lần) - win 53 ngày 2;    45 (32 lần) ;    49 (24 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 69 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (44 lần) - win 94 ngày 3;    47,74 (48 lần) ;    57,75 (49 lần) - win 57 75 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
39,93 (54 lần) - win 93 ngày 1;    19,91 (41 lần) - win 91 ngày 2;    00,55 (54 lần) - win 55 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
00;    09 - win 09 ngày 3;    14;    37;    48;    50 - win 50 50 ngày 1;    61 - win 61 ngày 1;    70 - win 70 ngày 3;    76;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
18,81 - win 81 81 ngày 1;    49,94 - win 94 ngày 3;    67,76;    78,87;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-3 + G3.6-4 ---> 31,13 - win 31 ngày 2;    
G3.1-2 + G3.6-5 ---> 97,79;    

- Cầu chạm max:
G2.2-1 + G6.1-3 ---> 40,04 - win 40 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.3-1 + G5.3-3 ---> 27,72 - win 27 27 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/11/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 79 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
75 (26 lần) - win 75 ngày 2;    64 (32 lần) - win 64 ngày 3;    27 (34 lần) - win 27 27 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 79 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (45 lần) - win 46 ngày 2;    11,66 (50 lần) - win 11 ngày 1;    57,75 (37 lần) - win 57 75 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
00;    09 - win 09 ngày 1;    37 - win 37 ngày 1;    50 - win 50 50 ngày 2;    70 - win 70 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 55 ngày 2;    18,81 - win 81 ngày 1;    38,83 - win 38 ngày 2;    49,94;    67,76 - win 76 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.1-3 + G3.6-4 ---> 08,80;    
G3.4-5 + G5.3-3 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    
G3.1-2 + G3.6-5 ---> 75,57 - win 75 57 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G2.2-1 + G6.1-3 ---> 20,02 - win 20 20 ngày 3;    
G4.1-1 + G5.5-3 ---> 56,65 - win 56 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/11/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-5 + G5.1-4 --> 97,79 --> 27,27 ---> 64,46 - win 46 ngày 1;    
G3.4-5 + G5.1-4 --> 97,79 --> 27,27 ---> 64,46 - win 46 ngày 1;    

G1.1-5 + G5.3-2 --> 29,29 --> 27,27 ---> 66,66;    
G3.4-5 + G5.3-2 --> 29,29 --> 27,27 ---> 66,66;    

G1.1-5 + G5.6-1 --> 97,79 --> 27,27 ---> 69,96 - win 69 69 ngày 1;    
G3.4-5 + G5.6-1 --> 97,79 --> 27,27 ---> 69,96 - win 69 69 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 11 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
51 (43 lần) ;    41 (29 lần) - win 41 ngày 1;    76 (27 lần) - win 76 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 11 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (49 lần) - win 55 ngày 3;    14,41 (42 lần) - win 41 ngày 1;    28,82 (40 lần) - win 28 82 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (45 lần) - win 94 ngày 1;    79,97 (48 lần) - win 79 ngày 1;    27,72 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (50 lần) - win 59 ngày 3;    04,40 (51 lần) - win 40 ngày 3;    56,65 (50 lần) - win 56 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
18;    37 - win 37 ngày 2;    50 - win 50 50 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
18,81 - win 81 ngày 2;    29,92;    38,83 - win 38 ngày 3;    67,76 - win 76 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-3 + G5.5-1 ---> 41,14 - win 41 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G6.3-2 + G7.3-2 ---> 03,30 - win 30 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.1-3 + G3.6-4 ---> 82,28 - win 82 28 ngày 2;    
G3.4-5 + G5.3-3 ---> 61,16 - win 61 ngày 3;    
G3.1-2 + G3.6-5 ---> 27,72;    
G2.1-3 + G7.1-2 ---> 94,49 - win 94 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 07/11/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-5 + G6.1-1 --> 26,26 --> 97,79 ---> 26,62 - win 26 26 ngày 2;    
G3.5-1 + G4.4-4 --> 26,26 --> 79,97 ---> 26,62 - win 26 26 ngày 2;    
G4.4-4 + G7.3-1 --> 26,26 --> 97,79 ---> 62,26 - win 26 26 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 55 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
38 (23 lần) ;    84 (26 lần) ;    41 (41 lần) - win 41 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 55 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (42 lần) - win 48 ngày 1;    26,62 (43 lần) - win 26 26 ngày 2;    79,97 (46 lần) - win 79 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
14,41 (54 lần) - win 14 ngày 1;    49,94 (49 lần) - win 49 ngày 1;    38,83 (47 lần) - win 83 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
45,54 (58 lần) - win 54 ngày 1;    49,94 (46 lần) - win 49 ngày 1;    36,63 (55 lần) - win 36 63 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (47 lần) - win 22 ngày 2;    38,83 (48 lần) - win 83 ngày 1;    15,51 (50 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
12 - win 12 ngày 3;    18;    37 - win 37 ngày 1;    50 - win 50 ngày 1;    86;    94 - win 94 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
18,81 - win 81 ngày 1;    67,76 - win 76 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-3 + G5.5-1 ---> 98,89;    
G3.3-2 + G3.3-5 ---> 74,47 - win 74 ngày 1;