Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/01/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-1 + G5.1-1 --> 66,66 --> 98,98 ---> 00,00;    
G5.1-1 + G5.2-1 --> 66,66 --> 98,98 ---> 00,00;    

G4.2-1 + G5.1-1 --> 66,66 --> 98,98 ---> 90,09 - win 90 90 09 09 ngày 2;    
G4.3-1 + G5.1-1 --> 66,66 --> 98,98 ---> 90,09 - win 90 90 09 09 ngày 2;    

G3.5-1 + G7.3-2 --> 73,73,73 --> 49,49,94 ---> 82,28 - win 28 ngày 1;    
G4.1-4 + G7.3-2 --> 73,73,73 --> 49,49,94 ---> 82,28 - win 28 ngày 1;    

G2.2-4 + G3.1-1 --> 73,73,73 --> 30,03 ---> 66,66;    
G2.2-4 + G7.2-1 --> 73,73,73 --> 30,03 ---> 66,66;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 31 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
05 (38 lần) ;    25 (27 lần) - win 25 ngày 1;    38 (33 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 31 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
05,50 (51 lần) - win 50 ngày 2;    38,83 (49 lần) ;    78,87 (45 lần) - win 78 87 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
00;    10 - win 10 ngày 2;    14 - win 14 ngày 2;    38;    43 - win 43 ngày 1;    56 - win 56 ngày 1;    61 - win 61 ngày 2;    79 - win 79 ngày 2;    80;    93 - win 93 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55;    13,31 - win 31 ngày 2;    56,65 - win 56 ngày 1;    67,76 - win 67 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-4 + G3.5-5 ---> 10,01 - win 10 ngày 2;    
G1.1-3 + G3.4-5 ---> 78,87 - win 78 87 ngày 2;    
G5.4-4 + G6.2-3 ---> 61,16 - win 16 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/01/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.5-1 + G5.5-1 --> 61,16 --> 73,73,73 ---> 40,04 - win 04 04 ngày 2;    
G5.5-1 + G7.1-2 --> 16,61 --> 73,73,73 ---> 04,40 - win 04 04 ngày 2;    

G2.1-2 + G6.3-3 --> 43,43,34 --> 48,48,48 ---> 05,50 - win 50 ngày 1;    
G3.4-5 + G6.3-3 --> 43,43,34 --> 48,48,48 ---> 05,50 - win 50 ngày 1;    

G3.2-1 + G3.5-1 --> 16,61 --> 73,73,73 ---> 14,41 - win 14 ngày 1;    
G3.2-1 + G7.1-2 --> 16,61 --> 73,73,73 ---> 14,41 - win 14 ngày 1;    
G3.5-1 + G6.3-2 --> 65,56 --> 73,73,73 ---> 41,14 - win 14 ngày 1;    
G6.3-2 + G7.1-2 --> 56,65 --> 73,73,73 ---> 14,41 - win 14 ngày 1;    

G3.4-1 + G3.5-1 --> 56,65 --> 73,73,73 ---> 64,46 - win 46 ngày 1;    
G3.4-1 + G7.1-2 --> 56,65 --> 73,73,73 ---> 64,46 - win 46 ngày 1;    

G3.5-1 + G7.3-2 --> 65,56 --> 73,73,73 ---> 49,94 - win 49 49 94 ngày 1;    
G7.1-2 + G7.3-2 --> 65,56 --> 73,73,73 ---> 49,94 - win 49 49 94 ngày 1;    

G1.1-1 + G3.3-3 --> 79,79 --> 66,66 ---> 85,58;    
G3.3-3 + G4.2-1 --> 79,79 --> 66,66 ---> 58,85;    

G1.1-1 + G5.1-1 --> 79,79 --> 66,66 ---> 89,98 - win 98 98 ngày 1;    
G4.2-1 + G5.1-1 --> 79,79 --> 66,66 ---> 89,98 - win 98 98 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 24 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
16 (28 lần) - win 16 ngày 2;    93 (35 lần) - win 93 ngày 2;    78 (25 lần) - win 78 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 24 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
89,98 (36 lần) - win 98 98 ngày 1;    78,87 (41 lần) - win 87 ngày 1;    14,41 (50 lần) - win 14 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (61 lần) - win 11 ngày 1;    22,77 (52 lần) - win 22 22 ngày 3;    34,43 (44 lần) - win 34 43 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (50 lần) - win 19 ngày 3;    27,72 (50 lần) - win 72 ngày 1;    79,97 (44 lần) - win 79 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
56 - win 56 ngày 2;    00;    10 - win 10 ngày 3;    13;    38 - win 38 ngày 1;    43 - win 43 ngày 2;    55;    61 - win 61 ngày 3;    76;    80;    93 - win 93 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55;    13,31 - win 31 ngày 1;    56,65 - win 65 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.1-4 + G3.2-1 ---> 61,16 - win 16 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G1.1-3 + G3.4-5 ---> 00;    
G3.2-4 + G3.5-5 ---> 06,60;    
G5.4-4 + G6.2-3 ---> 73,37 - win 73 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/01/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-3 + G3.4-5 --> 59,59 --> 14,41,41 ---> 34,43 - win 34 ngày 1;    
G3.4-5 + G3.6-2 --> 59,59 --> 41,41,14 ---> 43,34 - win 34 ngày 1;    

G2.2-4 + G3.4-3 --> 59,59 --> 61,16 ---> 73,37 - win 73 73 73 ngày 1;    
G2.2-4 + G3.6-2 --> 59,59 --> 61,16 ---> 73,37 - win 73 73 73 ngày 1;    

G2.2-3 + G4.1-4 --> 40,04 --> 43,43,34 ---> 93,39 - win 93 ngày 1;    
G3.1-4 + G4.1-4 --> 40,04 --> 43,43,34 ---> 93,39 - win 93 ngày 1;    

G3.3-5 + G5.1-1 --> 80,08 --> 79,79 ---> 96,69;    
G3.5-4 + G5.5-4 --> 80,08 --> 79,79 ---> 69,96;    

G2.2-3 + G5.5-2 --> 40,04 --> 43,43,34 ---> 97,79;    
G3.1-4 + G5.5-2 --> 40,04 --> 43,43,34 ---> 97,79;    

G2.2-3 + G6.3-3 --> 40,04 --> 43,43,34 ---> 98,89 - win 98 98 ngày 2;    
G3.1-4 + G6.3-3 --> 40,04 --> 43,43,34 ---> 98,89 - win 98 98 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 41 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
86 (30 lần) - win 86 ngày 2;    79 (34 lần) ;    17 (34 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 41 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (48 lần) - win 86 ngày 2;    13,31 (50 lần) - win 31 ngày 1;    39,93 (43 lần) - win 93 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (46 lần) - win 10 ngày 1;    89,98 (54 lần) - win 98 98 ngày 2;    79,97 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (40 lần) ;    45,54 (48 lần) - win 54 ngày 1;    89,98 (43 lần) - win 98 98 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (50 lần) ;    38,83 (44 lần) - win 38 ngày 2;    39,93 (43 lần) - win 93 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
56 - win 56 ngày 3;    00 - win 00 00 ngày 1;    09 - win 09 ngày 2;    10 - win 10 ngày 1;    13;    38 - win 38 ngày 2;    43 - win 43 ngày 3;    47;    55;    76;    80;    93 - win 93 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 00 00 ngày 1;    13,31 - win 31 ngày 1;    56,65 - win 65 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.1-4 + G3.2-1 ---> 97,79;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-4 + G3.2-4 ---> 48,84 - win 48 48 48 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G2.2-1 + G7.1-1 ---> 20,02 - win 02 ngày 1;    
G1.1-3 + G3.2-2 ---> 93,39 - win 93 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.2-4 + G3.5-5 ---> 81,18 - win 81 ngày 2;    
G1.1-3 + G3.4-5 ---> 94,49 - win 94 49 49 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/01/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-5 + G5.2-1 --> 79,97 --> 78,87 ---> 08,80 - win 80 ngày 1;    
G5.2-1 + G6.1-2 --> 97,79 --> 87,78 ---> 80,08 - win 80 ngày 1;    

G2.2-1 + G3.6-2 --> 39,93 --> 59,59 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 2;    
G2.2-1 + G7.4-1 --> 39,93 --> 59,59 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 2;    
G3.6-2 + G4.4-2 --> 95,59,59 --> 59,59 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 2;    
G4.4-2 + G7.4-1 --> 59,59,95 --> 59,59 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 2;    

G3.4-5 + G3.6-2 --> 59,59,95 --> 59,59 ---> 41,14 - win 41 41 14 ngày 1;    
G3.4-5 + G7.4-1 --> 59,59,95 --> 59,59 ---> 41,14 - win 41 41 14 ngày 1;    

G3.6-2 + G7.3-1 --> 90,09 --> 59,59 ---> 15,51 - win 15 ngày 2;    
G7.3-1 + G7.4-1 --> 09,90 --> 59,59 ---> 51,15 - win 15 ngày 2;    

G2.2-4 + G3.6-2 --> 39,93 --> 59,59 ---> 61,16 - win 61 16 ngày 1;    
G2.2-4 + G7.4-1 --> 39,93 --> 59,59 ---> 61,16 - win 61 16 ngày 1;    

G1.1-1 + G3.6-2 --> 09,90 --> 59,59 ---> 71,17 - win 17 ngày 1;    
G1.1-1 + G7.4-1 --> 09,90 --> 59,59 ---> 71,17 - win 17 ngày 1;    

G3.1-1 + G3.6-2 --> 39,93 --> 59,59 ---> 91,19 - win 19 ngày 1;    
G3.1-1 + G7.4-1 --> 39,93 --> 59,59 ---> 91,19 - win 19 ngày 1;    
G3.2-5 + G3.6-2 --> 39,93 --> 59,59 ---> 91,19 - win 19 ngày 1;    
G3.2-5 + G7.4-1 --> 39,93 --> 59,59 ---> 91,19 - win 19 ngày 1;    

G3.5-3 + G5.2-1 --> 39,93 --> 88,88 ---> 78,87 - win 78 ngày 1;    
G3.5-4 + G5.2-1 --> 39,93 --> 88,88 ---> 78,87 - win 78 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 59 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
11 (26 lần) - win 11 ngày 2;    79 (27 lần) - win 79 79 ngày 1;    92 (23 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 59 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (38 lần) - win 11 66 66 ngày 2;    89,98 (46 lần) - win 98 98 ngày 3;    23,32 (43 lần) - win 32 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (50 lần) - win 79 79 ngày 1;    22,77 (51 lần) ;    37,73 (44 lần) - win 73 73 73 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (40 lần) ;    45,54 (49 lần) - win 54 ngày 2;    89,98 (43 lần) - win 98 98 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (52 lần) - win 26 62 ngày 3;    07,70 (46 lần) ;    28,82 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (50 lần) ;    39,93 (44 lần) - win 93 ngày 2;    38,83 (44 lần) - win 38 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
56 - win 56 ngày 1;    00 - win 00 ngày 1;    13;    38 - win 38 ngày 1;    43 - win 43 43 ngày 1;    55;    72 - win 72 ngày 3;    76;    93 - win 93 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 00 ngày 1;    13,31 - win 31 ngày 2;    56,65 - win 56 65 ngày 1;    68,86 - win 86 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.1-4 + G3.2-1 ---> 41,14 - win 41 41 14 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-4 + G2.2-4 ---> 56,65 - win 56 65 ngày 1;    
G1.1-4 + G3.2-4 ---> 15,51 - win 15 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G2.2-5 + G5.1-4 ---> 41,14 - win 41 41 14 ngày 1;    
G3.4-5 + G4.1-4 ---> 43,34 - win 43 43 34 ngày 1;    
G2.2-1 + G7.1-1 ---> 15,51 - win 15 ngày 2;    
G1.1-3 + G3.2-2 ---> 74,47 - win 74 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/01/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 79 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
75 (28 lần) - win 75 ngày 2;    64 (32 lần) - win 64 ngày 1;    30 (30 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 79 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (45 lần) - win 64 ngày 1;    57,75 (39 lần) - win 75 ngày 2;    03,30 (45 lần) - win 03 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (46 lần) - win 01 ngày 1;    89,98 (55 lần) ;    23,32 (42 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
39,93 (57 lần) - win 93 ngày 3;    48,84 (48 lần) - win 48 48 48 ngày 3;    24,42 (53 lần) - win 24 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
56 - win 56 ngày 1;    72;    00 - win 00 ngày 1;    38 - win 38 ngày 2;    43 - win 43 43 ngày 2;    55 - win 55 ngày 1;    66 - win 66 66 ngày 3;    68;    76 - win 76 ngày 1;    89;    93 - win 93 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 00 55 ngày 1;    11,66 - win 11 66 66 ngày 3;    13,31 - win 13 ngày 1;    23,32;    27,72;    56,65 - win 56 ngày 1;    58,85 - win 85 ngày 2;    68,86;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.1-4 + G3.2-1 ---> 46,64 - win 64 ngày 1;    
G0.1-1 + G5.1-4 ---> 86,68;    

+ Cầu vượt max:
G3.4-5 + G7.2-1 ---> 56,65 - win 56 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.1-3 + G5.1-1 ---> 30,03 - win 03 ngày 1;    
G0.1-4 + G2.2-4 ---> 75,57 - win 75 ngày 2;    
G1.1-4 + G3.2-4 ---> 60,06;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/01/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-5 + G7.1-2 --> 30,30,30 --> 28,28 ---> 45,54;    
G5.1-1 + G7.1-2 --> 30,30,30 --> 28,28 ---> 45,54;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 80 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (34 lần) ;    58 (31 lần) ;    27 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 80 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (50 lần) ;    58,85 (53 lần) - win 85 ngày 3;    01,10 (45 lần) - win 10 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
66;    68;    00 - win 00 ngày 2;    15 - win 15 ngày 2;    40 - win 40 ngày 2;    49 - win 49 ngày 2;    56 - win 56 ngày 2;    72;    76 - win 76 ngày 1;    89;    93 - win 93 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66;    13,31 - win 13 ngày 1;    15,51 - win 15 ngày 2;    23,32;    37,73;    56,65 - win 56 ngày 2;    58,85 - win 85 ngày 3;    68,86 - win 86 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G0.1-1 + G5.1-4 ---> 62,26;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-2 + G6.3-3 ---> 90,09 - win 90 09 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.4-5 + G7.2-1 ---> 51,15 - win 15 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.1-3 + G5.1-1 ---> 44;    
G0.1-4 + G2.2-4 ---> 83,38 - win 38 ngày 3;    
G1.1-4 + G3.2-4 ---> 94,49 - win 49 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/01/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.2-2 + G7.1-1 --> 27,72 --> 44,44 ---> 48,84;    
G5.2-1 + G7.1-1 --> 27,72 --> 44,44 ---> 48,84;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 89 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
76 (25 lần) - win 76 ngày 1;    70 (31 lần) - win 70 ngày 2;    95 (21 lần) - win 95 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 89 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
06,60 (48 lần) - win 60 ngày 1;    15,51 (47 lần) - win 15 ngày 3;    37,73 (48 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (56 lần) - win 86 ngày 2;    48,84 (50 lần) ;    27,72 (46 lần) - win 72 72 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
68;    15 - win 15 ngày 3;    49 - win 49 ngày 3;    56 - win 56 ngày 1;    66;    73;    76 - win 76 ngày 1;    83;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 31 ngày 1;    15,51 - win 15 ngày 3;    23,32 - win 23 ngày 1;    37,73;    39,93 - win 39 93 ngày 2;    56,65 - win 56 ngày 1;    58,85 - win 85 ngày 1;    68,86 - win 86 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G4.1-3 + G4.1-4 ---> 00 - win 00 ngày 1;    
G3.6-2 + G6.3-3 ---> 64,46 - win 64 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.4-5 + G7.2-1 ---> 93,39 - win 93 39 ngày 2;    
G1.1-1 + G3.3-1 ---> 47,74 - win 47 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 07/01/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 91 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
95 (27 lần) - win 95 ngày 2;    72 (30 lần) - win 72 72 ngày 2;    41 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 91 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (46 lần) - win 00 ngày 1;    78,87 (52 lần) - win 78 ngày 1;    27,72 (43 lần) - win 27 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
68 - win 68 ngày 1;    15;    49;    56 - win 56 ngày 1;    73;    83;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 31 ngày 2;    15,51 - win 51 ngày 1;    23,32 - win 23 ngày 1;    24,42;    39,93 - win 39 93 ngày 3;    56,65 - win 56 ngày 1;    68,86 - win 68 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.1-3 + G4.2-1 ---> 48,84 - win 84 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.6-2 + G6.3-3 ---> 13,31 - win 31 ngày 2;    
G4.1-3 + G4.1-4 ---> 47,74 - win 47 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G4.2-1 + G7.1-2 ---> 80,08 - win 80 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 06/01/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.3-3 + G6.1-1 --> 26,26,26 --> 68,68 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 3;    
G4.3-3 + G7.3-1 --> 26,26,26 --> 68,68 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 3;    

G3.1-5 + G6.1-1 --> 42,42 --> 68,68 ---> 31,13 - win 13 ngày 1;    
G3.1-5 + G7.3-1 --> 42,42 --> 68,68 ---> 31,13 - win 13 ngày 1;    

G4.2-2 + G7.2-2 --> 18,18 --> 68,68 ---> 23,32 - win 32 ngày 1;    
G4.2-2 + G7.3-2 --> 18,18 --> 68,68 ---> 23,32 - win 32 ngày 1;    

G3.3-3 + G7.2-2 --> 18,18 --> 38,38,83 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 3;    
G3.3-3 + G7.3-2 --> 18,18 --> 38,38,83 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 3;    
G4.3-2 + G5.3-4 --> 18,18 --> 38,38,83 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 22 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
38 (39 lần) - win 38 38 ngày 3;    56 (33 lần) - win 56 ngày 1;    54 (27 lần) - win 54 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 22 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (54 lần) - win 38 38 ngày 3;    14,41 (49 lần) - win 14 ngày 1;    79,97 (48 lần) - win 79 79 79 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (50 lần) - win 48 ngày 1;    59,95 (38 lần) - win 95 ngày 3;    11,66 (43 lần) - win 66 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (49 lần) - win 64 ngày 1;    79,97 (44 lần) - win 79 79 79 ngày 1;    19,91 (47 lần) - win 91 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
68 - win 68 ngày 1;    15 - win 15 ngày 1;    31 - win 31 ngày 3;    49 - win 49 ngày 1;    56 - win 56 ngày 1;    83;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51 - win 15 ngày 1;    23,32 - win 32 ngày 1;    24,42;    39,93 - win 93 ngày 1;    56,65 - win 56 ngày 1;    68,86 - win 68 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.2-4 + G5.3-1 ---> 86,68 - win 68 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G4.1-3 + G4.2-1 ---> 52,25;    

- Cầu cận max:
G2.1-2 + G5.4-2 ---> 14,41 - win 14 ngày 1;    
G3.6-2 + G6.3-3 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 3;    
G4.1-3 + G4.1-4 ---> 55 - win 55 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 05/01/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 77 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
07 (32 lần) ;    84 (28 lần) - win 84 ngày 3;    37 (30 lần) - win 37 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 77 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (53 lần) - win 09 ngày 1;    37,73 (50 lần) - win 73 73 ngày 1;    89,98 (45 lần) - win 89 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (48 lần) - win 79 79 79 ngày 2;    22,77 (52 lần) - win 22 ngày 1;    23,32 (42 lần) - win 32 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
89,98 (43 lần) - win 89 ngày 2;    06,60 (47 lần) ;    39,93 (39 lần) - win 93 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
39,93 (55 lần) - win 93 ngày 1;    24,42 (52 lần) - win 24 24 ngày 1;    48,84 (48 lần) - win 48 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
68 - win 68 68 ngày 1;    15 - win 15 ngày 1;    30 - win 30 30 30 ngày 3;    49 - win 49 ngày 2;    51 - win 51 ngày 3;    56 - win 56 ngày 2;    79 - win 79 79 79 ngày 2;    83 - win 83 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
14,41 - win 14 ngày 2;    15,51 - win 15 ngày 1;    23,32 - win 32 ngày 2;    24,42 - win 24 24 ngày 1;    39,93 - win 93 ngày 1;    56,65 - win 56 ngày 2;    68,86 - win 68 68 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.2-4 + G5.3-1 ---> 77;    

- Cầu cận max:
G4.1-3 + G4.2-1 ---> 77;