Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 30/05/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-4 + G5.3-4 --> 13,13 --> 18,18 ---> 51,15 - win 15 ngày 1;    
G5.3-4 + G6.2-1 --> 13,13 --> 18,18 ---> 15,51 - win 15 ngày 1;    

G0.1-4 + G1.1-5 --> 63,63 --> 18,18 ---> 53,35;    
G2.2-3 + G5.1-2 --> 63,63 --> 18,18 ---> 35,53;    
G2.2-3 + G2.2-4 --> 13,13 --> 18,18 ---> 35,53;    
G2.2-3 + G6.2-1 --> 13,13 --> 18,18 ---> 35,53;    

G1.1-5 + G5.5-1 --> 13,13 --> 18,18 ---> 38,83 - win 38 ngày 2;    
G2.2-3 + G3.4-5 --> 13,13 --> 18,18 ---> 38,83 - win 38 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
22 (34 lần) - win 22 22 ngày 1;    10 (25 lần) ;    68 (32 lần) - win 68 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (47 lần) ;    08,80 (39 lần) - win 80 80 ngày 1;    57,75 (45 lần) - win 75 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (54 lần) - win 68 ngày 3;    39,93 (44 lần) ;    57,75 (53 lần) - win 75 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
39;    14;    22 - win 22 22 ngày 1;    50 - win 50 ngày 1;    71 - win 71 ngày 1;    78 - win 78 ngày 3;    87;    97;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10;    05,50 - win 50 ngày 1;    17,71 - win 17 71 ngày 1;    24,42 - win 24 ngày 1;    39,93;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-3 + G5.3-4 ---> 61,16 - win 61 ngày 2;    
G3.2-4 + G5.3-1 ---> 80,08 - win 80 80 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 29/05/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 13 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
47 (31 lần) - win 47 ngày 3;    69 (23 lần) - win 69 ngày 2;    38 (29 lần) - win 38 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 13 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
69,96 (46 lần) - win 69 ngày 2;    47,74 (43 lần) - win 47 ngày 3;    00,55 (48 lần) - win 00 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (46 lần) - win 02 ngày 2;    48,84 (47 lần) - win 48 ngày 3;    59,95 (50 lần) - win 95 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
05,50 (51 lần) - win 50 ngày 2;    48,84 (54 lần) - win 48 ngày 3;    44,99 (50 lần) - win 44 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (47 lần) - win 44 ngày 2;    26,62 (43 lần) - win 62 ngày 1;    68,86 (40 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
39 - win 39 ngày 1;    01;    14;    22 - win 22 22 ngày 2;    24 - win 24 ngày 2;    71 - win 71 ngày 2;    79 - win 79 ngày 3;    97 - win 97 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10;    05,50 - win 50 ngày 2;    14,41 - win 41 ngày 3;    15,51 - win 15 ngày 2;    24,42 - win 24 ngày 2;    39,93 - win 39 ngày 1;    48,84 - win 48 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-3 + G5.3-4 ---> 51,15 - win 15 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.1-5 + G3.2-1 ---> 71,17 - win 17 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 28/05/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-1 + G7.3-1 --> 97,79 --> 30,03 ---> 09,90 - win 09 ngày 3;    
G3.5-3 + G4.1-1 --> 97,79 --> 03,30 ---> 09,90 - win 09 ngày 3;    

G0.1-5 + G3.1-5 --> 10,01 --> 48,84 ---> 15,51 - win 15 ngày 3;    
G3.1-4 + G5.5-1 --> 10,01 --> 84,48 ---> 51,15 - win 15 ngày 3;    

G3.6-3 + G4.1-1 --> 97,79 --> 73,73 ---> 49,94 - win 94 ngày 1;    
G4.1-1 + G7.1-1 --> 79,97 --> 73,73 ---> 94,49 - win 94 ngày 1;    

G3.1-4 + G4.4-4 --> 10,01 --> 84,48 ---> 58,85 - win 58 ngày 1;    
G3.1-5 + G3.5-4 --> 01,10 --> 84,48 ---> 58,85 - win 58 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 61 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
37 (36 lần) ;    71 (24 lần) - win 71 ngày 1;    49 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 61 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (58 lần) - win 73 ngày 2;    45,54 (51 lần) - win 45 ngày 1;    69,96 (56 lần) - win 69 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (50 lần) - win 02 ngày 3;    78,87 (56 lần) - win 78 78 87 87 87 ngày 1;    58,85 (43 lần) - win 58 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
39 - win 39 ngày 2;    12 - win 12 ngày 3;    41;    79;    97 - win 97 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10 - win 10 ngày 1;    15,51 - win 15 ngày 3;    24,42 - win 42 ngày 1;    39,93 - win 39 ngày 2;    48,84;    79,97 - win 97 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-3 + G5.3-4 ---> 53,35;    

- Cầu cận max:
G3.4-5 + G6.1-2 ---> 17,71 - win 71 ngày 1;    
G1.1-4 + G5.1-3 ---> 01,10 - win 10 ngày 1;    
G3.1-5 + G3.2-1 ---> 51,15 - win 15 ngày 3;    
G6.2-1 + G7.1-2 ---> 18,81 - win 81 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 27/05/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-3 + G4.4-2 --> 53,53 --> 10,01 ---> 03,30 - win 03 30 ngày 1;    
G3.6-1 + G4.4-2 --> 53,53 --> 10,01 ---> 03,30 - win 03 30 ngày 1;    

G0.1-4 + G6.3-3 --> 47,47 --> 10,01 ---> 50,05 - win 05 ngày 1;    
G6.3-1 + G6.3-3 --> 47,47 --> 10,01 ---> 50,05 - win 05 ngày 1;    

G3.1-3 + G3.1-5 --> 53,53 --> 10,01 ---> 08,80 - win 80 ngày 2;    
G3.1-3 + G3.6-5 --> 53,53 --> 10,01 ---> 08,80 - win 80 ngày 2;    
G3.1-5 + G3.6-1 --> 53,53 --> 01,10 ---> 80,08 - win 80 ngày 2;    
G3.6-1 + G3.6-5 --> 53,53 --> 10,01 ---> 08,80 - win 80 ngày 2;    

G3.1-3 + G3.5-1 --> 53,53 --> 61,61 ---> 09,90;    
G3.5-1 + G3.6-1 --> 53,53 --> 61,61 ---> 90,09;    

G3.2-5 + G4.4-2 --> 85,85 --> 10,01 ---> 13,31 - win 13 13 ngày 2;    
G4.4-1 + G4.4-2 --> 85,85 --> 10,01 ---> 13,31 - win 13 13 ngày 2;    

G3.1-5 + G3.2-5 --> 85,85 --> 01,10 ---> 81,18 - win 81 ngày 2;    
G3.1-5 + G4.4-1 --> 85,85 --> 01,10 ---> 81,18 - win 81 ngày 2;    
G3.2-5 + G3.6-5 --> 85,85 --> 10,01 ---> 18,81 - win 81 ngày 2;    
G3.6-5 + G4.4-1 --> 85,85 --> 01,10 ---> 81,18 - win 81 ngày 2;    

G3.2-5 + G3.5-1 --> 85,85 --> 61,61 ---> 19,91 - win 91 ngày 1;    
G3.5-1 + G4.4-1 --> 85,85 --> 61,61 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    

G0.1-1 + G0.1-4 --> 87,78 --> 61,61 ---> 25,52 - win 25 ngày 3;    
G0.1-1 + G6.3-1 --> 87,78 --> 61,61 ---> 25,52 - win 25 ngày 3;    

G1.1-4 + G3.1-5 --> 53,53 --> 10,01 ---> 38,83 - win 38 83 ngày 3;    
G1.1-4 + G3.6-5 --> 53,53 --> 10,01 ---> 38,83 - win 38 83 ngày 3;    

G0.1-4 + G4.4-4 --> 47,47 --> 10,01 ---> 54,45 - win 45 ngày 2;    
G4.4-4 + G6.3-1 --> 47,47 --> 01,10 ---> 45,54 - win 45 ngày 2;    
G0.1-4 + G5.1-2 --> 47,47 --> 15,51,51 ---> 54,45 - win 45 ngày 2;    
G5.1-2 + G6.3-1 --> 47,47 --> 51,51,15 ---> 45,54 - win 45 ngày 2;    

G0.1-4 + G4.2-2 --> 47,47 --> 10,01 ---> 55,55 - win 55 55 ngày 1;    
G4.2-2 + G6.3-1 --> 47,47 --> 01,10 ---> 55,55 - win 55 55 ngày 1;    
G0.1-4 + G4.3-2 --> 78,87 --> 15,51,51 ---> 55,55 - win 55 55 ngày 1;    
G4.3-2 + G6.3-1 --> 87,78 --> 51,51,15 ---> 55,55 - win 55 55 ngày 1;    
G0.1-4 + G6.2-2 --> 47,47 --> 15,51,51 ---> 55,55 - win 55 55 ngày 1;    
G6.2-2 + G6.3-1 --> 47,47 --> 51,51,15 ---> 55,55 - win 55 55 ngày 1;    

G0.1-4 + G5.2-1 --> 78,87 --> 10,01 ---> 57,75 - win 75 ngày 1;    
G5.2-1 + G6.3-1 --> 87,78 --> 01,10 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    

G2.1-4 + G3.1-5 --> 85,85 --> 10,01 ---> 58,85 - win 58 ngày 2;    
G2.1-4 + G3.6-5 --> 85,85 --> 10,01 ---> 58,85 - win 58 ngày 2;    
G3.1-5 + G5.5-4 --> 53,53 --> 01,10 ---> 85,58 - win 58 ngày 2;    
G3.6-5 + G5.5-4 --> 53,53 --> 01,10 ---> 85,58 - win 58 ngày 2;    

G3.1-5 + G5.5-3 --> 85,85 --> 01,10 ---> 86,68 - win 68 ngày 1;    
G3.6-5 + G5.5-3 --> 85,85 --> 01,10 ---> 86,68 - win 68 ngày 1;    

G3.1-2 + G3.1-5 --> 53,53 --> 10,01 ---> 78,87 - win 87 ngày 1;    
G3.1-2 + G3.6-5 --> 53,53 --> 10,01 ---> 78,87 - win 87 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
22 (36 lần) - win 22 ngày 1;    68 (34 lần) - win 68 ngày 1;    08 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (50 lần) - win 22 ngày 1;    04,40 (46 lần) ;    08,80 (38 lần) - win 80 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (54 lần) - win 68 ngày 1;    48,84 (46 lần) - win 48 84 ngày 1;    07,70 (40 lần) - win 07 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (52 lần) - win 48 84 ngày 1;    05,50 (47 lần) - win 05 ngày 1;    67,76 (45 lần) - win 76 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
37;    39 - win 39 ngày 1;    57 - win 57 ngày 3;    79;    97 - win 97 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10 - win 10 10 ngày 1;    15,51 - win 51 ngày 1;    24,42 - win 42 ngày 2;    39,93 - win 39 ngày 1;    48,84 - win 48 84 ngày 1;    79,97 - win 97 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-3 + G6.2-3 ---> 55 - win 55 ngày 1;    
G3.1-3 + G5.3-4 ---> 02,20;    

- Cầu chạm max:
G4.1-1 + G5.1-1 ---> 39,93 - win 39 ngày 1;    
G4.3-4 + G5.5-3 ---> 56,65 - win 56 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 26/05/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-4 + G4.2-2 --> 91,19 --> 47,47 ---> 10,01 - win 10 01 ngày 1;    
G0.1-4 + G4.4-4 --> 91,19 --> 47,47 ---> 10,01 - win 10 01 ngày 1;    
G0.1-4 + G6.3-3 --> 91,19 --> 47,47 ---> 10,01 - win 10 01 ngày 1;    

G0.1-3 + G4.2-2 --> 91,19 --> 47,47 ---> 20,02;    
G0.1-3 + G4.4-4 --> 91,19 --> 47,47 ---> 20,02;    
G0.1-3 + G6.3-3 --> 91,19 --> 47,47 ---> 20,02;    

G4.2-2 + G5.2-4 --> 14,14 --> 47,47 ---> 03,30 - win 03 30 ngày 2;    
G4.4-4 + G5.2-4 --> 14,14 --> 47,47 ---> 03,30 - win 03 30 ngày 2;    
G5.2-4 + G6.3-3 --> 14,14 --> 47,47 ---> 30,03 - win 30 03 ngày 2;    

G4.2-2 + G6.1-3 --> 14,14 --> 24,24 ---> 04,40;    
G4.4-4 + G6.1-3 --> 14,14 --> 24,24 ---> 04,40;    
G6.1-3 + G6.3-3 --> 14,14 --> 24,24 ---> 40,04;    

G3.3-1 + G4.2-2 --> 91,19 --> 47,47 ---> 80,08 - win 80 ngày 3;    
G3.3-1 + G4.4-4 --> 91,19 --> 47,47 ---> 80,08 - win 80 ngày 3;    
G3.3-1 + G6.3-3 --> 91,19 --> 47,47 ---> 80,08 - win 80 ngày 3;    

G0.1-3 + G4.4-1 --> 91,19 --> 78,87 ---> 21,12;    
G0.1-4 + G5.5-2 --> 91,19 --> 78,87 ---> 12,21;    
G3.2-5 + G7.2-2 --> 82,82 --> 87,78 ---> 12,21;    
G6.1-2 + G6.3-1 --> 82,82 --> 87,78 ---> 21,12;    

G1.1-3 + G2.1-4 --> 19,91 --> 85,85 ---> 31,13 - win 31 ngày 1;    
G1.1-3 + G5.5-3 --> 19,91 --> 85,85 ---> 31,13 - win 31 ngày 1;    

G2.1-4 + G3.5-1 --> 91,19 --> 85,85 ---> 16,61 - win 61 61 ngày 1;    
G3.5-1 + G5.5-3 --> 19,91 --> 85,85 ---> 61,16 - win 61 61 ngày 1;    

G5.1-3 + G6.3-1 --> 83,83 --> 87,78 ---> 81,18 - win 81 ngày 3;    
G5.3-1 + G6.3-1 --> 83,83 --> 87,78 ---> 81,18 - win 81 ngày 3;    

G0.1-2 + G5.3-3 --> 83,83 --> 14,41 ---> 72,27;    
G5.3-3 + G7.3-1 --> 83,83 --> 41,14 ---> 27,72;    

G5.1-3 + G7.2-2 --> 83,83 --> 87,78 ---> 82,28 - win 82 ngày 1;    
G5.3-1 + G7.2-2 --> 83,83 --> 87,78 ---> 82,28 - win 82 ngày 1;    

G5.1-2 + G5.2-4 --> 48,48 --> 47,47 ---> 53,35;    
G5.2-4 + G6.2-2 --> 48,48 --> 47,47 ---> 35,53;    

G3.2-1 + G5.1-2 --> 83,83 --> 24,24 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    
G3.2-1 + G6.2-2 --> 83,83 --> 24,24 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    
G3.2-3 + G5.1-2 --> 83,83 --> 47,47 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    
G3.2-3 + G6.2-2 --> 83,83 --> 47,47 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    
G5.1-2 + G6.1-3 --> 48,48 --> 24,24 ---> 54,45 - win 54 ngày 1;    
G6.1-3 + G6.2-2 --> 48,48 --> 24,24 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 11 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
76 (28 lần) ;    81 (35 lần) - win 81 ngày 3;    41 (27 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 11 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (52 lần) - win 73 73 ngày 2;    14,41 (39 lần) - win 14 ngày 2;    48,84 (42 lần) - win 48 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
05,50 (49 lần) - win 50 ngày 1;    67,76 (47 lần) ;    48,84 (51 lần) - win 48 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (52 lần) ;    58,85 (43 lần) - win 58 ngày 3;    78,87 (55 lần) - win 87 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
76;    79 - win 79 ngày 1;    84 - win 84 ngày 2;    97 - win 97 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51 - win 15 51 51 ngày 1;    24,42 - win 24 ngày 1;    36,63 - win 63 63 ngày 3;    39,93 - win 39 ngày 2;    79,97 - win 79 97 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-3 + G6.2-3 ---> 63,36 - win 63 63 ngày 3;    
G3.1-3 + G5.3-4 ---> 14,41 - win 14 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G4.4-1 + G5.5-1 ---> 10,01 - win 10 01 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.1-1 + G5.1-1 ---> 77;    
G4.3-4 + G7.3-1 ---> 97,79 - win 97 79 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 25/05/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-2 + G3.1-2 --> 77,77 --> 83,83 ---> 13,31 - win 31 ngày 1;    
G0.1-2 + G3.6-1 --> 77,77 --> 83,83 ---> 13,31 - win 31 ngày 1;    
G1.1-4 + G4.4-3 --> 81,81 --> 83,83 ---> 31,13 - win 31 ngày 1;    
G5.5-4 + G7.3-1 --> 81,81 --> 83,83 ---> 31,13 - win 31 ngày 1;    

G4.3-1 + G7.1-2 --> 84,84 --> 91,19 ---> 82,28 - win 82 ngày 2;    
G5.5-3 + G7.1-2 --> 84,84 --> 91,19 ---> 82,28 - win 82 ngày 2;    

G3.6-2 + G6.3-1 --> 93,93,39,39 --> 82,82 ---> 37,73 - win 73 73 ngày 3;    
G3.6-2 + G7.2-2 --> 93,93,39,39 --> 82,82 ---> 37,73 - win 73 73 ngày 3;    
G5.4-1 + G6.3-1 --> 93,93,39,39 --> 48,48 ---> 37,73 - win 73 73 ngày 3;    
G5.4-1 + G7.2-2 --> 93,93,39,39 --> 48,48 ---> 37,73 - win 73 73 ngày 3;    

G0.1-5 + G3.1-3 --> 81,81 --> 14,14 ---> 93,39 - win 39 ngày 1;    
G3.1-3 + G3.4-4 --> 81,81 --> 14,14 ---> 39,93 - win 39 ngày 1;    

G0.1-5 + G3.5-5 --> 81,81 --> 19,91 ---> 95,59;    
G3.4-4 + G3.5-5 --> 81,81 --> 19,91 ---> 95,59;    

G2.2-1 + G6.3-1 --> 93,93,39,39 --> 48,48 ---> 67,76;    
G2.2-1 + G7.2-2 --> 93,93,39,39 --> 48,48 ---> 67,76;    

G3.3-5 + G4.3-1 --> 84,84 --> 19,91 ---> 68,86 - win 68 ngày 3;    
G3.3-5 + G5.5-3 --> 84,84 --> 19,91 ---> 68,86 - win 68 ngày 3;    

G0.1-5 + G3.3-1 --> 84,84 --> 19,91 ---> 97,79 - win 97 79 ngày 2;    
G3.3-1 + G3.4-4 --> 84,84 --> 91,19 ---> 79,97 - win 79 97 ngày 2;    
G3.4-1 + G6.3-1 --> 93,93,39,39 --> 48,48 ---> 97,79 - win 97 79 ngày 2;    
G3.4-1 + G7.2-2 --> 93,93,39,39 --> 48,48 ---> 97,79 - win 97 79 ngày 2;    

G0.1-5 + G2.1-4 --> 81,81 --> 19,91 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    
G2.1-4 + G3.4-4 --> 81,81 --> 91,19 ---> 89,98 - win 89 ngày 2;    
G0.1-5 + G4.3-1 --> 84,84 --> 19,91 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    
G0.1-5 + G5.5-3 --> 84,84 --> 19,91 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    
G3.4-4 + G4.3-1 --> 84,84 --> 19,91 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    
G3.4-4 + G5.5-3 --> 84,84 --> 19,91 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    

G0.1-5 + G3.6-4 --> 84,84 --> 19,91 ---> 99,99 - win 99 99 ngày 1;    
G3.4-4 + G3.6-4 --> 84,84 --> 19,91 ---> 99,99 - win 99 99 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 79 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
75 (26 lần) - win 75 ngày 1;    64 (32 lần) - win 64 ngày 1;    03 (25 lần) - win 03 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 79 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (46 lần) - win 64 ngày 1;    03,30 (47 lần) - win 03 30 ngày 3;    57,75 (37 lần) - win 75 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
05,50 (49 lần) - win 50 ngày 2;    57,75 (44 lần) - win 75 ngày 1;    07,70 (45 lần) - win 07 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (41 lần) ;    48,84 (48 lần) - win 48 ngày 2;    79,97 (45 lần) - win 79 97 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (52 lần) ;    07,70 (54 lần) - win 07 ngày 3;    44,99 (42 lần) - win 99 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
76;    79 - win 79 ngày 2;    97 - win 97 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51 - win 15 51 51 ngày 2;    24,42 - win 24 24 ngày 1;    36,63;    39,93 - win 39 ngày 1;    79,97 - win 79 97 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.3-3 + G6.2-3 ---> 08,80;    
G3.1-3 + G5.3-4 ---> 36,63;    

- Cầu cận max:
G4.4-1 + G5.5-1 ---> 86,68 - win 68 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 24/05/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-5 + G5.5-4 --> 78,87 --> 81,81 ---> 13,31 - win 31 ngày 1;    
G3.4-4 + G5.5-4 --> 78,87 --> 81,81 ---> 13,31 - win 31 ngày 1;    

G3.3-5 + G5.2-1 --> 78,87 --> 81,81 ---> 15,51 - win 15 ngày 1;    
G3.4-4 + G5.2-1 --> 78,87 --> 81,81 ---> 15,51 - win 15 ngày 1;    

G2.1-2 + G3.2-5 --> 98,98,98 --> 77,77 ---> 72,27;    
G2.2-2 + G3.2-5 --> 98,98,98 --> 77,77 ---> 72,27;    

G2.2-5 + G5.5-4 --> 18,81 --> 81,81 ---> 53,35 - win 53 53 ngày 2;    
G5.2-1 + G5.3-1 --> 81,18 --> 81,81 ---> 53,35 - win 53 53 ngày 2;    

G2.1-2 + G3.1-1 --> 98,98,98 --> 77,77 ---> 77,77;    
G2.2-2 + G3.1-1 --> 98,98,98 --> 77,77 ---> 77,77;    

G0.1-2 + G2.1-2 --> 98,98,98 --> 77,77 ---> 87,78 - win 87 ngày 1;    
G0.1-2 + G2.2-2 --> 98,98,98 --> 77,77 ---> 87,78 - win 87 ngày 1;    

G0.1-4 + G6.2-1 --> 39,93 --> 93,93,39,39 ---> 97,79 - win 79 ngày 1;    
G1.1-1 + G3.2-2 --> 39,93 --> 93,93,39,39 ---> 79,97 - win 79 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 91 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
16 (28 lần) ;    41 (28 lần) - win 41 ngày 2;    00 (29 lần) - win 00 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 91 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (48 lần) - win 00 ngày 2;    16,61 (42 lần) - win 61 61 ngày 3;    14,41 (50 lần) - win 14 14 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (56 lần) - win 86 ngày 1;    02,20 (54 lần) - win 20 ngày 2;    39,93 (44 lần) - win 39 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
69,96 (50 lần) - win 69 ngày 3;    35,53 (49 lần) - win 53 53 ngày 2;    18,81 (44 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (49 lần) ;    15,51 (52 lần) - win 15 ngày 1;    12,21 (45 lần) - win 12 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
79 - win 79 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51 - win 15 ngày 1;    24,42 - win 24 24 ngày 2;    36,63 - win 36 ngày 1;    39,93 - win 39 ngày 2;    79,97 - win 79 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.4-1 + G5.3-4 ---> 19,91 - win 19 91 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.3-3 + G6.2-3 ---> 74,47 - win 47 47 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 23/05/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 98 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
78 (30 lần) - win 78 ngày 3;    53 (26 lần) - win 53 53 ngày 3;    30 (25 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 98 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
78,87 (50 lần) - win 87 ngày 2;    35,53 (47 lần) - win 53 53 ngày 3;    16,61 (47 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (55 lần) ;    58,85 (46 lần) - win 58 ngày 1;    78,87 (46 lần) - win 87 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
79 - win 79 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51 - win 15 ngày 1;    24,42 - win 24 ngày 1;    36,63 - win 36 ngày 2;    39,93 - win 39 39 93 93 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-4 + G6.3-2 ---> 83,38 - win 83 83 ngày 2;    
G1.1-1 + G6.2-3 ---> 98,89;    

+ Cầu vượt max:
G4.4-1 + G5.3-4 ---> 62,26;    

- Cầu chạm max:
G2.1-5 + G3.1-4 ---> 85,58 - win 58 ngày 1;    
G3.6-1 + G5.4-1 ---> 79,97 - win 97 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 22/05/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-3 + G3.6-4 --> 05,05 --> 79,79 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    
G1.1-3 + G5.1-4 --> 05,05 --> 79,79 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    

G3.3-1 + G3.6-4 --> 85,58 --> 79,79 ---> 41,14 - win 41 ngày 1;    
G3.3-1 + G5.1-4 --> 85,58 --> 79,79 ---> 41,14 - win 41 ngày 1;    
G3.6-4 + G4.2-1 --> 58,85 --> 79,79 ---> 14,41 - win 41 ngày 1;    
G4.2-1 + G5.1-4 --> 85,58 --> 79,79 ---> 41,14 - win 41 ngày 1;    

G3.6-4 + G5.2-1 --> 05,05 --> 94,94 ---> 18,81 - win 18 81 ngày 1;    
G5.1-4 + G5.2-1 --> 05,05 --> 94,94 ---> 18,81 - win 18 81 ngày 1;    

G2.2-3 + G3.3-1 --> 58,85 --> 79,79 ---> 74,47;    
G2.2-3 + G4.2-1 --> 58,85 --> 79,79 ---> 74,47;    

G3.5-2 + G5.1-2 --> 12,12 --> 94,94 ---> 79,97 - win 97 ngày 1;    
G3.5-2 + G5.4-2 --> 12,12 --> 94,94 ---> 79,97 - win 97 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 38 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
94 (36 lần) ;    72 (35 lần) ;    63 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 38 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (49 lần) ;    58,85 (43 lần) - win 58 ngày 2;    23,32 (43 lần) - win 32 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (52 lần) - win 25 ngày 1;    67,76 (47 lần) - win 67 ngày 1;    46,64 (36 lần) - win 46 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (51 lần) - win 95 ngày 3;    29,92 (53 lần) ;    48,84 (50 lần) - win 84 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
23,32 (50 lần) - win 32 ngày 3;    29,92 (51 lần) ;    67,76 (44 lần) - win 67 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (41 lần) - win 36 ngày 1;    79,97 (44 lần) - win 97 ngày 1;    07,70 (45 lần) - win 70 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
15 - win 15 ngày 2;    44;    75;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
24,42 - win 42 ngày 1;    36,63 - win 36 ngày 1;    39,93 - win 39 93 ngày 1;    46,64 - win 46 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-4 + G6.3-2 ---> 02,20 - win 02 02 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G4.4-1 + G5.3-4 ---> 11 - win 11 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.6-1 + G5.4-1 ---> 46,64 - win 46 ngày 3;    
G2.1-5 + G3.1-4 ---> 47,74;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 21/05/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.6-2 + G4.1-3 --> 57,57,75 --> 12,12 ---> 50,05 - win 50 ngày 2;    
G3.6-2 + G5.4-3 --> 57,57,75 --> 12,12 ---> 50,05 - win 50 ngày 2;    

G1.1-5 + G3.4-5 --> 34,43 --> 05,05 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    
G1.1-5 + G7.4-1 --> 34,43 --> 05,05 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    

G3.4-5 + G5.2-2 --> 43,34 --> 05,05 ---> 16,61;    
G5.2-2 + G7.4-1 --> 34,43 --> 05,05 ---> 61,16;    

G2.1-3 + G7.2-2 --> 43,34 --> 73,37 ---> 85,58 - win 58 ngày 3;    
G3.4-2 + G5.5-1 --> 34,43 --> 37,73 ---> 85,58 - win 58 ngày 3;    

G2.2-4 + G7.1-1 --> 43,34 --> 37,73 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    
G5.3-3 + G7.1-1 --> 43,34 --> 37,73 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    

G2.2-2 + G7.3-2 --> 26,26 --> 73,37 ---> 98,89 - win 98 98 98 ngày 2;    
G4.4-1 + G7.3-2 --> 26,26 --> 73,37 ---> 98,89 - win 98 98 98 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
44 (34 lần) ;    48 (26 lần) ;    00 (24 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (45 lần) - win 21 ngày 1;    25,52 (48 lần) - win 25 ngày 2;    48,84 (41 lần) - win 84 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
11 - win 11 ngày 3;    44;    46;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
24,42 - win 24 ngày 1;    36,63 - win 63 ngày 1;    39,93 - win 39 93 ngày 2;    46,64;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-4 + G6.3-2 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-5 + G5.5-3 ---> 14,41 - win 14 41 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.4-1 + G5.3-4 ---> 93,39 - win 93 39 ngày 2;