Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 21/10/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-1 + G6.2-2 --> 76,67,67 --> 81,18 ---> 35,53 - win 53 ngày 1;    
G6.2-2 + G6.2-3 --> 67,67,76 --> 18,81 ---> 53,35 - win 53 ngày 1;    

G0.1-1 + G3.3-1 --> 67,67,76 --> 18,81 ---> 93,39;    
G0.1-1 + G6.2-3 --> 67,67,76 --> 18,81 ---> 93,39;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 57 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
62 (34 lần) - win 62 ngày 1;    54 (31 lần) - win 54 ngày 1;    93 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 57 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
39,93 (47 lần) ;    26,62 (50 lần) - win 62 ngày 1;    45,54 (49 lần) - win 54 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (53 lần) - win 99 ngày 1;    48,84 (43 lần) - win 48 84 ngày 2;    59,95 (49 lần) - win 95 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (54 lần) ;    58,85 (55 lần) - win 58 ngày 1;    24,42 (47 lần) - win 24 24 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04 - win 04 04 ngày 2;    09;    12;    18;    26 - win 26 ngày 3;    35 - win 35 ngày 2;    51 - win 51 ngày 1;    56;    60 - win 60 ngày 2;    95 - win 95 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 1;    18,81 - win 81 ngày 2;    57,75 - win 57 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-1 + G5.6-4 ---> 49,94 - win 49 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G6.3-2 + G7.4-1 ---> 21,12;    

- Cầu chạm max:
G4.1-4 + G5.6-2 ---> 66;    

- Cầu cận max:
G0.1-1 + G5.1-2 ---> 92,29 - win 92 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 20/10/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.6-3 + G7.4-1 --> 91,19 --> 76,67,67 ---> 70,07 - win 70 ngày 1;    
G6.2-1 + G7.3-2 --> 19,91 --> 76,67,67 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 25 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
04 (28 lần) - win 04 04 ngày 3;    25 (34 lần) - win 25 25 ngày 1;    75 (33 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 25 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (56 lần) - win 01 10 10 ngày 1;    34,43 (50 lần) - win 43 ngày 2;    37,73 (39 lần) - win 37 37 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (46 lần) ;    19,91 (42 lần) ;    48,84 (42 lần) - win 48 84 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (41 lần) - win 02 ngày 2;    59,95 (45 lần) - win 95 ngày 3;    22,77 (47 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 2;    04 - win 04 04 ngày 3;    09;    12;    14;    18 - win 18 ngày 1;    26 - win 26 ngày 1;    33;    35 - win 35 ngày 3;    38 - win 38 ngày 3;    56;    60 - win 60 ngày 3;    95 - win 95 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 2;    18,81 - win 18 81 ngày 1;    57,75 - win 57 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-1 + G5.6-4 ---> 48,84 - win 48 84 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G3.6-5 + G5.1-1 ---> 57,75 - win 57 ngày 1;    
G3.4-2 + G3.4-5 ---> 58,85 - win 85 ngày 1;    
G6.3-2 + G7.4-1 ---> 90,09 - win 90 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G2.2-1 + G4.2-2 ---> 97,79 - win 97 ngày 1;    
G3.4-2 + G3.4-3 ---> 53,35 - win 53 ngày 1;    
G4.1-4 + G5.6-2 ---> 84,48 - win 84 48 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 19/10/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-2 + G7.2-2 --> 18,18 --> 00,00 ---> 20,02 - win 20 ngày 1;    
G5.4-4 + G7.2-2 --> 18,18 --> 00,00 ---> 20,02 - win 20 ngày 1;    

G2.2-4 + G7.3-1 --> 92,29 --> 00,00 ---> 05,50;    
G4.3-1 + G7.3-1 --> 92,29 --> 00,00 ---> 05,50;    

G2.2-4 + G4.1-4 --> 92,29 --> 00,00 ---> 06,60;    
G4.1-4 + G4.3-1 --> 29,92 --> 00,00 ---> 60,06;    

G1.1-5 + G5.5-2 --> 18,18 --> 92,92 ---> 07,70 - win 07 ngày 1;    
G3.5-3 + G3.6-3 --> 18,18 --> 92,92 ---> 07,70 - win 07 ngày 1;    
G3.5-3 + G6.1-2 --> 18,18 --> 92,92 ---> 07,70 - win 07 ngày 1;    

G0.1-5 + G3.5-3 --> 18,18 --> 92,92 ---> 90,09 - win 90 09 ngày 1;    
G1.1-5 + G3.1-4 --> 18,18 --> 92,92 ---> 09,90 - win 09 90 ngày 1;    

G2.2-2 + G4.1-2 --> 18,18 --> 00,00 ---> 21,12;    
G4.1-2 + G5.4-4 --> 18,18 --> 00,00 ---> 12,21;    

G3.6-3 + G3.6-5 --> 18,18 --> 91,19 ---> 71,17 - win 17 ngày 2;    
G3.6-5 + G6.1-2 --> 18,18 --> 19,91 ---> 17,71 - win 17 ngày 2;    

G3.1-3 + G3.6-3 --> 38,38 --> 19,91 ---> 27,72 - win 72 ngày 2;    
G3.1-3 + G6.1-2 --> 38,38 --> 19,91 ---> 27,72 - win 72 ngày 2;    

G0.1-1 + G6.3-1 --> 18,18 --> 92,92 ---> 64,46 - win 64 46 ngày 1;    
G6.3-1 + G7.3-2 --> 18,18 --> 92,92 ---> 46,64 - win 46 64 ngày 1;    

G2.1-5 + G3.6-3 --> 18,18 --> 19,91 ---> 47,74 - win 47 ngày 1;    
G2.1-5 + G6.1-2 --> 18,18 --> 19,91 ---> 47,74 - win 47 ngày 1;    

G0.1-1 + G5.5-3 --> 18,18 --> 91,19 ---> 66,66;    
G5.5-3 + G7.3-2 --> 18,18 --> 19,91 ---> 66,66;    

G0.1-1 + G2.2-3 --> 18,18 --> 91,19 ---> 69,96 - win 96 ngày 3;    
G2.2-3 + G7.3-2 --> 18,18 --> 19,91 ---> 96,69 - win 96 ngày 3;    

G3.6-3 + G5.5-2 --> 18,18 --> 92,92 ---> 77,77 - win 77 77 ngày 1;    
G5.5-2 + G6.1-2 --> 18,18 --> 92,92 ---> 77,77 - win 77 77 ngày 1;    

G0.1-5 + G5.5-2 --> 18,18 --> 92,92 ---> 97,79 - win 97 ngày 2;    
G3.1-4 + G3.6-3 --> 18,18 --> 92,92 ---> 97,79 - win 97 ngày 2;    
G3.1-4 + G6.1-2 --> 18,18 --> 92,92 ---> 97,79 - win 97 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 19 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
42 (33 lần) ;    23 (30 lần) - win 23 ngày 1;    04 (31 lần) - win 04 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 19 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (49 lần) - win 04 ngày 1;    27,72 (49 lần) - win 72 ngày 2;    12,21 (52 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
14;    02 - win 02 ngày 3;    04 - win 04 ngày 1;    09 - win 09 ngày 1;    12;    18 - win 18 18 ngày 1;    26 - win 26 ngày 2;    33;    35 - win 35 ngày 1;    38;    40;    56;    60;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 ngày 1;    14,41;    57,75 - win 57 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-1 + G5.6-4 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G4.4-4 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.6-5 + G5.1-1 ---> 10,01 - win 10 10 01 ngày 2;    
G3.4-2 + G3.4-5 ---> 13,31;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 18/10/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-1 + G4.3-1 --> 40,04,04 --> 29,92 ---> 10,01 - win 10 10 01 ngày 3;    
G4.3-1 + G6.2-1 --> 04,04,40 --> 92,29 ---> 01,10 - win 01 10 10 ngày 3;    
G1.1-1 + G5.4-3 --> 41,14 --> 29,92 ---> 10,01 - win 10 10 01 ngày 3;    
G5.4-3 + G6.2-1 --> 14,41 --> 92,29 ---> 01,10 - win 01 10 10 ngày 3;    
G5.4-1 + G5.4-3 --> 61,16 --> 79,97 ---> 10,01 - win 10 10 01 ngày 3;    
G5.4-3 + G6.3-3 --> 16,61 --> 97,79 ---> 01,10 - win 01 10 10 ngày 3;    

G2.2-4 + G4.1-3 --> 21,21 --> 69,69 ---> 07,70 - win 07 ngày 2;    
G2.2-4 + G4.4-3 --> 21,21 --> 69,69 ---> 07,70 - win 07 ngày 2;    
G4.1-3 + G4.3-1 --> 10,01 --> 69,69 ---> 70,07 - win 07 ngày 2;    
G4.3-1 + G4.4-3 --> 01,10 --> 69,69 ---> 07,70 - win 07 ngày 2;    

G1.1-5 + G4.1-2 --> 08,08 --> 18,18 ---> 90,09 - win 90 09 ngày 2;    
G2.2-2 + G7.3-2 --> 08,08 --> 18,18 ---> 09,90 - win 09 90 ngày 2;    

G2.2-3 + G3.1-4 --> 40,04,04 --> 18,18 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    
G3.5-3 + G5.5-3 --> 40,04,04 --> 18,18 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    

G1.1-1 + G5.1-2 --> 40,04,04 --> 29,92 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    
G5.1-2 + G6.2-1 --> 04,04,40 --> 92,29 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    

G1.1-1 + G2.1-1 --> 41,14 --> 29,92 ---> 19,91 - win 19 91 ngày 1;    
G2.1-1 + G6.2-1 --> 14,41 --> 92,29 ---> 91,19 - win 91 19 ngày 1;    
G2.1-1 + G5.4-1 --> 16,61 --> 97,79 ---> 91,19 - win 91 19 ngày 1;    
G2.1-1 + G6.3-3 --> 16,61 --> 97,79 ---> 91,19 - win 91 19 ngày 1;    

G0.1-5 + G3.1-4 --> 08,08 --> 18,18 ---> 92,29 - win 92 92 ngày 1;    
G1.1-5 + G5.5-2 --> 08,08 --> 18,18 ---> 92,29 - win 92 92 ngày 1;    
G3.1-4 + G6.1-2 --> 08,08 --> 18,18 ---> 29,92 - win 92 92 ngày 1;    

G0.1-5 + G5.4-2 --> 08,08 --> 38,38 ---> 93,39 - win 39 ngày 3;    
G5.4-2 + G6.1-2 --> 08,08 --> 38,38 ---> 39,93 - win 39 ngày 3;    
G1.1-5 + G5.6-4 --> 01,10 --> 18,18 ---> 93,39 - win 39 ngày 3;    
G3.5-4 + G7.3-2 --> 10,01 --> 18,18 ---> 39,93 - win 39 ngày 3;    

G4.1-3 + G5.1-2 --> 10,01 --> 69,69 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    
G4.4-3 + G5.1-2 --> 10,01 --> 69,69 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    

G3.2-4 + G4.1-3 --> 21,21 --> 69,69 ---> 97,79 - win 97 ngày 3;    
G3.2-4 + G4.4-3 --> 21,21 --> 69,69 ---> 97,79 - win 97 ngày 3;    

G0.1-5 + G7.3-2 --> 08,08 --> 18,18 ---> 99,99;    
G6.1-2 + G7.3-2 --> 08,08 --> 18,18 ---> 99,99;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 69 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
59 (34 lần) ;    53 (28 lần) - win 53 ngày 3;    49 (26 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 69 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (44 lần) - win 94 ngày 1;    47,74 (47 lần) - win 47 ngày 2;    57,75 (50 lần) - win 75 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (47 lần) - win 97 ngày 3;    14,41 (50 lần) ;    48,84 (44 lần) - win 84 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (56 lần) - win 95 ngày 2;    05,50 (51 lần) ;    33,88 (44 lần) - win 88 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04 - win 04 ngày 2;    14;    02;    09 - win 09 ngày 2;    26 - win 26 ngày 1;    33;    38;    40;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 ngày 2;    04,40 - win 04 ngày 2;    14,41;    17,71 - win 17 ngày 3;    57,75 - win 75 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.2-3 + G5.6-2 ---> 11;    
G1.1-1 + G5.6-4 ---> 13,31 - win 13 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G4.4-4 ---> 28,82 - win 28 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G4.2-3 + G5.1-1 ---> 46,64 - win 46 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/10/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G5.1-4 + G5.3-3 --> 79,79 --> 08,08 ---> 04,40 - win 04 ngày 3;    
G5.3-2 + G5.3-3 --> 79,79 --> 08,08 ---> 04,40 - win 04 ngày 3;    

G1.1-5 + G5.1-4 --> 79,79 --> 08,08 ---> 80,08 - win 08 ngày 2;    
G1.1-5 + G5.3-2 --> 79,79 --> 08,08 ---> 80,08 - win 08 ngày 2;    

G4.3-1 + G5.1-4 --> 79,79 --> 08,08 ---> 90,09 - win 09 ngày 1;    
G4.3-1 + G5.3-2 --> 79,79 --> 08,08 ---> 90,09 - win 09 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 08 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
73 (28 lần) ;    38 (34 lần) - win 38 38 ngày 1;    20 (24 lần) - win 20 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 08 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (44 lần) ;    37,73 (42 lần) ;    22,77 (42 lần) - win 77 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
03,30 (44 lần) ;    48,84 (53 lần) - win 48 ngày 1;    29,92 (44 lần) - win 29 92 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (45 lần) - win 09 ngày 1;    29,92 (44 lần) - win 29 92 ngày 1;    38,83 (45 lần) - win 38 38 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
78,87 (57 lần) - win 78 ngày 1;    29,92 (43 lần) - win 29 92 ngày 1;    33,88 (46 lần) - win 33 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04 - win 04 ngày 3;    02 - win 02 ngày 1;    03;    09 - win 09 ngày 1;    14 - win 14 ngày 1;    25 - win 25 ngày 3;    26 - win 26 ngày 2;    33 - win 33 ngày 1;    38 - win 38 38 ngày 1;    40;    42 - win 42 ngày 2;    96;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 1;    04,40 - win 04 ngày 3;    14,41 - win 14 ngày 1;    57,75 - win 75 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-1 + G5.6-4 ---> 21,12 - win 21 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G4.4-4 ---> 71,17;    
G4.2-3 + G5.3-4 ---> 13,31 - win 13 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.3-1 + G3.5-3 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/10/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-4 + G3.4-3 --> 62,62,26,26 --> 15,51 ---> 20,02 - win 02 ngày 2;    
G1.1-2 + G5.5-3 --> 62,62,26,26 --> 51,15 ---> 20,02 - win 02 ngày 2;    
G4.1-4 + G5.5-3 --> 62,62,26,26 --> 51,15 ---> 20,02 - win 02 ngày 2;    

G1.1-5 + G5.1-4 --> 19,91 --> 79,79 ---> 08,80 - win 08 08 ngày 1;    
G4.3-1 + G5.3-2 --> 91,19 --> 79,79 ---> 08,80 - win 08 08 ngày 1;    

G1.1-2 + G3.6-3 --> 62,62,26,26 --> 51,15 ---> 22,22;    
G3.6-3 + G4.1-4 --> 26,26,62,62 --> 15,51 ---> 22,22;    

G1.1-2 + G2.2-1 --> 62,62,26,26 --> 51,15 ---> 23,32 - win 32 ngày 3;    
G2.2-1 + G4.1-4 --> 26,26,62,62 --> 15,51 ---> 32,23 - win 32 ngày 3;    
G1.1-2 + G3.4-4 --> 62,62,26,26 --> 50,05 ---> 23,32 - win 32 ngày 3;    
G3.4-4 + G4.1-4 --> 26,26,62,62 --> 05,50 ---> 32,23 - win 32 ngày 3;    
G1.1-2 + G7.1-1 --> 16,16 --> 51,15 ---> 23,32 - win 32 ngày 3;    
G4.1-4 + G7.1-1 --> 16,16 --> 51,15 ---> 23,32 - win 32 ngày 3;    

G1.1-2 + G5.6-3 --> 62,62,26,26 --> 50,05 ---> 25,52 - win 52 52 ngày 3;    
G4.1-4 + G5.6-3 --> 62,62,26,26 --> 50,05 ---> 25,52 - win 52 52 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 28 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
47 (34 lần) ;    51 (30 lần) - win 51 ngày 2;    39 (26 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 28 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (54 lần) - win 19 91 ngày 3;    37,73 (46 lần) ;    00,55 (44 lần) - win 00 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (44 lần) - win 49 ngày 2;    68,86 (42 lần) ;    34,43 (39 lần) - win 43 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03;    04 - win 04 04 ngày 1;    09 - win 09 ngày 2;    25;    26 - win 26 ngày 3;    38 - win 38 38 ngày 2;    40 - win 40 ngày 1;    84 - win 84 ngày 3;    94 - win 94 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 2;    03,30;    04,40 - win 04 04 40 ngày 1;    14,41 - win 14 41 ngày 1;    35,53 - win 35 ngày 2;    38,83 - win 38 38 ngày 2;    57,75 - win 57 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-1 + G5.6-4 ---> 41,14 - win 41 14 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-5 + G5.3-4 ---> 75,57 - win 57 ngày 1;    
G5.2-3 + G5.3-2 ---> 58,85 - win 85 ngày 1;    
G2.2-5 + G4.4-4 ---> 25,52 - win 52 52 ngày 3;    
G5.1-2 + G5.3-4 ---> 05,50 - win 50 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.2-5 + G3.6-5 ---> 97,79 - win 97 ngày 1;    
G4.2-3 + G5.3-4 ---> 65,56 - win 56 ngày 3;    
G4.3-1 + G5.6-4 ---> 01,10 - win 01 10 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.3-2 + G5.5-1 ---> 17,71 - win 17 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/10/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-2 + G2.2-1 --> 02,20 --> 62,62,26,26 ---> 51,15 - win 51 15 ngày 1;    
G2.2-1 + G4.1-4 --> 20,02 --> 26,26,62,62 ---> 15,51 - win 15 51 ngày 1;    

G0.1-3 + G0.1-4 --> 61,16 --> 26,26,62,62 ---> 61,16 - win 61 16 ngày 2;    
G0.1-4 + G3.5-5 --> 16,61 --> 62,62,26,26 ---> 16,61 - win 16 61 ngày 2;    

G3.5-1 + G4.1-2 --> 87,78 --> 16,16 ---> 62,26 - win 26 ngày 1;    
G4.1-2 + G5.5-2 --> 78,87 --> 16,16 ---> 26,62 - win 26 ngày 1;    

G0.1-3 + G1.1-3 --> 61,16 --> 26,26,62,62 ---> 64,46 - win 64 ngày 2;    
G1.1-3 + G3.5-5 --> 16,61 --> 62,62,26,26 ---> 46,64 - win 64 ngày 2;    
G3.3-4 + G3.5-1 --> 38,38 --> 16,16 ---> 46,64 - win 64 ngày 2;    
G3.3-4 + G5.5-2 --> 38,38 --> 16,16 ---> 46,64 - win 64 ngày 2;    

G1.1-2 + G7.4-2 --> 02,20 --> 16,16 ---> 58,85 - win 85 ngày 1;    
G4.1-4 + G7.4-2 --> 02,20 --> 16,16 ---> 58,85 - win 85 ngày 1;    

G1.1-2 + G2.2-2 --> 02,20 --> 62,62,26,26 ---> 59,95 - win 95 ngày 2;    
G2.2-2 + G4.1-4 --> 20,02 --> 26,26,62,62 ---> 95,59 - win 95 ngày 2;    

G3.2-3 + G3.5-1 --> 78,87 --> 91,19 ---> 96,69 - win 69 69 ngày 3;    
G3.2-3 + G5.5-2 --> 78,87 --> 91,19 ---> 96,69 - win 69 69 ngày 3;    
G3.5-1 + G4.2-3 --> 87,78 --> 16,16 ---> 69,96 - win 69 69 ngày 3;    
G4.2-3 + G5.5-2 --> 78,87 --> 16,16 ---> 96,69 - win 69 69 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 16 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
68 (30 lần) ;    14 (36 lần) - win 14 ngày 2;    15 (28 lần) - win 15 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 16 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (50 lần) - win 11 ngày 3;    39,93 (54 lần) ;    59,95 (47 lần) - win 95 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (48 lần) - win 49 ngày 3;    17,71 (50 lần) - win 17 ngày 2;    44,99 (46 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03;    04 - win 04 04 ngày 2;    09 - win 09 ngày 3;    26 - win 26 ngày 1;    38 - win 38 38 ngày 3;    40 - win 40 ngày 1;    71;    84;    94;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 40 ngày 1;    35,53 - win 35 ngày 3;    38,83 - win 38 38 ngày 3;    57,75 - win 57 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-1 + G5.6-4 ---> 85,58 - win 85 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-5 + G5.3-4 ---> 91,19;    
G5.2-3 + G5.3-2 ---> 27,72;    
G2.2-5 + G4.4-4 ---> 23,32;    

- Cầu chạm max:
G5.1-2 + G5.3-4 ---> 01,10 - win 01 10 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.2-5 + G3.6-5 ---> 66;    
G4.2-3 + G5.3-4 ---> 91,19;    
G2.2-2 + G5.3-1 ---> 92,29 - win 29 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/10/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-3 + G4.2-4 --> 10,10 --> 61,16 ---> 20,02 - win 02 ngày 2;    
G3.5-5 + G4.2-4 --> 10,10 --> 61,16 ---> 20,02 - win 02 ngày 2;    

G0.1-3 + G4.1-3 --> 10,10 --> 61,16 ---> 21,12 - win 12 12 ngày 2;    
G3.5-5 + G4.1-3 --> 10,10 --> 61,16 ---> 21,12 - win 12 12 ngày 2;    

G3.6-5 + G7.4-2 --> 65,65 --> 02,20 ---> 81,18 - win 81 ngày 1;    
G5.1-1 + G7.4-2 --> 65,65 --> 02,20 ---> 81,18 - win 81 ngày 1;    

G0.1-4 + G2.1-2 --> 96,96 --> 16,61 ---> 65,56 - win 56 ngày 2;    
G4.3-2 + G5.3-4 --> 96,96 --> 61,16 ---> 65,56 - win 56 ngày 2;    

G2.1-2 + G5.3-1 --> 96,96 --> 61,16 ---> 59,95 - win 95 ngày 1;    
G4.3-1 + G5.3-4 --> 96,96 --> 61,16 ---> 95,59 - win 95 ngày 1;    

G0.1-5 + G2.2-4 --> 40,04 --> 38,38 ---> 68,86;    
G0.1-5 + G6.2-3 --> 40,04 --> 38,38 ---> 68,86;    

G0.1-4 + G4.3-1 --> 96,96 --> 16,61 ---> 69,96 - win 96 ngày 1;    
G4.3-2 + G5.3-1 --> 96,96 --> 61,16 ---> 69,96 - win 96 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 66 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
37 (32 lần) ;    28 (30 lần) - win 28 ngày 2;    19 (33 lần) - win 19 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 66 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (52 lần) - win 19 91 ngày 1;    37,73 (56 lần) ;    28,82 (43 lần) - win 82 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (45 lần) - win 02 ngày 2;    59,95 (40 lần) - win 95 ngày 1;    25,52 (48 lần) - win 25 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04 - win 04 ngày 1;    09 - win 09 ngày 1;    26 - win 26 26 ngày 1;    38 - win 38 ngày 1;    40 - win 40 ngày 2;    71;    94;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 04 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-1 + G5.6-4 ---> 03,30 - win 03 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-5 + G5.3-4 ---> 55;    

- Cầu chạm max:
G5.2-3 + G5.3-2 ---> 51,15 - win 51 15 ngày 2;    
G2.2-5 + G4.4-4 ---> 79,97 - win 79 79 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G5.1-2 + G5.3-4 ---> 75,57 - win 57 ngày 2;    
G5.1-3 + G6.2-1 ---> 41,14 - win 14 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/10/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-4 + G5.1-1 --> 49,94 --> 96,96 ---> 10,01;    
G5.1-1 + G5.3-4 --> 94,49 --> 96,96 ---> 01,10;    

G3.4-4 + G5.2-1 --> 73,73,37 --> 96,96 ---> 60,06 - win 60 ngày 1;    
G4.3-2 + G5.2-1 --> 73,73,37 --> 96,96 ---> 60,06 - win 60 ngày 1;    

G0.1-4 + G1.1-4 --> 49,94 --> 96,96 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    
G1.1-4 + G5.3-4 --> 94,49 --> 96,96 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    

G2.1-2 + G3.4-1 --> 37,73,73 --> 96,96 ---> 61,16 - win 61 16 ngày 1;    
G3.4-1 + G4.3-1 --> 73,73,37 --> 96,96 ---> 16,61 - win 16 61 ngày 1;    

G2.1-2 + G3.3-1 --> 37,73,73 --> 96,96 ---> 65,56 - win 56 ngày 1;    
G3.3-1 + G4.3-1 --> 73,73,37 --> 96,96 ---> 56,65 - win 56 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 18 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
66 (31 lần) - win 66 ngày 1;    90 (30 lần) ;    78 (31 lần) - win 78 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 18 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (45 lần) - win 02 20 ngày 1;    11,66 (45 lần) - win 66 ngày 1;    28,82 (44 lần) - win 82 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
57,75 (47 lần) - win 75 ngày 1;    11,66 (42 lần) - win 66 ngày 1;    03,30 (45 lần) - win 30 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (45 lần) - win 29 ngày 3;    09,90 (44 lần) - win 09 ngày 2;    69,96 (51 lần) - win 96 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (40 lần) - win 63 ngày 1;    48,84 (46 lần) - win 84 ngày 1;    67,76 (50 lần) - win 76 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04 - win 04 ngày 1;    09 - win 09 ngày 2;    26 - win 26 26 ngày 2;    71;    94 - win 94 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 04 ngày 1;    68,86;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.1-3 + G5.5-2 ---> 88;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-5 + G5.3-4 ---> 01,10;    
G3.5-1 + G7.1-2 ---> 81,18 - win 81 ngày 1;    
G2.1-1 + G3.3-1 ---> 65,56 - win 56 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G5.1-4 + G7.1-2 ---> 61,16 - win 61 16 ngày 1;    
G5.2-3 + G5.3-2 ---> 69,96 - win 96 ngày 2;    
G2.2-5 + G4.4-4 ---> 82,28 - win 82 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/10/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-5 + G5.3-2 --> 19,19 --> 37,73,73 ---> 82,28 - win 28 ngày 1;    
G5.3-2 + G6.3-3 --> 19,19 --> 73,73,37 ---> 28,82 - win 28 ngày 1;    

G3.3-5 + G7.4-1 --> 19,19 --> 37,73,73 ---> 83,38 - win 38 ngày 1;    
G6.3-3 + G7.4-1 --> 19,19 --> 37,73,73 ---> 83,38 - win 38 ngày 1;    

G3.3-5 + G6.3-1 --> 71,71 --> 37,73,73 ---> 84,48 - win 84 ngày 1;    
G6.3-1 + G6.3-3 --> 71,71 --> 73,73,37 ---> 48,84 - win 84 ngày 1;    

G3.3-5 + G4.3-2 --> 19,19 --> 37,73,73 ---> 86,68;    
G4.3-2 + G6.3-3 --> 19,19 --> 73,73,37 ---> 68,86;    

G3.3-5 + G4.4-4 --> 71,71 --> 37,73,73 ---> 87,78 - win 87 78 ngày 2;    
G4.4-4 + G6.3-3 --> 71,71 --> 73,73,37 ---> 78,87 - win 78 87 ngày 2;    

G2.1-5 + G3.3-5 --> 71,71 --> 73,73,37 ---> 88,88;    
G2.1-5 + G6.3-3 --> 71,71 --> 73,73,37 ---> 88,88;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 94 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
63 (31 lần) - win 63 ngày 2;    60 (28 lần) - win 60 ngày 2;    42 (25 lần) - win 42 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 94 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (48 lần) - win 09 ngày 3;    24,42 (41 lần) - win 42 ngày 1;    16,61 (44 lần) - win 16 61 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (47 lần) ;    14,41 (48 lần) - win 14 ngày 1;    48,84 (41 lần) - win 84 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04 - win 04 ngày 1;    09 - win 09 ngày 3;    71 - win 71 71 ngày 1;    94 - win 94 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 04 40 ngày 1;    68,86;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.1-3 + G5.5-2 ---> 07,70;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-2 + G3.6-1 ---> 24,42 - win 42 ngày 1;    
G3.1-4 + G4.3-3 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    
G0.1-1 + G4.3-3 ---> 82,28 - win 28 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G2.1-5 + G5.3-4 ---> 89,98 - win 89 ngày 2;    
G3.5-1 + G7.1-2 ---> 26,62 - win 26 26 62 62 ngày 3;