Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/01/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-5 + G3.2-5 --> 13,13 --> 62,62 ---> 20,02 - win 02 ngày 3;    
G2.1-5 + G5.5-2 --> 13,13 --> 62,62 ---> 20,02 - win 02 ngày 3;    

G2.2-5 + G3.5-2 --> 71,71 --> 95,95 ---> 03,30 - win 03 03 ngày 1;    
G3.5-2 + G3.6-3 --> 71,71 --> 95,95 ---> 30,03 - win 03 03 ngày 1;    

G2.2-5 + G7.2-2 --> 71,71 --> 95,95 ---> 04,40;    
G3.6-3 + G7.2-2 --> 71,71 --> 95,95 ---> 04,40;    

G3.2-5 + G3.6-1 --> 13,13 --> 62,62 ---> 06,60 - win 60 ngày 1;    
G3.6-1 + G5.5-2 --> 13,13 --> 62,62 ---> 60,06 - win 60 ngày 1;    

G3.2-5 + G5.1-4 --> 13,13 --> 62,62 ---> 09,90;    
G5.1-4 + G5.5-2 --> 13,13 --> 62,62 ---> 90,09;    

G3.1-5 + G5.6-1 --> 13,13 --> 62,62 ---> 19,91 - win 91 ngày 3;    
G5.5-3 + G5.6-1 --> 13,13 --> 62,62 ---> 19,91 - win 91 ngày 3;    

G2.1-5 + G4.1-2 --> 71,71 --> 62,62 ---> 26,62 - win 26 ngày 1;    
G3.2-1 + G3.6-1 --> 71,71 --> 62,62 ---> 26,62 - win 26 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 38 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
72 (33 lần) ;    58 (28 lần) - win 58 ngày 1;    94 (31 lần) - win 94 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 38 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
58,85 (46 lần) - win 58 85 85 ngày 1;    28,82 (47 lần) - win 28 28 ngày 1;    23,32 (43 lần) - win 32 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (48 lần) ;    59,95 (55 lần) - win 95 ngày 3;    46,64 (46 lần) - win 46 64 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (45 lần) - win 71 ngày 2;    44,99 (43 lần) ;    34,43 (44 lần) - win 43 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
09;    11 - win 11 ngày 3;    14 - win 14 ngày 1;    29 - win 29 ngày 1;    30;    46 - win 46 ngày 2;    47 - win 47 ngày 1;    54;    77 - win 77 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
27,72 - win 27 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G5.3-3 ---> 26,62 - win 26 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.2-1 + G5.4-3 ---> 21,12 - win 12 ngày 3;    
G3.3-1 + G4.3-3 ---> 33 - win 33 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/01/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-1 + G3.5-2 --> 01,01,01 --> 71,71 ---> 05,50 - win 50 ngày 1;    
G3.5-3 + G3.5-5 --> 01,01,01 --> 71,71 ---> 05,50 - win 50 ngày 1;    

G4.2-1 + G5.6-4 --> 79,79 --> 71,71 ---> 08,80 - win 08 80 ngày 1;    
G4.2-1 + G6.1-3 --> 79,79 --> 71,71 ---> 08,80 - win 08 80 ngày 1;    

G3.2-3 + G5.1-4 --> 01,01,01 --> 71,71 ---> 16,61 - win 16 ngày 2;    
G3.6-1 + G4.3-3 --> 01,01,01 --> 71,71 ---> 61,16 - win 16 ngày 2;    

G3.2-1 + G5.6-4 --> 79,79 --> 71,71 ---> 28,82 - win 82 ngày 1;    
G3.2-1 + G6.1-3 --> 79,79 --> 71,71 ---> 28,82 - win 82 ngày 1;    
G3.2-5 + G5.6-4 --> 79,79 --> 13,13 ---> 28,82 - win 82 ngày 1;    
G3.2-5 + G6.1-3 --> 79,79 --> 13,13 ---> 28,82 - win 82 ngày 1;    

G3.3-2 + G6.3-1 --> 01,01,01 --> 59,95 ---> 74,47 - win 47 ngày 2;    
G4.4-1 + G6.3-1 --> 01,01,01 --> 59,95 ---> 74,47 - win 47 ngày 2;    

G4.4-3 + G5.1-1 --> 82,82 --> 71,71 ---> 58,85 - win 58 85 85 ngày 2;    
G4.4-3 + G5.1-3 --> 82,82 --> 71,71 ---> 58,85 - win 58 85 85 ngày 2;    

G0.1-4 + G3.3-2 --> 01,01,01 --> 95,59 ---> 67,76 - win 67 76 ngày 3;    
G0.1-4 + G4.4-1 --> 01,01,01 --> 95,59 ---> 67,76 - win 67 76 ngày 3;    

G2.1-5 + G5.1-1 --> 72,72 --> 71,71 ---> 68,86 - win 68 68 ngày 3;    
G2.1-5 + G5.1-3 --> 72,72 --> 71,71 ---> 68,86 - win 68 68 ngày 3;    

G3.3-5 + G5.5-3 --> 53,53 --> 13,13 ---> 96,69 - win 96 ngày 2;    
G3.6-3 + G5.5-3 --> 53,53 --> 13,13 ---> 96,69 - win 96 ngày 2;    
G3.6-1 + G5.4-4 --> 01,01,01 --> 13,13 ---> 69,96 - win 96 ngày 2;    
G5.1-4 + G5.4-1 --> 01,01,01 --> 13,13 ---> 69,96 - win 96 ngày 2;    

G5.1-1 + G5.6-4 --> 72,72 --> 71,71 ---> 88,88;    
G5.1-1 + G6.1-3 --> 72,72 --> 71,71 ---> 88,88;    
G5.1-3 + G5.6-4 --> 72,72 --> 71,71 ---> 88,88;    
G5.1-3 + G6.1-3 --> 72,72 --> 71,71 ---> 88,88;    

G2.2-5 + G5.1-1 --> 82,82 --> 71,71 ---> 98,89;    
G2.2-5 + G5.1-3 --> 82,82 --> 71,71 ---> 98,89;    
G3.3-5 + G5.6-2 --> 53,53 --> 71,71 ---> 98,89;    
G3.6-3 + G5.6-2 --> 53,53 --> 71,71 ---> 98,89;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 69 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
49 (29 lần) - win 49 ngày 3;    59 (34 lần) ;    45 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 69 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (45 lần) - win 49 ngày 3;    13,31 (48 lần) - win 13 31 ngày 2;    57,75 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (51 lần) - win 17 ngày 1;    49,94 (39 lần) - win 49 ngày 3;    02,20 (45 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
09 - win 09 ngày 1;    11 - win 11 ngày 1;    14 - win 14 ngày 2;    29 - win 29 ngày 2;    30 - win 30 ngày 1;    40;    46 - win 46 ngày 3;    47 - win 47 ngày 2;    54;    65;    77 - win 77 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
27,72 - win 27 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G5.3-3 ---> 67,76 - win 67 76 ngày 3;    
G2.2-1 + G3.4-4 ---> 91,19 - win 19 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/01/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.1-1 + G5.1-4 --> 07,07 --> 01,01,01 ---> 31,13 - win 13 13 ngày 1;    
G5.1-4 + G5.4-1 --> 07,07 --> 01,01,01 ---> 13,31 - win 13 13 ngày 1;    

G3.6-1 + G4.1-2 --> 07,07 --> 01,01,01 ---> 17,71 - win 71 71 ngày 1;    
G5.1-4 + G5.2-3 --> 07,07 --> 01,01,01 ---> 17,71 - win 71 71 ngày 1;    

G0.1-4 + G6.1-2 --> 41,41 --> 01,01,01 ---> 91,19 - win 19 ngày 2;    
G3.5-5 + G6.3-1 --> 41,41 --> 01,01,01 ---> 19,91 - win 19 ngày 2;    

G4.1-1 + G5.2-4 --> 07,07 --> 01,01,01 ---> 32,23 - win 32 ngày 2;    
G5.2-4 + G5.4-1 --> 07,07 --> 01,01,01 ---> 23,32 - win 32 ngày 2;    

G1.1-3 + G3.2-1 --> 41,41 --> 79,79 ---> 37,73 - win 73 ngày 2;    
G1.1-3 + G4.2-1 --> 41,41 --> 79,79 ---> 37,73 - win 73 ngày 2;    
G4.1-1 + G4.1-2 --> 07,07 --> 01,01,01 ---> 37,73 - win 73 ngày 2;    
G4.1-2 + G5.4-1 --> 07,07 --> 01,01,01 ---> 73,37 - win 73 ngày 2;    

G4.1-1 + G6.3-1 --> 17,17 --> 01,01,01 ---> 39,93 - win 93 ngày 2;    
G5.4-1 + G6.3-1 --> 17,17 --> 01,01,01 ---> 39,93 - win 93 ngày 2;    

G2.1-3 + G4.3-4 --> 41,41 --> 36,63 ---> 49,94;    
G3.4-4 + G4.4-2 --> 41,41 --> 63,36 ---> 49,94;    

G3.2-1 + G5.4-2 --> 41,41 --> 79,79 ---> 76,67 - win 76 ngày 1;    
G4.2-1 + G5.4-2 --> 41,41 --> 79,79 ---> 76,67 - win 76 ngày 1;    

G3.2-1 + G5.1-1 --> 41,41 --> 92,92 ---> 77,77 - win 77 77 ngày 3;    
G4.2-1 + G5.1-1 --> 41,41 --> 92,92 ---> 77,77 - win 77 77 ngày 3;    

G3.1-2 + G3.2-1 --> 41,41 --> 92,92 ---> 87,78 - win 78 ngày 1;    
G3.1-2 + G4.2-1 --> 41,41 --> 92,92 ---> 87,78 - win 78 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 92 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
44 (31 lần) ;    52 (34 lần) ;    21 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 92 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (52 lần) ;    12,21 (49 lần) ;    44,99 (45 lần) - win 99 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (48 lần) - win 88 ngày 1;    48,84 (41 lần) - win 48 ngày 2;    45,54 (47 lần) - win 54 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (49 lần) ;    12,21 (49 lần) ;    48,84 (54 lần) - win 48 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
09 - win 09 ngày 1;    14 - win 14 ngày 1;    30 - win 30 ngày 2;    40;    46 - win 46 ngày 1;    47 - win 47 ngày 1;    54 - win 54 ngày 1;    65;    70 - win 70 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 04 ngày 2;    27,72 - win 72 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G5.3-3 ---> 50,05 - win 50 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G2.2-1 + G3.4-4 ---> 44;    

- Cầu cận max:
G2.2-1 + G3.2-1 ---> 47,74 - win 47 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/01/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-4 + G5.1-4 --> 85,85 --> 07,07 ---> 80,08 - win 80 08 ngày 3;    
G3.4-3 + G4.1-2 --> 85,85 --> 07,07 ---> 80,08 - win 80 08 ngày 3;    

G2.1-1 + G4.1-4 --> 63,36 --> 07,07 ---> 21,12;    
G2.1-1 + G4.4-1 --> 63,36 --> 07,07 ---> 21,12;    
G3.1-2 + G3.6-1 --> 92,29 --> 17,17 ---> 21,12;    
G3.1-2 + G4.1-1 --> 92,29 --> 17,17 ---> 21,12;    
G3.1-2 + G5.4-1 --> 92,29 --> 17,17 ---> 21,12;    
G3.6-1 + G5.1-1 --> 29,92 --> 17,17 ---> 12,21;    
G4.1-1 + G5.1-1 --> 29,92 --> 17,17 ---> 12,21;    
G5.1-1 + G5.4-1 --> 92,29 --> 17,17 ---> 21,12;    
G3.1-2 + G5.5-2 --> 90,09 --> 41,41 ---> 21,12;    
G5.1-1 + G5.5-2 --> 90,09 --> 41,41 ---> 21,12;    

G3.6-1 + G3.6-5 --> 29,92 --> 07,07 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    
G3.6-5 + G4.1-1 --> 92,29 --> 07,07 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    
G3.6-5 + G5.4-1 --> 92,29 --> 07,07 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    

G3.6-1 + G6.2-1 --> 29,92 --> 07,07 ---> 17,71 - win 71 ngày 1;    
G4.1-1 + G6.2-1 --> 29,92 --> 07,07 ---> 17,71 - win 71 ngày 1;    
G5.4-1 + G6.2-1 --> 29,92 --> 07,07 ---> 17,71 - win 71 ngày 1;    

G3.6-2 + G4.1-4 --> 63,36 --> 07,07 ---> 81,18;    
G3.6-2 + G4.4-1 --> 63,36 --> 07,07 ---> 81,18;    

G2.1-1 + G4.3-2 --> 63,36 --> 07,07 ---> 22,22;    
G2.1-1 + G5.1-3 --> 63,36 --> 07,07 ---> 22,22;    

G2.2-2 + G3.1-2 --> 09,90 --> 41,41 ---> 52,25;    
G2.2-2 + G5.1-1 --> 09,90 --> 41,41 ---> 52,25;    

G3.1-2 + G4.3-4 --> 90,09 --> 41,41 ---> 26,62 - win 62 ngày 2;    
G4.3-4 + G5.1-1 --> 09,90 --> 41,41 ---> 62,26 - win 62 ngày 2;    

G3.6-2 + G4.3-2 --> 63,36 --> 07,07 ---> 82,28 - win 82 82 ngày 1;    
G3.6-2 + G5.1-3 --> 63,36 --> 07,07 ---> 82,28 - win 82 82 ngày 1;    

G3.1-2 + G3.2-5 --> 90,09 --> 17,17 ---> 29,92 - win 92 92 ngày 1;    
G3.2-5 + G5.1-1 --> 09,90 --> 17,17 ---> 92,29 - win 92 92 ngày 1;    

G0.1-3 + G3.4-5 --> 70,70 --> 41,41 ---> 55,55 - win 55 55 ngày 1;    
G2.2-2 + G3.4-1 --> 70,70 --> 41,41 ---> 55,55 - win 55 55 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 07 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
96 (33 lần) ;    87 (32 lần) ;    09 (31 lần) - win 09 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 07 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
39,93 (47 lần) - win 93 ngày 3;    09,90 (50 lần) - win 09 ngày 2;    38,83 (52 lần) - win 38 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (45 lần) - win 20 ngày 1;    67,76 (44 lần) - win 76 ngày 2;    59,95 (42 lần) - win 59 95 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
78,87 (55 lần) - win 78 ngày 2;    49,94 (52 lần) ;    19,91 (48 lần) - win 91 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
54 - win 54 ngày 2;    09 - win 09 ngày 2;    14 - win 14 ngày 2;    30 - win 30 ngày 3;    40;    46 - win 46 ngày 2;    88 - win 88 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 04 ngày 3;    17,71 - win 71 ngày 1;    27,72 - win 72 72 ngày 1;    45,54 - win 54 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G5.1-1 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    
G1.1-5 + G5.3-3 ---> 04,40 - win 04 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G5.2-3 + G7.4-2 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.1-3 + G4.2-3 ---> 61,16 - win 16 ngày 1;    
G2.2-1 + G3.4-4 ---> 96,69 - win 69 69 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/01/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-3 + G3.1-4 --> 15,15,51 --> 29,92 ---> 13,31 - win 13 ngày 1;    
G3.4-2 + G6.3-1 --> 15,15,51 --> 92,29 ---> 31,13 - win 13 ngày 1;    

G3.3-1 + G7.2-1 --> 90,90 --> 14,14,41 ---> 19,91 - win 91 ngày 1;    
G4.4-4 + G5.3-4 --> 90,90 --> 14,14,41 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    

G3.4-5 + G3.5-1 --> 65,56 --> 70,70 ---> 48,84 - win 48 ngày 1;    
G3.5-1 + G5.3-3 --> 56,65 --> 70,70 ---> 84,48 - win 48 ngày 1;    

G4.4-2 + G7.2-1 --> 90,90 --> 64,46 ---> 49,94;    
G5.2-2 + G7.1-2 --> 90,90 --> 64,46 ---> 94,49;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 46 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
54 (25 lần) - win 54 ngày 3;    45 (29 lần) ;    86 (30 lần) - win 86 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 46 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (54 lần) - win 83 ngày 1;    45,54 (45 lần) - win 54 ngày 3;    68,86 (48 lần) - win 86 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (42 lần) ;    17,71 (49 lần) - win 17 17 ngày 1;    33,88 (40 lần) - win 88 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
14 - win 14 ngày 3;    27;    30 - win 30 ngày 1;    40 - win 40 ngày 1;    54 - win 54 ngày 3;    71 - win 71 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 40 ngày 1;    27,72 - win 72 72 ngày 2;    45,54 - win 54 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G5.1-1 ---> 21,12;    
G4.4-4 + G5.3-1 ---> 95,59 - win 59 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G5.6-2 + G6.2-1 ---> 70,07 - win 07 07 ngày 1;    
G4.1-2 + G6.1-2 ---> 01,10 - win 10 ngày 1;    
G4.4-3 + G5.5-2 ---> 04,40 - win 40 ngày 1;    
G1.1-5 + G5.3-3 ---> 24,42;    

- Cầu cận max:
G3.6-5 + G5.6-1 ---> 07,70 - win 07 07 ngày 1;    
G5.2-3 + G7.4-2 ---> 79,97 - win 79 79 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/01/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-2 + G3.5-1 --> 43,34 --> 65,56 ---> 10,01 - win 10 ngày 2;    
G3.5-1 + G4.4-3 --> 34,43 --> 56,65 ---> 01,10 - win 10 ngày 2;    

G3.4-5 + G3.5-1 --> 43,34 --> 65,56 ---> 70,07 - win 70 70 ngày 1;    
G3.5-1 + G5.3-3 --> 34,43 --> 56,65 ---> 07,70 - win 70 70 ngày 1;    
G3.5-1 + G6.3-2 --> 34,43 --> 56,65 ---> 07,70 - win 70 70 ngày 1;    

G3.2-2 + G5.6-1 --> 49,94 --> 65,56 ---> 13,31 - win 13 ngày 2;    
G4.4-3 + G5.6-1 --> 49,94 --> 65,56 ---> 13,31 - win 13 ngày 2;    

G3.2-2 + G3.5-4 --> 49,94 --> 65,56 ---> 18,81;    
G3.5-4 + G4.4-3 --> 94,49 --> 56,65 ---> 81,18;    

G3.4-5 + G5.6-1 --> 49,94 --> 65,56 ---> 73,37;    
G5.3-3 + G5.6-1 --> 49,94 --> 65,56 ---> 73,37;    
G5.6-1 + G6.3-2 --> 94,49 --> 56,65 ---> 37,73;    

G3.4-5 + G3.5-4 --> 49,94 --> 65,56 ---> 78,87;    
G3.5-4 + G5.3-3 --> 94,49 --> 56,65 ---> 87,78;    
G3.5-4 + G6.3-2 --> 94,49 --> 56,65 ---> 87,78;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 64 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
68 (25 lần) - win 68 ngày 1;    73 (32 lần) ;    82 (25 lần) - win 82 82 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 64 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (42 lần) - win 68 ngày 1;    89,98 (48 lần) - win 89 ngày 2;    44,99 (44 lần) - win 44 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
14 - win 14 14 ngày 1;    27;    30 - win 30 ngày 2;    57;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 40 ngày 2;    45,54 - win 54 54 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.2-3 + G5.6-3 ---> 86,68 - win 68 ngày 1;    
G1.1-1 + G6.3-2 ---> 07,70 - win 70 70 ngày 1;    
G1.1-5 + G5.1-1 ---> 69,96;    

- Cầu chạm max:
G4.4-4 + G5.3-1 ---> 13,31 - win 13 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G5.6-2 + G6.2-1 ---> 69,96;    
G4.4-3 + G5.5-2 ---> 10,01 - win 10 ngày 2;    
G4.1-2 + G6.1-2 ---> 55 - win 55 ngày 3;    
G1.1-5 + G5.3-3 ---> 67,76 - win 67 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/01/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-1 + G7.2-2 --> 98,89 --> 03,30 ---> 00,00 - win 00 00 ngày 1;    
G5.5-1 + G7.2-2 --> 98,89 --> 03,30 ---> 00,00 - win 00 00 ngày 1;    

G0.1-1 + G3.2-4 --> 98,89 --> 06,60 ---> 03,30 - win 30 ngày 1;    
G3.2-4 + G5.5-1 --> 89,98 --> 60,06 ---> 30,03 - win 30 ngày 1;    

G3.2-2 + G3.3-3 --> 14,14,41 --> 43,34 ---> 60,06 - win 60 06 ngày 3;    
G3.3-3 + G4.4-3 --> 41,14,14 --> 34,43 ---> 06,60 - win 06 60 ngày 3;    
G3.2-2 + G7.2-2 --> 18,81 --> 43,34 ---> 60,06 - win 60 06 ngày 3;    
G4.4-3 + G7.2-2 --> 18,81 --> 43,34 ---> 60,06 - win 60 06 ngày 3;    

G3.3-3 + G3.6-3 --> 84,84 --> 34,43 ---> 07,70 - win 70 70 ngày 2;    
G3.3-3 + G4.3-2 --> 84,84 --> 34,43 ---> 07,70 - win 70 70 ngày 2;    

G0.1-5 + G4.2-2 --> 62,62 --> 49,94 ---> 63,36 - win 63 36 ngày 2;    
G4.2-2 + G5.3-3 --> 62,62 --> 94,49 ---> 36,63 - win 36 63 ngày 2;    

G3.6-3 + G5.6-1 --> 89,98 --> 49,94 ---> 75,57 - win 75 ngày 3;    
G4.3-2 + G5.6-1 --> 89,98 --> 49,94 ---> 75,57 - win 75 ngày 3;    

G0.1-5 + G5.3-1 --> 62,62 --> 43,34 ---> 67,76 - win 67 ngày 3;    
G5.3-1 + G5.3-3 --> 62,62 --> 34,43 ---> 76,67 - win 67 ngày 3;    
G3.5-2 + G3.6-3 --> 98,89 --> 94,49 ---> 67,76 - win 67 ngày 3;    
G3.5-2 + G4.3-2 --> 98,89 --> 94,49 ---> 67,76 - win 67 ngày 3;    

G3.6-3 + G5.3-4 --> 89,98 --> 49,94 ---> 79,97;    
G4.3-2 + G5.3-4 --> 89,98 --> 49,94 ---> 79,97;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 26 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
59 (36 lần) - win 59 ngày 3;    96 (30 lần) ;    52 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 26 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (56 lần) ;    16,61 (43 lần) - win 16 ngày 1;    27,72 (45 lần) - win 72 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (57 lần) ;    12,21 (45 lần) ;    07,70 (48 lần) - win 70 70 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (45 lần) ;    17,71 (49 lần) - win 17 ngày 1;    33,88 (41 lần) - win 88 88 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
10 - win 10 ngày 3;    12;    14 - win 14 14 ngày 2;    27;    30 - win 30 ngày 1;    32;    57;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 40 ngày 1;    14,41 - win 14 14 41 ngày 2;    45,54 - win 54 ngày 1;    57,75 - win 75 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-3 + G3.2-1 ---> 77 - win 77 ngày 1;    
G5.2-3 + G5.6-3 ---> 97,79;    
G1.1-3 + G5.3-2 ---> 65,56 - win 65 56 ngày 1;    
G3.3-1 + G5.6-1 ---> 95,59 - win 95 ngày 1;    
G3.2-5 + G4.2-4 ---> 73,37 - win 73 ngày 1;    
G1.1-1 + G6.3-2 ---> 06,60 - win 06 60 ngày 3;    
G1.1-5 + G5.1-1 ---> 70,07 - win 70 70 ngày 2;    
G3.3-5 + G4.3-1 ---> 23,32 - win 23 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.4-4 + G5.3-1 ---> 07,70 - win 70 70 ngày 2;    
G4.1-3 + G5.2-1 ---> 38,83 - win 38 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/01/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
22 (33 lần) ;    14 (31 lần) - win 14 14 ngày 3;    68 (32 lần) - win 68 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
89,98 (49 lần) - win 98 ngày 1;    22,77 (52 lần) - win 77 ngày 1;    13,31 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (45 lần) - win 64 ngày 2;    24,42 (44 lần) ;    09,90 (46 lần) - win 90 90 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (50 lần) - win 49 94 ngày 1;    01,10 (47 lần) ;    48,84 (47 lần) - win 84 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04;    10;    12;    24;    27 - win 27 ngày 1;    30 - win 30 ngày 1;    32;    36 - win 36 ngày 3;    57;    68 - win 68 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
14,41 - win 14 14 41 ngày 3;    23,32 - win 23 ngày 2;    45,54 - win 54 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-3 + G3.2-1 ---> 88 - win 88 88 ngày 2;    
G5.2-3 + G5.6-3 ---> 10,01;    
G1.1-3 + G5.3-2 ---> 57,75;    
G3.3-1 + G5.6-1 ---> 59,95 - win 95 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.2-5 + G4.2-4 ---> 67,76;    
G1.1-1 + G6.3-2 ---> 14,41 - win 14 14 41 ngày 3;    
G3.3-5 + G4.3-1 ---> 04,40 - win 40 ngày 2;    
G1.1-5 + G5.1-1 ---> 24,42;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 07/01/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-5 + G3.6-1 --> 76,76 --> 21,12 ---> 10,01;    
G2.1-5 + G6.2-1 --> 76,76 --> 21,12 ---> 10,01;    

G3.2-1 + G6.1-1 --> 98,98 --> 29,29 ---> 24,42;    
G6.1-1 + G7.1-2 --> 98,98 --> 29,29 ---> 42,24;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 02 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
12 (29 lần) ;    26 (31 lần) - win 26 26 ngày 2;    03 (30 lần) - win 03 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 02 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (45 lần) - win 62 62 ngày 1;    00,55 (45 lần) - win 00 ngày 2;    28,82 (44 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
23,32 (43 lần) - win 23 ngày 3;    48,84 (40 lần) - win 84 84 ngày 1;    33,88 (45 lần) - win 88 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
10;    12;    27 - win 27 ngày 2;    30 - win 30 ngày 2;    32;    39;    68;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
14,41 - win 14 14 41 ngày 1;    23,32 - win 23 ngày 3;    45,54 - win 45 54 ngày 1;    68,86 - win 86 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-4 + G6.3-1 ---> 40,04 - win 40 ngày 1;    
G0.1-3 + G3.2-1 ---> 42,24;    

- Cầu chạm max:
G5.2-3 + G5.6-3 ---> 19,91;    G1.1-3 + G5.3-2 ---> 91,19;    
G3.3-1 + G5.6-1 ---> 99;    

- Cầu cận max:
G3.2-5 + G4.2-4 ---> 01,10;    
G1.1-1 + G6.3-2 ---> 74,47 - win 47 ngày 2;    
G3.3-5 + G4.3-1 ---> 96,69 - win 69 ngày 2;    
G1.1-5 + G5.1-1 ---> 77 - win 77 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 06/01/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-4 + G3.6-5 --> 80,80 --> 24,42 ---> 04,40 - win 40 ngày 1;    
G3.2-2 + G5.3-4 --> 80,80 --> 24,42 ---> 04,40 - win 40 ngày 1;    

G0.1-1 + G0.1-2 --> 43,34 --> 42,24 ---> 19,91 - win 19 19 ngày 1;    
G0.1-1 + G6.3-2 --> 43,34 --> 42,24 ---> 19,91 - win 19 19 ngày 1;    

G0.1-3 + G5.6-2 --> 71,71 --> 98,98 ---> 34,43 - win 43 ngày 1;    
G1.1-4 + G5.6-2 --> 71,71 --> 98,98 ---> 34,43 - win 43 ngày 1;    

G0.1-3 + G0.1-5 --> 12,21 --> 98,98 ---> 36,63;    
G0.1-5 + G1.1-4 --> 21,12 --> 98,98 ---> 63,36;    

G0.1-2 + G5.4-1 --> 34,43 --> 24,42 ---> 93,39 - win 93 ngày 2;    
G5.4-1 + G6.3-2 --> 43,34 --> 42,24 ---> 39,93 - win 93 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 76 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
99 (34 lần) ;    68 (33 lần) ;    41 (25 lần) - win 41 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 76 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
78,87 (49 lần) - win 87 ngày 2;    44,99 (50 lần) - win 44 ngày 2;    14,41 (39 lần) - win 14 14 41 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
69,96 (49 lần) - win 96 ngày 1;    33,88 (46 lần) - win 88 ngày 2;    26,62 (44 lần) - win 62 62 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
10 - win 10 ngày 1;    12 - win 12 ngày 1;    27 - win 27 ngày 1;    32 - win 32 ngày 1;    39;    41 - win 41 ngày 2;    87 - win 87 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
14,41 - win 14 14 41 ngày 2;    23,32 - win 32 ngày 1;    68,86 - win 86 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-4 + G6.3-1 ---> 31,13;    
G0.1-3 + G3.2-1 ---> 39,93 - win 93 ngày 2;    
G0.1-3 + G3.6-2 ---> 32,23 - win 32 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G2.1-2 + G3.5-5 ---> 34,43 - win 43 ngày 1;    
G4.3-3 + G5.1-1 ---> 10,01 - win 10 ngày 1;    
G5.2-3 + G5.6-3 ---> 93,39 - win 93 ngày 2;