Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/07/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.6-4 + G4.2-3 --> 57,57 --> 82,28 ---> 33,33;    
G5.2-4 + G7.2-2 --> 57,57 --> 28,82 ---> 33,33;    

G3.6-2 + G3.6-5 --> 38,83 --> 98,89 ---> 97,79 - win 97 79 ngày 1;    
G3.6-2 + G5.1-4 --> 38,83 --> 98,89 ---> 97,79 - win 97 79 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 89 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
95 (28 lần) ;    08 (37 lần) - win 08 ngày 2;    76 (28 lần) - win 76 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 89 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
06,60 (50 lần) - win 06 ngày 1;    08,80 (48 lần) - win 08 ngày 2;    78,87 (47 lần) - win 87 87 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
08,80 (50 lần) - win 08 ngày 2;    02,20 (44 lần) - win 02 ngày 1;    27,72 (48 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (50 lần) ;    11,66 (54 lần) - win 11 ngày 1;    33,88 (55 lần) - win 88 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
19 - win 19 ngày 1;    65 - win 65 ngày 2;    02 - win 02 ngày 1;    04 - win 04 ngày 2;    25 - win 25 25 ngày 2;    30 - win 30 30 30 ngày 1;    82 - win 82 ngày 2;    83 - win 83 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 70 ngày 2;    19,91 - win 19 ngày 1;    25,52 - win 25 25 ngày 2;    48,84;    56,65 - win 65 ngày 2;    57,75 - win 75 ngày 3;    67,76 - win 76 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G4.1-4 + G5.3-4 ---> 19,91 - win 19 ngày 1;    
G3.6-5 + G5.3-4 ---> 79,97 - win 79 97 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/07/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-3 + G5.4-3 --> 59,59 --> 25,25 ---> 20,02 - win 02 ngày 2;    
G5.2-4 + G6.3-2 --> 59,59 --> 25,25 ---> 20,02 - win 02 ngày 2;    
G3.3-1 + G4.3-4 --> 58,58 --> 00,00 ---> 20,02 - win 02 ngày 2;    
G3.3-1 + G5.3-3 --> 58,58 --> 00,00 ---> 20,02 - win 02 ngày 2;    

G3.6-4 + G5.5-2 --> 04,40 --> 57,57 ---> 80,08 - win 08 ngày 3;    
G4.2-1 + G5.4-4 --> 04,40 --> 57,57 ---> 80,08 - win 08 ngày 3;    

G4.3-1 + G5.1-4 --> 58,58 --> 38,83 ---> 48,84 - win 48 ngày 1;    
G4.3-1 + G7.4-1 --> 58,58 --> 38,83 ---> 48,84 - win 48 ngày 1;    

G4.1-4 + G5.1-4 --> 59,59 --> 38,83 ---> 58,85 - win 58 ngày 1;    
G4.1-4 + G7.4-1 --> 59,59 --> 38,83 ---> 58,85 - win 58 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 66 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
19 (35 lần) - win 19 ngày 2;    91 (35 lần) ;    37 (30 lần) - win 37 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 66 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (57 lần) - win 19 ngày 2;    37,73 (56 lần) - win 37 73 ngày 1;    56,65 (50 lần) - win 65 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
19 - win 19 ngày 2;    65 - win 65 ngày 3;    02 - win 02 ngày 2;    04 - win 04 ngày 3;    07;    25 - win 25 25 ngày 3;    30 - win 30 ngày 1;    68 - win 68 ngày 3;    82 - win 82 ngày 1;    90;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 70 ngày 3;    19,91 - win 19 ngày 2;    48,84 - win 48 ngày 1;    56,65 - win 65 ngày 3;    57,75 - win 57 ngày 1;    67,76 - win 76 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.1-4 + G5.3-4 ---> 50,05 - win 05 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G3.6-5 + G5.3-4 ---> 80,08 - win 08 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/07/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-3 + G3.2-5 --> 79,79 --> 40,04 ---> 20,02 - win 02 ngày 1;    
G0.1-3 + G5.5-1 --> 79,79 --> 40,04 ---> 20,02 - win 02 ngày 1;    

G3.2-4 + G3.2-5 --> 09,90 --> 30,30 ---> 30,03 - win 30 ngày 2;    
G3.2-4 + G5.5-1 --> 09,90 --> 30,30 ---> 30,03 - win 30 ngày 2;    

G3.2-5 + G7.1-1 --> 90,09 --> 04,40 ---> 05,50;    
G5.5-1 + G7.1-1 --> 90,09 --> 04,40 ---> 05,50;    

G3.2-5 + G5.6-2 --> 90,09 --> 30,30 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    
G5.5-1 + G5.6-2 --> 90,09 --> 30,30 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    

G3.2-5 + G3.5-5 --> 79,79 --> 04,40 ---> 09,90;    
G3.5-5 + G5.5-1 --> 79,79 --> 40,04 ---> 90,09;    

G3.1-2 + G6.2-1 --> 79,79 --> 92,92,29 ---> 15,51 - win 15 ngày 1;    
G3.1-2 + G6.3-1 --> 79,79 --> 92,92,29 ---> 15,51 - win 15 ngày 1;    

G2.2-3 + G6.3-2 --> 62,26 --> 59,59 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 1;    
G3.4-3 + G6.3-2 --> 62,26 --> 59,59 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 1;    
G2.2-3 + G7.4-2 --> 65,56 --> 92,92,29 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 1;    
G3.4-3 + G7.4-2 --> 65,56 --> 92,92,29 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 1;    

G2.2-3 + G3.1-4 --> 65,56 --> 59,59 ---> 26,62;    
G3.1-4 + G3.4-3 --> 56,65 --> 59,59 ---> 62,26;    

G2.2-3 + G3.1-5 --> 62,26 --> 59,59 ---> 27,72 - win 72 ngày 1;    
G3.1-5 + G3.4-3 --> 26,62 --> 59,59 ---> 72,27 - win 72 ngày 1;    

G4.2-4 + G6.3-2 --> 62,26 --> 58,58 ---> 82,28 - win 82 28 ngày 2;    
G5.5-4 + G7.4-1 --> 26,62 --> 58,58 ---> 28,82 - win 28 82 ngày 2;    

G1.1-5 + G4.4-3 --> 30,30 --> 30,30 ---> 73,37 - win 73 37 ngày 2;    
G3.2-4 + G4.2-2 --> 30,30 --> 30,30 ---> 37,73 - win 37 73 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 66 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
19 (34 lần) - win 19 ngày 1;    91 (36 lần) - win 91 ngày 1;    37 (30 lần) - win 37 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 66 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (58 lần) - win 19 91 ngày 1;    37,73 (56 lần) - win 37 73 ngày 2;    34,43 (48 lần) - win 43 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (44 lần) - win 36 ngày 2;    14,41 (50 lần) ;    49,94 (53 lần) - win 94 94 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (50 lần) - win 40 ngày 1;    59,95 (47 lần) - win 59 ngày 2;    28,82 (46 lần) - win 28 82 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
19 - win 19 ngày 1;    04;    07;    30 - win 30 ngày 2;    50;    65 - win 65 ngày 1;    90;    97 - win 97 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 70 ngày 1;    09,90;    19,91 - win 19 91 ngày 1;    48,84 - win 84 ngày 1;    56,65 - win 65 ngày 1;    57,75 - win 57 57 ngày 1;    67,76 - win 76 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G4.1-4 + G5.3-4 ---> 31,13;    
G1.1-5 + G7.2-1 ---> 75,57 - win 57 57 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.4-1 + G5.1-1 ---> 66 - win 66 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/07/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-5 + G6.1-1 --> 52,52,52,25 --> 26,62 ---> 51,15 - win 15 ngày 2;    
G6.1-1 + G6.3-2 --> 25,52,52,52 --> 62,26 ---> 15,51 - win 15 ngày 2;    

G3.1-5 + G4.4-4 --> 52,52,52,25 --> 26,62 ---> 53,35;    
G4.4-4 + G6.3-2 --> 25,52,52,52 --> 62,26 ---> 35,53;    

G3.1-1 + G4.2-4 --> 25,52,52,52 --> 26,62 ---> 38,83 - win 38 ngày 1;    
G4.2-4 + G4.3-3 --> 52,52,52,25 --> 62,26 ---> 83,38 - win 38 ngày 1;    

G3.1-5 + G3.4-3 --> 52,52,52,25 --> 26,62 ---> 59,95 - win 59 59 ngày 1;    
G3.4-3 + G6.3-2 --> 25,52,52,52 --> 62,26 ---> 95,59 - win 59 59 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 90 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
15 (37 lần) - win 15 ngày 2;    79 (33 lần) ;    89 (29 lần) - win 89 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 90 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
15,51 (56 lần) - win 15 ngày 2;    08,80 (44 lần) - win 08 ngày 2;    02,20 (40 lần) - win 02 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
39,93 (51 lần) ;    07,70 (47 lần) - win 70 ngày 2;    08,80 (47 lần) - win 08 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
50;    04 - win 04 ngày 1;    07;    15 - win 15 ngày 2;    19 - win 19 19 ngày 1;    30 - win 30 30 ngày 1;    41;    48 - win 48 ngày 3;    72 - win 72 ngày 2;    95;    97 - win 97 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
05,50;    07,70 - win 70 ngày 2;    09,90;    15,51 - win 15 ngày 2;    48,84 - win 84 ngày 2;    57,75 - win 57 ngày 1;    67,76 - win 67 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.1-3 + G4.4-1 ---> 52,25 - win 25 25 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G4.1-4 + G5.3-4 ---> 99;    
G1.1-5 + G7.2-1 ---> 00 - win 00 00 ngày 2;    
G5.1-2 + G5.4-3 ---> 75,57 - win 57 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.4-1 + G5.1-4 ---> 85,58 - win 58 58 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/07/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-1 + G3.1-5 --> 14,41 --> 25,52,52,52 ---> 42,24 - win 24 ngày 3;    
G2.1-1 + G6.3-2 --> 14,41 --> 25,52,52,52 ---> 42,24 - win 24 ngày 3;    

G3.1-5 + G5.6-3 --> 41,14 --> 52,52,52,25 ---> 25,52 - win 52 ngày 1;    
G5.6-3 + G6.3-2 --> 14,41 --> 25,52,52,52 ---> 52,25 - win 52 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 83 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
35 (30 lần) ;    92 (29 lần) - win 92 92 ngày 2;    37 (39 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 83 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (53 lần) - win 29 92 92 ngày 2;    35,53 (47 lần) ;    23,32 (48 lần) - win 32 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (47 lần) ;    89,98 (51 lần) - win 89 ngày 1;    33,88 (41 lần) - win 33 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
50;    95;    04 - win 04 ngày 2;    15 - win 15 ngày 3;    30 - win 30 30 ngày 1;    41;    48;    72 - win 72 ngày 3;    97;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
05,50;    48,84 - win 84 ngày 1;    59,95 - win 59 59 ngày 2;    67,76 - win 67 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.1-3 + G4.4-1 ---> 19,91 - win 19 19 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-1 + G4.4-3 ---> 23,32 - win 32 ngày 1;    
G0.1-4 + G4.2-2 ---> 83,38 - win 38 ngày 1;    
G0.1-4 + G5.5-1 ---> 89,98 - win 89 ngày 1;    
G3.2-4 + G5.3-4 ---> 04,40 - win 40 ngày 1;    
G4.1-4 + G5.3-4 ---> 74,47;    

- Cầu chạm max:
G1.1-5 + G7.2-1 ---> 06,60;    
G5.1-2 + G5.4-3 ---> 87,78 - win 78 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/07/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-2 + G3.4-1 --> 68,68 --> 23,23 ---> 86,68 - win 68 ngày 2;    
G3.3-2 + G5.3-2 --> 68,68 --> 23,23 ---> 86,68 - win 68 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 05 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
39 (32 lần) - win 39 ngày 2;    92 (30 lần) - win 92 92 ngày 3;    89 (32 lần) - win 89 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 05 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
39,93 (48 lần) - win 93 ngày 1;    29,92 (47 lần) - win 29 92 92 ngày 3;    23,32 (46 lần) - win 32 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
30 - win 30 30 ngày 2;    04 - win 04 ngày 1;    41;    48;    50 - win 50 ngày 1;    67 - win 67 ngày 2;    95;    97 - win 97 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
03,30 - win 30 30 ngày 2;    48,84 - win 84 ngày 1;    58,85 - win 58 58 ngày 3;    59,95 - win 59 59 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-1 + G4.4-3 ---> 28,82 - win 82 ngày 2;    
G0.1-4 + G4.2-2 ---> 07,70 - win 07 07 ngày 2;    
G0.1-4 + G5.5-1 ---> 08,80;    
G3.2-4 + G5.3-4 ---> 24,42;    
G6.3-2 + G7.3-2 ---> 50,05 - win 50 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G4.1-4 + G5.3-4 ---> 64,46;    

- Cầu cận max:
G1.1-5 + G7.2-1 ---> 54,45 - win 54 ngày 2;    
G5.1-2 + G5.4-3 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 07/07/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 97 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
32 (34 lần) - win 32 ngày 3;    19 (29 lần) - win 19 ngày 2;    31 (34 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 97 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
47,74 (42 lần) ;    29,92 (43 lần) - win 29 ngày 1;    16,61 (41 lần) - win 61 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (49 lần) - win 29 ngày 1;    46,64 (56 lần) - win 46 ngày 1;    48,84 (50 lần) - win 48 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
23,32 (45 lần) - win 23 23 ngày 1;    68,86 (49 lần) - win 68 ngày 3;    57,75 (41 lần) - win 75 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
30 - win 30 30 ngày 3;    04 - win 04 ngày 2;    31;    41 - win 41 ngày 1;    48 - win 48 ngày 1;    97 - win 97 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
03,30 - win 30 30 ngày 3;    59,95 - win 95 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.5-1 + G7.2-1 ---> 18,81 - win 18 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-1 + G4.4-3 ---> 35,53;    
G0.1-4 + G4.2-2 ---> 97,79 - win 97 ngày 2;    
G5.5-2 + G6.3-3 ---> 29,92 - win 29 ngày 1;    
G0.1-4 + G5.5-1 ---> 91,19 - win 19 ngày 2;    
G3.2-4 + G5.3-4 ---> 60,06;    
G6.3-2 + G7.3-2 ---> 40,04 - win 40 04 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G4.1-4 + G5.3-4 ---> 80,08;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 06/07/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-3 + G7.2-1 --> 57,57 --> 33,33 ---> 21,12 - win 21 ngày 3;    
G5.1-2 + G7.2-1 --> 57,57 --> 33,33 ---> 21,12 - win 21 ngày 3;    

G1.1-5 + G3.6-5 --> 57,57 --> 12,21,21 ---> 34,43 - win 43 ngày 1;    
G2.2-3 + G3.1-3 --> 57,57 --> 21,21,12 ---> 34,43 - win 43 ngày 1;    

G2.2-1 + G5.1-1 --> 96,96 --> 19,19,19 ---> 54,45 - win 45 ngày 1;    
G2.2-4 + G3.5-1 --> 96,96 --> 19,19,19 ---> 54,45 - win 45 ngày 1;    

G4.1-4 + G5.1-1 --> 96,96 --> 15,15 ---> 94,49 - win 49 ngày 1;    
G5.1-1 + G5.3-3 --> 96,96 --> 15,15 ---> 49,94 - win 49 ngày 1;    
G5.1-1 + G6.3-1 --> 96,96 --> 15,15 ---> 49,94 - win 49 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 37 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
65 (34 lần) - win 65 ngày 1;    43 (33 lần) - win 43 ngày 1;    24 (33 lần) - win 24 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 37 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (53 lần) - win 65 ngày 1;    34,43 (48 lần) - win 43 ngày 1;    11,66 (50 lần) - win 11 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (50 lần) - win 29 ngày 2;    46,64 (57 lần) - win 46 ngày 2;    48,84 (50 lần) - win 84 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04 - win 04 ngày 3;    30 - win 30 ngày 1;    31;    41 - win 41 ngày 2;    48 - win 48 ngày 2;    64;    97 - win 97 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 13 ngày 3;    59,95 - win 59 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.5-1 + G7.2-1 ---> 31,13 - win 13 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-1 + G4.4-3 ---> 53,35;    
G0.1-4 + G4.2-2 ---> 39,93 - win 39 ngày 2;    
G5.5-2 + G6.3-3 ---> 31,13 - win 13 ngày 3;    
G0.1-4 + G5.5-1 ---> 33;    
G3.2-4 + G5.3-4 ---> 46,64 - win 46 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G6.3-2 + G7.3-2 ---> 23,32 - win 23 23 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.4-4 + G6.1-3 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 05/07/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-2 + G3.4-5 --> 65,56 --> 96,96 ---> 30,03 - win 03 ngày 1;    
G4.3-2 + G7.4-2 --> 65,56 --> 96,96 ---> 03,30 - win 03 ngày 1;    

G1.1-3 + G4.1-1 --> 46,64 --> 02,02,20 ---> 70,07 - win 07 ngày 2;    
G3.3-1 + G4.1-1 --> 46,64 --> 02,02,20 ---> 70,07 - win 07 ngày 2;    

G0.1-2 + G2.2-3 --> 58,85 --> 57,57 ---> 92,29 - win 29 ngày 3;    
G2.2-3 + G3.2-4 --> 85,58 --> 57,57 ---> 29,92 - win 29 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 20 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
88 (34 lần) ;    75 (36 lần) - win 75 ngày 3;    93 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 20 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
57,75 (56 lần) - win 57 ngày 2;    27,72 (49 lần) - win 72 ngày 3;    13,31 (41 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
35,53 (50 lần) ;    48,84 (49 lần) - win 48 ngày 1;    04,40 (40 lần) - win 04 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
00 - win 00 00 00 ngày 2;    04 - win 04 ngày 1;    30 - win 30 ngày 2;    31;    41 - win 41 ngày 3;    48 - win 48 ngày 1;    64;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31;    59,95 - win 95 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.5-1 + G7.2-1 ---> 73,37 - win 37 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-1 + G4.4-3 ---> 27,72 - win 72 ngày 3;    
G0.1-4 + G4.2-2 ---> 22;    
G4.4-1 + G5.6-4 ---> 30,03 - win 03 ngày 1;    
G5.5-2 + G6.3-3 ---> 97,79 - win 97 ngày 2;    
G1.1-5 + G4.4-4 ---> 12,21 - win 12 21 21 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G0.1-4 + G5.5-1 ---> 27,72 - win 72 ngày 3;    
G3.2-4 + G5.3-4 ---> 97,79 - win 97 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G1.1-1 + G7.3-2 ---> 68,86 - win 86 ngày 1;    
G4.2-2 + G5.1-3 ---> 25,52 - win 25 ngày 1;    
G1.1-1 + G5.3-4 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 04/07/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
09 (30 lần) - win 09 ngày 2;    93 (33 lần) ;    02 (31 lần) - win 02 02 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
09,90 (50 lần) - win 09 ngày 2;    02,20 (47 lần) - win 02 02 20 ngày 1;    03,30 (53 lần) - win 30 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
35,53 (51 lần) - win 53 ngày 1;    25,52 (50 lần) - win 25 ngày 1;    89,98 (44 lần) - win 89 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
00 - win 00 00 00 ngày 3;    04 - win 04 ngày 2;    12 - win 12 ngày 2;    30 - win 30 ngày 1;    31 - win 31 ngày 1;    34 - win 34 ngày 2;    41 - win 41 ngày 1;    48 - win 48 ngày 2;    64;    86 - win 86 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 13 31 ngày 1;    59,95 - win 95 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.5-1 + G7.2-1 ---> 75,57 - win 57 57 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-1 + G4.4-3 ---> 81,18;    
G0.1-4 + G4.2-2 ---> 87,78;    

- Cầu chạm max:
G4.4-1 + G5.6-4 ---> 48,84 - win 48 ngày 2;    
G5.5-2 + G6.3-3 ---> 01,10;    

- Cầu cận max:
G0.1-4 + G5.5-1 ---> 87,78;    
G3.2-4 + G5.3-4 ---> 76,67 - win 67 ngày 2;