Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

Soi cầu 9999

Soi cầu đỉnh cao

Độc thủ cao cấp

ketquavang9999.com

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO
    Phiên bản 1     (Xem phiên bản 2)    
Xem thống kê từ ngày đến ngày
Bạn chưa phải là thành viên Pro, nên không được xem thống kê trong 3 ngày gần nhất

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/02/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/02/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/02/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:G6.2-2 + G7.1-2 --> 35,53 --> 50,05 ---> 80,08;    
G6.3-1 + G7.1-2 --> 35,53 --> 50,05 ---> 80,08;    

G5.4-1 + G6.2-2 --> 23,23 --> 15,15 ---> 18,81;    
G5.4-1 + G6.3-1 --> 23,23 --> 15,15 ---> 18,81;    

G6.2-2 + G7.4-2 --> 35,53 --> 50,05 ---> 82,28;    
G6.3-1 + G7.4-2 --> 35,53 --> 50,05 ---> 82,28;    

G3.2-5 + G3.6-5 --> 89,89 --> 15,15 ---> 43,34;    
G3.5-4 + G4.2-1 --> 89,89 --> 15,15 ---> 43,34;    

G3.4-3 + G3.6-5 --> 89,89 --> 15,15 ---> 53,35;    
G4.2-1 + G6.1-3 --> 89,89 --> 15,15 ---> 35,53;    

G4.1-2 + G6.2-2 --> 53,35 --> 05,50 ---> 38,83;    
G4.1-2 + G6.3-1 --> 53,35 --> 05,50 ---> 38,83;    

G3.2-5 + G6.1-3 --> 89,89 --> 15,15 ---> 45,54;    
G3.4-3 + G3.5-4 --> 89,89 --> 15,15 ---> 54,45;    

G3.5-3 + G6.2-2 --> 53,35 --> 15,15 ---> 68,86;    
G3.5-3 + G6.3-1 --> 53,35 --> 15,15 ---> 68,86;    

G4.2-2 + G6.2-2 --> 23,23 --> 15,15 ---> 98,89;    
G4.2-2 + G6.3-1 --> 23,23 --> 15,15 ---> 98,89;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 71 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
57 (27 lần) ;    41 (31 lần) ;    04 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 71 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (45 lần) ;    26,62 (47 lần) ;    57,75 (39 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (47 lần) ;    15,51 (54 lần) ;    12,21 (50 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (43 lần) ;    22,77 (43 lần) ;    11,66 (51 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
50;    80;    02;    12;    25;    53;    66;    77;    79;    88;    93;    95;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
05,50;    06,60;    08,80;    11,66;    22,77;    89,98;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.6-5 + G5.3-3 ---> 30,03;    
G0.1-3 + G5.2-3 ---> 85,58;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-3 + G5.2-2 ---> 58,85;    
G1.1-3 + G3.1-1 ---> 56,65;    
G3.5-5 + G5.3-4 ---> 12,21;    
G5.5-4 + G7.3-1 ---> 41,14;    

- Cầu chạm max:
G2.1-2 + G4.1-3 ---> 28,82;    
G5.4-3 + G7.2-1 ---> 06,60;    
G0.1-4 + G5.2-4 ---> 75,57;    
G2.2-1 + G5.1-4 ---> 98,89;    

- Cầu cận max:
G3.6-3 + G7.2-1 ---> 26,62;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/02/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:G4.1-2 + G7.1-1 --> 66,66 --> 52,25 ---> 02,20 - win 02 20 ngày 1;    

G7.1-1 + G7.1-2 --> 66,66 --> 25,52 ---> 20,02 - win 20 02 ngày 1;    

G4.2-2 + G4.3-4 --> 77,77 --> 23,23 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    
G4.2-2 + G5.4-3 --> 77,77 --> 23,23 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    

G3.3-4 + G4.2-1 --> 85,58 --> 78,87 ---> 41,14 - win 41 ngày 1;    
G4.2-1 + G5.1-2 --> 58,85 --> 87,78 ---> 14,41 - win 41 ngày 1;    

G1.1-3 + G3.4-3 --> 77,77 --> 89,89 ---> 91,19;    
G3.2-3 + G3.4-3 --> 77,77 --> 89,89 ---> 91,19;    

G2.2-4 + G4.3-4 --> 77,77 --> 53,35 ---> 92,29;    
G2.2-4 + G5.4-3 --> 77,77 --> 53,35 ---> 92,29;    

G0.1-4 + G6.1-1 --> 66,66 --> 89,89 ---> 83,38 - win 38 ngày 1;    
G6.1-1 + G7.4-1 --> 66,66 --> 89,89 ---> 38,83 - win 38 ngày 1;    

G5.2-4 + G7.3-1 --> 58,85 --> 23,23 ---> 54,45;    
G6.3-1 + G7.3-1 --> 58,85 --> 23,23 ---> 54,45;    

G0.1-2 + G3.1-5 --> 93,39,39 --> 02,20 ---> 69,96 - win 96 ngày 1;    
G3.1-5 + G4.1-3 --> 39,39,93 --> 20,02 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 89 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
93 (33 lần) - win 93 ngày 1;    76 (27 lần) ;    48 (26 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 89 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
06,60 (45 lần) - win 06 60 ngày 1;    48,84 (41 lần) - win 84 ngày 1;    37,73 (47 lần) - win 73 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
08,80 (52 lần) ;    48,84 (41 lần) - win 84 ngày 1;    05,50 (46 lần) - win 05 50 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (52 lần) - win 77 ngày 1;    35,53 (52 lần) ;    09,90 (43 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
50 - win 50 ngày 1;    02 - win 02 ngày 1;    12 - win 12 ngày 1;    25;    53;    66;    77 - win 77 ngày 1;    79;    80;    88;    93 - win 93 ngày 1;    95 - win 95 ngày 1;    98;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
05,50 - win 05 50 ngày 1;    22,77 - win 77 ngày 1;    44,99;    79,97;    89,98;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.6-5 + G5.3-3 ---> 57,75;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-3 + G5.2-2 ---> 92,29;    
G1.1-3 + G3.1-1 ---> 99;    
G3.5-5 + G5.3-4 ---> 76,67;    

- Cầu chạm max:
G5.5-4 + G7.3-1 ---> 24,42;    

- Cầu cận max:
G2.1-2 + G4.1-3 ---> 76,67;    
G5.4-3 + G7.2-1 ---> 27,72;    
G0.1-4 + G5.2-4 ---> 85,58;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/02/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-2 + G3.1-5 --> 80,08,08 --> 93,39,39 ---> 12,21 - win 12 ngày 2;    
G3.1-5 + G3.3-1 --> 08,08,80 --> 39,39,93 ---> 21,12 - win 12 ngày 2;    
G4.4-1 + G7.1-1 --> 08,08,80 --> 66,66 ---> 12,21 - win 12 ngày 2;    
G6.1-2 + G7.1-1 --> 08,08,80 --> 66,66 ---> 12,21 - win 12 ngày 2;    

G1.1-2 + G4.3-3 --> 80,08,08 --> 93,39,39 ---> 13,31 - win 31 ngày 1;    
G3.3-1 + G4.3-3 --> 80,08,08 --> 93,39,39 ---> 13,31 - win 31 ngày 1;    

G1.1-2 + G2.2-1 --> 80,08,08 --> 93,39,39 ---> 14,41 - win 41 ngày 2;    
G2.2-1 + G3.3-1 --> 08,08,80 --> 39,39,93 ---> 41,14 - win 41 ngày 2;    

G3.3-2 + G3.5-1 --> 80,08,08 --> 85,58 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    
G3.5-1 + G5.6-2 --> 08,08,80 --> 58,85 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    
G4.4-1 + G7.1-2 --> 08,08,80 --> 66,66 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    
G6.1-2 + G7.1-2 --> 08,08,80 --> 66,66 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    

G1.1-2 + G5.1-3 --> 80,08,08 --> 91,19,19 ---> 18,81;    
G3.3-1 + G5.1-3 --> 80,08,08 --> 91,19,19 ---> 18,81;    

G0.1-4 + G4.4-1 --> 80,08,08 --> 66,66 ---> 91,19;    
G0.1-4 + G6.1-2 --> 80,08,08 --> 66,66 ---> 91,19;    

G1.1-1 + G3.2-4 --> 12,21 --> 02,02 ---> 58,85;    
G1.1-1 + G5.5-4 --> 12,21 --> 02,02 ---> 58,85;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 99 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
21 (34 lần) ;    37 (31 lần) ;    85 (27 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 99 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (59 lần) - win 12 ngày 2;    05,50 (56 lần) - win 05 50 ngày 2;    09,90 (46 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (53 lần) ;    26,62 (41 lần) - win 26 ngày 2;    14,41 (51 lần) - win 41 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (52 lần) ;    46,64 (55 lần) - win 64 ngày 2;    37,73 (48 lần) - win 73 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (44 lần) - win 26 ngày 2;    07,70 (43 lần) ;    22,77 (41 lần) - win 22 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04;    12 - win 12 ngày 2;    25 - win 25 ngày 1;    32;    50 - win 50 ngày 2;    53 - win 53 ngày 1;    64 - win 64 ngày 2;    73 - win 73 ngày 2;    77 - win 77 ngày 2;    79;    88;    93 - win 93 ngày 2;    98;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
22,77 - win 22 ngày 1;    44,99;    79,97;    89,98 - win 89 89 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.6-5 + G5.3-3 ---> 98,89 - win 89 89 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-3 + G5.2-2 ---> 18,81;    
G1.1-3 + G3.1-1 ---> 91,19;    
G3.5-5 + G5.3-4 ---> 30,03;    
G0.1-5 + G4.2-2 ---> 92,29 - win 92 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.2-1 + G4.2-4 ---> 87,78 - win 87 78 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/02/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-4 + G4.4-1 --> 50,05,05 --> 80,08,08 ---> 06,60 - win 60 ngày 1;    
G5.3-4 + G5.5-2 --> 50,05,05 --> 08,08,80 ---> 60,06 - win 60 ngày 1;    
G5.5-2 + G7.4-1 --> 05,05,50 --> 80,08,08 ---> 06,60 - win 60 ngày 1;    

G3.3-2 + G5.3-2 --> 50,05,05 --> 80,08,08 ---> 82,28 - win 82 28 ngày 3;    
G5.3-2 + G5.6-2 --> 05,05,50 --> 08,08,80 ---> 28,82 - win 28 82 ngày 3;    

G3.3-2 + G4.4-1 --> 50,05,05 --> 80,08,08 ---> 86,68;    
G4.4-1 + G5.6-2 --> 05,05,50 --> 08,08,80 ---> 68,86;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 68 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
10 (30 lần) ;    69 (26 lần) ;    79 (27 lần) - win 79 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 68 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (47 lần) ;    69,96 (38 lần) - win 96 ngày 3;    04,40 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (56 lần) ;    26,62 (41 lần) - win 26 ngày 3;    67,76 (47 lần) - win 76 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04;    25 - win 25 ngày 1;    32;    53 - win 53 ngày 2;    64 - win 64 ngày 3;    73 - win 73 ngày 3;    77 - win 77 77 ngày 1;    79 - win 79 ngày 1;    88 - win 88 ngày 1;    93 - win 93 ngày 1;    98;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
22,77 - win 77 77 ngày 1;    79,97 - win 79 ngày 1;    89,98 - win 89 89 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.6-5 + G5.3-3 ---> 93,39 - win 93 39 39 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-3 + G5.2-2 ---> 23,32 - win 23 23 ngày 2;    
G2.2-5 + G5.3-4 ---> 66 - win 66 66 ngày 1;    
G1.1-3 + G3.1-1 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    
G3.2-3 + G4.2-2 ---> 77 - win 77 77 ngày 1;    
G3.5-5 + G5.3-4 ---> 86,68;    

- Cầu chạm max:
G0.1-5 + G4.2-2 ---> 87,78 - win 87 78 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.2-1 + G4.2-4 ---> 42,24 - win 24 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/02/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-4 + G7.4-1 --> 68,68,68 --> 05,05,50 ---> 40,04;    
G4.1-2 + G4.1-3 --> 68,68,68 --> 05,05,50 ---> 40,04;    

G1.1-2 + G5.3-2 --> 68,68,68 --> 50,05,05 ---> 80,08 - win 80 08 08 ngày 1;    
G3.3-2 + G5.3-2 --> 68,68,68 --> 50,05,05 ---> 80,08 - win 80 08 08 ngày 1;    

G1.1-2 + G4.1-2 --> 68,68,68 --> 50,05,05 ---> 84,48;    
G3.3-2 + G4.1-2 --> 68,68,68 --> 50,05,05 ---> 84,48;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 81 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
01 (35 lần) ;    74 (30 lần) - win 74 ngày 1;    41 (25 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 81 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
47,74 (51 lần) - win 74 ngày 1;    34,43 (48 lần) ;    01,10 (48 lần) - win 10 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
77 - win 77 77 ngày 2;    04;    25 - win 25 ngày 1;    29 - win 29 ngày 2;    41;    64;    73;    79 - win 79 ngày 1;    85 - win 85 ngày 2;    88 - win 88 ngày 2;    98 - win 98 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
22,77 - win 22 ngày 1;    79,97 - win 79 ngày 1;    89,98 - win 98 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.6-5 + G5.3-3 ---> 65,56 - win 56 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-3 + G5.2-2 ---> 75,57 - win 57 ngày 3;    
G2.2-5 + G5.3-4 ---> 90,09;    
G1.1-3 + G3.1-1 ---> 57,75 - win 57 ngày 3;    
G3.2-3 + G4.2-2 ---> 96,69;    

- Cầu chạm max:
G3.5-5 + G5.3-4 ---> 00 - win 00 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G0.1-5 + G4.2-2 ---> 16,61;    
G5.3-4 + G5.5-4 ---> 02,20 - win 02 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/02/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-5 + G3.2-2 --> 15,15 --> 39,93 ---> 61,16 - win 16 ngày 1;    
G3.2-2 + G7.3-1 --> 15,15 --> 93,39 ---> 16,61 - win 16 ngày 1;    

G2.2-3 + G3.4-3 --> 15,15 --> 54,54 ---> 25,52 - win 25 ngày 2;    
G3.4-3 + G3.6-5 --> 15,15 --> 54,54 ---> 52,25 - win 25 ngày 2;    

G2.2-3 + G5.5-3 --> 15,15 --> 54,54 ---> 27,72 - win 27 ngày 2;    
G3.6-5 + G5.5-3 --> 15,15 --> 54,54 ---> 27,72 - win 27 ngày 2;    

G0.1-5 + G5.6-1 --> 15,15 --> 54,54 ---> 55,55;    
G3.4-3 + G3.5-5 --> 15,15 --> 54,54 ---> 55,55;    

G0.1-5 + G2.2-5 --> 15,15 --> 53,35 ---> 56,65;    
G0.1-5 + G7.3-1 --> 15,15 --> 53,35 ---> 56,65;    

G0.1-5 + G4.2-3 --> 15,15 --> 54,54 ---> 57,75;    
G3.5-5 + G5.5-3 --> 15,15 --> 54,54 ---> 57,75;    

G1.1-2 + G5.5-1 --> 52,25 --> 68,68,68 ---> 58,85 - win 58 85 ngày 3;    
G1.1-2 + G7.3-2 --> 52,25 --> 68,68,68 ---> 58,85 - win 58 85 ngày 3;    
G3.3-2 + G5.5-1 --> 62,26 --> 68,68,68 ---> 58,85 - win 58 85 ngày 3;    
G3.3-2 + G7.3-2 --> 62,26 --> 68,68,68 ---> 58,85 - win 58 85 ngày 3;    

G1.1-1 + G2.2-4 --> 38,83 --> 54,54 ---> 76,67 - win 76 67 ngày 2;    
G1.1-1 + G5.2-3 --> 38,83 --> 54,54 ---> 76,67 - win 76 67 ngày 2;    
G2.1-2 + G2.2-4 --> 38,83 --> 35,53 ---> 76,67 - win 76 67 ngày 2;    
G2.1-2 + G5.2-3 --> 38,83 --> 35,53 ---> 76,67 - win 76 67 ngày 2;    

G2.2-4 + G6.2-3 --> 83,38 --> 53,35 ---> 68,86 - win 68 ngày 2;    
G5.2-3 + G6.2-3 --> 83,38 --> 53,35 ---> 68,86 - win 68 ngày 2;    

G3.5-2 + G5.5-1 --> 52,25 --> 68,68,68 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 1;    
G3.5-2 + G7.3-2 --> 52,25 --> 68,68,68 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 25 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
04 (27 lần) - win 04 ngày 1;    75 (34 lần) ;    64 (32 lần) - win 64 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 25 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (43 lần) - win 36 63 ngày 2;    46,64 (48 lần) - win 64 ngày 1;    34,43 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
35,53 (53 lần) - win 53 ngày 2;    22,77 (49 lần) - win 22 ngày 1;    09,90 (44 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
77 - win 77 77 ngày 3;    04 - win 04 ngày 1;    25 - win 25 ngày 2;    29 - win 29 ngày 3;    41;    73 - win 73 ngày 1;    84;    88 - win 88 ngày 1;    98 - win 98 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
22,77 - win 22 ngày 1;    48,84;    89,98 - win 89 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-3 + G5.2-2 ---> 10,01 - win 10 ngày 2;    
G2.2-5 + G5.3-4 ---> 65,56;    
G2.1-5 + G5.3-4 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.2-3 + G3.3-4 ---> 03,30 - win 30 30 ngày 1;    
G3.2-3 + G4.2-2 ---> 09,90;    
G1.1-3 + G3.1-1 ---> 55;    

- Cầu cận max:
G3.5-5 + G5.3-4 ---> 55;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/02/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-2 + G5.3-2 --> 01,01 --> 52,25 ---> 68,86 - win 68 68 68 ngày 1;    
G1.1-2 + G7.3-2 --> 01,01 --> 52,25 ---> 68,86 - win 68 68 68 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 75 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
31 (38 lần) ;    24 (27 lần) ;    65 (24 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 75 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
24,42 (47 lần) - win 42 ngày 1;    33,88 (43 lần) - win 88 ngày 2;    38,83 (47 lần) - win 38 83 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (50 lần) ;    39,93 (53 lần) - win 39 93 ngày 1;    03,30 (51 lần) - win 30 30 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
84;    04 - win 04 ngày 2;    29;    33;    71;    73 - win 73 ngày 2;    77 - win 77 77 ngày 1;    86;    88 - win 88 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 04 40 ngày 2;    22,77 - win 77 77 ngày 1;    23,32 - win 32 ngày 2;    48,84;    89,98 - win 89 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G7.4-1 ---> 18,81 - win 81 ngày 1;    
G3.3-3 + G5.2-2 ---> 47,74 - win 47 ngày 2;    
G2.2-5 + G5.3-4 ---> 31,13;    

- Cầu chạm max:
G2.1-5 + G5.3-4 ---> 61,16 - win 16 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G5.5-4 + G7.3-2 ---> 18,81 - win 81 ngày 1;    
G3.2-3 + G3.3-4 ---> 67,76 - win 67 76 ngày 3;    
G5.3-3 + G6.3-1 ---> 25,52 - win 25 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/02/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 25 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
04 (28 lần) - win 04 ngày 3;    34 (31 lần) ;    94 (26 lần) - win 94 94 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 25 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (44 lần) ;    34,43 (50 lần) ;    46,64 (49 lần) - win 64 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04 - win 04 ngày 3;    29 - win 29 ngày 1;    33;    73 - win 73 ngày 3;    84;    86;    88 - win 88 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
04,40 - win 04 40 ngày 3;    23,32 - win 32 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G7.4-1 ---> 78,87;    

- Cầu chạm max:
G3.3-3 + G5.2-2 ---> 68,86 - win 68 68 68 ngày 2;    
G2.2-5 + G5.3-4 ---> 18,81 - win 81 ngày 2;    
G4.1-2 + G4.4-2 ---> 62,26 - win 62 26 ngày 1;