Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO
    Phiên bản 1     (Xem phiên bản 2)    
Xem thống kê từ ngày đến ngày
Bạn chưa phải là thành viên Pro, nên không được xem thống kê trong 3 ngày gần nhất

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 20/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.2-2 + G5.6-4 --> 58,58 --> 51,51 ---> 40,04 - win 04 ngày 2;    
G4.3-1 + G5.6-4 --> 58,58 --> 51,51 ---> 40,04 - win 04 ngày 2;    

G0.1-2 + G3.5-1 --> 32,32 --> 51,51 ---> 61,16;    
G0.1-2 + G5.5-1 --> 32,32 --> 51,51 ---> 61,16;    

G3.5-1 + G3.6-3 --> 20,20,20 --> 51,51 ---> 17,71 - win 17 ngày 2;    
G3.6-3 + G5.5-1 --> 20,20,20 --> 51,51 ---> 71,17 - win 17 ngày 2;    

G3.5-1 + G3.6-4 --> 20,20,20 --> 51,51 ---> 18,81 - win 81 ngày 1;    
G3.5-1 + G7.4-1 --> 20,20,20 --> 51,51 ---> 18,81 - win 81 ngày 1;    
G3.6-4 + G5.5-1 --> 20,20,20 --> 51,51 ---> 81,18 - win 81 ngày 1;    
G5.5-1 + G7.4-1 --> 20,20,20 --> 51,51 ---> 18,81 - win 81 ngày 1;    

G3.6-4 + G6.2-2 --> 20,20,20 --> 51,51 ---> 83,38 - win 83 ngày 2;    
G6.2-2 + G7.4-1 --> 20,20,20 --> 51,51 ---> 38,83 - win 83 ngày 2;    

G4.2-2 + G4.4-1 --> 58,58 --> 57,57 ---> 44,44;    
G4.3-1 + G4.4-1 --> 58,58 --> 57,57 ---> 44,44;    

G3.6-4 + G4.1-4 --> 20,20,20 --> 51,51 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 1;    
G4.1-4 + G7.4-1 --> 20,20,20 --> 51,51 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 77 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
07 (34 lần) - win 07 ngày 3;    84 (27 lần) - win 84 ngày 2;    37 (30 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 77 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (51 lần) ;    89,98 (47 lần) - win 89 ngày 1;    09,90 (50 lần) - win 90 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (55 lần) - win 97 97 97 ngày 3;    06,60 (46 lần) - win 06 ngày 3;    59,95 (49 lần) - win 59 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (51 lần) - win 59 ngày 2;    01,10 (48 lần) - win 10 ngày 2;    06,60 (47 lần) - win 06 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
39,93 (52 lần) - win 39 ngày 1;    22,77 (52 lần) - win 77 ngày 1;    36,63 (43 lần) - win 36 36 36 63 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
10 - win 10 ngày 2;    20;    37;    42;    54 - win 54 ngày 2;    82 - win 82 82 ngày 1;    90 - win 90 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10 - win 10 ngày 2;    02,20 - win 02 ngày 2;    28,82 - win 28 82 82 ngày 1;    36,63 - win 36 36 36 63 ngày 1;    45,54 - win 54 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-5 + G3.6-2 ---> 35,53;    
G3.6-3 + G5.6-2 ---> 73,37;    
G2.2-5 + G5.1-1 ---> 82,28 - win 82 82 28 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G6.2-2 + G6.2-3 ---> 30,03 - win 03 ngày 2;    
G2.2-5 + G3.5-1 ---> 81,18 - win 81 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.4-4 + G4.3-3 ---> 16,61;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 19/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 20 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
93 (34 lần) ;    88 (31 lần) - win 88 ngày 2;    72 (31 lần) - win 72 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 20 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (52 lần) - win 72 ngày 3;    57,75 (52 lần) - win 57 57 ngày 1;    33,88 (43 lần) - win 88 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (44 lần) - win 77 77 ngày 1;    37,73 (37 lần) ;    11,66 (48 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
20 - win 20 ngày 1;    29 - win 29 ngày 2;    33;    42;    54 - win 54 ngày 3;    75 - win 75 ngày 2;    82 - win 82 ngày 1;    90 - win 90 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10 - win 10 ngày 3;    02,20 - win 20 ngày 1;    28,82 - win 82 ngày 1;    45,54 - win 54 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-2 + G5.3-4 ---> 66;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-5 + G3.6-2 ---> 34,43;    
G3.6-3 + G5.6-2 ---> 10,01 - win 10 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G2.2-5 + G5.1-1 ---> 29,92 - win 29 ngày 2;    
G3.3-5 + G3.5-1 ---> 35,53 - win 53 ngày 1;    
G0.1-3 + G3.5-1 ---> 75,57 - win 57 57 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G6.2-2 + G6.2-3 ---> 55 - win 55 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 18/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-5 + G5.1-1 --> 38,83 --> 71,71 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    
G3.4-5 + G6.1-1 --> 38,83 --> 71,71 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    
G5.1-1 + G5.2-1 --> 83,38 --> 76,76 ---> 60,06 - win 06 ngày 1;    
G5.2-1 + G6.1-1 --> 38,83 --> 76,76 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    

G5.2-1 + G6.2-3 --> 38,83 --> 76,76 ---> 08,80 - win 08 08 ngày 2;    
G6.1-2 + G7.1-1 --> 83,38 --> 76,76 ---> 80,08 - win 08 08 ngày 2;    

G1.1-3 + G4.1-3 --> 83,38 --> 43,43,34 ---> 27,72;    
G1.1-3 + G5.1-2 --> 83,38 --> 43,43,34 ---> 27,72;    

G3.1-2 + G4.1-3 --> 63,63 --> 43,43,34 ---> 57,75 - win 57 57 ngày 2;    
G3.1-2 + G5.1-2 --> 63,63 --> 43,43,34 ---> 57,75 - win 57 57 ngày 2;    

G3.4-1 + G5.1-1 --> 38,83 --> 76,76 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    
G3.4-1 + G6.1-1 --> 38,83 --> 76,76 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    

G4.1-3 + G5.5-2 --> 38,83 --> 34,43,43 ---> 79,97 - win 97 ngày 1;    
G5.1-2 + G5.5-2 --> 38,83 --> 34,43,43 ---> 79,97 - win 97 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 43 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
73 (36 lần) ;    52 (30 lần) ;    22 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 43 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (52 lần) - win 00 55 ngày 1;    25,52 (43 lần) ;    05,50 (48 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (52 lần) ;    26,62 (48 lần) - win 26 ngày 1;    28,82 (46 lần) - win 82 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (51 lần) ;    59,95 (44 lần) ;    26,62 (53 lần) - win 26 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
01;    20 - win 20 20 20 ngày 1;    29 - win 29 ngày 3;    33;    42 - win 42 ngày 1;    54;    59;    75 - win 75 ngày 3;    82 - win 82 ngày 2;    90 - win 90 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10 - win 10 ngày 1;    02,20 - win 20 20 20 ngày 1;    28,82 - win 82 ngày 2;    45,54 - win 45 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-5 + G3.6-2 ---> 28,82 - win 82 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.6-3 + G5.6-2 ---> 03,30 - win 30 30 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.3-5 + G3.5-1 ---> 22;    
G2.2-5 + G5.1-1 ---> 56,65 - win 65 ngày 2;    
G4.1-3 + G5.3-3 ---> 71,17 - win 17 ngày 1;    
G4.2-3 + G4.3-1 ---> 88 - win 88 ngày 1;    
G4.3-1 + G7.1-2 ---> 83,38 - win 38 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-4 + G5.1-4 --> 07,70 --> 83,38 ---> 37,73 - win 37 37 ngày 2;    
G2.2-4 + G7.1-1 --> 07,70 --> 83,38 ---> 37,73 - win 37 37 ngày 2;    

G1.1-1 + G5.1-4 --> 07,70 --> 63,63 ---> 57,75 - win 57 57 ngày 3;    
G1.1-1 + G7.1-1 --> 07,70 --> 63,63 ---> 57,75 - win 57 57 ngày 3;    

G3.3-2 + G6.1-2 --> 23,32,32 --> 38,83 ---> 76,67 - win 76 76 ngày 1;    
G3.4-1 + G6.2-3 --> 23,32,32 --> 38,83 ---> 67,76 - win 76 76 ngày 1;    
G5.1-4 + G5.4-2 --> 70,07 --> 63,63 ---> 76,67 - win 76 76 ngày 1;    
G5.4-2 + G7.1-1 --> 07,70 --> 63,63 ---> 67,76 - win 76 76 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 63 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (41 lần) ;    22 (31 lần) ;    62 (31 lần) - win 62 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 63 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (49 lần) - win 25 ngày 1;    16,61 (40 lần) ;    12,21 (38 lần) - win 12 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (43 lần) - win 19 91 ngày 2;    39,93 (55 lần) ;    46,64 (48 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
01;    20 - win 20 20 20 ngày 2;    29;    33;    42 - win 42 ngày 2;    46;    54 - win 54 ngày 1;    59;    75;    82 - win 82 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 20 20 ngày 2;    28,82 - win 28 ngày 1;    39,93;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-3 + G5.3-3 ---> 52,25 - win 25 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.3-5 + G3.6-2 ---> 11;    

- Cầu cận max:
G3.6-3 + G5.6-2 ---> 86,68;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 77 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
65 (24 lần) ;    07 (35 lần) - win 07 ngày 1;    84 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 77 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (42 lần) ;    37,73 (51 lần) - win 37 37 ngày 3;    89,98 (45 lần) - win 89 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
20 - win 20 ngày 1;    33 - win 33 ngày 1;    35;    42 - win 42 ngày 1;    53;    54 - win 54 ngày 2;    62;    75 - win 75 ngày 1;    82 - win 82 ngày 1;    97 - win 97 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 ngày 1;    04,40 - win 40 ngày 2;    28,82 - win 82 ngày 1;    39,93;    

- Cầu chạm max:
G3.2-3 + G5.3-3 ---> 00 - win 00 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.3-5 + G3.6-2 ---> 94,49 - win 94 94 94 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.3-3 + G5.3-3 --> 53,35 --> 88,88 ---> 32,23 - win 32 32 23 ngày 1;    
G5.3-3 + G5.5-4 --> 35,53 --> 88,88 ---> 23,32 - win 23 32 32 ngày 1;    

G3.1-5 + G4.1-3 --> 53,35 --> 31,13 ---> 37,73 - win 37 ngày 1;    
G3.1-5 + G4.2-1 --> 53,35 --> 31,13 ---> 37,73 - win 37 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
68 (25 lần) - win 68 ngày 1;    09 (28 lần) - win 09 ngày 3;    11 (36 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (56 lần) ;    09,90 (44 lần) - win 90 ngày 1;    38,83 (44 lần) - win 83 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
15 - win 15 ngày 2;    20 - win 20 ngày 2;    35;    42 - win 42 ngày 2;    53;    54 - win 54 ngày 3;    82 - win 82 ngày 2;    97;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 1;    04,40 - win 40 ngày 3;    39,93 - win 93 ngày 1;    57,75 - win 75 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-1 + G5.6-4 ---> 49,94 - win 94 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.5-3 + G3.6-1 ---> 39,93 - win 93 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 62 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
91 (33 lần) ;    61 (32 lần) - win 61 ngày 3;    76 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 62 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (48 lần) - win 25 ngày 3;    67,76 (49 lần) - win 67 ngày 1;    22,77 (47 lần) - win 77 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
35;    40;    53;    54 - win 54 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 2;    04,40 - win 04 ngày 1;    09,90 - win 90 ngày 2;    15,51 - win 15 ngày 3;    39,93 - win 39 39 ngày 1;    57,75 - win 75 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-1 + G5.2-4 ---> 66;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-1 + G5.6-4 ---> 55;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-3 + G7.2-1 --> 48,48 --> 90,90,90 ---> 13,31 - win 13 31 ngày 2;    
G2.2-3 + G7.2-1 --> 48,48 --> 90,90,90 ---> 13,31 - win 13 31 ngày 2;    

G3.5-4 + G5.5-1 --> 27,27 --> 90,90,90 ---> 54,45 - win 54 ngày 2;    
G5.2-1 + G5.5-1 --> 27,27 --> 90,90,90 ---> 54,45 - win 54 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 56 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
78 (32 lần) - win 78 ngày 1;    37 (32 lần) - win 37 ngày 3;    73 (28 lần) - win 73 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 56 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (53 lần) - win 73 ngày 2;    78,87 (52 lần) - win 78 ngày 1;    16,61 (49 lần) - win 16 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
14,41 (43 lần) ;    79,97 (50 lần) - win 79 97 ngày 1;    15,51 (46 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
89,98 (42 lần) - win 89 98 98 ngày 1;    12,21 (54 lần) - win 12 ngày 1;    06,60 (51 lần) - win 60 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (51 lần) - win 29 ngày 1;    36,63 (58 lần) - win 36 36 ngày 1;    45,54 (55 lần) - win 54 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
40;    31 - win 31 ngày 2;    35 - win 35 ngày 1;    53 - win 53 ngày 1;    60 - win 60 ngày 3;    93 - win 93 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 20 ngày 1;    04,40 - win 04 ngày 2;    09,90 - win 90 ngày 3;    33,88 - win 33 88 88 ngày 2;    39,93 - win 39 39 ngày 2;    48,84 - win 48 ngày 3;    57,75 - win 75 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-1 + G5.2-4 ---> 52,25;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-5 + G3.5-4 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.2-1 + G5.6-4 ---> 11;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-5 + G3.1-5 --> 35,53 --> 57,75 ---> 01,10 - win 10 ngày 1;    
G0.1-5 + G3.2-5 --> 35,53 --> 57,75 ---> 01,10 - win 10 ngày 1;    

G0.1-3 + G3.4-2 --> 42,24,24 --> 48,48 ---> 04,40 - win 04 ngày 1;    
G0.1-3 + G5.6-3 --> 42,24,24 --> 48,48 ---> 04,40 - win 04 ngày 1;    
G1.1-4 + G3.3-3 --> 24,24,42 --> 48,48 ---> 40,04 - win 04 ngày 1;    

G4.1-1 + G5.5-1 --> 27,27 --> 27,27 ---> 60,06;    
G5.3-3 + G5.5-1 --> 27,27 --> 27,27 ---> 60,06;    

G3.1-5 + G3.2-1 --> 53,35 --> 27,27 ---> 18,81;    
G3.2-1 + G3.2-5 --> 35,53 --> 27,27 ---> 81,18;    

G3.1-4 + G3.6-3 --> 13,31 --> 04,40 ---> 23,32 - win 23 ngày 2;    
G5.1-4 + G6.3-1 --> 31,13 --> 04,40 ---> 32,23 - win 23 ngày 2;    

G1.1-1 + G3.5-4 --> 35,53 --> 27,27 ---> 39,93 - win 39 ngày 1;    
G1.1-1 + G5.2-1 --> 35,53 --> 27,27 ---> 39,93 - win 39 ngày 1;    

G3.4-2 + G6.3-3 --> 24,24,42 --> 48,48 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    
G5.6-3 + G6.3-3 --> 24,24,42 --> 48,48 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    

G4.1-1 + G5.3-1 --> 27,27 --> 27,27 ---> 64,46 - win 46 ngày 1;    
G5.3-1 + G5.3-3 --> 27,27 --> 27,27 ---> 46,64 - win 46 ngày 1;    

G3.4-2 + G4.1-2 --> 27,27 --> 40,04 ---> 47,74 - win 47 ngày 3;    
G4.1-2 + G5.6-3 --> 27,27 --> 04,40 ---> 74,47 - win 47 ngày 3;    
G3.4-2 + G4.3-2 --> 27,27 --> 49,49,94 ---> 47,74 - win 47 ngày 3;    
G4.3-2 + G5.6-3 --> 27,27 --> 94,49,49 ---> 74,47 - win 47 ngày 3;    

G3.3-2 + G4.1-1 --> 27,27 --> 27,27 ---> 66,66;    
G3.3-2 + G5.3-3 --> 27,27 --> 27,27 ---> 66,66;    

G4.1-1 + G6.1-3 --> 27,27 --> 27,27 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    
G5.3-3 + G6.1-3 --> 27,27 --> 27,27 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 40 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
97 (35 lần) - win 97 ngày 1;    73 (36 lần) - win 73 ngày 3;    40 (30 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 40 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (52 lần) - win 97 ngày 1;    23,32 (48 lần) - win 23 ngày 2;    37,73 (48 lần) - win 37 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (48 lần) ;    45,54 (51 lần) - win 54 ngày 1;    89,98 (46 lần) - win 89 98 98 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (43 lần) - win 04 ngày 1;    19,91 (49 lần) ;    37,73 (43 lần) - win 37 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
40;    08;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 1;    04,40 - win 04 ngày 1;    33,88 - win 33 88 88 ngày 3;    48,84;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-1 + G5.2-4 ---> 25,52 - win 25 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.3-2 + G7.3-2 ---> 73,37 - win 37 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.3-5 + G3.5-4 ---> 69,96 - win 69 69 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.2-1 + G5.6-4 ---> 89,98 - win 89 98 98 ngày 2;    
G3.1-5 + G5.4-3 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/09/2018
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-3 + G3.4-4 --> 20,20 --> 24,24,42 ---> 62,26 - win 62 ngày 3;    
G3.1-1 + G3.4-4 --> 20,20 --> 24,24,42 ---> 62,26 - win 62 ngày 3;    

G2.1-3 + G2.2-4 --> 20,20 --> 24,24,42 ---> 65,56 - win 56 ngày 2;    
G2.2-4 + G3.1-1 --> 20,20 --> 42,24,24 ---> 56,65 - win 56 ngày 2;    

G2.1-3 + G6.3-3 --> 20,20 --> 24,24,42 ---> 68,86;    
G3.1-1 + G6.3-3 --> 20,20 --> 24,24,42 ---> 68,86;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 45 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
29 (30 lần) - win 29 ngày 2;    05 (34 lần) - win 05 ngày 2;    78 (34 lần) - win 78 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 45 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (46 lần) - win 29 ngày 2;    05,50 (45 lần) - win 05 ngày 2;    07,70 (42 lần) - win 07 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
14,41 (45 lần) ;    28,82 (44 lần) - win 82 ngày 2;    15,51 (46 lần) - win 15 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (58 lần) - win 62 ngày 3;    00,55 (50 lần) - win 55 ngày 2;    09,90 (44 lần) - win 90 90 90 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
40 - win 40 ngày 1;    08;    32;    47;    52;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 ngày 1;    04,40 - win 04 40 ngày 1;    25,52 - win 25 ngày 2;    33,88 - win 33 ngày 1;    48,84 - win 48 48 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-1 + G5.2-4 ---> 71,17;    

+ Cầu vượt max:
G4.3-2 + G7.3-2 ---> 93,39 - win 39 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.3-5 + G3.5-4 ---> 92,29 - win 29 ngày 2;