Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/05/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.5-2 + G5.1-4 --> 18,81 --> 75,75 ---> 00,00 - win 00 00 ngày 1;    
G5.1-4 + G5.6-1 --> 81,18 --> 75,75 ---> 00,00 - win 00 00 ngày 1;    

G2.2-1 + G4.2-4 --> 32,23 --> 89,89 ---> 01,10 - win 01 01 01 ngày 1;    
G4.2-4 + G7.2-2 --> 23,32 --> 89,89 ---> 10,01 - win 01 01 01 ngày 1;    

G0.1-1 + G5.1-1 --> 35,53 --> 21,12 ---> 20,02;    
G3.4-5 + G5.1-1 --> 35,53 --> 21,12 ---> 20,02;    
G0.1-1 + G6.1-2 --> 35,53 --> 23,32 ---> 20,02;    
G3.4-5 + G6.1-2 --> 35,53 --> 23,32 ---> 20,02;    

G0.1-2 + G3.5-2 --> 81,18 --> 27,72 ---> 30,03 - win 03 ngày 3;    
G0.1-2 + G5.6-1 --> 81,18 --> 27,72 ---> 30,03 - win 03 ngày 3;    
G2.2-1 + G4.1-2 --> 35,53 --> 89,89 ---> 03,30 - win 03 ngày 3;    
G4.1-2 + G7.2-2 --> 53,35 --> 89,89 ---> 30,03 - win 03 ngày 3;    

G0.1-5 + G2.2-1 --> 23,32 --> 89,89 ---> 60,06;    
G0.1-5 + G7.2-2 --> 23,32 --> 89,89 ---> 60,06;    

G1.1-2 + G3.3-1 --> 53,35 --> 06,60 ---> 90,09 - win 09 ngày 2;    
G3.3-1 + G4.4-4 --> 35,53 --> 60,06 ---> 09,90 - win 09 ngày 2;    

G0.1-1 + G3.3-4 --> 35,53 --> 27,72 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    
G3.3-4 + G3.4-5 --> 53,35 --> 72,27 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    

G1.1-3 + G4.2-4 --> 32,23 --> 89,89 ---> 81,18 - win 81 ngày 1;    
G4.2-4 + G5.3-2 --> 23,32 --> 89,89 ---> 18,81 - win 81 ngày 1;    

G0.1-1 + G5.6-2 --> 32,23 --> 21,12 ---> 22,22;    
G3.4-5 + G5.6-2 --> 32,23 --> 21,12 ---> 22,22;    

G0.1-1 + G2.1-4 --> 32,23 --> 42,42 ---> 24,42;    
G2.1-4 + G3.4-5 --> 23,32 --> 42,42 ---> 42,24;    
G0.1-1 + G3.4-3 --> 35,53 --> 23,32 ---> 24,42;    
G3.4-3 + G3.4-5 --> 53,35 --> 32,23 ---> 42,24;    
G0.1-1 + G5.1-2 --> 32,23 --> 23,32 ---> 24,42;    
G3.4-5 + G5.1-2 --> 32,23 --> 23,32 ---> 24,42;    
G0.1-1 + G6.1-1 --> 33,33 --> 42,42 ---> 24,42;    
G3.4-5 + G6.1-1 --> 33,33 --> 42,42 ---> 24,42;    

G0.1-1 + G2.2-2 --> 32,23 --> 42,42 ---> 26,62;    
G2.2-2 + G3.4-5 --> 23,32 --> 42,42 ---> 62,26;    
G0.1-1 + G5.4-4 --> 35,53 --> 21,12 ---> 26,62;    
G3.4-5 + G5.4-4 --> 35,53 --> 21,12 ---> 26,62;    
G0.1-1 + G7.1-2 --> 33,33 --> 21,12 ---> 26,62;    
G3.4-5 + G7.1-2 --> 33,33 --> 21,12 ---> 26,62;    
G0.1-1 + G7.4-2 --> 35,53 --> 27,72 ---> 26,62;    
G3.4-5 + G7.4-2 --> 35,53 --> 27,72 ---> 26,62;    

G0.1-1 + G3.1-4 --> 32,23 --> 23,32 ---> 27,72;    
G3.1-4 + G3.4-5 --> 23,32 --> 32,23 ---> 72,27;    
G1.1-1 + G2.1-5 --> 08,08 --> 21,12 ---> 72,27;    
G2.1-5 + G6.1-3 --> 08,08 --> 12,21 ---> 27,72;    

G0.1-1 + G1.1-5 --> 35,53 --> 23,32 ---> 28,82 - win 82 ngày 2;    
G1.1-5 + G3.4-5 --> 53,35 --> 32,23 ---> 82,28 - win 82 ngày 2;    
G0.1-1 + G2.2-3 --> 33,33 --> 23,32 ---> 28,82 - win 82 ngày 2;    
G2.2-3 + G3.4-5 --> 33,33 --> 32,23 ---> 82,28 - win 82 ngày 2;    

G0.1-1 + G5.3-4 --> 35,53 --> 23,32 ---> 29,92;    
G3.4-5 + G5.3-4 --> 35,53 --> 23,32 ---> 29,92;    
G0.1-1 + G7.4-1 --> 35,53 --> 21,12 ---> 29,92;    
G3.4-5 + G7.4-1 --> 35,53 --> 21,12 ---> 29,92;    
G1.1-2 + G3.3-5 --> 53,35 --> 06,60 ---> 92,29;    
G3.3-5 + G4.4-4 --> 35,53 --> 60,06 ---> 29,92;    

G0.1-4 + G1.1-1 --> 08,08 --> 12,21 ---> 37,73 - win 73 73 ngày 2;    
G0.1-4 + G6.1-3 --> 08,08 --> 12,21 ---> 37,73 - win 73 73 ngày 2;    
G1.1-1 + G3.1-3 --> 08,08 --> 27,72 ---> 73,37 - win 73 73 ngày 2;    
G3.1-3 + G6.1-3 --> 08,08 --> 72,27 ---> 37,73 - win 73 73 ngày 2;    

G1.1-3 + G4.1-2 --> 35,53 --> 89,89 ---> 83,38;    
G4.1-2 + G5.3-2 --> 53,35 --> 89,89 ---> 38,83;    

G1.1-1 + G7.3-1 --> 08,08 --> 23,32 ---> 76,67 - win 67 ngày 2;    
G6.1-3 + G7.3-1 --> 08,08 --> 23,32 ---> 76,67 - win 67 ngày 2;    

G0.1-5 + G1.1-3 --> 23,32 --> 89,89 ---> 68,86 - win 86 ngày 1;    
G0.1-5 + G5.3-2 --> 23,32 --> 89,89 ---> 68,86 - win 86 ngày 1;    

G1.1-1 + G4.3-4 --> 08,08 --> 23,32 ---> 77,77 - win 77 77 ngày 2;    
G4.3-4 + G6.1-3 --> 08,08 --> 32,23 ---> 77,77 - win 77 77 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 36 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
05 (28 lần) - win 05 ngày 1;    84 (33 lần) - win 84 ngày 1;    22 (36 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 36 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (45 lần) - win 07 ngày 3;    13,31 (47 lần) - win 13 ngày 3;    48,84 (49 lần) - win 84 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
35,53 (50 lần) - win 35 ngày 1;    15,51 (43 lần) - win 15 15 ngày 1;    39,93 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (50 lần) - win 86 ngày 1;    09,90 (46 lần) - win 09 ngày 2;    00,55 (45 lần) - win 00 55 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13 - win 13 ngày 3;    35 - win 35 ngày 1;    47 - win 47 ngày 1;    55 - win 55 ngày 1;    68 - win 68 68 ngày 3;    74;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 00 55 ngày 1;    13,31 - win 13 ngày 3;    35,53 - win 35 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G7.1-1 + G7.4-2 ---> 26,62;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-5 + G5.2-3 ---> 52,25 - win 52 ngày 2;    
G6.3-3 + G7.4-2 ---> 66 - win 66 ngày 2;    
G2.2-2 + G5.3-4 ---> 69,96 - win 69 ngày 2;    
G5.2-3 + G6.3-3 ---> 26,62;    

- Cầu chạm max:G3.3-3 + G5.6-1 ---> 00 - win 00 ngày 1;    
G3.4-3 + G4.3-4 ---> 47,74 - win 47 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.1-5 + G3.6-1 ---> 54,45 - win 54 45 ngày 1;    
G3.4-2 + G4.1-3 ---> 07,70 - win 07 ngày 3;    
G2.1-4 + G4.1-3 ---> 47,74 - win 47 ngày 1;    
G3.4-2 + G5.2-3 ---> 02,20;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/05/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-4 + G3.4-4 --> 59,95 --> 55,55 ---> 20,02;    
G2.2-4 + G4.4-4 --> 59,95 --> 55,55 ---> 20,02;    

G3.4-4 + G7.4-2 --> 95,59 --> 55,55 ---> 07,70 - win 07 ngày 1;    
G4.4-4 + G7.4-2 --> 95,59 --> 55,55 ---> 07,70 - win 07 ngày 1;    

G3.2-1 + G3.4-4 --> 59,95 --> 35,53 ---> 80,08 - win 80 ngày 2;    
G3.2-1 + G4.4-4 --> 59,95 --> 35,53 ---> 80,08 - win 80 ngày 2;    
G3.4-4 + G7.2-2 --> 95,59 --> 53,35 ---> 08,80 - win 80 ngày 2;    
G4.4-4 + G7.2-2 --> 95,59 --> 53,35 ---> 08,80 - win 80 ngày 2;    

G0.1-4 + G3.4-1 --> 60,60 --> 08,08 ---> 14,41;    
G0.1-4 + G5.5-2 --> 60,60 --> 08,08 ---> 14,41;    

G3.2-1 + G7.1-2 --> 59,95 --> 33,33 ---> 81,18 - win 81 ngày 2;    
G7.1-2 + G7.2-2 --> 95,59 --> 33,33 ---> 18,81 - win 81 ngày 2;    

G0.1-2 + G3.4-1 --> 50,05 --> 08,08 ---> 24,42 - win 42 42 ngày 1;    
G0.1-2 + G5.5-2 --> 50,05 --> 08,08 ---> 24,42 - win 42 42 ngày 1;    

G2.2-3 + G3.2-1 --> 95,59 --> 33,33 ---> 38,83;    
G2.2-3 + G7.2-2 --> 95,59 --> 33,33 ---> 38,83;    
G3.1-4 + G3.2-1 --> 95,59 --> 23,32 ---> 38,83;    
G3.1-4 + G7.2-2 --> 95,59 --> 23,32 ---> 38,83;    
G3.2-1 + G3.4-3 --> 59,95 --> 35,53 ---> 83,38;    
G3.4-3 + G7.2-2 --> 95,59 --> 53,35 ---> 38,83;    
G3.2-1 + G5.1-2 --> 53,53 --> 32,23 ---> 83,38;    
G5.1-2 + G7.2-2 --> 53,53 --> 23,32 ---> 38,83;    
G3.2-1 + G5.3-4 --> 53,53 --> 35,53 ---> 83,38;    
G5.3-4 + G7.2-2 --> 53,53 --> 53,35 ---> 38,83;    

G3.4-1 + G5.1-4 --> 60,60 --> 08,08 ---> 45,54 - win 45 54 ngày 2;    
G5.1-4 + G5.5-2 --> 60,60 --> 08,08 ---> 54,45 - win 54 45 ngày 2;    

G3.1-3 + G3.4-1 --> 50,05 --> 08,08 ---> 74,47 - win 47 ngày 2;    
G3.1-3 + G5.5-2 --> 50,05 --> 08,08 ---> 74,47 - win 47 ngày 2;    

G2.1-4 + G3.2-1 --> 95,59 --> 23,32 ---> 48,84 - win 84 ngày 2;    
G2.1-4 + G7.2-2 --> 95,59 --> 23,32 ---> 48,84 - win 84 ngày 2;    
G3.2-1 + G6.1-1 --> 53,53 --> 33,33 ---> 84,48 - win 84 ngày 2;    
G6.1-1 + G7.2-2 --> 53,53 --> 33,33 ---> 48,84 - win 84 ngày 2;    

G3.2-1 + G5.4-2 --> 53,53 --> 33,33 ---> 85,58 - win 85 ngày 1;    
G5.4-2 + G7.2-2 --> 53,53 --> 33,33 ---> 58,85 - win 85 ngày 1;    

G3.2-1 + G4.1-2 --> 53,53 --> 35,53 ---> 89,98 - win 89 89 ngày 1;    
G4.1-2 + G7.2-2 --> 53,53 --> 53,35 ---> 98,89 - win 89 89 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 19 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
23 (34 lần) - win 23 ngày 1;    43 (27 lần) ;    03 (38 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 19 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
23,32 (46 lần) - win 23 32 ngày 1;    59,95 (43 lần) - win 59 ngày 2;    27,72 (46 lần) - win 27 72 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (41 lần) ;    09,90 (51 lần) - win 90 ngày 1;    17,71 (44 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
35,53 (50 lần) - win 53 ngày 1;    15,51 (45 lần) - win 15 ngày 1;    00,55 (47 lần) - win 00 55 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13;    55 - win 55 ngày 2;    68;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 00 55 ngày 2;    13,31 - win 31 ngày 1;    35,53 - win 53 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G7.1-1 + G7.4-2 ---> 87,78;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-5 + G5.2-3 ---> 59,95 - win 59 ngày 2;    
G6.3-3 + G7.4-2 ---> 37,73 - win 73 73 ngày 3;    
G2.2-2 + G5.3-4 ---> 43,34 - win 34 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G5.2-3 + G6.3-3 ---> 93,39;    

- Cầu cận max:
G3.4-3 + G4.3-4 ---> 33;    
G3.3-3 + G5.6-1 ---> 47,74 - win 47 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/05/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-2 + G6.2-2 --> 46,46 --> 05,50 ---> 01,10 - win 01 01 01 ngày 3;    
G2.1-2 + G7.1-1 --> 46,46 --> 05,50 ---> 01,10 - win 01 01 01 ngày 3;    

G3.2-4 + G4.3-3 --> 75,57 --> 05,50 ---> 06,60 - win 06 60 ngày 2;    
G6.3-1 + G7.3-2 --> 75,57 --> 50,05 ---> 60,06 - win 60 06 ngày 2;    

G3.2-4 + G3.5-4 --> 75,57 --> 05,50 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    
G3.5-3 + G7.3-2 --> 75,57 --> 50,05 ---> 70,07 - win 70 ngày 1;    

G3.5-2 + G6.2-2 --> 46,46 --> 53,53 ---> 11,11;    
G3.5-2 + G7.1-1 --> 46,46 --> 53,53 ---> 11,11;    

G4.1-2 + G6.2-2 --> 46,46 --> 53,53 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    
G4.1-2 + G7.1-1 --> 46,46 --> 53,53 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    

G5.3-3 + G6.2-2 --> 46,46 --> 95,59 ---> 91,19 - win 19 ngày 1;    
G5.3-3 + G7.1-1 --> 46,46 --> 95,59 ---> 91,19 - win 19 ngày 1;    

G3.1-1 + G4.2-4 --> 57,75 --> 95,59 ---> 62,26 - win 26 ngày 1;    
G3.1-4 + G4.3-3 --> 75,57 --> 95,59 ---> 26,62 - win 26 ngày 1;    

G2.2-3 + G4.3-3 --> 59,59 --> 95,59 ---> 36,63 - win 36 36 ngày 2;    
G4.3-3 + G7.1-2 --> 59,59 --> 59,95 ---> 63,36 - win 36 36 ngày 2;    

G1.1-4 + G2.2-3 --> 93,93 --> 59,95 ---> 73,37 - win 73 ngày 1;    
G1.1-4 + G7.1-2 --> 93,93 --> 59,95 ---> 73,37 - win 73 ngày 1;    
G2.2-3 + G3.5-4 --> 59,59 --> 95,59 ---> 37,73 - win 73 ngày 1;    
G3.5-4 + G7.1-2 --> 59,59 --> 59,95 ---> 73,37 - win 73 ngày 1;    

G0.1-2 + G2.2-3 --> 59,59 --> 59,95 ---> 83,38 - win 38 ngày 1;    
G0.1-2 + G7.1-2 --> 59,59 --> 59,95 ---> 83,38 - win 38 ngày 1;    

G2.2-3 + G2.2-5 --> 93,93 --> 95,59 ---> 39,93 - win 39 ngày 1;    
G2.2-5 + G7.1-2 --> 93,93 --> 59,95 ---> 93,39 - win 39 ngày 1;    

G3.4-3 + G4.3-3 --> 75,57 --> 95,59 ---> 56,65;    
G4.3-3 + G4.4-4 --> 57,75 --> 59,95 ---> 65,56;    

G3.4-3 + G3.5-4 --> 75,57 --> 95,59 ---> 57,75 - win 75 75 ngày 2;    
G3.5-4 + G4.4-4 --> 57,75 --> 59,95 ---> 75,57 - win 75 75 ngày 2;    

G0.1-2 + G3.4-3 --> 57,75 --> 59,95 ---> 85,58 - win 85 ngày 2;    
G0.1-2 + G4.4-4 --> 57,75 --> 59,95 ---> 85,58 - win 85 ngày 2;    

G3.1-1 + G3.5-3 --> 57,75 --> 95,59 ---> 67,76 - win 76 ngày 1;    
G4.3-1 + G4.3-3 --> 75,57 --> 95,59 ---> 76,67 - win 76 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 82 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
77 (34 lần) ;    24 (31 lần) ;    45 (32 lần) - win 45 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 82 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (48 lần) ;    07,70 (50 lần) - win 70 ngày 1;    25,52 (47 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (53 lần) - win 38 ngày 1;    24,42 (51 lần) - win 42 42 ngày 2;    49,94 (52 lần) - win 49 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (50 lần) - win 27 72 ngày 2;    39,93 (49 lần) - win 39 ngày 1;    09,90 (42 lần) - win 90 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
55 - win 55 55 ngày 1;    66;    67 - win 67 ngày 2;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 55 55 ngày 1;    13,31 - win 13 ngày 1;    35,53 - win 35 53 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G7.1-1 + G7.4-2 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-5 + G5.2-3 ---> 64,46 - win 46 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G6.3-3 + G7.4-2 ---> 05,50 - win 05 50 ngày 3;    
G2.2-2 + G5.3-4 ---> 25,52;    

- Cầu cận max:
G5.2-3 + G6.3-3 ---> 40,04 - win 40 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/05/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.2-4 + G7.3-2 --> 57,57 --> 75,57 ---> 50,05 - win 50 05 ngày 1;    
G6.3-1 + G7.3-2 --> 57,57 --> 75,57 ---> 50,05 - win 50 05 ngày 1;    

G3.2-2 + G4.2-4 --> 57,57 --> 57,75 ---> 15,51 - win 51 ngày 2;    
G3.2-2 + G6.3-1 --> 57,57 --> 57,75 ---> 15,51 - win 51 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 68 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
79 (29 lần) - win 79 ngày 1;    91 (23 lần) ;    28 (28 lần) - win 28 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 68 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (48 lần) ;    04,40 (46 lần) - win 40 ngày 3;    19,91 (36 lần) - win 19 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (43 lần) ;    11,66 (54 lần) ;    25,52 (53 lần) - win 25 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04;    10;    66;    67 - win 67 ngày 3;    93 - win 93 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 55 ngày 1;    11,66;    13,31 - win 13 ngày 1;    24,42 - win 42 42 ngày 3;    35,53 - win 53 53 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G7.1-1 + G7.4-2 ---> 55 - win 55 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G4.4-1 + G4.4-3 ---> 79,97 - win 79 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.3-4 + G5.5-1 ---> 08,80 - win 80 ngày 1;    
G6.3-3 + G7.4-2 ---> 15,51 - win 51 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/05/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:G2.1-2 + G5.4-1 --> 29,92,92 --> 61,16 ---> 42,24;    
G4.1-2 + G7.2-1 --> 29,92,92 --> 16,61 ---> 42,24;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 86 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
62 (38 lần) ;    73 (36 lần) - win 73 ngày 3;    66 (35 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 86 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
89,98 (55 lần) - win 98 ngày 2;    26,62 (55 lần) - win 26 ngày 2;    11,66 (50 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
17 - win 17 ngày 2;    66;    67;    93 - win 93 93 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 55 ngày 1;    11,66;    13,31 - win 13 ngày 2;    24,42;    35,53 - win 35 ngày 1;    36,63;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.3-1 + G6.1-3 ---> 32,23 - win 32 23 ngày 3;    
G7.1-1 + G7.4-2 ---> 68,86 - win 68 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-3 + G5.2-1 ---> 29,92 - win 92 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G0.1-1 + G5.2-2 ---> 59,95 - win 59 59 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/05/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-5 + G3.4-1 --> 17,71 --> 29,92,92 ---> 05,50 - win 05 ngày 1;    
G2.2-5 + G6.3-1 --> 17,71 --> 29,92,92 ---> 05,50 - win 05 ngày 1;    

G1.1-2 + G5.2-3 --> 42,42 --> 26,62 ---> 71,17 - win 17 ngày 3;    
G3.3-5 + G5.2-1 --> 42,42 --> 26,62 ---> 71,17 - win 17 ngày 3;    

G3.4-1 + G6.1-3 --> 71,17 --> 92,92,29 ---> 53,35 - win 35 ngày 2;    
G6.1-3 + G6.3-1 --> 17,71 --> 29,92,92 ---> 35,53 - win 35 ngày 2;    

G1.1-2 + G3.4-1 --> 72,72 --> 29,92,92 ---> 75,57 - win 57 57 ngày 1;    
G1.1-2 + G6.3-1 --> 72,72 --> 29,92,92 ---> 75,57 - win 57 57 ngày 1;    

G3.4-1 + G3.6-3 --> 72,72 --> 92,92,29 ---> 59,95 - win 59 59 ngày 2;    
G3.6-3 + G6.3-1 --> 72,72 --> 29,92,92 ---> 95,59 - win 59 59 ngày 2;    
G3.4-1 + G5.1-1 --> 71,17 --> 49,49 ---> 59,95 - win 59 59 ngày 2;    
G5.1-1 + G6.3-1 --> 17,71 --> 49,49 ---> 95,59 - win 59 59 ngày 2;    

G1.1-2 + G4.1-3 --> 26,62 --> 29,92,92 ---> 79,97 - win 97 ngày 2;    
G3.6-3 + G7.3-2 --> 26,62 --> 29,92,92 ---> 97,79 - win 97 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 00 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
10 (35 lần) ;    43 (33 lần) ;    79 (29 lần) - win 79 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 00 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (46 lần) - win 97 ngày 2;    34,43 (49 lần) ;    01,10 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (58 lần) - win 46 46 ngày 2;    29,92 (47 lần) - win 92 ngày 2;    36,63 (48 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (49 lần) ;    48,84 (46 lần) ;    49,94 (49 lần) - win 49 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
43;    44 - win 44 ngày 2;    45;    59 - win 59 59 ngày 2;    66 - win 66 ngày 1;    67 - win 67 ngày 1;    93 - win 93 93 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 55 ngày 1;    11,66 - win 66 ngày 1;    24,42 - win 42 ngày 1;    36,63;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.3-2 + G7.3-2 ---> 37,73;    
G7.1-1 + G7.4-2 ---> 42,24 - win 42 ngày 1;    
G5.3-1 + G6.1-3 ---> 43,34;    

- Cầu cận max:
G3.6-4 + G4.3-3 ---> 50,05 - win 05 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/05/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-3 + G3.6-1 --> 76,67 --> 99,99 ---> 10,01 - win 10 ngày 1;    
G3.3-2 + G4.1-1 --> 76,67 --> 99,99 ---> 01,10 - win 10 ngày 1;    

G1.1-2 + G5.3-2 --> 67,76 --> 42,42 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 1;    
G1.1-2 + G5.5-4 --> 67,76 --> 42,42 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 1;    

G4.3-1 + G5.3-2 --> 67,76 --> 42,42 ---> 32,23 - win 32 23 ngày 1;    
G4.3-1 + G5.5-4 --> 67,76 --> 42,42 ---> 32,23 - win 32 23 ngày 1;    

G1.1-2 + G3.5-1 --> 67,76 --> 26,62 ---> 27,72 - win 27 ngày 1;    
G4.3-4 + G5.5-2 --> 67,76 --> 62,26 ---> 27,72 - win 27 ngày 1;    
G3.4-4 + G5.3-2 --> 67,76 --> 42,42 ---> 72,27 - win 27 ngày 1;    
G3.4-4 + G5.5-4 --> 67,76 --> 42,42 ---> 72,27 - win 27 ngày 1;    

G1.1-2 + G3.4-2 --> 67,76 --> 42,42 ---> 28,82;    
G1.1-2 + G4.2-2 --> 67,76 --> 42,42 ---> 28,82;    

G0.1-1 + G2.2-5 --> 39,39,93 --> 71,17 ---> 92,29 - win 92 92 29 ngày 1;    
G2.2-5 + G3.4-1 --> 93,39,39 --> 17,71 ---> 29,92 - win 29 92 92 ngày 1;    

G3.4-2 + G4.3-1 --> 76,67 --> 42,42 ---> 83,38;    
G4.2-2 + G4.3-1 --> 76,67 --> 42,42 ---> 83,38;    

G0.1-2 + G3.5-1 --> 67,76 --> 36,63 ---> 57,75 - win 57 ngày 1;    
G3.3-3 + G3.6-4 --> 76,67 --> 36,63 ---> 57,75 - win 57 ngày 1;    
G3.5-1 + G4.2-3 --> 76,67 --> 63,36 ---> 75,57 - win 57 ngày 1;    

G0.1-2 + G5.2-2 --> 68,68,68 --> 36,63 ---> 58,85 - win 58 ngày 3;    
G4.2-3 + G5.2-2 --> 68,68,68 --> 36,63 ---> 58,85 - win 58 ngày 3;    

G0.1-2 + G4.1-3 --> 67,76 --> 36,63 ---> 59,95 - win 59 59 ngày 3;    
G4.1-3 + G4.2-3 --> 76,67 --> 63,36 ---> 95,59 - win 59 59 ngày 3;    

G3.4-4 + G3.5-1 --> 67,76 --> 26,62 ---> 77,77 - win 77 77 77 77 ngày 2;    
G3.6-4 + G5.5-2 --> 67,76 --> 62,26 ---> 77,77 - win 77 77 77 77 ngày 2;    

G3.4-2 + G3.4-4 --> 76,67 --> 42,42 ---> 87,78;    
G3.4-4 + G4.2-2 --> 67,76 --> 42,42 ---> 78,87;    

G0.1-1 + G2.2-3 --> 39,39,93 --> 71,17 ---> 99,99 - win 99 99 ngày 3;    
G2.2-3 + G3.4-1 --> 93,39,39 --> 17,71 ---> 99,99 - win 99 99 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 35 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
43 (33 lần) ;    81 (41 lần) ;    68 (29 lần) - win 68 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 35 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
34,43 (50 lần) ;    07,70 (55 lần) - win 07 ngày 2;    46,64 (45 lần) - win 46 46 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
35,53 (51 lần) - win 35 ngày 1;    15,51 (42 lần) - win 51 ngày 1;    39,93 (53 lần) - win 93 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
43;    15 - win 15 ngày 2;    44 - win 44 ngày 3;    45;    59 - win 59 59 ngày 3;    66 - win 66 ngày 1;    67 - win 67 ngày 2;    89;    90 - win 90 ngày 3;    93 - win 93 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 00 ngày 1;    11,66 - win 66 ngày 1;    34,43;    36,63 - win 63 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.6-1 + G6.1-2 ---> 64,46 - win 46 46 ngày 3;    
G7.1-1 + G7.4-2 ---> 79,97 - win 97 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.2-3 + G5.6-2 ---> 66 - win 66 ngày 1;    
G1.1-1 + G2.2-3 ---> 39,93 - win 93 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G5.4-3 + G6.3-1 ---> 19,91 - win 91 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/05/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-4 + G6.1-1 --> 81,81 --> 68,68,68 ---> 20,02;    
G4.3-1 + G6.1-1 --> 81,81 --> 68,68,68 ---> 20,02;    

G2.2-2 + G5.1-3 --> 25,52 --> 93,39,39 ---> 04,40 - win 40 ngày 1;    
G2.2-2 + G5.2-4 --> 25,52 --> 93,39,39 ---> 04,40 - win 40 ngày 1;    

G1.1-5 + G6.1-1 --> 98,89 --> 68,68,68 ---> 90,09;    
G4.1-1 + G6.1-1 --> 98,89 --> 68,68,68 ---> 90,09;    

G3.3-3 + G3.4-4 --> 81,81 --> 76,67 ---> 32,23 - win 32 23 ngày 2;    
G3.3-3 + G4.3-1 --> 81,81 --> 76,67 ---> 32,23 - win 32 23 ngày 2;    

G3.2-3 + G3.4-4 --> 81,81 --> 76,67 ---> 92,29 - win 92 92 29 ngày 2;    
G3.2-3 + G4.3-1 --> 81,81 --> 76,67 ---> 92,29 - win 92 92 29 ngày 2;    

G1.1-5 + G3.3-3 --> 98,89 --> 67,76 ---> 93,39 - win 39 ngày 1;    
G3.3-3 + G4.1-1 --> 89,98 --> 76,67 ---> 39,93 - win 39 ngày 1;    
G1.1-5 + G6.3-3 --> 59,59 --> 68,68,68 ---> 93,39 - win 39 ngày 1;    
G4.1-1 + G6.3-3 --> 59,59 --> 68,68,68 ---> 93,39 - win 39 ngày 1;    

G2.1-1 + G5.1-3 --> 59,59 --> 93,39,39 ---> 84,48;    
G2.1-1 + G5.2-4 --> 59,59 --> 93,39,39 ---> 84,48;    

G1.1-5 + G4.2-2 --> 59,59 --> 67,76 ---> 94,49 - win 49 49 ngày 2;    
G4.1-1 + G4.2-2 --> 59,59 --> 67,76 ---> 94,49 - win 49 49 ngày 2;    
G2.1-4 + G3.6-1 --> 30,03 --> 68,68,68 ---> 49,94 - win 49 49 ngày 2;    
G3.6-1 + G6.2-2 --> 03,30 --> 68,68,68 ---> 94,49 - win 49 49 ngày 2;    

G1.1-5 + G3.5-1 --> 59,59 --> 67,76 ---> 96,69 - win 69 ngày 1;    
G3.5-1 + G4.1-1 --> 59,59 --> 76,67 ---> 69,96 - win 69 ngày 1;    

G1.1-5 + G3.2-3 --> 98,89 --> 67,76 ---> 99,99 - win 99 99 99 99 ngày 1;    
G3.2-3 + G4.1-1 --> 89,98 --> 76,67 ---> 99,99 - win 99 99 99 99 ngày 1;    
G1.1-5 + G6.3-2 --> 59,59 --> 68,68,68 ---> 99,99 - win 99 99 99 99 ngày 1;    
G4.1-1 + G6.3-2 --> 59,59 --> 68,68,68 ---> 99,99 - win 99 99 99 99 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 52 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
34 (34 lần) ;    77 (29 lần) - win 77 77 ngày 3;    03 (29 lần) - win 03 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 52 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (42 lần) - win 29 92 92 ngày 2;    14,41 (47 lần) ;    35,53 (39 lần) - win 35 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (52 lần) - win 72 72 ngày 1;    56,65 (46 lần) - win 56 ngày 1;    46,64 (46 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
43;    14;    15 - win 15 ngày 3;    23 - win 23 ngày 2;    31 - win 31 ngày 2;    45;    50;    59;    66 - win 66 ngày 2;    89;    90;    93 - win 93 ngày 2;    96;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 00 55 ngày 1;    34,43;    36,63 - win 36 63 ngày 1;    38,83;    89,98 - win 98 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G7.1-1 + G7.4-2 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    
G5.6-1 + G6.1-2 ---> 30,03 - win 03 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G5.2-3 + G5.6-2 ---> 49,94 - win 49 49 ngày 2;    
G1.1-3 + G4.4-3 ---> 36,63 - win 36 63 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G0.1-4 + G2.1-1 ---> 58,85 - win 85 ngày 1;    
G1.1-1 + G2.2-3 ---> 41,14;    

- Cầu cận max:
G3.5-1 + G5.3-4 ---> 69,96 - win 69 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/05/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-5 + G6.1-2 --> 23,32 --> 03,30 ---> 81,18 - win 81 ngày 1;    
G3.6-2 + G4.2-4 --> 23,32 --> 30,03 ---> 18,81 - win 81 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 28 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
39 (24 lần) - win 39 39 ngày 1;    73 (28 lần) ;    47 (34 lần) - win 47 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 28 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (47 lần) ;    19,91 (53 lần) - win 91 ngày 3;    39,93 (42 lần) - win 39 39 93 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (52 lần) - win 49 49 ngày 3;    26,62 (52 lần) - win 26 62 ngày 2;    68,86 (50 lần) - win 68 68 68 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (54 lần) - win 56 ngày 2;    46,64 (43 lần) ;    18,81 (44 lần) - win 81 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
14;    23 - win 23 ngày 3;    31 - win 31 ngày 3;    33;    43 - win 43 ngày 1;    45 - win 45 ngày 1;    50;    59 - win 59 ngày 1;    63 - win 63 ngày 2;    89;    90;    93 - win 93 ngày 1;    96;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 00 ngày 1;    14,41;    38,83;    89,98;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.6-1 + G6.1-2 ---> 11 - win 11 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.2-3 + G5.6-2 ---> 05,50;    
G1.1-3 + G4.4-3 ---> 75,57 - win 57 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G0.1-4 + G2.1-1 ---> 29,92 - win 29 92 92 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/05/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.3-2 + G5.1-4 --> 79,79 --> 17,17 ---> 09,90 - win 90 ngày 1;    
G4.3-2 + G5.5-2 --> 79,79 --> 17,17 ---> 09,90 - win 90 ngày 1;    

G2.1-5 + G4.2-2 --> 43,34 --> 17,17 ---> 15,51 - win 15 ngày 1;    
G4.2-2 + G4.3-1 --> 34,43 --> 17,17 ---> 51,15 - win 15 ngày 1;    

G2.1-2 + G5.1-4 --> 79,79 --> 17,17 ---> 29,92;    
G2.1-2 + G5.5-2 --> 79,79 --> 17,17 ---> 29,92;    
G5.1-4 + G5.4-1 --> 93,39 --> 17,17 ---> 92,29;    
G5.4-1 + G5.5-2 --> 39,93 --> 17,17 ---> 29,92;    

G3.3-1 + G5.1-4 --> 39,93 --> 17,17 ---> 79,97 - win 79 ngày 2;    
G3.3-1 + G5.5-2 --> 39,93 --> 17,17 ---> 79,97 - win 79 ngày 2;    

G5.1-4 + G6.2-1 --> 93,39 --> 17,17 ---> 98,89 - win 98 89 ngày 1;    
G5.5-2 + G6.2-1 --> 93,39 --> 17,17 ---> 98,89 - win 98 89 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 30 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
22 (33 lần) ;    94 (30 lần) ;    15 (35 lần) - win 15 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 30 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (54 lần) ;    22,77 (48 lần) ;    59,95 (43 lần) - win 59 59 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (61 lần) - win 26 62 ngày 3;    79,97 (48 lần) - win 79 ngày 2;    27,72 (48 lần) - win 27 72 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
45 - win 45 ngày 2;    00 - win 00 ngày 2;    14;    33;    50;    54 - win 54 ngày 2;    59 - win 59 59 ngày 1;    74 - win 74 ngày 2;    83;    85 - win 85 ngày 3;    89 - win 89 ngày 1;    90 - win 90 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 00 ngày 2;    06,60;    38,83 - win 38 ngày 1;    45,54 - win 45 54 ngày 2;    89,98 - win 89 98 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.2-3 + G5.6-2 ---> 07,70 - win 70 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G1.1-3 + G4.4-3 ---> 69,96 - win 69 ngày 3;