Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 05/04/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 04/04/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 03/04/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 02/04/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 01/04/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.6-2 + G6.2-3 --> 76,67 --> 85,58 ---> 10,01;    
G5.6-2 + G6.2-3 --> 76,67 --> 85,58 ---> 10,01;    

G4.2-4 + G5.4-2 --> 95,95,59,59 --> 19,19,91 ---> 23,32;    
G4.2-4 + G6.2-2 --> 95,95,59,59 --> 19,19,91 ---> 23,32;    

G4.1-1 + G5.4-2 --> 55,55 --> 19,19,91 ---> 63,36;    
G4.1-1 + G6.2-2 --> 55,55 --> 19,19,91 ---> 63,36;    

G2.1-4 + G5.4-2 --> 95,95,59,59 --> 19,19,91 ---> 93,39;    
G2.1-4 + G6.2-2 --> 95,95,59,59 --> 19,19,91 ---> 93,39;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 19 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
23 (30 lần) ;    42 (33 lần) ;    04 (33 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 19 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (52 lần) ;    28,82 (45 lần) ;    59,95 (43 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (46 lần) ;    48,84 (47 lần) ;    59,95 (48 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
95;    10;    11;    13;    37;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
36,63;    58,85;    59,95;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.3-2 + G7.4-1 ---> 11;    
G2.1-1 + G3.5-5 ---> 99;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-3 + G3.4-2 ---> 88;    
G0.1-5 + G3.1-5 ---> 98,89;    
G1.1-1 + G4.2-3 ---> 41,14;    

- Cầu chạm max:
G3.2-1 + G3.4-3 ---> 22;    
G6.3-1 + G7.2-2 ---> 45,54;    
G4.1-1 + G5.3-2 ---> 61,16;    
G4.2-3 + G5.3-4 ---> 17,71;    

- Cầu cận max:
G5.6-2 + G6.1-2 ---> 15,51;    
G3.4-4 + G3.6-4 ---> 76,67;    
G0.1-3 + G1.1-4 ---> 87,78;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 31/03/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 02 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
26 (33 lần) ;    52 (28 lần) ;    28 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 02 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (49 lần) ;    00,55 (44 lần) - win 55 ngày 1;    37,73 (45 lần) - win 73 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (54 lần) - win 94 ngày 1;    58,85 (45 lần) - win 58 85 ngày 1;    78,87 (46 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
95;    03;    10 - win 10 ngày 1;    11;    13;    37;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31;    58,85 - win 58 85 ngày 1;    59,95;    

+ Cầu vượt max:
G3.4-4 + G4.4-2 ---> 48,84 - win 84 ngày 1;    
G5.2-2 + G5.5-3 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    
G0.1-3 + G3.4-2 ---> 92,29;    
G2.1-3 + G5.6-4 ---> 79,97 - win 79 ngày 1;    
G0.1-5 + G3.1-5 ---> 20,02;    
G5.6-2 + G6.1-1 ---> 83,38 - win 38 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G1.1-1 + G4.2-3 ---> 92,29;    
G5.4-3 + G5.6-2 ---> 08,80 - win 08 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.4-3 + G3.5-3 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    
G3.2-1 + G3.4-3 ---> 72,27;    
G6.3-1 + G7.2-2 ---> 24,42;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 30/03/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-2 + G5.2-3 --> 91,91 --> 66,66 ---> 07,70 - win 70 ngày 2;    
G3.5-5 + G4.3-2 --> 91,91 --> 66,66 ---> 70,07 - win 70 ngày 2;    

G0.1-3 + G4.4-2 --> 59,59,95 --> 51,51 ---> 93,39 - win 93 39 ngày 1;    
G1.1-3 + G4.4-2 --> 59,59,95 --> 51,51 ---> 93,39 - win 93 39 ngày 1;    

G0.1-3 + G3.5-1 --> 53,35 --> 51,51 ---> 95,59 - win 95 95 59 59 ngày 1;    
G1.1-3 + G3.5-1 --> 53,35 --> 51,51 ---> 95,59 - win 95 95 59 59 ngày 1;    
G0.1-3 + G5.1-2 --> 59,59,95 --> 51,51 ---> 95,59 - win 95 95 59 59 ngày 1;    
G1.1-3 + G5.1-2 --> 59,59,95 --> 51,51 ---> 95,59 - win 95 95 59 59 ngày 1;    

G0.1-3 + G5.5-4 --> 59,59,95 --> 51,51 ---> 96,69 - win 96 ngày 2;    
G1.1-3 + G5.5-4 --> 59,59,95 --> 51,51 ---> 96,69 - win 96 ngày 2;    

G0.1-3 + G5.4-3 --> 53,35 --> 51,51 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    
G1.1-3 + G5.4-3 --> 53,35 --> 51,51 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    

G0.1-3 + G2.1-4 --> 59,59,95 --> 51,51 ---> 99,99;    
G1.1-3 + G2.1-4 --> 59,59,95 --> 51,51 ---> 99,99;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 14 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
24 (34 lần) ;    97 (32 lần) ;    22 (26 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 14 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (50 lần) - win 79 ngày 1;    56,65 (49 lần) ;    25,52 (41 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (50 lần) - win 02 ngày 1;    15,51 (53 lần) - win 15 ngày 2;    48,84 (49 lần) - win 84 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03;    04;    10 - win 10 ngày 2;    13;    37;    48;    95 - win 95 95 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31;    

+ Cầu vượt max:
G3.4-4 + G4.4-2 ---> 13,31;    
G5.2-2 + G5.5-3 ---> 46,64;    
G0.1-3 + G3.4-2 ---> 99;    
G2.1-3 + G5.6-4 ---> 91,19 - win 91 19 19 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G0.1-5 + G3.1-5 ---> 45,54 - win 45 ngày 2;    
G3.4-2 + G4.4-4 ---> 93,39 - win 93 39 ngày 1;    
G5.6-2 + G6.1-1 ---> 73,37 - win 73 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G1.1-1 + G4.2-3 ---> 68,86 - win 68 ngày 2;    
G5.4-3 + G5.6-2 ---> 87,78;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 29/03/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-2 + G7.3-1 --> 38,38 --> 91,91 ---> 01,10 - win 10 ngày 3;    
G3.3-2 + G4.4-4 --> 38,38 --> 91,91 ---> 01,10 - win 10 ngày 3;    

G4.4-2 + G5.5-1 --> 67,76 --> 95,59,59 ---> 51,15 - win 51 51 ngày 1;    
G5.5-1 + G5.5-4 --> 76,67 --> 59,59,95 ---> 15,51 - win 51 51 ngày 1;    

G2.2-1 + G7.3-1 --> 38,38 --> 59,59,95 ---> 61,16 - win 61 ngày 3;    
G3.6-5 + G4.4-4 --> 38,38 --> 59,59,95 ---> 61,16 - win 61 ngày 3;    

G4.1-3 + G4.4-2 --> 76,67 --> 79,79 ---> 85,58 - win 58 ngày 2;    
G4.1-3 + G5.5-4 --> 76,67 --> 79,79 ---> 85,58 - win 58 ngày 2;    

G3.1-1 + G4.4-2 --> 76,67 --> 91,91 ---> 95,59 - win 95 ngày 1;    
G3.1-1 + G5.5-4 --> 76,67 --> 91,91 ---> 95,59 - win 95 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 59 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
62 (30 lần) ;    11 (27 lần) - win 11 ngày 1;    12 (30 lần) - win 12 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 59 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (41 lần) - win 11 66 66 ngày 1;    89,98 (49 lần) - win 89 ngày 1;    25,52 (44 lần) - win 52 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (48 lần) - win 84 ngày 3;    36,63 (39 lần) - win 63 ngày 1;    49,94 (45 lần) - win 49 49 94 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03;    04;    10 - win 10 ngày 3;    12 - win 12 ngày 2;    37 - win 37 ngày 1;    48;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 13 ngày 1;    17,71 - win 17 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.4-4 + G4.4-2 ---> 05,50 - win 05 ngày 2;    
G6.3-1 + G7.3-1 ---> 31,13 - win 13 ngày 1;    

- Cầu chạm max:G0.1-3 + G3.4-2 ---> 10,01 - win 10 ngày 3;    
G5.2-2 + G5.5-3 ---> 39,93 - win 39 93 ngày 2;    
G2.1-3 + G5.6-4 ---> 45,54 - win 45 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G0.1-5 + G3.1-5 ---> 94,49 - win 94 49 49 ngày 2;    
G3.4-2 + G4.4-4 ---> 01,10 - win 10 ngày 3;    
G3.6-1 + G5.6-4 ---> 95,59 - win 95 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 28/03/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:G3.2-5 + G3.3-5 --> 38,38 --> 38,38 ---> 80,08 - win 08 ngày 1;    
G3.3-5 + G5.6-3 --> 38,38 --> 38,38 ---> 08,80 - win 08 ngày 1;    

G2.2-5 + G5.4-4 --> 38,38 --> 38,38 ---> 28,82 - win 28 ngày 1;    
G3.2-5 + G5.2-1 --> 38,38 --> 38,38 ---> 82,28 - win 28 ngày 1;    
G5.2-1 + G5.6-3 --> 38,38 --> 38,38 ---> 28,82 - win 28 ngày 1;    

G3.2-5 + G5.3-1 --> 38,38 --> 38,38 ---> 86,68;    
G5.3-1 + G5.6-3 --> 38,38 --> 38,38 ---> 68,86;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 55 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
20 (35 lần) ;    84 (28 lần) ;    70 (35 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 55 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (47 lần) ;    02,20 (52 lần) - win 02 ngày 1;    27,72 (42 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04;    10 - win 10 ngày 1;    12 - win 12 ngày 3;    19;    21 - win 21 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
17,71;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.3-4 + G7.2-2 ---> 48,84;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-3 + G4.4-1 ---> 08,80 - win 08 ngày 1;    
G3.4-4 + G4.4-2 ---> 49,94 - win 49 49 94 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G6.3-1 + G7.3-1 ---> 99;    
G2.1-1 + G7.1-1 ---> 58,85 - win 58 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G0.1-3 + G3.4-2 ---> 52,25 - win 52 ngày 2;    
G5.2-2 + G5.5-3 ---> 77;    
G2.1-3 + G2.2-5 ---> 82,28 - win 28 ngày 1;    
G3.5-2 + G5.1-4 ---> 63,36 - win 63 ngày 1;    G3.5-2 + G5.4-3 ---> 63,36 - win 63 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 27/03/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-5 + G5.3-1 --> 82,82 --> 38,38 ---> 38,83 - win 38 38 ngày 1;    
G5.3-1 + G5.6-3 --> 82,82 --> 38,38 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 1;    

G3.2-5 + G4.4-3 --> 82,82 --> 38,38 ---> 39,93 - win 93 ngày 1;    
G4.4-3 + G5.6-3 --> 82,82 --> 38,38 ---> 93,39 - win 93 ngày 1;    

G3.2-5 + G5.3-1 --> 82,82 --> 38,38 ---> 38,83 - win 38 38 ngày 1;    
G5.3-1 + G5.6-3 --> 82,82 --> 38,38 ---> 83,38 - win 38 38 ngày 1;    

G3.2-5 + G4.4-3 --> 82,82 --> 38,38 ---> 39,93 - win 93 ngày 1;    
G4.4-3 + G5.6-3 --> 82,82 --> 38,38 ---> 93,39 - win 93 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 35 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
81 (44 lần) - win 81 ngày 2;    43 (31 lần) ;    65 (30 lần) ;    81 (44 lần) - win 81 ngày 2;    43 (31 lần) ;    65 (30 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 35 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
34,43 (48 lần) ;    07,70 (55 lần) - win 70 ngày 1;    56,65 (44 lần) - win 56 ngày 3;    34,43 (48 lần) ;    07,70 (55 lần) - win 70 ngày 1;    56,65 (44 lần) - win 56 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (49 lần) - win 48 84 ngày 1;    02,20 (44 lần) - win 02 ngày 2;    34,43 (41 lần) ;    48,84 (49 lần) - win 48 84 ngày 1;    02,20 (44 lần) - win 02 ngày 2;    34,43 (41 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
18,81 (45 lần) - win 81 ngày 2;    36,63 (44 lần) - win 63 ngày 2;    39,93 (49 lần) - win 93 ngày 1;    18,81 (45 lần) - win 81 ngày 2;    36,63 (44 lần) - win 63 ngày 2;    39,93 (49 lần) - win 93 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (53 lần) ;    29,92 (45 lần) - win 92 ngày 3;    69,96 (56 lần) ;    22,77 (53 lần) ;    29,92 (45 lần) - win 92 ngày 3;    69,96 (56 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
03,30 (52 lần) - win 03 ngày 2;    49,94 (50 lần) - win 94 ngày 1;    15,51 (42 lần) - win 15 ngày 2;    03,30 (52 lần) - win 03 ngày 2;    49,94 (50 lần) - win 94 ngày 1;    15,51 (42 lần) - win 15 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (52 lần) ;    49,94 (50 lần) - win 94 ngày 1;    12,21 (47 lần) ;    27,72 (52 lần) ;    49,94 (50 lần) - win 94 ngày 1;    12,21 (47 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04 - win 04 ngày 1;    10 - win 10 ngày 2;    12;    19;    22;    74 - win 74 ngày 2;    04 - win 04 ngày 1;    10 - win 10 ngày 2;    12;    19;    22;    74 - win 74 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.3-4 + G7.2-2 ---> 53,35 - win 53 35 ngày 2;    G5.3-4 + G7.2-2 ---> 53,35 - win 53 35 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-3 + G4.4-1 ---> 18,81 - win 81 ngày 2;    
G3.4-4 + G4.4-2 ---> 06,60 - win 06 ngày 2;    
G3.6-3 + G4.4-1 ---> 18,81 - win 81 ngày 2;    
G3.4-4 + G4.4-2 ---> 06,60 - win 06 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G5.2-4 + G5.6-4 ---> 44 - win 44 ngày 1;    G5.2-4 + G5.6-4 ---> 44 - win 44 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G6.3-1 + G7.3-1 ---> 18,81 - win 81 ngày 2;    
G2.1-1 + G7.1-1 ---> 00;    
G6.3-1 + G7.3-1 ---> 18,81 - win 81 ngày 2;    
G2.1-1 + G7.1-1 ---> 00;