Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 18/11/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.6-1 + G4.4-1 --> 49,49 --> 21,21 ---> 65,56 - win 65 ngày 1;    
G4.1-2 + G4.4-1 --> 49,49 --> 21,21 ---> 65,56 - win 65 ngày 1;    

G3.6-1 + G4.3-2 --> 49,49 --> 17,71,71,71 ---> 69,96 - win 69 ngày 2;    
G4.1-2 + G4.3-2 --> 49,49 --> 17,71,71,71 ---> 69,96 - win 69 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 00 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
79 (29 lần) - win 79 ngày 1;    74 (32 lần) ;    10 (34 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 00 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
47,74 (54 lần) - win 47 ngày 1;    79,97 (47 lần) - win 79 ngày 1;    05,50 (48 lần) - win 05 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02;    05 - win 05 ngày 3;    08;    47 - win 47 ngày 1;    48;    55 - win 55 ngày 1;    69 - win 69 ngày 2;    74;    87 - win 87 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
26,62;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.1-3 + G7.4-2 ---> 27,72 - win 72 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G1.1-5 + G4.4-4 ---> 71,17;    

- Cầu cận max:
G2.1-5 + G3.1-2 ---> 33 - win 33 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/11/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.3-4 + G5.5-1 --> 47,74 --> 49,49 ---> 61,16;    
G5.1-2 + G5.5-1 --> 47,74 --> 49,49 ---> 61,16;    

G4.2-3 + G5.1-3 --> 83,83 --> 87,78 ---> 19,91;    
G5.1-3 + G6.3-1 --> 83,83 --> 78,87 ---> 91,19;    

G2.1-1 + G2.1-3 --> 83,83 --> 78,87 ---> 49,94;    
G5.1-3 + G6.1-3 --> 83,83 --> 78,87 ---> 94,49;    

G3.6-2 + G5.3-1 --> 91,19 --> 49,49 ---> 58,85 - win 58 ngày 1;    
G3.6-2 + G6.1-2 --> 91,19 --> 49,49 ---> 58,85 - win 58 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 82 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (28 lần) - win 52 ngày 1;    24 (29 lần) - win 24 ngày 1;    70 (33 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 82 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (46 lần) - win 52 ngày 1;    07,70 (50 lần) - win 07 ngày 1;    22,77 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
34,43 (59 lần) - win 43 ngày 1;    36,63 (47 lần) - win 63 ngày 1;    39,93 (49 lần) - win 93 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 1;    05;    09 - win 09 ngày 3;    55 - win 55 ngày 2;    74;    87 - win 87 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
05,50;    26,62;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.1-3 + G7.4-2 ---> 99 - win 99 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G4.2-4 + G5.2-1 ---> 07,70 - win 07 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/11/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-5 + G3.4-4 --> 01,10 --> 91,19 ---> 80,08;    
G4.1-1 + G6.2-3 --> 10,01 --> 19,91 ---> 80,08;    

G3.2-4 + G6.1-2 --> 09,90 --> 91,19 ---> 54,45 - win 45 ngày 3;    
G5.3-1 + G7.1-1 --> 09,90 --> 19,91 ---> 45,54 - win 45 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 08 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
38 (35 lần) - win 38 ngày 3;    73 (29 lần) ;    52 (22 lần) - win 52 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 08 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (44 lần) - win 37 ngày 1;    22,77 (43 lần) - win 77 ngày 1;    38,83 (45 lần) - win 83 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (53 lần) - win 84 ngày 1;    25,52 (47 lần) - win 52 ngày 2;    02,20 (45 lần) - win 20 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (52 lần) - win 68 ngày 1;    67,76 (49 lần) ;    02,20 (42 lần) - win 20 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (55 lần) - win 20 ngày 1;    39,93 (48 lần) - win 93 ngày 1;    48,84 (47 lần) - win 84 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 2;    05;    09;    27;    28;    55 - win 55 ngày 3;    87 - win 87 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
05,50;    26,62 - win 26 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.1-3 + G7.4-2 ---> 89,98 - win 98 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.3-1 + G4.3-1 ---> 73,37 - win 37 ngày 1;    
G2.1-3 + G5.6-3 ---> 85,58 - win 85 ngày 1;    
G3.3-5 + G4.3-2 ---> 89,98 - win 98 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G5.4-2 + G5.5-4 ---> 91,19 - win 19 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/11/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-2 + G3.6-5 --> 94,94 --> 19,91,91 ---> 17,71 - win 71 ngày 1;    
G5.2-1 + G6.1-2 --> 94,94 --> 19,91,91 ---> 71,17 - win 71 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 58 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
14 (29 lần) - win 14 ngày 2;    33 (36 lần) ;    62 (37 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 58 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (55 lần) - win 26 ngày 2;    45,54 (45 lần) ;    24,42 (49 lần) - win 42 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
39,93 (48 lần) - win 93 ngày 2;    68,86 (51 lần) - win 86 ngày 1;    59,95 (48 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (51 lần) - win 86 ngày 1;    67,76 (51 lần) ;    26,62 (54 lần) - win 26 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 1;    03 - win 03 ngày 2;    05 - win 05 ngày 1;    09;    40;    55 - win 55 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
05,50 - win 05 50 50 ngày 1;    26,62 - win 26 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.1-3 + G7.4-2 ---> 85,58 - win 58 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.3-1 + G4.3-1 ---> 40,04;    
G2.1-3 + G5.6-3 ---> 81,18 - win 81 ngày 3;    
G3.3-5 + G4.3-2 ---> 93,39 - win 93 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/11/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-2 + G3.6-2 --> 47,74 --> 83,38 ---> 50,05 - win 50 50 05 ngày 2;    
G3.2-2 + G5.3-3 --> 47,74 --> 83,38 ---> 50,05 - win 50 50 05 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 18 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
66 (33 lần) - win 66 ngày 1;    29 (28 lần) ;    24 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 18 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (45 lần) - win 11 66 ngày 1;    49,94 (44 lần) - win 49 ngày 2;    28,82 (46 lần) - win 82 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
35,53 (46 lần) - win 35 ngày 2;    02,20 (44 lần) - win 02 ngày 1;    38,83 (46 lần) - win 83 83 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 1;    03 - win 03 ngày 3;    05 - win 05 ngày 2;    09 - win 09 ngày 1;    40;    51;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 00 55 ngày 2;    26,62 - win 26 ngày 1;    33,88;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.1-3 + G7.4-2 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G0.1-3 + G5.1-2 ---> 66 - win 66 ngày 1;    
G5.3-3 + G7.1-1 ---> 09,90 - win 09 90 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/11/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-5 + G3.5-4 --> 02,20,20 --> 63,36 ---> 47,74 - win 47 74 ngày 3;    
G3.5-4 + G5.2-3 --> 20,20,02 --> 36,63 ---> 74,47 - win 74 47 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 44 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
73 (30 lần) ;    76 (28 lần) - win 76 ngày 1;    83 (26 lần) - win 83 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 44 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (47 lần) - win 38 83 ngày 1;    15,51 (44 lần) ;    45,54 (44 lần) - win 45 54 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03;    09 - win 09 ngày 2;    40;    51;    91 - win 91 91 ngày 2;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 00 55 ngày 3;    09,90 - win 09 90 ngày 2;    59,95 - win 95 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.1-3 + G7.4-2 ---> 97,79 - win 97 79 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.1-2 + G4.4-4 ---> 92,29 - win 29 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G2.2-2 + G2.2-4 ---> 93,39 - win 39 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/11/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-3 + G5.3-4 --> 58,85 --> 32,23 ---> 10,01 - win 10 01 ngày 3;    
G0.1-3 + G6.2-1 --> 58,85 --> 32,23 ---> 10,01 - win 10 01 ngày 3;    

G1.1-3 + G5.3-4 --> 58,85 --> 32,23 ---> 30,03 - win 03 ngày 1;    
G1.1-3 + G6.2-1 --> 58,85 --> 32,23 ---> 30,03 - win 03 ngày 1;    

G5.3-4 + G5.4-4 --> 85,58 --> 23,32 ---> 04,40 - win 40 ngày 1;    
G5.4-4 + G6.2-1 --> 58,85 --> 32,23 ---> 40,04 - win 40 ngày 1;    

G0.1-4 + G3.5-1 --> 10,10 --> 19,19 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 3;    
G0.1-4 + G4.3-2 --> 10,10 --> 19,19 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 3;    

G3.5-1 + G5.6-1 --> 10,10 --> 96,69 ---> 13,31 - win 13 13 ngày 3;    
G4.3-2 + G5.6-1 --> 10,10 --> 96,69 ---> 13,31 - win 13 13 ngày 3;    

G3.5-1 + G3.6-5 --> 10,10 --> 19,19 ---> 17,71;    
G3.6-5 + G4.3-2 --> 10,10 --> 19,19 ---> 71,17;    

G3.5-1 + G3.5-5 --> 10,10 --> 96,69 ---> 19,91 - win 19 91 91 ngày 3;    
G3.5-1 + G5.3-1 --> 10,10 --> 96,69 ---> 19,91 - win 19 91 91 ngày 3;    
G3.5-5 + G4.3-2 --> 10,10 --> 69,96 ---> 91,19 - win 91 91 19 ngày 3;    
G4.3-2 + G5.3-1 --> 10,10 --> 96,69 ---> 19,91 - win 19 91 91 ngày 3;    

G3.5-5 + G6.1-1 --> 10,10 --> 69,96 ---> 99,99;    
G5.3-1 + G6.1-1 --> 10,10 --> 69,96 ---> 99,99;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 16 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
68 (25 lần) - win 68 68 ngày 2;    39 (30 lần) - win 39 ngày 1;    27 (30 lần) - win 27 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 16 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (50 lần) - win 27 ngày 2;    11,66 (52 lần) - win 11 66 ngày 3;    03,30 (40 lần) - win 03 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (48 lần) - win 33 ngày 1;    48,84 (43 lần) - win 48 ngày 1;    25,52 (45 lần) - win 52 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (53 lần) - win 94 ngày 1;    68,86 (50 lần) - win 68 68 ngày 2;    29,92 (43 lần) - win 92 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
00;    03 - win 03 ngày 1;    09 - win 09 ngày 3;    40 - win 40 ngày 1;    90 - win 90 ngày 3;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 55 55 55 ngày 1;    09,90 - win 09 90 ngày 3;    59,95 - win 95 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G4.1-2 + G4.4-4 ---> 15,51;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/11/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-4 + G3.5-1 --> 93,93 --> 10,10 ---> 19,91 - win 19 19 ngày 1;    
G0.1-4 + G4.3-2 --> 93,93 --> 10,10 ---> 19,91 - win 19 19 ngày 1;    

G4.2-3 + G4.3-4 --> 77,77 --> 85,58 ---> 45,54 - win 45 54 ngày 3;    
G4.2-3 + G5.5-2 --> 77,77 --> 85,58 ---> 45,54 - win 45 54 ngày 3;    

G3.2-3 + G3.5-5 --> 73,73 --> 10,10 ---> 46,64;    
G4.4-4 + G5.6-3 --> 73,73 --> 10,10 ---> 64,46;    

G3.5-1 + G5.6-3 --> 73,73 --> 10,10 ---> 94,49 - win 94 ngày 1;    
G4.3-2 + G5.6-3 --> 73,73 --> 10,10 ---> 94,49 - win 94 ngày 1;    

G4.3-4 + G5.6-2 --> 77,77 --> 58,85 ---> 56,65 - win 65 ngày 3;    
G5.5-2 + G5.6-2 --> 77,77 --> 58,85 ---> 56,65 - win 65 ngày 3;    

G3.5-1 + G4.1-1 --> 73,73 --> 10,10 ---> 95,59 - win 59 ngày 1;    
G4.1-1 + G4.3-2 --> 73,73 --> 10,10 ---> 59,95 - win 59 ngày 1;    

G3.5-1 + G3.5-5 --> 73,73 --> 10,10 ---> 96,69 - win 96 69 ngày 1;    
G3.5-5 + G4.3-2 --> 73,73 --> 10,10 ---> 69,96 - win 69 96 ngày 1;    
G3.5-1 + G5.3-1 --> 93,93 --> 10,10 ---> 96,69 - win 96 69 ngày 1;    
G4.3-2 + G5.3-1 --> 93,93 --> 10,10 ---> 96,69 - win 96 69 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 10 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
11 (33 lần) ;    99 (27 lần) ;    76 (32 lần) - win 76 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 10 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (50 lần) - win 70 ngày 1;    11,66 (45 lần) ;    12,21 (45 lần) - win 21 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (54 lần) - win 02 20 20 ngày 1;    39,93 (45 lần) - win 39 ngày 1;    35,53 (52 lần) - win 35 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03 - win 03 ngày 2;    09 - win 09 ngày 1;    24;    62 - win 62 ngày 2;    90;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
00,55 - win 55 ngày 1;    03,30 - win 03 ngày 2;    59,95 - win 59 ngày 1;    67,76 - win 76 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.6-1 + G4.1-4 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    
G4.1-2 + G4.4-4 ---> 36,63 - win 36 63 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/11/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-4 + G3.2-2 --> 25,52 --> 91,91 ---> 01,10 - win 10 10 ngày 1;    
G0.1-4 + G3.6-1 --> 25,52 --> 91,91 ---> 01,10 - win 10 10 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 02 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
26 (33 lần) - win 26 ngày 1;    12 (26 lần) ;    01 (27 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 02 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (49 lần) - win 26 ngày 1;    79,97 (42 lần) - win 97 ngày 3;    00,55 (42 lần) - win 55 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (55 lần) ;    36,63 (51 lần) - win 36 63 ngày 3;    27,72 (55 lần) - win 27 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (46 lần) - win 91 ngày 1;    68,86 (48 lần) ;    22,77 (44 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (53 lần) - win 48 ngày 1;    25,52 (47 lần) - win 52 ngày 2;    02,20 (42 lần) - win 02 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
05,50 (47 lần) - win 05 ngày 1;    23,32 (51 lần) - win 23 32 ngày 2;    34,43 (45 lần) - win 34 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (50 lần) - win 40 ngày 1;    59,95 (49 lần) - win 59 ngày 1;    28,82 (48 lần) - win 28 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03 - win 03 ngày 3;    07 - win 07 ngày 3;    23 - win 23 ngày 2;    24;    62 - win 62 ngày 3;    93 - win 93 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
03,30 - win 03 ngày 3;    59,95 - win 59 ngày 1;    67,76 - win 76 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G3.6-3 ---> 04,40 - win 40 ngày 1;    
G3.4-1 + G3.6-4 ---> 20,02 - win 02 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.6-1 + G4.1-4 ---> 17,71 - win 17 ngày 2;    
G3.3-1 + G7.2-2 ---> 33 - win 33 33 33 ngày 1;    
G4.1-2 + G4.4-4 ---> 61,16 - win 16 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/11/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 92 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
44 (30 lần) - win 44 ngày 2;    21 (33 lần) - win 21 ngày 2;    23 (33 lần) - win 23 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 92 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (50 lần) - win 21 ngày 2;    44,99 (46 lần) - win 44 ngày 2;    25,52 (50 lần) - win 52 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (58 lần) ;    36,63 (53 lần) - win 63 ngày 1;    27,72 (56 lần) - win 72 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (51 lần) ;    59,95 (48 lần) - win 95 95 ngày 1;    39,93 (45 lần) - win 93 93 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (49 lần) - win 26 ngày 2;    07,70 (46 lần) - win 70 ngày 2;    44,99 (45 lần) - win 44 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03 - win 03 ngày 1;    23 - win 23 ngày 3;    24;    47 - win 47 ngày 2;    62;    71;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
03,30 - win 03 ngày 1;    45,54;    59,95 - win 95 95 ngày 1;    67,76 - win 67 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G0.1-5 + G2.2-5 ---> 24,42;    

+ Cầu vượt max:
G2.2-5 + G3.6-3 ---> 40,04 - win 40 ngày 2;    
G3.1-3 + G4.1-3 ---> 85,58 - win 85 58 ngày 1;    
G2.1-1 + G3.2-4 ---> 93,39 - win 93 93 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.4-1 + G3.6-4 ---> 26,62 - win 26 ngày 2;