Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 05/05/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 80 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (37 lần) - win 52 ngày 3;    15 (32 lần) - win 15 ngày 1;    64 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 80 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (52 lần) - win 25 ngày 2;    48,84 (44 lần) - win 84 84 ngày 2;    07,70 (47 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
29 - win 29 ngày 1;    36 - win 36 36 ngày 1;    56 - win 56 ngày 1;    73;    76 - win 76 ngày 1;    86 - win 86 ngày 2;    99;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
12,21 - win 21 ngày 3;    68,86 - win 86 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.5-2 + G4.2-4 ---> 92,29 - win 29 ngày 1;    
G5.3-1 + G5.5-2 ---> 41,14 - win 41 ngày 2;    
G5.6-2 + G6.1-3 ---> 18,81;    
G5.5-2 + G7.4-1 ---> 19,91;    

- Cầu cận max:
G0.1-1 + G5.2-3 ---> 01,10 - win 10 10 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 04/05/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 25 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
04 (29 lần) ;    25 (35 lần) - win 25 ngày 3;    64 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 25 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (55 lần) - win 10 ngày 1;    34,43 (52 lần) - win 43 ngày 2;    27,72 (49 lần) - win 72 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
36 - win 36 36 ngày 2;    76 - win 76 ngày 2;    86 - win 86 ngày 3;    89 - win 89 ngày 2;    99;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
12,21 - win 21 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-5 + G7.3-2 ---> 13,31 - win 31 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.5-2 + G4.2-4 ---> 67,76 - win 76 ngày 2;    
G5.3-1 + G5.5-2 ---> 31,13 - win 31 ngày 2;    
G5.5-4 + G6.2-1 ---> 62,26 - win 26 ngày 1;    
G5.6-2 + G6.1-3 ---> 59,95 - win 59 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G5.5-2 + G7.4-1 ---> 14,41 - win 41 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.5-4 + G5.3-1 ---> 73,37 - win 37 ngày 1;    
G4.3-4 + G4.4-2 ---> 87,78 - win 78 78 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 03/05/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 78 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
13 (34 lần) ;    76 (33 lần) - win 76 ngày 3;    86 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 78 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (46 lần) - win 12 ngày 1;    67,76 (49 lần) - win 76 ngày 3;    68,86 (48 lần) - win 68 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (55 lần) - win 88 ngày 1;    16,61 (48 lần) - win 16 16 61 ngày 1;    79,97 (47 lần) - win 79 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
08,80 (52 lần) - win 08 80 80 80 ngày 2;    19,91 (53 lần) - win 91 ngày 1;    49,94 (51 lần) - win 49 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 2;    36 - win 36 ngày 1;    76 - win 76 ngày 3;    86;    89 - win 89 ngày 3;    99;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-5 + G7.3-2 ---> 35,53 - win 53 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.5-2 + G4.2-4 ---> 09,90 - win 90 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G5.3-1 + G5.5-2 ---> 11;    
G3.3-5 + G5.6-2 ---> 94,49 - win 49 ngày 1;    
G5.5-4 + G6.2-1 ---> 15,51 - win 15 ngày 3;    
G5.6-2 + G6.1-3 ---> 43,34 - win 43 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G5.5-2 + G7.4-1 ---> 11;    
G5.6-2 + G7.1-1 ---> 47,74 - win 47 74 ngày 1;    
G4.2-2 + G5.4-3 ---> 16,61 - win 16 16 61 ngày 1;    
G1.1-2 + G4.2-2 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 02/05/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-2 + G3.1-1 --> 36,36,36 --> 40,40 ---> 01,10 - win 01 10 ngày 1;    
G1.1-2 + G3.2-3 --> 36,36,36 --> 40,40 ---> 01,10 - win 01 10 ngày 1;    

G3.3-5 + G3.4-4 --> 21,21 --> 11,11 ---> 29,92 - win 29 ngày 2;    
G3.3-5 + G5.1-1 --> 21,21 --> 11,11 ---> 29,92 - win 29 ngày 2;    
G3.4-4 + G5.5-3 --> 29,29 --> 11,11 ---> 92,29 - win 29 ngày 2;    
G5.1-1 + G5.5-3 --> 29,29 --> 11,11 ---> 92,29 - win 29 ngày 2;    

G3.4-4 + G4.3-1 --> 29,29 --> 11,11 ---> 96,69 - win 69 69 ngày 1;    
G4.3-1 + G5.1-1 --> 29,29 --> 11,11 ---> 69,96 - win 69 69 ngày 1;    

G3.3-2 + G3.4-4 --> 29,29 --> 11,11 ---> 79,97 - win 79 97 ngày 1;    
G3.3-2 + G5.1-1 --> 29,29 --> 11,11 ---> 79,97 - win 79 97 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
48 (26 lần) ;    25 (33 lần) - win 25 ngày 2;    21 (31 lần) - win 21 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (52 lần) - win 12 ngày 2;    48,84 (43 lần) ;    25,52 (50 lần) - win 52 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (45 lần) - win 36 ngày 2;    48,84 (43 lần) ;    68,86 (40 lần) - win 86 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (46 lần) - win 83 ngày 2;    08,80 (43 lần) - win 08 80 80 80 ngày 3;    33,88 (39 lần) - win 33 88 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (52 lần) - win 33 88 ngày 1;    11,66 (50 lần) - win 66 ngày 2;    44,99 (49 lần) - win 99 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 3;    23;    76 - win 76 ngày 1;    84;    86 - win 86 ngày 1;    89;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
26,62 - win 26 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.1-3 + G3.5-1 ---> 56,65 - win 56 ngày 2;    
G1.1-5 + G7.3-2 ---> 68,86 - win 86 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-1 + G3.1-3 ---> 67,76 - win 76 ngày 1;    
G3.5-2 + G4.2-4 ---> 93,39 - win 93 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.3-5 + G5.6-2 ---> 23,32 - win 32 ngày 3;    
G5.3-1 + G5.5-2 ---> 44;    
G5.5-4 + G6.2-1 ---> 09,90;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 01/05/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-4 + G3.5-2 --> 71,17 --> 36,36,36 ---> 96,69 - win 69 69 ngày 2;    
G2.2-4 + G6.3-1 --> 71,17 --> 36,36,36 ---> 96,69 - win 69 69 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 36 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
13 (34 lần) - win 13 ngày 1;    84 (35 lần) ;    31 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 36 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
13,31 (51 lần) - win 13 ngày 1;    48,84 (53 lần) - win 48 ngày 1;    07,70 (38 lần) - win 70 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (52 lần) - win 33 88 ngày 2;    48,84 (44 lần) - win 48 ngày 1;    17,71 (50 lần) - win 17 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (48 lần) - win 48 ngày 1;    59,95 (50 lần) - win 59 ngày 2;    39,93 (46 lần) - win 93 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (42 lần) - win 59 ngày 2;    79,97 (47 lần) - win 79 97 ngày 2;    67,76 (38 lần) - win 67 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (47 lần) - win 79 97 ngày 2;    11,66 (44 lần) - win 11 11 ngày 1;    36,63 (48 lần) - win 36 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
78 - win 78 ngày 2;    84;    86 - win 86 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
23,32;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.1-3 + G3.5-1 ---> 36,63 - win 36 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-1 + G3.1-3 ---> 05,50 - win 05 ngày 2;    
G0.1-1 + G3.5-3 ---> 98,89 - win 89 89 89 ngày 1;    
G3.4-5 + G4.3-2 ---> 73,37 - win 37 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.5-2 + G4.2-4 ---> 66 - win 66 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.4-2 + G5.4-1 ---> 56,65 - win 56 65 ngày 1;    
G2.2-5 + G3.5-3 ---> 98,89 - win 89 89 89 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 30/04/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.5-3 + G7.4-2 --> 17,71,71 --> 35,53,53 ---> 87,78 - win 78 ngày 3;    
G4.4-1 + G7.4-2 --> 17,71,71 --> 35,53,53 ---> 87,78 - win 78 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 16 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
68 (28 lần) - win 68 ngày 2;    14 (37 lần) ;    15 (31 lần) - win 15 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 16 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (48 lần) - win 11 11 ngày 2;    39,93 (52 lần) - win 39 ngày 1;    18,81 (47 lần) - win 81 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (45 lần) - win 36 36 36 ngày 1;    48,84 (42 lần) - win 48 ngày 2;    49,94 (47 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (55 lần) - win 02 ngày 1;    04,40 (51 lần) - win 40 40 ngày 2;    38,83 (35 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
38;    46;    84;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
23,32;    46,64 - win 64 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:G1.1-1 + G3.1-3 ---> 04,40 - win 40 40 ngày 2;    
G0.1-1 + G3.5-3 ---> 28,82 - win 28 28 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G4.4-2 + G5.2-2 ---> 26,62 - win 26 ngày 1;    
G5.4-3 + G6.2-2 ---> 93,39 - win 39 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.3-4 + G3.4-4 ---> 72,27 - win 27 ngày 1;    
G3.5-2 + G4.2-4 ---> 69,96 - win 69 69 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 29/04/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 13 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
66 (34 lần) ;    88 (28 lần) - win 88 ngày 2;    82 (24 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 13 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (49 lần) ;    11,66 (47 lần) - win 11 ngày 1;    28,82 (41 lần) - win 28 28 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (46 lần) - win 17 71 ngày 1;    48,84 (40 lần) - win 84 ngày 1;    89,98 (45 lần) - win 89 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
46;    55;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
46,64;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-1 + G3.1-3 ---> 64,46;    
G0.1-1 + G3.5-3 ---> 93,39 - win 39 ngày 2;    
G5.3-1 + G5.3-3 ---> 90,09 - win 90 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G2.2-5 + G5.1-1 ---> 11 - win 11 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.4-2 + G5.2-2 ---> 78,87;    
G3.6-2 + G7.3-2 ---> 90,09 - win 90 ngày 1;    
G3.4-3 + G3.6-5 ---> 72,27 - win 72 27 ngày 1;    
G3.6-5 + G6.2-3 ---> 29,92 - win 29 92 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 28/04/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-3 + G3.1-3 --> 78,78 --> 67,76 ---> 99,99 - win 99 99 ngày 3;    
G3.1-3 + G3.5-5 --> 78,78 --> 76,67 ---> 99,99 - win 99 99 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 33 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
75 (30 lần) ;    66 (26 lần) ;    01 (26 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 33 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
16,61 (40 lần) - win 16 ngày 2;    67,76 (45 lần) - win 67 ngày 1;    14,41 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (40 lần) - win 11 ngày 2;    58,85 (39 lần) - win 58 ngày 2;    06,60 (42 lần) - win 60 60 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
46;    

+ Cầu vượt max:G1.1-1 + G3.1-3 ---> 99 - win 99 ngày 3;    
G1.1-4 + G6.1-3 ---> 38,83 - win 83 ngày 1;    
G0.1-1 + G3.5-3 ---> 41,14;    

- Cầu chạm max:
G5.3-1 + G5.3-3 ---> 70,07;    
G4.4-3 + G4.4-4 ---> 94,49 - win 49 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G2.2-5 + G5.1-1 ---> 84,48 - win 84 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 27/04/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-1 + G4.1-4 --> 23,32 --> 78,78 ---> 12,21 - win 12 ngày 1;    
G2.2-3 + G4.1-3 --> 32,23 --> 78,78 ---> 21,12 - win 12 ngày 1;    

G1.1-3 + G3.6-2 --> 23,32 --> 75,75 ---> 62,26 - win 62 ngày 1;    
G3.6-2 + G7.2-2 --> 32,23 --> 75,75 ---> 26,62 - win 62 ngày 1;    
G1.1-3 + G4.1-4 --> 23,32 --> 78,78 ---> 62,26 - win 62 ngày 1;    
G4.1-4 + G7.2-2 --> 32,23 --> 78,78 ---> 26,62 - win 62 ngày 1;    

G1.1-3 + G3.3-2 --> 28,82 --> 75,75 ---> 63,36 - win 36 ngày 3;    
G3.3-2 + G7.2-2 --> 82,28 --> 75,75 ---> 36,63 - win 36 ngày 3;    
G1.1-3 + G3.5-4 --> 23,32 --> 75,75 ---> 63,36 - win 36 ngày 3;    
G3.5-4 + G7.2-2 --> 32,23 --> 75,75 ---> 36,63 - win 36 ngày 3;    

G2.2-5 + G3.6-5 --> 40,04 --> 12,12 ---> 54,45 - win 45 ngày 2;    
G2.2-5 + G6.2-3 --> 40,04 --> 12,12 ---> 54,45 - win 45 ngày 2;    

G1.1-3 + G2.1-2 --> 21,12 --> 75,75 ---> 64,46 - win 46 ngày 1;    
G2.1-2 + G7.2-2 --> 12,21 --> 75,75 ---> 46,64 - win 46 ngày 1;    
G1.1-3 + G5.1-2 --> 28,82 --> 78,78 ---> 64,46 - win 46 ngày 1;    
G5.1-2 + G7.2-2 --> 82,28 --> 78,78 ---> 46,64 - win 46 ngày 1;    
G3.6-5 + G5.4-3 --> 07,07 --> 12,12 ---> 46,64 - win 46 ngày 1;    
G5.4-3 + G6.2-3 --> 07,07 --> 12,12 ---> 64,46 - win 46 ngày 1;    

G1.1-3 + G5.6-2 --> 28,82 --> 75,75 ---> 66,66;    
G5.6-2 + G7.2-2 --> 82,28 --> 75,75 ---> 66,66;    

G1.1-3 + G3.1-3 --> 23,32 --> 78,78 ---> 67,76 - win 67 76 ngày 1;    
G3.1-3 + G7.2-2 --> 32,23 --> 78,78 ---> 76,67 - win 76 67 ngày 1;    

G1.1-3 + G3.3-1 --> 28,82 --> 78,78 ---> 68,86 - win 86 ngày 2;    
G3.3-1 + G7.2-2 --> 82,28 --> 78,78 ---> 86,68 - win 86 ngày 2;    
G3.5-5 + G4.2-3 --> 82,28 --> 78,78 ---> 68,86 - win 86 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 52 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
29 (32 lần) - win 29 ngày 1;    34 (32 lần) ;    77 (25 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 52 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (46 lần) - win 29 ngày 1;    06,60 (49 lần) - win 60 60 ngày 2;    36,63 (40 lần) - win 36 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (53 lần) - win 33 ngày 1;    48,84 (43 lần) - win 48 ngày 1;    44,99 (43 lần) - win 99 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (51 lần) - win 48 ngày 1;    24,42 (49 lần) - win 42 ngày 3;    33,88 (48 lần) - win 33 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (53 lần) - win 86 ngày 2;    56,65 (49 lần) - win 56 ngày 1;    07,70 (47 lần) - win 07 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13 - win 13 ngày 2;    47;    51 - win 51 ngày 3;    77;    79;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-1 + G3.6-4 ---> 11 - win 11 ngày 1;    
G1.1-1 + G3.1-3 ---> 97,79;    
G2.1-3 + G6.3-2 ---> 11 - win 11 ngày 1;    
G1.1-4 + G6.1-3 ---> 18,81;    

- Cầu chạm max:
G0.1-1 + G3.5-3 ---> 15,51 - win 15 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G5.3-1 + G5.3-3 ---> 42,24 - win 42 ngày 3;    
G3.6-5 + G4.3-2 ---> 46,64 - win 46 ngày 1;    
G2.1-2 + G6.1-3 ---> 48,84 - win 48 ngày 1;    
G4.4-3 + G4.4-4 ---> 80,08 - win 08 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 26/04/2021
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-1 + G2.1-1 --> 97,79 --> 21,12 ---> 74,47;    
G0.1-1 + G5.2-2 --> 97,79 --> 21,12 ---> 74,47;    

G3.1-3 + G3.1-4 --> 15,51 --> 32,23 ---> 84,48 - win 84 ngày 1;    
G3.1-4 + G4.1-4 --> 51,15 --> 23,32 ---> 48,84 - win 84 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 78 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
08 (25 lần) - win 08 ngày 3;    13 (34 lần) - win 13 ngày 3;    76 (31 lần) - win 76 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 78 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (46 lần) - win 12 12 ngày 1;    67,76 (49 lần) - win 67 76 ngày 2;    08,80 (42 lần) - win 80 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13 - win 13 ngày 3;    11 - win 11 ngày 2;    35;    47;    51;    77;    79;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 13 ngày 3;    79,97;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-1 + G3.6-4 ---> 72,27 - win 27 ngày 2;    
G1.1-1 + G3.1-3 ---> 28,82 - win 82 ngày 3;    
G2.1-2 + G5.6-2 ---> 55 - win 55 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G1.1-4 + G6.1-3 ---> 53,35;    
G2.1-3 + G6.3-2 ---> 44;    
G4.3-2 + G6.3-3 ---> 55 - win 55 ngày 1;    

- Cầu cận max:G0.1-1 + G3.5-3 ---> 79,97;