Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/09/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-4 + G4.4-2 --> 36,63 --> 18,18 ---> 40,04;    
G4.4-2 + G6.2-3 --> 63,36 --> 18,18 ---> 04,40;    

G2.1-1 + G3.2-4 --> 23,32 --> 18,18 ---> 14,41;    
G2.1-1 + G6.2-3 --> 23,32 --> 18,18 ---> 14,41;    

G3.4-4 + G5.4-3 --> 64,64 --> 92,92 ---> 17,71;    
G3.4-4 + G6.2-2 --> 64,64 --> 92,92 ---> 17,71;    

G1.1-1 + G3.2-5 --> 36,63 --> 44,44 ---> 64,46 - win 46 ngày 2;    
G1.1-1 + G5.6-3 --> 36,63 --> 44,44 ---> 64,46 - win 46 ngày 2;    

G2.2-3 + G5.4-3 --> 64,64 --> 92,92 ---> 47,74 - win 74 ngày 2;    
G2.2-3 + G6.2-2 --> 64,64 --> 92,92 ---> 47,74 - win 74 ngày 2;    
G3.3-1 + G5.4-3 --> 36,63 --> 92,92 ---> 47,74 - win 74 ngày 2;    
G3.3-1 + G6.2-2 --> 36,63 --> 92,92 ---> 47,74 - win 74 ngày 2;    

G3.1-1 + G3.2-5 --> 64,64 --> 84,48 ---> 84,48 - win 48 ngày 1;    
G3.1-1 + G5.6-3 --> 64,64 --> 84,48 ---> 84,48 - win 48 ngày 1;    

G3.2-5 + G5.4-4 --> 64,64 --> 48,84 ---> 49,94;    
G5.4-4 + G5.6-3 --> 64,64 --> 84,48 ---> 94,49;    
G3.2-5 + G7.2-2 --> 64,64 --> 44,44 ---> 49,94;    
G5.6-3 + G7.2-2 --> 64,64 --> 44,44 ---> 49,94;    

G3.3-5 + G5.4-3 --> 64,64 --> 92,92 ---> 67,76;    
G3.3-5 + G6.2-2 --> 64,64 --> 92,92 ---> 67,76;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 82 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (28 lần) ;    45 (28 lần) ;    24 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 82 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (45 lần) - win 25 ngày 1;    07,70 (50 lần) - win 70 ngày 1;    04,40 (48 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (51 lần) - win 11 ngày 2;    68,86 (53 lần) - win 68 68 ngày 1;    33,88 (51 lần) - win 88 88 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (49 lần) - win 27 ngày 1;    56,65 (50 lần) - win 56 65 ngày 1;    04,40 (46 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
48 - win 48 ngày 1;    70 - win 70 ngày 1;    17;    26;    53;    74 - win 74 ngày 2;    82;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 70 ngày 1;    36,63 - win 63 ngày 2;    48,84 - win 48 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.4-1 + G5.4-1 ---> 46,64 - win 46 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G2.2-5 + G5.3-4 ---> 14,41;    

- Cầu cận max:
G3.1-4 + G5.3-3 ---> 92,29 - win 29 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/09/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-3 + G7.1-1 --> 12,12,12 --> 64,64 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    
G3.4-4 + G7.1-1 --> 12,12,12 --> 64,64 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    

G2.2-3 + G6.2-2 --> 41,41 --> 64,64 ---> 92,29 - win 92 92 ngày 1;    
G3.4-4 + G6.2-2 --> 41,41 --> 64,64 ---> 92,29 - win 92 92 ngày 1;    

G2.2-3 + G3.1-4 --> 12,12,12 --> 64,64 ---> 96,69 - win 69 ngày 2;    
G3.1-4 + G3.4-4 --> 12,12,12 --> 64,64 ---> 69,96 - win 69 ngày 2;    

G2.2-3 + G5.6-2 --> 12,12,12 --> 64,64 ---> 97,79 - win 97 79 79 ngày 1;    
G3.4-4 + G5.6-2 --> 12,12,12 --> 64,64 ---> 97,79 - win 97 79 79 ngày 1;    

G2.2-3 + G4.4-2 --> 12,12,12 --> 64,64 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    
G3.4-4 + G4.4-2 --> 12,12,12 --> 64,64 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 17 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
22 (26 lần) ;    40 (37 lần) ;    63 (25 lần) - win 63 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 17 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (50 lần) ;    04,40 (56 lần) ;    45,54 (42 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
33,88 (42 lần) - win 33 ngày 1;    29,92 (41 lần) - win 92 92 ngày 1;    25,52 (44 lần) - win 25 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
48 - win 48 ngày 1;    16;    26 - win 26 ngày 1;    51;    53;    70 - win 70 ngày 1;    74 - win 74 ngày 1;    82 - win 82 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
16,61 - win 61 ngày 3;    36,63 - win 63 ngày 3;    48,84 - win 48 84 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G4.4-1 + G5.4-1 ---> 45,54;    
G4.3-2 + G5.3-1 ---> 03,30 - win 03 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G2.2-5 + G5.3-4 ---> 27,72 - win 27 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/09/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-3 + G5.6-1 --> 42,24 --> 64,64 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    
G3.4-3 + G7.3-1 --> 42,24 --> 64,64 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    

G0.1-5 + G5.6-1 --> 32,23 --> 41,41 ---> 17,71 - win 17 ngày 1;    
G0.1-5 + G7.3-1 --> 32,23 --> 41,41 ---> 17,71 - win 17 ngày 1;    

G5.5-1 + G5.6-1 --> 42,24 --> 64,64 ---> 37,73 - win 73 ngày 1;    
G5.5-1 + G7.3-1 --> 42,24 --> 64,64 ---> 37,73 - win 73 ngày 1;    

G2.2-3 + G5.6-1 --> 32,23 --> 41,41 ---> 47,74 - win 47 ngày 1;    
G2.2-3 + G7.3-1 --> 32,23 --> 41,41 ---> 47,74 - win 47 ngày 1;    

G5.6-1 + G5.6-3 --> 23,32 --> 41,41 ---> 76,67 - win 67 ngày 1;    
G5.6-3 + G7.3-1 --> 32,23 --> 41,41 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 41 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
86 (33 lần) - win 86 ngày 2;    31 (30 lần) ;    12 (29 lần) - win 12 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 41 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
13,31 (49 lần) ;    68,86 (49 lần) - win 86 ngày 2;    12,21 (43 lần) - win 21 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (40 lần) - win 64 64 ngày 1;    25,52 (52 lần) - win 25 ngày 3;    27,72 (43 lần) - win 27 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (52 lần) - win 86 ngày 2;    59,95 (47 lần) ;    67,76 (50 lần) - win 67 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
16;    26 - win 26 ngày 1;    48 - win 48 ngày 2;    57 - win 57 57 ngày 3;    60;    70 - win 70 ngày 1;    74 - win 74 ngày 2;    82 - win 82 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
16,61;    36,63 - win 36 63 ngày 1;    57,75 - win 57 57 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G4.4-1 + G5.4-1 ---> 01,10;    

- Cầu chạm max:
G4.3-2 + G5.3-1 ---> 10,01;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/09/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-3 + G5.6-4 --> 83,38 --> 71,17 ---> 85,58;    
G3.3-4 + G5.5-4 --> 38,83 --> 71,17 ---> 85,58;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 11 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
51 (43 lần) ;    01 (28 lần) ;    76 (27 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 11 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (51 lần) - win 37 ngày 1;    14,41 (38 lần) - win 41 41 ngày 1;    00,55 (47 lần) - win 55 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (53 lần) - win 55 ngày 2;    35,53 (51 lần) - win 53 ngày 1;    45,54 (45 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
16;    57;    26 - win 26 ngày 2;    60;    70 - win 70 ngày 2;    74 - win 74 ngày 1;    82 - win 82 ngày 3;    85;    96;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31;    16,61 - win 61 ngày 1;    36,63 - win 36 63 63 ngày 1;    57,75;    

- Cầu chạm max:
G1.1-2 + G2.1-2 ---> 77 - win 77 ngày 1;    
G4.4-1 + G5.4-1 ---> 86,68 - win 86 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G4.3-2 + G5.3-1 ---> 82,28 - win 28 ngày 2;    
G2.2-4 + G4.3-2 ---> 48,84 - win 48 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/09/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-2 + G3.1-1 --> 28,82 --> 38,83 ---> 09,90;    
G2.1-2 + G5.6-2 --> 28,82 --> 38,83 ---> 09,90;    

G3.1-1 + G5.6-4 --> 83,38 --> 83,38 ---> 91,19;    
G5.6-2 + G5.6-4 --> 83,38 --> 83,38 ---> 91,19;    

G3.1-1 + G4.2-4 --> 82,28 --> 86,68 ---> 94,49 - win 49 ngày 2;    
G4.2-4 + G5.6-2 --> 28,82 --> 68,86 ---> 49,94 - win 49 ngày 2;    

G3.1-1 + G3.5-1 --> 82,28 --> 83,38 ---> 95,59;    
G3.5-1 + G5.6-2 --> 28,82 --> 38,83 ---> 59,95;    

G2.2-1 + G3.3-2 --> 63,63 --> 91,19 ---> 79,97 - win 97 ngày 3;    
G2.2-2 + G4.1-3 --> 63,63 --> 19,91 ---> 97,79 - win 97 ngày 3;    

G3.1-1 + G3.6-5 --> 83,38 --> 83,38 ---> 98,89 - win 98 ngày 1;    
G3.6-5 + G5.6-2 --> 38,83 --> 38,83 ---> 89,98 - win 98 ngày 1;    

G1.1-3 + G3.1-1 --> 38,83 --> 68,86 ---> 99,99 - win 99 99 ngày 2;    
G1.1-3 + G5.6-2 --> 38,83 --> 68,86 ---> 99,99 - win 99 99 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 83 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
92 (31 lần) ;    65 (34 lần) ;    32 (29 lần) - win 32 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 83 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (53 lần) ;    35,53 (44 lần) - win 53 ngày 2;    23,32 (47 lần) - win 23 32 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (48 lần) - win 20 ngày 2;    48,84 (46 lần) - win 48 ngày 2;    15,51 (50 lần) - win 15 51 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
16 - win 16 ngày 1;    21 - win 21 ngày 3;    26 - win 26 ngày 3;    57;    60;    70 - win 70 ngày 1;    85;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31;    36,63 - win 36 ngày 1;    57,75 - win 75 ngày 1;    69,96 - win 69 69 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-1 + G5.2-3 ---> 86,68 - win 68 ngày 1;    
G3.2-4 + G7.4-2 ---> 11 - win 11 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G0.1-3 + G3.3-1 ---> 73,37 - win 73 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G1.1-2 + G2.1-2 ---> 00;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/09/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-1 + G3.2-4 --> 52,25 --> 97,97,79,79 ---> 46,64 - win 64 ngày 1;    
G0.1-1 + G5.2-3 --> 52,25 --> 97,97,79,79 ---> 46,64 - win 64 ngày 1;    

G3.2-4 + G5.4-4 --> 25,52 --> 79,79,97,97 ---> 65,56 - win 65 ngày 1;    
G5.2-3 + G5.4-4 --> 25,52 --> 79,79,97,97 ---> 65,56 - win 65 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 68 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
79 (28 lần) ;    28 (28 lần) - win 28 ngày 1;    96 (23 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 68 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (48 lần) - win 70 ngày 1;    01,10 (45 lần) ;    69,96 (33 lần) - win 69 69 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
23,32 (48 lần) - win 23 ngày 1;    49,94 (51 lần) - win 49 ngày 3;    36,63 (39 lần) - win 36 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
06 - win 06 ngày 2;    24 - win 24 ngày 2;    36 - win 36 ngày 2;    60 - win 60 ngày 1;    77 - win 77 ngày 3;    85;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 31 ngày 1;    36,63 - win 36 ngày 2;    49,94 - win 49 ngày 3;    69,96 - win 69 69 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-1 + G5.2-3 ---> 66;    
G3.2-4 + G7.4-2 ---> 63,36 - win 36 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G4.3-2 + G4.4-2 ---> 82,28 - win 82 28 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G0.1-3 + G3.3-1 ---> 89,98 - win 98 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/09/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.5-3 + G4.4-3 --> 41,14 --> 21,21 ---> 36,63 - win 63 63 ngày 1;    
G4.4-3 + G5.6-4 --> 14,41 --> 21,21 ---> 63,36 - win 63 63 ngày 1;    

G2.2-4 + G3.2-1 --> 96,96 --> 21,21 ---> 69,96 - win 96 ngày 1;    
G3.2-1 + G3.2-2 --> 96,96 --> 21,21 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 16 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
68 (28 lần) - win 68 ngày 1;    11 (35 lần) - win 11 ngày 3;    73 (27 lần) - win 73 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 16 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (48 lần) - win 27 ngày 1;    26,62 (52 lần) - win 26 ngày 2;    11,66 (53 lần) - win 11 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (50 lần) - win 27 ngày 1;    56,65 (48 lần) - win 65 ngày 2;    04,40 (45 lần) - win 04 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
06 - win 06 ngày 3;    24 - win 24 ngày 3;    36 - win 36 ngày 3;    40;    60 - win 60 ngày 2;    78 - win 78 ngày 2;    85 - win 85 ngày 1;    94;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 13 ngày 1;    36,63 - win 63 63 ngày 1;    69,96 - win 96 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-1 + G5.2-3 ---> 87,78 - win 78 ngày 2;    
G4.3-4 + G5.6-4 ---> 53,35 - win 53 ngày 1;    
G3.2-4 + G7.4-2 ---> 70,07 - win 70 ngày 2;    

- Cầu cận max:G4.3-2 + G4.4-2 ---> 40,04 - win 04 ngày 2;    
G4.3-3 + G7.2-2 ---> 28,82 - win 28 82 ngày 1;    
G3.4-4 + G4.3-4 ---> 95,59 - win 95 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 07/09/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-1 + G3.3-5 --> 58,85 --> 41,14 ---> 39,93;    
G2.2-1 + G7.3-1 --> 85,58 --> 41,14 ---> 93,39;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 17 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
40 (39 lần) ;    62 (30 lần) ;    22 (24 lần) - win 22 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 17 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (49 lần) - win 49 ngày 1;    04,40 (58 lần) - win 04 ngày 3;    67,76 (49 lần) - win 76 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (57 lần) - win 27 ngày 2;    37,73 (49 lần) ;    58,85 (58 lần) - win 85 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (53 lần) - win 65 ngày 3;    68,86 (49 lần) - win 68 ngày 1;    26,62 (47 lần) - win 26 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
13 - win 13 ngày 2;    24;    36;    40;    63 - win 63 63 ngày 2;    78 - win 78 ngày 3;    85 - win 85 ngày 2;    93;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 13 ngày 2;    36,63 - win 63 63 ngày 2;    58,85 - win 85 ngày 2;    69,96 - win 96 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-1 + G5.2-3 ---> 32,23 - win 23 ngày 2;    
G3.6-1 + G7.2-2 ---> 90,09 - win 90 09 ngày 1;    
G4.3-4 + G5.6-4 ---> 41,14 - win 14 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.2-4 + G7.4-2 ---> 27,72 - win 27 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G2.2-5 + G4.4-1 ---> 09,90 - win 09 90 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 06/09/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 51 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
87 (36 lần) ;    27 (30 lần) - win 27 ngày 1;    70 (34 lần) - win 70 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 51 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (53 lần) - win 55 ngày 2;    27,72 (47 lần) - win 27 ngày 1;    37,73 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (55 lần) - win 48 ngày 1;    25,52 (43 lần) - win 25 52 ngày 2;    02,20 (38 lần) - win 02 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (45 lần) ;    09,90 (49 lần) - win 09 ngày 1;    35,53 (51 lần) - win 35 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
63 - win 63 63 ngày 3;    13 - win 13 ngày 3;    24 - win 24 ngày 1;    36 - win 36 ngày 1;    85 - win 85 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
36,63 - win 36 ngày 1;    58,85 - win 85 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-1 + G5.2-3 ---> 40,04;    
G5.2-2 + G5.4-3 ---> 27,72 - win 27 ngày 1;    
G3.6-1 + G7.2-2 ---> 83,38 - win 83 83 38 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G4.3-4 + G5.6-4 ---> 34,43;    

- Cầu cận max:
G1.1-2 + G5.4-2 ---> 31,13 - win 31 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 05/09/2019
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-5 + G4.3-2 --> 78,87 --> 57,75 ---> 08,80;    
G1.1-5 + G5.5-2 --> 78,87 --> 57,75 ---> 08,80;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 84 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
68 (31 lần) - win 68 ngày 3;    59 (26 lần) - win 59 ngày 3;    88 (32 lần) - win 88 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 84 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (46 lần) - win 68 ngày 3;    46,64 (46 lần) - win 64 ngày 3;    59,95 (41 lần) - win 59 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
45,54 (46 lần) - win 45 ngày 2;    00,55 (54 lần) - win 00 55 ngày 1;    35,53 (51 lần) - win 53 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
63;    24 - win 24 ngày 2;    25 - win 25 ngày 3;    27 - win 27 ngày 2;    85 - win 85 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
29,92;    36,63 - win 36 ngày 2;    58,85 - win 58 85 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-1 + G5.2-3 ---> 59,95 - win 59 ngày 3;    
G2.2-1 + G3.2-4 ---> 87,78 - win 78 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G5.2-2 + G5.4-3 ---> 08,80;    
G3.6-1 + G7.2-2 ---> 38,83 - win 38 83 83 ngày 3;    
G5.4-3 + G6.2-2 ---> 85,58 - win 85 58 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.3-4 + G5.6-4 ---> 46,64 - win 64 ngày 3;