Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/08/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-5 + G4.3-3 --> 53,35 --> 48,84 ---> 81,18;    
G4.3-3 + G5.6-4 --> 35,53 --> 84,48 ---> 18,81;    

G0.1-5 + G6.2-3 --> 53,35 --> 43,43 ---> 85,58 - win 85 ngày 1;    
G5.6-4 + G6.2-3 --> 53,35 --> 43,43 ---> 85,58 - win 85 ngày 1;    

G0.1-5 + G1.1-2 --> 53,35 --> 40,04 ---> 88,88;    
G1.1-2 + G5.6-4 --> 35,53 --> 04,40 ---> 88,88;    

G0.1-5 + G2.1-2 --> 53,35 --> 40,04 ---> 89,98;    
G2.1-2 + G5.6-4 --> 35,53 --> 04,40 ---> 98,89;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 58 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
14 (33 lần) ;    42 (34 lần) - win 42 ngày 1;    76 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 58 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
24,42 (50 lần) - win 24 42 ngày 1;    14,41 (44 lần) - win 41 ngày 2;    57,75 (45 lần) - win 75 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (41 lần) - win 48 ngày 1;    18,81 (46 lần) ;    09,90 (42 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
28 - win 28 ngày 2;    35 - win 35 ngày 1;    59 - win 59 ngày 1;    65;    70 - win 70 ngày 1;    71;    75 - win 75 ngày 2;    90;    95 - win 95 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
28,82 - win 28 ngày 2;    39,93 - win 39 ngày 3;    56,65;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-4 + G5.1-4 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G6.1-3 ---> 57,75 - win 75 ngày 2;    
G4.4-1 + G6.3-2 ---> 77 - win 77 ngày 3;    
G5.1-4 + G5.5-1 ---> 74,47 - win 74 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.1-1 + G4.1-4 ---> 52,25 - win 25 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.1-3 + G7.2-1 ---> 85,58 - win 85 ngày 1;    
G5.1-3 + G5.3-2 ---> 41,14 - win 41 ngày 2;    
G5.2-4 + G5.3-3 ---> 60,06 - win 06 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/08/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-5 + G4.2-1 --> 81,18 --> 81,81 ---> 13,31 - win 31 ngày 3;    
G3.4-5 + G5.2-4 --> 81,18 --> 81,81 ---> 13,31 - win 31 ngày 3;    

G2.2-4 + G3.6-3 --> 90,09 --> 81,81 ---> 33,33;    
G2.2-4 + G7.2-2 --> 90,09 --> 81,81 ---> 33,33;    
G3.2-1 + G3.6-3 --> 90,09 --> 81,81 ---> 33,33;    
G3.2-1 + G7.2-2 --> 90,09 --> 81,81 ---> 33,33;    

G3.6-3 + G5.4-2 --> 09,90 --> 14,14 ---> 36,63;    
G5.4-2 + G7.2-2 --> 90,09 --> 14,14 ---> 63,36;    

G2.2-4 + G4.3-3 --> 90,09 --> 83,38,38 ---> 38,83 - win 38 ngày 1;    
G3.2-1 + G4.3-3 --> 90,09 --> 83,38,38 ---> 38,83 - win 38 ngày 1;    
G4.2-1 + G5.3-4 --> 18,81 --> 81,81 ---> 38,83 - win 38 ngày 1;    
G5.2-4 + G5.3-4 --> 18,81 --> 81,81 ---> 38,83 - win 38 ngày 1;    

G3.5-5 + G3.6-3 --> 90,09 --> 81,81 ---> 93,39;    
G3.5-5 + G7.2-2 --> 90,09 --> 81,81 ---> 93,39;    
G3.6-3 + G4.2-2 --> 09,90 --> 14,14 ---> 39,93;    
G4.2-2 + G7.2-2 --> 90,09 --> 14,14 ---> 93,39;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 14 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
24 (32 lần) - win 24 ngày 2;    79 (30 lần) - win 79 ngày 2;    82 (33 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 14 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (49 lần) - win 79 ngày 2;    12,21 (51 lần) - win 21 ngày 2;    23,32 (44 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (53 lần) - win 44 44 44 ngày 3;    05,50 (51 lần) - win 05 ngày 2;    17,71 (51 lần) - win 17 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
00;    23;    28 - win 28 ngày 3;    35 - win 35 ngày 2;    70 - win 70 ngày 2;    71;    90;    95 - win 95 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
29,92 - win 92 ngày 3;    39,93;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-4 + G5.1-4 ---> 09,90;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G6.1-3 ---> 42,24 - win 42 24 ngày 2;    
G4.4-1 + G6.3-2 ---> 29,92 - win 92 ngày 3;    
G6.1-3 + G7.1-2 ---> 20,02 - win 20 ngày 1;    
G4.1-3 + G5.3-1 ---> 78,87 - win 87 ngày 1;    
G3.3-5 + G7.2-1 ---> 85,58 - win 58 58 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.3-2 + G5.1-2 ---> 88 - win 88 ngày 1;    
G5.1-4 + G5.5-1 ---> 90,09;    

- Cầu cận max:
G3.1-1 + G4.1-4 ---> 09,90;    
G6.1-3 + G7.2-1 ---> 25,52 - win 52 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 07/08/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-5 + G3.6-3 --> 84,48 --> 90,09 ---> 61,16;    
G3.2-5 + G7.2-2 --> 84,48 --> 90,09 ---> 61,16;    

G3.3-5 + G3.6-5 --> 48,84 --> 90,09 ---> 64,46 - win 46 ngày 3;    
G4.2-2 + G7.3-1 --> 48,84 --> 90,09 ---> 46,64 - win 46 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 75 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
04 (29 lần) - win 04 ngày 2;    83 (36 lần) - win 83 ngày 1;    88 (33 lần) - win 88 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 75 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
24,42 (52 lần) - win 24 42 ngày 3;    11,66 (44 lần) ;    16,61 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (53 lần) - win 20 ngày 2;    12,21 (52 lần) - win 21 ngày 1;    15,51 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
15,51 (52 lần) ;    49,94 (50 lần) ;    27,72 (45 lần) - win 72 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
95 - win 95 ngày 2;    00;    06 - win 06 ngày 3;    23;    28;    70 - win 70 ngày 3;    71 - win 71 ngày 1;    90 - win 90 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
23,32;    29,92;    39,93 - win 39 ngày 1;    59,95 - win 59 95 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.4-4 + G5.1-4 ---> 82,28 - win 82 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G1.1-5 + G6.1-3 ---> 57,75 - win 75 ngày 2;    
G2.1-4 + G3.1-5 ---> 50,05 - win 50 ngày 1;    
G4.4-1 + G6.3-2 ---> 20,02 - win 20 ngày 2;    
G4.1-3 + G5.3-1 ---> 72,27 - win 72 ngày 2;    
G6.1-3 + G7.1-2 ---> 77 - win 77 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G5.2-4 + G5.3-2 ---> 18,81 - win 81 81 ngày 1;    
G3.3-5 + G7.2-1 ---> 68,86 - win 86 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.3-2 + G5.1-2 ---> 86,68 - win 86 ngày 2;    
G5.1-4 + G5.5-1 ---> 29,92;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 06/08/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-3 + G3.6-3 --> 57,75 --> 84,48 ---> 50,05 - win 50 ngày 2;    
G3.6-3 + G5.3-1 --> 75,57 --> 48,84 ---> 05,50 - win 50 ngày 2;    

G1.1-3 + G3.3-3 --> 75,57 --> 48,84 ---> 45,54 - win 45 ngày 1;    
G1.1-3 + G5.3-1 --> 75,57 --> 48,84 ---> 45,54 - win 45 ngày 1;    

G1.1-2 + G3.3-3 --> 75,57 --> 48,84 ---> 85,58 - win 58 58 ngày 3;    
G1.1-2 + G5.3-1 --> 75,57 --> 48,84 ---> 85,58 - win 58 58 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 96 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
13 (35 lần) - win 13 ngày 2;    81 (30 lần) - win 81 ngày 1;    38 (31 lần) - win 38 38 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 96 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (51 lần) - win 04 40 ngày 3;    09,90 (50 lần) - win 09 90 ngày 1;    13,31 (46 lần) - win 31 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (57 lần) - win 68 68 86 86 ngày 1;    02,20 (42 lần) - win 02 ngày 1;    03,30 (56 lần) - win 30 30 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
05;    06;    23;    28 - win 28 ngày 1;    32;    64;    70 - win 70 ngày 1;    71 - win 71 ngày 2;    90 - win 90 ngày 1;    92;    95 - win 95 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
17,71 - win 71 ngày 2;    23,32;    29,92 - win 29 ngày 1;    59,95 - win 59 95 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.1-1 + G5.5-4 ---> 21,12 - win 21 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G6.2-3 + G7.4-1 ---> 13,31 - win 31 ngày 1;    
G3.3-1 + G4.4-2 ---> 35,53 - win 35 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G1.1-5 + G6.1-3 ---> 79,97 - win 79 97 ngày 2;    
G2.1-4 + G3.1-5 ---> 58,85 - win 58 58 ngày 3;    
G4.4-1 + G6.3-2 ---> 25,52 - win 52 ngày 3;    
G6.1-3 + G7.1-2 ---> 94,49;    
G4.1-3 + G5.3-1 ---> 85,58 - win 58 58 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G5.2-4 + G5.3-2 ---> 16,61;    
G3.3-5 + G7.2-1 ---> 93,39 - win 39 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 05/08/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-1 + G3.2-2 --> 59,95 --> 01,01,01 ---> 19,91 - win 91 91 ngày 1;    
G3.1-5 + G6.2-1 --> 59,95 --> 01,01,01 ---> 91,19 - win 91 91 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 17 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
79 (27 lần) - win 79 ngày 3;    33 (24 lần) ;    70 (28 lần) - win 70 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 17 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (47 lần) ;    23,32 (45 lần) - win 23 ngày 1;    04,40 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (46 lần) - win 02 ngày 2;    48,84 (41 lần) - win 48 84 ngày 1;    18,81 (44 lần) - win 18 81 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (46 lần) ;    68,86 (45 lần) - win 68 68 86 86 ngày 2;    44,99 (40 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
78,87 (61 lần) ;    29,92 (47 lần) - win 29 ngày 1;    58,85 (45 lần) - win 58 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
05;    06;    11;    13 - win 13 ngày 3;    23 - win 23 ngày 1;    28 - win 28 ngày 1;    32;    70 - win 70 ngày 2;    90 - win 90 ngày 2;    92;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
17,71 - win 71 ngày 3;    59,95 - win 59 95 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.6-1 + G5.5-2 ---> 33;    
G4.1-1 + G5.5-4 ---> 60,06 - win 60 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G6.2-3 + G7.4-1 ---> 13,31 - win 31 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.3-1 + G4.4-2 ---> 25,52;    

- Cầu cận max:
G1.1-5 + G6.1-3 ---> 20,02 - win 02 ngày 2;    
G2.1-4 + G3.1-5 ---> 49,94;    
G4.4-1 + G6.3-2 ---> 33;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 04/08/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.6-4 + G4.1-3 --> 03,30 --> 36,36 ---> 08,80 - win 08 ngày 1;    
G3.6-4 + G4.2-4 --> 03,30 --> 36,36 ---> 08,80 - win 08 ngày 1;    

G0.1-3 + G4.1-3 --> 03,30 --> 36,36 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 1;    
G0.1-3 + G4.2-4 --> 03,30 --> 36,36 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 36 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
13 (32 lần) ;    86 (35 lần) - win 86 86 ngày 3;    84 (35 lần) - win 84 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 36 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
13,31 (53 lần) - win 31 ngày 3;    48,84 (53 lần) - win 48 84 ngày 2;    07,70 (43 lần) - win 07 70 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (44 lần) - win 68 68 86 86 ngày 3;    05,50 (52 lần) - win 50 ngày 1;    22,77 (41 lần) - win 77 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
58,85 (49 lần) - win 58 ngày 2;    26,62 (47 lần) ;    69,96 (46 lần) - win 96 96 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
03,30 (51 lần) - win 30 ngày 2;    45,54 (52 lần) - win 45 ngày 2;    37,73 (47 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
06 - win 06 ngày 1;    11;    13;    79;    90 - win 90 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 66 ngày 3;    17,71 - win 17 71 ngày 1;    59,95 - win 59 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.6-1 + G5.5-2 ---> 25,52;    
G4.1-1 + G5.5-4 ---> 44 - win 44 ngày 1;    
G4.4-4 + G5.3-3 ---> 98,89;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-1 + G4.3-3 ---> 82,28 - win 82 ngày 1;    
G6.2-3 + G7.4-1 ---> 54,45 - win 45 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G2.2-1 + G5.3-2 ---> 44 - win 44 ngày 1;    
G3.3-1 + G4.4-2 ---> 46,64;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 03/08/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 11 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
81 (35 lần) ;    74 (28 lần) - win 74 ngày 2;    09 (22 lần) - win 09 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 11 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (50 lần) - win 55 ngày 1;    14,41 (39 lần) - win 14 ngày 2;    47,74 (42 lần) - win 47 74 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (51 lần) ;    39,93 (42 lần) - win 39 ngày 1;    44,99 (50 lần) - win 99 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
78,87 (62 lần) - win 87 ngày 2;    58,85 (45 lần) - win 58 ngày 3;    29,92 (46 lần) - win 92 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
11;    13;    17 - win 17 ngày 2;    79;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66;    17,71 - win 17 71 ngày 2;    59,95 - win 59 95 ngày 1;    79,97;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.6-1 + G5.5-2 ---> 89,98 - win 89 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G5.2-1 + G7.1-2 ---> 63,36 - win 36 36 ngày 1;    
G3.3-2 + G6.2-2 ---> 49,94 - win 49 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G2.1-1 + G4.3-3 ---> 41,14 - win 14 ngày 2;    
G6.2-3 + G7.4-1 ---> 27,72 - win 27 72 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 02/08/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-4 + G4.2-4 --> 03,03 --> 56,65 ---> 03,30 - win 03 30 ngày 1;    
G5.2-4 + G5.5-1 --> 03,03 --> 56,65 ---> 30,03 - win 30 03 ngày 1;    

G1.1-4 + G3.3-3 --> 17,71,71,71 --> 56,65 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    
G3.1-2 + G3.3-3 --> 17,71,71,71 --> 56,65 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    

G3.2-4 + G6.3-1 --> 03,03 --> 56,65 ---> 09,90 - win 90 ngày 2;    
G3.5-5 + G4.2-2 --> 03,03 --> 56,65 ---> 90,09 - win 90 ngày 2;    
G4.1-1 + G5.5-1 --> 03,03 --> 56,65 ---> 90,09 - win 90 ngày 2;    

G3.2-5 + G5.5-3 --> 17,71,71,71 --> 69,96 ---> 17,71 - win 71 ngày 1;    
G3.3-3 + G4.2-1 --> 71,71,71,17 --> 69,96 ---> 71,17 - win 71 ngày 1;    

G1.1-1 + G4.2-3 --> 03,03 --> 34,43 ---> 34,43;    
G4.2-3 + G7.3-2 --> 03,03 --> 43,34 ---> 43,34;    

G2.2-5 + G5.2-4 --> 03,03 --> 65,56 ---> 93,39 - win 93 ngày 1;    
G3.5-5 + G4.2-4 --> 03,03 --> 56,65 ---> 93,39 - win 93 ngày 1;    

G3.4-3 + G3.4-4 --> 17,71,71,71 --> 01,01,01 ---> 69,96;    
G3.4-4 + G4.3-4 --> 71,71,71,17 --> 01,01,01 ---> 96,69;    

G2.2-5 + G4.1-1 --> 03,03 --> 65,56 ---> 99,99 - win 99 99 ngày 1;    
G3.5-5 + G6.3-1 --> 03,03 --> 56,65 ---> 99,99 - win 99 99 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 12 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
83 (27 lần) - win 83 ngày 2;    37 (34 lần) ;    03 (32 lần) - win 03 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 12 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (46 lần) - win 83 ngày 2;    37,73 (47 lần) ;    12,21 (44 lần) - win 12 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
17 - win 17 ngày 3;    11 - win 11 ngày 1;    31;    79;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
17,71 - win 71 ngày 1;    79,97;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.6-1 + G5.5-2 ---> 56,65 - win 56 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.4-4 + G7.2-1 ---> 99 - win 99 ngày 1;    
G1.1-1 + G3.6-4 ---> 30,03 - win 30 03 ngày 1;    
G1.1-4 + G6.1-3 ---> 04,40 - win 04 ngày 1;    
G5.2-1 + G7.1-2 ---> 53,35 - win 35 ngày 2;    
G6.1-3 + G7.4-1 ---> 40,04 - win 04 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.3-2 + G6.2-2 ---> 02,20;    

- Cầu cận max:
G6.2-3 + G7.4-1 ---> 90,09 - win 90 ngày 2;    
G2.1-1 + G4.3-3 ---> 69,96;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 01/08/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-3 + G5.2-3 --> 23,23 --> 17,71,71,71 ---> 13,31 - win 13 ngày 2;    
G4.3-4 + G5.2-3 --> 23,23 --> 17,71,71,71 ---> 13,31 - win 13 ngày 2;    

G3.3-3 + G3.4-3 --> 13,31 --> 71,71,71,17 ---> 61,16 - win 61 ngày 2;    
G3.3-3 + G4.3-4 --> 13,31 --> 71,71,71,17 ---> 61,16 - win 61 ngày 2;    

G2.2-5 + G4.1-1 --> 13,31 --> 03,03 ---> 65,56 - win 65 56 ngày 1;    
G5.5-1 + G6.2-1 --> 31,13 --> 03,03 ---> 65,56 - win 65 56 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 62 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
20 (37 lần) ;    25 (38 lần) - win 25 ngày 2;    76 (37 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 62 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (50 lần) ;    25,52 (53 lần) - win 25 ngày 2;    67,76 (50 lần) - win 67 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (48 lần) - win 25 ngày 2;    05,50 (55 lần) - win 05 ngày 3;    78,87 (47 lần) - win 87 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (44 lần) ;    15,51 (42 lần) - win 15 ngày 3;    48,84 (43 lần) - win 48 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
17;    31;    54 - win 54 ngày 3;    79 - win 79 79 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 13 ngày 2;    17,71 - win 71 ngày 1;    79,97 - win 79 79 97 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.6-1 + G6.2-1 ---> 55 - win 55 ngày 2;    
G3.6-1 + G5.5-2 ---> 58,85;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-4 + G5.6-3 ---> 57,75 - win 75 ngày 1;    
G2.1-5 + G6.1-3 ---> 78,87 - win 87 ngày 1;    
G3.4-4 + G7.2-1 ---> 08,80 - win 08 80 ngày 2;    
G1.1-1 + G3.6-4 ---> 31,13 - win 13 ngày 2;    
G5.2-1 + G7.1-2 ---> 42,24 - win 24 ngày 3;    
G1.1-4 + G6.1-3 ---> 58,85;    

- Cầu chạm max:
G3.3-1 + G5.1-2 ---> 10,01 - win 01 01 01 ngày 1;    
G6.1-3 + G7.4-1 ---> 88 - win 88 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.3-2 + G6.2-2 ---> 51,15 - win 15 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 31/07/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:G3.1-5 + G5.2-3 --> 17,17,71 --> 72,72 ---> 17,71 - win 17 71 71 71 ngày 1;    
G4.2-1 + G5.2-3 --> 17,17,71 --> 72,72 ---> 17,71 - win 17 71 71 71 ngày 1;    

G6.1-3 + G6.2-3 --> 17,17,71 --> 72,72 ---> 44,44 - win 44 44 ngày 2;    
G6.1-3 + G6.3-2 --> 17,17,71 --> 72,72 ---> 44,44 - win 44 44 ngày 2;    

G3.1-4 + G6.2-3 --> 17,17,71 --> 72,72 ---> 84,48 - win 48 ngày 2;    
G3.1-4 + G6.3-2 --> 17,17,71 --> 72,72 ---> 84,48 - win 48 ngày 2;    

G3.3-4 + G5.2-3 --> 79,79 --> 72,72 ---> 87,78 - win 87 87 ngày 1;    
G3.6-1 + G5.2-3 --> 79,79 --> 72,72 ---> 87,78 - win 87 87 ngày 1;    

G3.3-4 + G7.2-1 --> 92,29 --> 72,72 ---> 89,98;    
G3.6-1 + G7.2-1 --> 92,29 --> 72,72 ---> 89,98;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 63 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
62 (34 lần) - win 62 ngày 1;    22 (33 lần) ;    72 (30 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 63 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (52 lần) - win 62 ngày 1;    25,52 (46 lần) - win 52 ngày 1;    06,60 (44 lần) - win 06 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
47,74 (45 lần) ;    58,85 (45 lần) ;    19,91 (42 lần) - win 91 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (54 lần) - win 70 ngày 3;    44,99 (45 lần) - win 44 ngày 2;    59,95 (51 lần) - win 95 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
07;    17 - win 17 ngày 1;    79 - win 79 79 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
13,31 - win 13 ngày 3;    79,97 - win 79 79 97 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-4 + G5.3-1 ---> 10,01 - win 01 01 01 ngày 2;    
G3.6-1 + G5.5-2 ---> 81,18 - win 81 ngày 1;    
G5.6-1 + G6.2-1 ---> 90,09 - win 90 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-4 + G5.6-3 ---> 38,83;    
G2.1-5 + G6.1-3 ---> 74,47;    
G3.4-4 + G7.2-1 ---> 79,97 - win 79 79 97 ngày 2;    
G1.1-1 + G3.6-4 ---> 34,43 - win 34 43 ngày 2;    
G1.1-4 + G6.1-3 ---> 14,41;    
G5.2-1 + G7.1-2 ---> 45,54;    

- Cầu chạm max:
G4.4-2 + G5.3-4 ---> 42,24 - win 42 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.3-1 + G5.1-2 ---> 49,94;