Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/01/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-5 + G4.4-2 --> 67,76 --> 81,81 ---> 34,43;    
G3.2-5 + G5.5-4 --> 67,76 --> 81,81 ---> 34,43;    
G4.4-2 + G5.4-2 --> 70,07 --> 81,81 ---> 43,34;    
G5.4-2 + G5.5-4 --> 07,70 --> 81,81 ---> 34,43;    

G5.1-4 + G5.4-2 --> 70,07 --> 81,81 ---> 63,36;    
G5.2-1 + G5.2-3 --> 07,70 --> 81,81 ---> 36,63;    

G3.2-5 + G4.2-1 --> 67,76 --> 81,81 ---> 39,93 - win 93 ngày 1;    
G3.2-5 + G5.6-4 --> 67,76 --> 81,81 ---> 39,93 - win 93 ngày 1;    
G4.2-1 + G5.4-2 --> 70,07 --> 81,81 ---> 93,39 - win 93 ngày 1;    
G5.4-2 + G5.6-4 --> 07,70 --> 81,81 ---> 39,93 - win 93 ngày 1;    

G3.2-3 + G3.4-5 --> 12,12 --> 26,62 ---> 44,44 - win 44 44 ngày 1;    
G3.4-5 + G7.1-2 --> 12,12 --> 62,26 ---> 44,44 - win 44 44 ngày 1;    

G3.2-3 + G4.2-4 --> 18,81 --> 26,62 ---> 47,74 - win 47 47 74 ngày 2;    
G4.2-4 + G7.1-2 --> 81,18 --> 62,26 ---> 74,47 - win 74 47 47 ngày 2;    

G2.1-3 + G5.2-3 --> 07,70 --> 01,10 ---> 56,65;    
G5.2-3 + G6.1-2 --> 70,07 --> 10,01 ---> 65,56;    

G2.1-3 + G2.2-1 --> 07,70 --> 01,10 ---> 58,85;    
G2.2-1 + G6.1-2 --> 70,07 --> 10,01 ---> 85,58;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 10 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
11 (33 lần) ;    99 (27 lần) - win 99 ngày 1;    76 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 10 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (53 lần) - win 70 ngày 1;    49,94 (47 lần) - win 94 ngày 1;    11,66 (45 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
14;    49 - win 49 ngày 2;    51 - win 51 ngày 3;    58;    64 - win 64 ngày 1;    91 - win 91 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
38,83 - win 38 83 ngày 1;    46,64 - win 64 ngày 1;    49,94 - win 94 ngày 1;    58,85;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-1 + G2.2-5 ---> 25,52;    
G3.5-2 + G4.1-2 ---> 97,79 - win 97 ngày 2;    
G3.2-1 + G5.2-1 ---> 83,38 - win 83 38 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.6-2 + G3.6-4 ---> 03,30 - win 30 ngày 3;    
G4.1-3 + G6.2-1 ---> 93,39 - win 93 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G0.1-5 + G5.5-2 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    
G2.1-5 + G4.1-1 ---> 18,81 - win 18 81 ngày 1;    
G3.5-4 + G5.6-2 ---> 28,82 - win 82 ngày 1;    
G2.1-4 + G4.2-2 ---> 81,18 - win 81 18 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/01/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-4 + G5.4-4 --> 51,15 --> 12,12 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    
G5.1-1 + G5.4-4 --> 51,15 --> 12,12 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    
G5.3-1 + G5.4-4 --> 51,15 --> 12,12 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    

G4.3-3 + G6.1-3 --> 46,64 --> 67,76 ---> 62,26 - win 62 26 ngày 1;    
G5.1-2 + G6.1-3 --> 46,64 --> 67,76 ---> 62,26 - win 62 26 ngày 1;    

G0.1-2 + G2.1-2 --> 07,07 --> 12,12 ---> 27,72 - win 27 ngày 1;    
G2.1-2 + G3.2-3 --> 07,07 --> 12,12 ---> 72,27 - win 27 ngày 1;    

G3.1-4 + G3.5-2 --> 51,15 --> 18,81 ---> 92,29 - win 92 29 ngày 2;    
G3.5-2 + G5.1-1 --> 15,51 --> 81,18 ---> 29,92 - win 29 92 ngày 2;    
G3.5-2 + G5.3-1 --> 15,51 --> 81,18 ---> 29,92 - win 29 92 ngày 2;    

G3.1-4 + G3.6-2 --> 51,15 --> 18,81 ---> 93,39 - win 93 ngày 2;    
G3.6-2 + G5.1-1 --> 15,51 --> 81,18 ---> 39,93 - win 93 ngày 2;    
G3.6-2 + G5.3-1 --> 15,51 --> 81,18 ---> 39,93 - win 93 ngày 2;    

G3.3-2 + G4.3-3 --> 64,46 --> 76,67 ---> 46,64 - win 64 ngày 2;    
G3.3-2 + G5.1-2 --> 64,46 --> 76,67 ---> 46,64 - win 64 ngày 2;    

G1.1-5 + G4.3-3 --> 64,46 --> 96,96,69 ---> 56,65;    
G1.1-5 + G5.1-2 --> 64,46 --> 96,96,69 ---> 56,65;    

G3.3-4 + G4.3-3 --> 64,46 --> 76,67 ---> 66,66;    
G3.3-4 + G5.1-2 --> 64,46 --> 76,67 ---> 66,66;    

G3.1-4 + G3.6-1 --> 51,15 --> 12,12 ---> 98,89 - win 89 ngày 1;    
G3.6-1 + G5.1-1 --> 15,51 --> 12,12 ---> 89,98 - win 89 ngày 1;    
G3.6-1 + G5.3-1 --> 15,51 --> 12,12 ---> 89,98 - win 89 ngày 1;    
G4.2-3 + G5.4-1 --> 64,46 --> 12,12 ---> 98,89 - win 89 ngày 1;    
G4.2-3 + G7.2-2 --> 64,46 --> 12,12 ---> 98,89 - win 89 ngày 1;    
G5.4-1 + G7.4-1 --> 46,64 --> 12,12 ---> 89,98 - win 89 ngày 1;    
G7.2-2 + G7.4-1 --> 46,64 --> 12,12 ---> 89,98 - win 89 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 64 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
73 (33 lần) ;    23 (32 lần) ;    68 (26 lần) - win 68 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 64 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (42 lần) - win 68 ngày 3;    44,99 (45 lần) - win 44 99 ngày 2;    37,73 (43 lần) - win 37 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
08,80 (51 lần) ;    44,99 (48 lần) - win 44 99 ngày 2;    22,77 (48 lần) - win 22 77 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
08;    14;    49 - win 49 ngày 3;    64 - win 64 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
38,83 - win 38 83 ngày 2;    46,64 - win 64 ngày 2;    49,94 - win 94 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-1 + G2.2-5 ---> 37,73 - win 37 ngày 2;    
G3.5-2 + G4.1-2 ---> 29,92 - win 29 92 ngày 2;    
G3.2-1 + G5.2-1 ---> 38,83 - win 38 83 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.6-2 + G3.6-4 ---> 37,73 - win 37 ngày 2;    
G4.1-3 + G6.2-1 ---> 97,79 - win 97 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/01/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-3 + G5.4-2 --> 80,08,08 --> 51,15 ---> 40,04 - win 40 ngày 2;    
G3.2-2 + G7.4-2 --> 08,08,80 --> 15,51 ---> 40,04 - win 40 ngày 2;    

G3.3-2 + G7.2-2 --> 08,08,80 --> 64,46 ---> 71,17 - win 17 ngày 1;    
G3.3-4 + G5.4-1 --> 80,08,08 --> 64,46 ---> 71,17 - win 17 ngày 1;    

G3.5-2 + G5.5-4 --> 24,42 --> 15,51 ---> 87,78;    
G3.6-2 + G5.5-4 --> 24,42 --> 15,51 ---> 87,78;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 44 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
76 (29 lần) - win 76 ngày 1;    73 (30 lần) ;    83 (24 lần) - win 83 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 44 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (45 lần) - win 83 ngày 1;    45,54 (45 lần) - win 54 ngày 2;    49,94 (43 lần) - win 94 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (52 lần) - win 02 ngày 1;    78,87 (55 lần) ;    48,84 (46 lần) - win 48 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
08;    14;    49;    64 - win 64 ngày 1;    94 - win 94 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
46,64 - win 64 ngày 1;    49,94 - win 94 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G2.1-1 + G2.2-5 ---> 03,30;    

- Cầu chạm max:
G4.2-1 + G6.1-2 ---> 70,07 - win 70 07 ngày 1;    
G3.5-2 + G4.1-2 ---> 86,68;    

- Cầu cận max:
G2.1-2 + G4.2-2 ---> 28,82 - win 28 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/01/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G5.6-4 + G7.1-1 --> 09,90 --> 53,35 ---> 90,09 - win 90 ngày 2;    
G6.2-1 + G7.1-1 --> 09,90 --> 53,35 ---> 90,09 - win 90 ngày 2;    

G1.1-4 + G2.2-3 --> 94,94 --> 08,08,80 ---> 41,14 - win 14 ngày 1;    
G2.2-3 + G3.4-3 --> 94,94 --> 80,08,08 ---> 14,41 - win 14 ngày 1;    

G0.1-4 + G1.1-1 --> 90,09 --> 53,35 ---> 82,28 - win 28 ngày 1;    
G1.1-1 + G3.1-5 --> 09,90 --> 35,53 ---> 28,82 - win 28 ngày 1;    

G1.1-4 + G3.1-3 --> 94,94 --> 08,08,80 ---> 45,54 - win 54 ngày 3;    
G3.1-3 + G3.4-3 --> 94,94 --> 80,08,08 ---> 54,45 - win 54 ngày 3;    

G0.1-4 + G3.6-3 --> 94,94 --> 53,35 ---> 85,58 - win 58 ngày 2;    
G3.1-5 + G3.6-3 --> 94,94 --> 53,35 ---> 85,58 - win 58 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 80 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (35 lần) ;    27 (34 lần) - win 27 ngày 3;    77 (27 lần) - win 77 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 80 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (51 lần) ;    15,51 (49 lần) - win 15 51 ngày 1;    01,10 (45 lần) - win 01 10 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (49 lần) - win 84 ngày 1;    68,86 (44 lần) ;    23,32 (42 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
08;    49 - win 49 ngày 1;    64 - win 64 ngày 1;    94 - win 94 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
49,94 - win 49 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G2.1-1 + G2.2-5 ---> 01,10 - win 01 10 ngày 3;    
G3.1-2 + G4.4-4 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/01/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-1 + G4.3-2 --> 80,08 --> 51,15 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    
G3.1-1 + G7.3-2 --> 80,08 --> 51,15 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    
G3.2-2 + G4.3-2 --> 80,08 --> 21,12,12 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    
G3.2-2 + G7.3-2 --> 80,08 --> 21,12,12 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    

G3.1-1 + G4.2-3 --> 80,08 --> 58,85 ---> 07,70 - win 07 07 ngày 2;    
G3.1-1 + G4.2-4 --> 80,08 --> 58,85 ---> 07,70 - win 07 07 ngày 2;    

G3.3-5 + G4.2-3 --> 80,08 --> 08,80 ---> 17,71 - win 71 ngày 2;    
G3.3-5 + G4.2-4 --> 80,08 --> 08,80 ---> 17,71 - win 71 ngày 2;    

G3.2-1 + G5.3-1 --> 41,14 --> 85,58 ---> 81,18 - win 81 ngày 1;    
G3.2-1 + G6.2-2 --> 41,14 --> 85,58 ---> 81,18 - win 81 ngày 1;    

G3.4-4 + G5.3-1 --> 41,14 --> 15,51 ---> 91,19 - win 91 ngày 3;    
G3.4-4 + G6.2-2 --> 41,14 --> 15,51 ---> 91,19 - win 91 ngày 3;    

G1.1-1 + G4.2-3 --> 80,08 --> 08,80 ---> 37,73 - win 37 37 ngày 2;    
G1.1-1 + G4.2-4 --> 80,08 --> 08,80 ---> 37,73 - win 37 37 ngày 2;    

G0.1-1 + G3.4-4 --> 94,49 --> 21,12,12 ---> 39,93;    
G3.4-4 + G3.5-4 --> 49,94 --> 12,12,21 ---> 93,39;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 58 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
14 (31 lần) - win 14 ngày 2;    33 (34 lần) ;    42 (31 lần) - win 42 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 58 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
24,42 (49 lần) - win 24 42 ngày 1;    45,54 (45 lần) ;    14,41 (43 lần) - win 14 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (50 lần) ;    35,53 (51 lần) - win 35 53 ngày 1;    69,96 (51 lần) - win 69 69 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (55 lần) - win 86 ngày 1;    56,65 (50 lần) - win 65 ngày 1;    48,84 (43 lần) - win 84 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (56 lần) - win 49 ngày 2;    68,86 (52 lần) - win 86 ngày 1;    29,92 (44 lần) - win 29 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (50 lần) - win 26 ngày 3;    44,99 (44 lần) - win 44 ngày 1;    49,94 (43 lần) - win 49 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
47;    49 - win 49 ngày 2;    70 - win 70 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-4 + G4.1-2 ---> 81,18 - win 81 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.3-2 + G6.3-3 ---> 04,40 - win 40 ngày 1;    
G2.1-1 + G2.2-5 ---> 61,16;    
G3.3-1 + G5.3-3 ---> 83,38 - win 38 ngày 1;    
G6.2-3 + G7.4-1 ---> 20,02 - win 20 ngày 1;    
G3.1-2 + G4.4-4 ---> 94,49 - win 49 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/01/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-1 + G2.1-1 --> 90,90 --> 86,86 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    
G1.1-1 + G2.2-1 --> 90,90 --> 86,86 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    
G1.1-1 + G5.3-3 --> 90,90 --> 86,86 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    

G0.1-1 + G3.4-4 --> 70,07 --> 94,49 ---> 21,12 - win 21 12 12 ngày 1;    
G3.4-4 + G7.2-1 --> 07,70 --> 49,94 ---> 12,21 - win 12 12 21 ngày 1;    

G0.1-1 + G2.2-4 --> 74,74,47,47,47 --> 94,49 ---> 23,32;    
G2.2-4 + G7.2-1 --> 47,47,47,74,74 --> 49,94 ---> 32,23;    
G0.1-1 + G5.2-2 --> 74,74,47,47,47 --> 96,96 ---> 23,32;    
G5.2-2 + G7.2-1 --> 47,47,47,74,74 --> 96,96 ---> 32,23;    

G0.1-1 + G3.4-3 --> 75,75 --> 96,96 ---> 24,42 - win 24 ngày 1;    
G3.4-3 + G7.2-1 --> 75,75 --> 96,96 ---> 42,24 - win 24 ngày 1;    

G0.1-1 + G4.1-1 --> 74,74,47,47,47 --> 94,49 ---> 25,52;    
G4.1-1 + G7.2-1 --> 47,47,47,74,74 --> 49,94 ---> 52,25;    
G0.1-1 + G5.4-3 --> 75,75 --> 96,96 ---> 25,52;    
G5.4-3 + G7.2-1 --> 75,75 --> 96,96 ---> 52,25;    

G0.1-1 + G0.1-5 --> 74,74,47,47,47 --> 94,49 ---> 26,62;    
G0.1-5 + G7.2-1 --> 47,47,47,74,74 --> 49,94 ---> 62,26;    

G0.1-1 + G4.1-4 --> 27,27 --> 96,96 ---> 28,82 - win 28 ngày 3;    
G4.1-4 + G7.2-1 --> 27,27 --> 96,96 ---> 82,28 - win 28 ngày 3;    

G0.1-1 + G2.2-3 --> 75,75 --> 96,96 ---> 29,92 - win 29 ngày 2;    
G2.2-3 + G7.2-1 --> 75,75 --> 96,96 ---> 92,29 - win 29 ngày 2;    
G0.1-1 + G3.1-3 --> 75,75 --> 94,49 ---> 29,92 - win 29 ngày 2;    
G3.1-3 + G7.2-1 --> 75,75 --> 49,94 ---> 92,29 - win 29 ngày 2;    
G0.1-1 + G3.1-5 --> 27,27 --> 94,49 ---> 29,92 - win 29 ngày 2;    
G3.1-5 + G7.2-1 --> 27,27 --> 49,94 ---> 92,29 - win 29 ngày 2;    

G2.1-1 + G3.1-2 --> 90,90 --> 96,96 ---> 63,36;    
G2.2-1 + G3.1-2 --> 90,90 --> 96,96 ---> 63,36;    
G3.1-2 + G5.3-3 --> 90,90 --> 96,96 ---> 36,63;    

G2.1-1 + G5.1-3 --> 90,90 --> 86,86 ---> 69,96 - win 69 69 ngày 2;    
G2.2-1 + G5.1-3 --> 90,90 --> 86,86 ---> 69,96 - win 69 69 ngày 2;    
G5.1-3 + G5.3-3 --> 90,90 --> 86,86 ---> 96,69 - win 69 69 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 96 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
13 (34 lần) ;    81 (31 lần) - win 81 ngày 1;    38 (30 lần) - win 38 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 96 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (51 lần) - win 40 ngày 2;    09,90 (48 lần) - win 09 90 ngày 1;    18,81 (44 lần) - win 81 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (52 lần) - win 59 ngày 2;    23,32 (46 lần) ;    68,86 (53 lần) - win 86 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
45,54 (49 lần) ;    03,30 (49 lần) - win 30 ngày 1;    18,81 (36 lần) - win 81 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (53 lần) - win 20 ngày 2;    48,84 (49 lần) - win 84 ngày 3;    78,87 (55 lần) - win 78 78 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
23;    56 - win 56 ngày 3;    70;    

- Cầu chạm max:
G3.3-4 + G4.1-2 ---> 39,93;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/01/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-2 + G7.4-1 --> 32,23 --> 74,74,47,47,47 ---> 80,08 - win 80 08 ngày 1;    
G3.6-2 + G7.4-1 --> 32,23 --> 74,74,47,47,47 ---> 80,08 - win 80 08 ngày 1;    

G3.1-5 + G3.2-2 --> 03,03 --> 27,27 ---> 48,84 - win 48 ngày 1;    
G3.1-5 + G3.6-2 --> 03,03 --> 27,27 ---> 48,84 - win 48 ngày 1;    

G3.2-2 + G5.2-2 --> 32,23 --> 74,74,47,47,47 ---> 86,68 - win 86 86 ngày 1;    
G3.6-2 + G5.2-2 --> 32,23 --> 74,74,47,47,47 ---> 86,68 - win 86 86 ngày 1;    

G3.1-4 + G3.2-2 --> 03,03 --> 75,75 ---> 78,87 - win 78 78 ngày 2;    
G3.1-4 + G3.6-2 --> 03,03 --> 75,75 ---> 78,87 - win 78 78 ngày 2;    
G3.2-2 + G3.4-5 --> 03,03 --> 74,74,47,47,47 ---> 87,78 - win 78 78 ngày 2;    
G3.4-5 + G3.6-2 --> 03,03 --> 47,47,47,74,74 ---> 78,87 - win 78 78 ngày 2;    

G3.2-2 + G3.3-5 --> 32,23 --> 27,27 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 1;    
G3.3-5 + G3.6-2 --> 23,32 --> 27,27 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 74 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
42 (32 lần) - win 42 ngày 3;    68 (32 lần) ;    05 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 74 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
24,42 (48 lần) - win 24 ngày 2;    28,82 (48 lần) ;    68,86 (47 lần) - win 86 86 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (50 lần) - win 29 ngày 3;    12,21 (54 lần) - win 12 12 21 ngày 2;    35,53 (54 lần) - win 35 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
08,80 (48 lần) - win 08 80 ngày 1;    33,88 (45 lần) - win 88 ngày 1;    29,92 (46 lần) - win 29 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
68,86 (54 lần) - win 86 86 ngày 1;    02,20 (45 lần) - win 20 ngày 1;    26,62 (53 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
11 - win 11 ngày 3;    56;    67;    70;    

- Cầu cận max:
G3.3-4 + G4.1-2 ---> 52,25;    
G3.6-2 + G5.3-3 ---> 86,68 - win 86 86 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/01/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-2 + G3.1-5 --> 54,54 --> 04,04 ---> 82,28;    
G3.1-5 + G4.3-2 --> 54,54 --> 04,04 ---> 28,82;    

G0.1-2 + G2.1-5 --> 54,54 --> 04,04 ---> 83,38 - win 38 ngày 2;    
G2.1-5 + G4.3-2 --> 54,54 --> 04,04 ---> 38,83 - win 38 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 04 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (29 lần) ;    44 (34 lần) - win 44 ngày 3;    05 (34 lần) - win 05 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 04 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (47 lần) - win 99 ngày 2;    29,92 (50 lần) ;    26,62 (55 lần) - win 62 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
08,80 (43 lần) - win 08 80 ngày 1;    67,76 (45 lần) - win 76 ngày 3;    25,52 (44 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
11;    12 - win 12 12 ngày 3;    56;    67;    70 - win 70 ngày 1;    84;    89 - win 89 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66;    33,88 - win 88 ngày 2;    89,98 - win 89 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/01/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.5-2 + G5.3-4 --> 84,84 --> 54,54 ---> 54,45 - win 45 ngày 1;    
G4.1-2 + G5.3-4 --> 84,84 --> 54,54 ---> 54,45 - win 45 ngày 1;    
G4.3-1 + G5.3-4 --> 84,84 --> 54,54 ---> 54,45 - win 45 ngày 1;    

G3.5-2 + G5.1-4 --> 84,84 --> 54,54 ---> 57,75 - win 75 ngày 1;    
G4.1-2 + G5.1-4 --> 84,84 --> 54,54 ---> 57,75 - win 75 ngày 1;    
G4.3-1 + G5.1-4 --> 84,84 --> 54,54 ---> 57,75 - win 75 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
22 (38 lần) - win 22 ngày 3;    70 (30 lần) - win 70 ngày 2;    09 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (48 lần) - win 04 04 ngày 1;    12,21 (51 lần) ;    07,70 (42 lần) - win 07 70 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
11;    12;    29;    67;    84;    88 - win 88 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 07 70 ngày 2;    11,66;    33,88 - win 88 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-1 + G7.3-1 ---> 89,98;    

- Cầu chạm max:
G5.2-4 + G6.1-3 ---> 39,93 - win 93 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 07/01/2020
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-4 + G3.6-3 --> 21,12 --> 16,16 ---> 60,06;    
G3.4-4 + G5.2-3 --> 21,12 --> 16,16 ---> 60,06;    
G3.6-3 + G6.3-1 --> 12,21 --> 16,16 ---> 06,60;    
G5.2-3 + G6.3-1 --> 12,21 --> 16,16 ---> 06,60;    

G3.3-2 + G3.6-3 --> 21,12 --> 16,16 ---> 70,07 - win 70 07 ngày 3;    
G3.3-2 + G5.2-3 --> 21,12 --> 16,16 ---> 70,07 - win 70 07 ngày 3;    

G0.1-5 + G3.2-5 --> 95,59 --> 16,16 ---> 23,32 - win 23 ngày 1;    
G0.1-5 + G6.2-2 --> 95,59 --> 16,16 ---> 23,32 - win 23 ngày 1;    

G3.1-4 + G3.5-2 --> 74,47 --> 84,84 ---> 25,52 - win 52 ngày 1;    
G3.1-4 + G4.1-2 --> 74,47 --> 84,84 ---> 25,52 - win 52 ngày 1;    
G3.5-2 + G7.3-1 --> 47,74 --> 84,84 ---> 52,25 - win 52 ngày 1;    
G4.1-2 + G7.3-1 --> 47,74 --> 84,84 ---> 52,25 - win 52 ngày 1;    

G1.1-5 + G3.2-5 --> 95,59 --> 16,16 ---> 63,36 - win 36 ngày 3;    
G1.1-5 + G6.2-2 --> 95,59 --> 16,16 ---> 63,36 - win 36 ngày 3;    

G3.5-2 + G5.1-4 --> 64,64 --> 84,84 ---> 54,45 - win 54 54 ngày 1;    
G4.1-2 + G5.1-4 --> 64,64 --> 84,84 ---> 54,45 - win 54 54 ngày 1;    

G3.1-2 + G3.3-5 --> 64,64 --> 84,84 ---> 85,58 - win 85 ngày 1;    
G3.3-5 + G4.2-1 --> 64,64 --> 84,84 ---> 58,85 - win 85 ngày 1;    
G3.5-2 + G7.2-1 --> 47,74 --> 84,84 ---> 58,85 - win 85 ngày 1;    
G4.1-2 + G7.2-1 --> 47,74 --> 84,84 ---> 58,85 - win 85 ngày 1;    

G3.5-2 + G4.2-4 --> 49,94 --> 84,84 ---> 59,95 - win 95 ngày 1;    
G4.1-2 + G4.2-4 --> 49,94 --> 84,84 ---> 59,95 - win 95 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 12 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
21 (33 lần) ;    37 (36 lần) ;    07 (33 lần) - win 07 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 12 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (49 lần) - win 83 ngày 2;    12,21 (47 lần) ;    37,73 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (48 lần) - win 36 ngày 3;    34,43 (57 lần) ;    78,87 (47 lần) - win 78 87 87 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
11 - win 11 ngày 1;    19;    29;    84;    86 - win 86 ngày 2;    88;    99;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 07 70 ngày 3;    11,66 - win 11 ngày 1;    33,88 - win 33 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G1.1-1 + G7.3-1 ---> 22;    

+ Cầu vượt max:
G3.6-4 + G4.4-4 ---> 23,32 - win 23 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.4-2 + G4.4-1 ---> 24,42 - win 42 ngày 1;