Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

soicaulo9999.com

soicau5s.net

Thống kê đến ngày vào Sắp xếp theo

Thành viên Vip mới xem được thống kê mới nhất

Cầu đang chạy dài nhất có số nhịp là 9 (tuần liên tiếp)

SttVị trí cầu06/0113/0120/0127/0103/0210/0224/0203/0310/03LotoChạyMaxĐộ Max
1G5.4-1 + G7.2-27616,6128,288075,5750,05,0535592261,16972
2G3.2-1 + G3.5-2 383272642277,7782,823947,74853
3G2.1-3 + G5.5-1 130035,5304,4030,3098313704,40871
4G1.1-5 + G7.2-2 63,63868315,1550,05,053585,582291,19880
5G4.2-3 + G6.2-1  0372068083,8319,19,1931,1321,12761
6G2.2-2 + G3.2-3  863415,1538,8398646444761
7G3.1-5 + G3.2-5  4480034720,20849476,67761
8G3.3-2 + G7.2-1  8682,8215,156418843589,98770
9G2.1-3 + G3.5-5   35,5304,4004,4008317401,10651
10G4.1-4 + G7.2-2   8315,1550,05,0545,5456,56,562211651
11G0.1-4 + G7.1-2   868530,308852,524838,83651
12G5.5-3 + G7.4-2   3315,1583,3845,5482,8231,1396,69651
13G3.2-5 + G3.5-4   80637328,82847463,36660
14G3.2-4 + G3.5-5   35,53494220,20396431,1367-1
15G2.2-4 + G7.1-2   8615,15739822,224538,8368-2
16G4.2-1 + G5.3-4   8010,016408729148,8468-2
17G3.5-5 + G7.1-1   15346408384814,41611-5