Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

Thống kê đến ngàyTrong ngày gần đây Sắp xếp

Bạn chỉ xem được 3 lần quay, nạp Vip để xem được nhiều hơn

Ngày Loto15 -- 0316 -- 0317 -- 03Lượt rơiSố nháyRơi l.tụcĐộ gan
00   3
01   3
02  1111
03   3
04   3
05   3
06311353
071  112
08   3
09   3
10   3
11   3
12   3
13   3
14   3
15   3
16   3
17   3
18  1111
19   3
20   3
21   3
22   3
23   3
24   3
25  1111
26   3
271  112
28   3
29   3
30   3
31   3
32   3
33   3
34   3
35   3
36   3
37   3
38  1111
391  112
40   3
41   3
42 11222
431  112
44   3
45   3
46   3
47   3
48   3
49   3
50   3
51   3
52 1 111
53   3
54   3
55   3
56   3
57   3
58   3
59   3
60   3
61   3
62   3
63   3
64   3
65   3
66  1111
67  1111
68   3
69   3
70  1111
7111 221
72   3
73   3
74   3
75   3
76   3
77   3
78   3
79   3
801  112
81   3
82   3
83   3
84   3
85   3
86   3
87  1111
88   3
89   3
90   3
91   3
92   3
93   3
94   3
95   3
96   3
97   3
98 1 111
99   3