Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong lần câm đầu gần đây Sắp xếpLoto02/0330/0313/0411/0518/0508/0606/0712/1009/1123/11Lượt vềSố nháyĐ. vềMax vềĐộ ganMax gan
454545**454545**45 4545459113601
32  3232323232323232888802
3333 333333 33**333333894401
74747474747474 7474 880611
0202  0202020202 02771502
060606**06  06 060606783302
24 242424 24242424 770411
2525  25252525 2525772402
4040404040404040   770733
46464646 46  4646***46***7113302
54 54545454**54 5454 780511
6060606060**60**60 60  790622
0909    090909**0909675504
37 37 373737  3737662302
5252 52  525252 52661302
57 575757575757   660633
6161 61  6161**6161 670412
62 62 6262 62 6262662201
6363 636363 63  63661302
72 7272 72 727272** 670311
98  98  9898989898665502
0000  0000   0000552203
03  03 0303  0303552202
05   050505 05 05551303
07 07 07** 07 07 07561101
11  111111 11  11551302
16161616    16 16551304
23 23    232323**23564404
27 2727272727    550544
2929**29**29    29 29571304
35 353535**35** 35   570433
36 3636**  3636 36 560212
38 3838    383838553304
3939  3939   3939552203
4141  4141 4141  550222
4848484848 48    550444
58 5858 58 58 58 550211
64 6464  64  6464552202
68  68**686868 68  560422
77  777777** 7777  560322
8181 81818181    550444
8585   85 85 8585552203
86   868686 8686 550313
87 8787  87 87 87551202
01   0101 0101  440223
13  1313 13  13 440212
1414**      141414453306
2020 20     2020442205
2626     262626 440315
28 28  28 2828  440222
3030  30 30 30  440122
34 34 34 34   34441103
44  444444  44**  450322
47     4747 4747442205
53   53  53 5353442203
6666    66 66 66441104
71 71 7171  71  440222
76  767676 76   440333
7878**7878  78    450344
797979** 79  79   450233
8080   8080**  80 450213
8282  8282  82  440222
8383 83     8383442205
88     8888 8888442205
8989   89 89**  89451103
93 93    9393 93441204
949494 94  94   440233
99 999999   99  440323
04  04   0404  330223
08080808       330377
18  18     18***18***372205
22 22   2222   330233
31   3131  31  330223
5151       5151332207
5555      5555 330216
59 5959    59  330224
67     6767  67331205
6969     6969  330225
70 7070    70  330224
91 9191   91   330233
9292   9292    330244
9797       9797332207
10     10 10  220125
1717     17   220135
19  19  19    220144
4242        42221108
43   4343     220255
49     49  49 220115
56 56       56221107
65       6565 220217
75      75  75221106
90      90  90221106
9696     96   220135
12     12**    120145
15      15   110136
21     21    110145
7373         110199
95 95        110188
50          00001010
84          00001010

Xét khung 3 ngày
Về ngày 1 Về ngày 2 Về ngày 3
Lượt về: Tổng số lượt về Số nháy: Tổng số nháy về
Đ. về: Đang về liên tục (khung) Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung) Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)