Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP VIP, PRO, XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

CẦU CHUẨN HĐXS
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong ngày gần đây Sắp xếp

Nhập loto cần thống kê vào ô dưới đây, để trống sẽ thống kê toàn bộ


Thành viên Vip mới xem được thống kê mới nhất
Tần suất loto trong 30 ngày từ 13/01/2018 đến 04/08/2018

Ngày Loto13 -- 0120 -- 0127 -- 0103 -- 0210 -- 0217 -- 0224 -- 0203 -- 0310 -- 0317 -- 0324 -- 0331 -- 0307 -- 0414 -- 0421 -- 0428 -- 0405 -- 0512 -- 0519 -- 0526 -- 0502 -- 0609 -- 0616 -- 0623 -- 0630 -- 0607 -- 0714 -- 0721 -- 0728 -- 0704 -- 08Lượt vềSố nháyVề l.tụcĐộ ganMax gan
00    1 1 11  11   1          1 88110
01  1 1       11   2   1     2  7927
02    11      1                 331717
03     11 1  1              11  66214
041  1 1                  11    55418
05  1 1         1 1             441313
06             1  1  1 211      67613
07     2  1                     232121
08       1  1            1      33612
09      1   1 1       1         4499
10             1111 11          661013
11                1  1  1 1     44516
12  1 1  1          1      11   66310
13   1     2        1     1   2 5718
14                         1    11425
15    1       1  1           1  44211
16      1  1      1            144112
171      1          1       1  155110
18 1            11        1     44512
19 1  1                1        33816
2021      11 1   1   1  1 1 1  1111216
211           1111 1  1         77911
22        11         1 1    1 1 6619
23 11       1            1      44612
24 11        1        1  1 1  1 7718
25 11 1     11             1   177113
26                     1  1     22521
27   1     1    21  1     1     6755
28    1 1    1    1     1     1 6615
29         1   1      12 11  1  7829
30         1      1          1  33210
31     1  1     12       1   1 17817
32    11 1              12 1  1 78114
33    11 11         1     2     6759
34        11     2  1     1    16718
35        1  1  1   11 1      1 7718
36   2                   1   1  34219
37      1 1 1     1     1       5577
381   11  1                  1  55218
391          1    1     1       44710
40  11                     1    33421
41         1                    112020
42  1    2     1   1  1        16718
431          1  1   2  1 11     78510
44 1        1   1      1        4488
45      1  1 111                551616
46 1   1     1   1    11       17717
47     1 1    1               1 44115
481   1      1          2       45710
49               1    1 1       33715
50  11   1      1         1     5559
51 1      1  11          1      55610
521   1 2       1        1      5668
53       1                 1    22417
54              1               111515
55  1  1        1 1 1           551111
56 1  1   1 1 1         11   1 19919
57  12         1  1   1     1   6739
58      2   1      1 11    1    6746
59  1   11         2      1 11  7829
60       1 111           1 1 12 89111
61  11        1  2 1       1 1  7828
621  1        1    1  1         5599
63      1   1       1           331111
64     11    2             1   156113
65             1  1  1 1  1   2178213
66                      1       11722
67 1  1  11 1  1  1     1   1   9935
68   1 1       1                331616
69   1          1            1  33212
70 1   1      2    2   1        5788
71                      1 1 1   33322
72    1     11     1  1         5599
73             1    1    1      33613
74  1       1        11    1 1  6628
75      1       1               221515
76 111 1 1 11        1      2   91038
77   1         1            1   33312
78     1  2      1   2 1    1   6836
79            1     1       1  144112
80  1          1              1 33114
81 2   1 1         1    1      26819
821        1         211        5689
83   1  1  1    1  1 1 1 1 121 1121314
841         1 1    1  1      1  6629
85 11       1    11 1      1  119927
86         1   1   1  2   1     5659
87        1 1        2 1   1    5648
88    1  2  1                   341919
891        1     1            1 44112
901              1      1       33714
91           111  1     11 111  99211
921     1           1    1  1 1 66111
93        1       1 1     1    15518
9411 1  11   1             1    77413
95                1           1 22116
961           111    12         67911
97                              3030
98 1 1              1   1      155114
99  1             11            331213