Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

soicaulo9999.mobie.in

soicau5s.net
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong ngày gần đây Sắp xếp

Nhập loto cần thống kê vào ô dưới đây, để trống sẽ thống kê toàn bộ


Thành viên Vip mới xem được thống kê mới nhất
Tần suất loto trong 30 ngày từ 20/10/2017 đến 11/05/2018

Ngày Loto20 -- 1027 -- 1003 -- 1110 -- 1117 -- 1124 -- 1101 -- 1208 -- 1215 -- 1222 -- 1229 -- 1205 -- 0112 -- 0119 -- 0126 -- 0102 -- 0209 -- 0216 -- 0223 -- 0202 -- 0309 -- 0316 -- 0323 -- 0330 -- 0306 -- 0413 -- 0420 -- 0427 -- 0404 -- 0511 -- 05Lượt vềSố nháyVề l.tụcĐộ ganMax gan
00               1 2   1 1     156115
012      1  1     1             451313
02         1  11        11     16619
03    1   1  1  1    1        1 6618
04           1               1  22215
05 2   1        1               341515
06 1       1 11       1   211 1 91017
07     11    1    1       1     5557
08    1    1          1    1  1166210
09  1      1      1   1         4499
10       11         1           331111
11     1   1 1               1  44215
12     1 1    1 1 2             561313
13                 1         1  22217
14  11       1   1 1   2       17817
15   1    1    1    1    1      5566
16        1      1   1  1  11   6638
17                      1       11722
18  11 1       2  1          1  67210
19       1  1       11       1117737
20     1    1         1  1   1  5529
21 1  1   1 1        1          551010
22      11               2 1    45415
23               1        1     22515
2421                       11  156123
25            1 1      11       44712
26 1      1 1     2  1 1       17817
27  2        1 2            11  57212
28     1        1 1      11    16618
291    121    1         21 2 1  91229
30                 1  111       44717
31   1    1   1          1      44610
32              1  1         1  33214
331  1  2           1   1    11 78111
34                1 1      1    33416
35 1                     1  1   33321
36           11           1 2   45311
37  1  11 11     1        11    8848
38       11  1  11          1   66310
39  11      21       11 1       7877
4011  11 1      1  1   1 1 1 1  111126
41                1   1  2      34616
42  1       1   11  1 1         6699
43    1              1          221014
44   1 1  11    1  1         1  7729
45  11        1      1 1  2  1  7828
46   1  1          1 11    1  1188210
47      1  1     1              331414
48 11  21      111     1    1   91036
49    1 1   1                   331919
50 211  1      1                561616
51      11    1        1        4488
52           1    1   1       1 44111
5311  1  1                      442222
54 11 1    11  1     1      1   8836
55 1        11       1 11       6678
56            1     1     1     33512
57    1 1     11           11 1 77111
58   1          1    1    1 1   55310
59   111        1   1     1 1   7738
60   2     1     1  1  11 1   1 8915
611                     1    1  33221
62       1 1  1           1     44511
63        1 1    1     1      1 5518
64  1          1 4          1   47310
65      1  1     11             441313
66              1   1 1         33914
67 1   1            1           331112
68   1   1                    2 34120
69     1                1       22716
701       1          1    1  1  55210
71  1               11     1   155115
72           1    11       1  1 55111
73     1   1  1   1    1        5588
742      1              11  1   56314
751  1       1    1             441313
76               1   1       1  33215
771               1           1 33115
78    1  11       1    21   1   7837
79   1   1 1         11    2    6749
80         1  1     1 1         4499
81  1          1   2   1 1   1 178110
8211 11 1      11    1  1       9977
831 1 2       1 1     1       1 7817
84 1           1   1            331212
85        1 11 1      1         5599
86           1 1               133115
87    1   1 1       1       111 7717
88         1                    112020
891      1      1       1       4477
90     1   1 11 1  211          891010
91          111           11  1177211
92 1      11          1         44910
93    1        1           1   144111
941     21            1   1     56512
95        1        3     11     4658
96  2 1               1 1       45715
97        1 1 1        1 1     26718
98          1  1    1    1    1 55110
99    1  1  1    1  2       1  27917