Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong ngày gần đây
Kiểu xét
Loại cầu

Bạn chỉ xem được 3 lần quay, nạp Vip để xem được nhiều hơn

NgàyThứ GDB  G1    G2    G3- 1   G3- 2   G4- 1   G4- 2   G4- 3   G4- 4   G4- 5   G4- 6   G4- 7   G5   G6- 1  G6- 2  G6- 3  G7  G8 
12/0320964385390538354590337883973012962188494715765710940115427830018585576159229096041
05/0327352446504891908748201055904519888804870597404572358292916482198723359831453515248
26/0223189378802926464990314879452024950908516293927528348156313084286583769115630490769