Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

Chọn đàiThống kê đến ngàySắp xếp theo

Thành viên Vip mới xem được thống kê mới nhất

Cầu đang chạy dài nhất có số nhịp là 6 (ngày liên tiếp)

SttVị trí cầu29/0105/0212/0219/0226/0205/03LotoChạyMaxĐộ Max
1G2.2-2 + G5.2-312,12,216026,6234345971,17642
2G1.1-5 + G5.3-2 128667,76652043,34532
3G1.1-4 + G4.1-2 8415340708,8008,80541
4G3.5-2 + G4.2-3 042732,32311991,19541
5G3.1-3 + G5.1-2  8680248703,30431
6G4.1-3 + G5.4-4  8434631928,82431
7G2.2-4 + G4.4-3  0086690587,78431
8G1.1-4 + G3.2-5  1534372001,10440
9G3.2-2 + G3.2-5  3134315201,10440
10G3.2-2 + G4.3-4  35,35,5344315201,10440
11G3.1-3 + G5.3-2  86076480,0803,30440
12G1.1-4 + G3.3-3  1534270508,80440
13G3.5-1 + G5.3-4  8611272951,15440
14G0.1-3 + G4.3-4  35,35,5344348251,15440
15G3.2-5 + G4.3-2  1537318218,81440
16G0.1-4 + G3.4-4  9486901927,72440
17G5.1-1 + G5.2-1  62,2637273138,83440
18G2.2-3 + G3.4-4  3448071947,74440
19G0.1-3 + G3.6-3  3148348257,75440
20G3.6-2 + G5.4-4  7448765958,85440
21G1.1-4 + G3.6-3  1548372007,7045-1
22G3.2-2 + G3.6-3  3148315207,7045-1
23G3.1-3 + G3.3-1  62,26502448,4809,9045-1
24G2.2-3 + G3.2-5  3134372941,1445-1
25G0.1-3 + G3.2-5  3134348251,1545-1
26G4.2-3 + G5.4-4  7424631918,8145-1
27G2.1-4 + G5.3-2  8607650493,3945-1
28G2.2-1 + G4.3-1  7486650484,4845-1
29G2.2-3 + G3.3-3  3134275948,8445-1
30G3.3-4 + G3.6-3  9180342087,7845-1
31G3.5-5 + G5.4-1  2791312005,5046-2
32G4.2-2 + G4.2-3  71,7132,32313191,1946-2
33G4.1-3 + G5.1-1  8637373123,3246-2
34G2.2-3 + G3.6-3  3148372947,7446-2
35G3.6-5 + G4.2-3  71,7132,32343131,1347-3
36G2.2-3 + G4.3-4  35,35,5344372941,1447-3