Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

Soi cầu lô

CẦU CHUẨN HĐXS
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong ngày gần đây Sắp xếp

Nhập loto cần thống kê vào ô dưới đây, để trống sẽ thống kê toàn bộ


Thành viên Vip mới xem được thống kê mới nhất
Tần suất loto trong 30 ngày từ 28/02/2018 đến 09/06/2018

Ngày Loto28 -- 0203 -- 0307 -- 0310 -- 0314 -- 0317 -- 0321 -- 0324 -- 0328 -- 0331 -- 0304 -- 0407 -- 0411 -- 0414 -- 0418 -- 0421 -- 0425 -- 0428 -- 0402 -- 0505 -- 0509 -- 0512 -- 0516 -- 0519 -- 0523 -- 0526 -- 0530 -- 0502 -- 0606 -- 0609 -- 06Lượt vềSố nháyVề l.tụcĐộ ganMax gan
00       1               11    144115
011  1    1         1           441111
02 1     1   1         1       25619
03  1    1       1 1 1          551010
041 2 11 1               11   11910215
05                            1 11128
06   1  1                       222323
07 1    1        1   11         5599
08     1          1             221313
09         12   1          1 1  56210
10   1  111        1 1        1 7718
11       1    1                 221717
12   1    1   1   1 1  221      81066
13     1    1 1 1      1      1 6616
14    1             1 1      1  44213
15     1 1  11             1    55413
161      1     111  2     1  11 91016
1711        11    1   1     1   7738
18          1         1         22910
19     1   2    1 1  11  2      7966
20    1   1    1   2    1 1     6755
21 11             2 1          156113
221         1    1         1    4449
23                        1     11524
24   1 1   1 1       1   1 1  1 8817
25              111   1       1 55114
26               11    1   1    44415
271          2        1    11 1 67110
281     2           1       1   45311
29                             111129
30      2           1   1    1  45211
31  1 1        11       31   11 81018
32 111       1 1     1   1      7767
331   1     11                 155117
34   1   1 1  1 1  1      1     7756
35               1   1        1 33115
36           1                  111818
37 1  1                 1       33717
381                          1  22226
39  1       11           1      44611
401  1           1        1     44511
41       1   2          1  11   56310
421      1  1 11          1     66510
43  11                    1 2   45320
44      1  1  1 2         1     5659
45        1 1   1   21     2    6848
461 1               1 1       1 55115
47  11             11     111   77313
48  1             1            234113
49   11   1    1         1      5569
50      11 1       11           551111
51 1          1         1 1     44510
5211 1  1                       442323
53      1 1     1  1         1  5529
54   1 1  1   2 1 1   1         7899
55      11 11 1          1 1    77410
56     1       211     11    1 18917
57       1             1       133113
58 2  1       1        11 1    27918
59           11       1         33911
60  11    111   11  1           881111
61  1     2 1  2      1     12  71026
62    1  1 2  1    1        1   6738
63     1             1    11 1  55213
64       1                  11  33218
65  1  2  1      1 1            561212
66 1   1             1         144113
67  1     1     11    1     1   6635
68                    1   1    133120
69   1                  1211    56418
70     1       1    1    1    1 5517
71 11     1      11             551313
72      1      1  1  2 1        5688
73    1     1  1   11  11  1    8845
74 1  1                      11 44122
75           1   1    2      1  45211
76   1 11              1     1  55214
77        11   1     11 2   1   7838
781   1   1   1     1       1   6637
79     1               1 1  1   44315
8011    1   1     11       11   8837
81  1  1    1         1 1     1 6619
82    21      1                 341717
831 1 1        1   1       1    6648
84 1     111 11      1 1        8888
85   1  1     1    1            441212
86             1     1       12 45113
87 1        1   1 1      22   1181028
88           1               1  22215
89     1           1     1  1  155111
90         1      2 12 2       16919
91 1      1      11  1 1    1   7736
92    1    1       1    1       4477
93       1 1     1 1            441212
94         1  1  1              331414
951     1      1  1    1   1    6646
96    1        111 1  11        7788
97         1 1                1 33116
98 1 1                          222626
991   1 1    1  1          111  88210