Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong ngày gần đây Sắp xếp

Nhập loto cần thống kê vào ô dưới đây, để trống sẽ thống kê toàn bộ


Thành viên Vip mới xem được thống kê mới nhất
Tần suất loto trong 30 ngày từ 14/08/2017 đến 05/03/2018

Ngày Loto14 -- 0821 -- 0828 -- 0804 -- 0911 -- 0918 -- 0925 -- 0902 -- 1009 -- 1016 -- 1023 -- 1030 -- 1006 -- 1113 -- 1120 -- 1127 -- 1104 -- 1211 -- 1218 -- 1225 -- 1201 -- 0108 -- 0115 -- 0122 -- 0129 -- 0105 -- 0212 -- 0219 -- 0226 -- 0205 -- 03Lượt vềSố nháyVề l.tụcĐộ ganMax gan
001             1         1 1   44313
01              11    1 1       44714
02         1 2                  231818
031    1   1 2 1  1             671313
04     1  1 1 1            1  1177212
05                             111129
061         1       11  1 1     6659
07 1       1        1   1 1  11 7718
083   1 2                      147122
09   11           11 1          551011
10 1       11        3   1      5768
11         2     1 1       1 1  5629
12    1   1  1 1 11 1    121 1  111224
13 1     1 2   1   1 1  1       7877
14                   1          111019
15                  1   11 11 1 66118
16 1   1   1       11  1        6688
17   1     1  1       1         4499
181      2  1                   341919
19  11      1     1    2       16717
20  1             1 1  11      166113
21  12            1   2 1 1 1   79312
22        1             1       22713
23                  1           111118
24  1        11        1     11 6618
25    1           21  1  2      57611
26               111      111   66315
27               1          1 1 33115
28     1 21   111            1  78212
29    1 1    1   1   1    1   118824
30            1   1             221313
31               1          1 1144215
32 11     1     1       1    2  6727
33            1        1        22812
34    1 1             1  1  111 77113
35            1    11       2  358112
36       11   1                 331717
37      1        1    1   1  11 6618
38 1   1     11 11   211 1 1    111245
391 1 11   11      11           881111
40  1       1   1    1          441010
41      1     1  1 1   1        5588
42    1       1                 221717
43        1 2         1         3499
44    11  1  1 1    1        1 18818
45          1  1       1 1      44610
46  1  1           1   1 1      55611
47 1   111                      442222
481            1      1      1 256112
491111    1               1     66515
5011        1 1     1   1    1  7728
51         1  1   1      2 1    5649
52      1 1    1               144115
53   1            1         1   33312
54       1        2             231313
55   1                   1      22619
56 3        1            111    57412
57    2        11 1      1      5668
58        1                     112121
59 1 1 1   1   1       1   1   18817
601 2         11       1  11    7849
61     1 1 1                    332020
62        1                 1 1 33117
63   1       1    1    11     1 6617
64 1   1     1 1     1        1 6618
651                 1  1  11  1 66117
66 1      1 11  1               551515
67                1 1        1  33216
681  2           1    1         45911
69     1                1 1   1 44116
701   1 11                      442222
71    1    1   1            2   45312
72                   11         22919
73   1  11  11 12  1   1        91088
74   1             1   1    1   44313
75   1             1  1  1      44613
761      11         11     1 11 8819
77    112   2   111             791313
78    1          3   11 1 1     68510
79  1        1               1  33215
80  1        1       1  1    1 16618
81  11  1           1      1    55411
82      11              1      144114
83  1   1    11 2        1      6768
84    1       1 1  11  1   11 1 9917
85111    1   1 1        1       7778
86       2 1  112   1 2 111111  131627
87       11                    133120
88          1              1    22414
89    1 1     11                441616
90 1    1                  1  1 44118
91           1   1 1        11  55211
92  1  111 1    11        1     8858
93   1    1         1 1 1 1     6659
94                   1      1 1 33119
95 1 1             1     1 1    55413
96     1  1     1  1   1        5588
971 1  1  11         1          661010
98    11           1  1         44911
99          1  1 1              331414