Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong ngày gần đây Sắp xếp

Nhập loto cần thống kê vào ô dưới đây, để trống sẽ thống kê toàn bộTần suất loto trong 30 ngày từ 28/08/2018 đến 19/03/2019

Ngày Loto28 -- 0804 -- 0911 -- 0918 -- 0925 -- 0902 -- 1009 -- 1016 -- 1023 -- 1030 -- 1006 -- 1113 -- 1120 -- 1127 -- 1104 -- 1211 -- 1218 -- 1225 -- 1201 -- 0108 -- 0115 -- 0122 -- 0129 -- 0105 -- 0212 -- 0219 -- 0226 -- 0205 -- 0312 -- 0319 -- 03Lượt vềSố nháyVề l.tụcĐộ ganMax gan
00 1  1   1      11 1           661111
01   1   1  1   1         1     5559
02  11         1     1       1 26719
03          1 1     1        1  44210
041 1         1 1 1 1 1 1       8879
05 2           2   1            351212
06   1 1        1  1    1       5578
07      1             1  1  1   44313
081 1       1     1             441313
091          1     1 111     11 88110
101   1  1  1               1 1 66115
11 11   1        11             551313
12   11   11 1      1   1   11  9926
13   11        1                331616
14              1      1        22814
1511  1    1  1       1 1       7777
16                1 2  1      1 45116
17           1   11      1   2  56211
18   1             1   1   1 2  56213
19  1       1  1       1  1 11  7727
20 1               1 1    1   1 55115
21           1   11    11 1     66511
22    11             1          331013
23 1         11   2   1 1       6779
24  11  1      1          11    66410
25  1    1                      222222
26     1   2   1        1  1  117828
27    1     1   2 2 11 1 1     191115
28   1      1              1    33414
29     1 1  1    2 2 1       1  7927
30       11  1                  331818
312       1                     232121
32             1  11          1 44113
33       1          1         1 33110
34                       1      11623
35 1   11  11   1        1      7768
361  1  1       1     1  1      6667
37            1            1 11 44112
38   1  1            1          331012
39             111              331414
402          1       1      2   46310
41 1       11 1 1      1        6688
421     1      1           1    44411
43         11 1             1  155113
44                 1         1  22217
45   1       1       1 1  1     5557
46    1  1 1                    332020
47   1   1    11    1      1    6646
48     1     1        1   1    15518
49  1  1 21  11  1      11      91066
50 1        1     1   11        5588
51 1       1             1     144113
52           1    11 1          441011
53  11     1  1           1     55511
54  1  1 2 1                1   56316
55     1  1 1   1  1   1       17717
56       11                    133120
57                1    1   11   44316
581                 1 2        145117
59      1 1              1 1    44414
60                  1     1    133118
61    1 3  1   1  1   1       1181027
62         21 1      2    2    16919
63     1  1     1      11       5577
641     11    1   1 1   1  1  1 9915
65  1  1   1  1      2   2    1 7916
66         1              1 1   33314
67      1  1         1 1  2     5659
681    2    1                   341919
69       1    1  1      1  1  1 6617
70 1                   1    111166419
71    2  1      11 1     1 1   18916
72           1 1    1   1    1  55211
73      1        1  1           331111
74           1              1   22314
75 11              1       1  1 55114
76    11  1  2   1 1  1         7899
77     1    1  1    11  1       6677
78 1     1     1 1     1        5588
79  1                      1    22422
80  11        1                 331717
811   1        1      1      1  5528
82    1      1       2   11 1   6737
83            1         11  1  155112
84                 1    22 1 12 69117
85              2               121515
86      2          1  1     1  156110
87 1               1    1       33715
88 1    1 1   1       11     1  7727
89   11   1  1  1               551515
901    1      1  1        1     5558
91 11 11  1  1                  661818
92    1     1   1   1     1   1 6615
931  3   1     11              168114
941 1   1 1      1              551414
95     1  1 1  1 2    1    1 1  8925
96 1              1 2 1 1  11   78314
97        1      1 1      111   6638
98  2     2              2  1   47314
99    1    1          11      1 55110