Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong ngày gần đây Sắp xếp

Nhập loto cần thống kê vào ô dưới đây, để trống sẽ thống kê toàn bộTần suất loto trong 30 ngày từ 29/08/2018 đến 08/12/2018

Ngày Loto29 -- 0801 -- 0905 -- 0908 -- 0912 -- 0915 -- 0919 -- 0922 -- 0926 -- 0929 -- 0903 -- 1006 -- 1010 -- 1013 -- 1017 -- 1020 -- 1024 -- 1027 -- 1031 -- 1003 -- 1107 -- 1110 -- 1114 -- 1117 -- 1121 -- 1124 -- 1128 -- 1101 -- 1205 -- 1208 -- 12Lượt vềSố nháyVề l.tụcĐộ ganMax gan
00     11    1   1   1          551010
01 1 1        1    1 1          551010
02   11           1         11  55211
03    11        11              441414
04 1              11 1          441014
05      1        1        1   1 4418
06      1  1    1               331515
07 1      1    2      1 111 11 1101116
08     1          1        1 1  44210
09     1   1 1                1 44116
10       1    1  1  211   11 1  91027
11   11   2               1     45515
12     1     111    1   1  1    7745
13         1                    112020
14  11   1   1   1      2       6777
15            1     1      11 1 55112
162              1   111   2    68414
171     1     1 1  11 1         7799
18  1         1    1       1    4449
19     1     1 111 1      1   1 8816
20  1    1 1       1   1     1  6627
21              1    1   21 1   56314
22     1  1                1   144116
231            2     1     1   156112
24              1          2    23414
25  1       11         1111  1  8829
26        1              1  1   33314
27  11      1     1   1  1      6666
28           1  1             2 34113
29             1    2           231113
301 111    1        1  1 1 11  1111118
311      1   2         1    1   5639
32       11      1        1  1  5528
33      1 11          11        55810
34  1    111 1               1  66215
35          1 1    1         11 55110
36              1 1          1  33214
371   1 111 1 1   1     1      1101016
38   11  1  1     1        2  2 7918
39 1      1    1  1    11       6677
40       11    1 1    2  1  1 1191027
41 1        11     1  1 1  1   18818
42  2                1          231016
43 11      1                   144119
442   1  1  1    1      1       6777
45     1       1         1      3369
46    12   1       1    1 1 1   7837
47       1     11               331515
481   1    1  1 2   1      1    7846
49     1    1    1    11     1  6625
50          1 1        2  1     45510
51  1        1        1 1   1   5538
52          11      1         1 44110
53     1  1       1      1     15517
54    1 1     1     1       1   5537
55            1        1       133112
56      1           2  1        34811
57         1   1 11      1  1  17719
58  1   2       11           1  56211
59      1          1 1          331010
60          1                   111919
611      1 1    1     1      1  6626
62 1  1  21            1        56812
63   1            1      1      33612
64          1           1       22711
65   1           1   1    1    155111
66    1          1 1            331212
67        1   11        11    1 6618
68    11 2         1 11 1       7879
69 1            1 21 1          561012
70   111  1               2 1 1 78115
71  1   11    12        1   1   7838
72        12       1    1       4578
731          1  1     1   1     55510
74 1       1   1 1     1    11  7727
75 1 31 1        12  1    1    191218
76     1  2                     232121
77 1 1  1                       332323
781 1 11     1    1 21       1  91027
79   1        1    1  1   1    16618
80 2   11            1          451012
81 1                   11       33719
82 1    2   11                  451818
8311        1 1       1   11  1 8818
841                            122128
8511         1       1          441010
86  1             11           144113
871  1              1  1        44814
88  1        1       1     1    4448
89    1                         112525
90 1          11          1 1 1177210
91     1      1             1  144113
92   1          1     111       55710
93  1                    2    1 34120
94   1     13    1  1  1    1   7935
95             1   111       11 66113
96    1     1                11 44116
97      11               1      33615
981 1      1    2     1         5699
99         1      11     2   1  5629