Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong ngày gần đây Sắp xếp

Nhập loto cần thống kê vào ô dưới đây, để trống sẽ thống kê toàn bộTần suất loto trong 30 ngày từ 04/03/2020 đến 08/07/2020

Ngày Loto04 -- 0307 -- 0311 -- 0314 -- 0318 -- 0321 -- 0325 -- 0328 -- 0325 -- 0429 -- 0402 -- 0506 -- 0509 -- 0513 -- 0516 -- 0520 -- 0523 -- 0527 -- 0530 -- 0503 -- 0606 -- 0610 -- 0613 -- 0617 -- 0620 -- 0624 -- 0627 -- 0601 -- 0704 -- 0708 -- 07Lượt vềSố nháyVề l.tụcĐộ ganMax gan
00    1 1       1         1  1  5529
01                  1     11    33418
02 1  1     11             111  77213
03       1    111               441515
04            1     1   11    1 55112
05          1       1      1  1 44110
06    1     1        1     1    4448
07  1      1 2      1       1 117827
08   11  1         2       11  17819
091  1       12    1          1 67110
10   1  1 1   1  11  1 2  1  1 1111213
11  1    1 1              1     44514
12           1     1    1  11   55311
13     1             1     1    33413
14 1         1  1 11   11    1  8829
15       1                  1 1 33118
16     11 1  1 1        11      7768
17     1       2 1       1 1   16717
18 1   1              22        46814
19  1  11 1       1             551313
20       1           1 11       44711
21                       1  1 1 33123
22  11  1      1 1   1        1 7718
23 1 1    11  1  1        1 1   8838
24 11   1         1  1 1        6689
25         1             1      22613
26        1  1                  221818
27   1    11 1   1   1          661010
28    1  12  1    111 1  2   1 1111314
29   1   1  1 1            1   166112
30                     1   1    22421
31                          1 1 22126
321   1     11        1         5599
33         1               1    22415
34   1   1         1      1     4459
351      1      1   1           441111
36     2 1 1      1    11    1  7826
37  1       1 11            1   55312
38                 1        1   22317
39              1           1   22314
40  1 1   1      1      1       5577
41    11   1   1          1  1  66210
42 1  1            11           441112
43  1     1 1           1   1  166111
44      1 1 1    1       11     6657
451               11  1         44915
461 1 1       1     1  2  1    18917
47               1        11    33415
48           1          1      133111
49                    1       1133220
501    2   1   11     211       81077
51    2       1               1145215
52 1    1      1 1      1  1  1 7716
532 1    1      1 1 1    1      7866
54   1 11                   1 1166219
55   1  1      1      1         4499
56 1            1 1             331313
57 1   1    1             2  1  56213
581 1 1         1    1     12   7839
59              11   1    1    155114
601               2  11  1     167115
611              1     1     1  44214
62 11   1     1111  1       1   9937
631         1             1     33513
64      12         1  111      17819
65         1  1           1     33511
66  11  1   1  11     2       1 8917
67   1 11        1  1         1 6619
6811      12 1 2   1            791212
691 1              1            331214
70   1 2   2         2     2    5949
71 1               1            221215
72    1         1  1            331212
73  1   1     1   1 1    1     17715
7411     1  1   1 1      2      7866
751   1                         222525
76           1  1 1  1   1    1 66111
77    1         1 1  1  1 1     6659
78 1 2    1                     342121
79       11                 11  44217
80    1            11        1  44212
811      1    2   1          1  56210
82           1   1  1    1      44611
83       11 1              1  1 55114
84     1   231   1       1      6967
85 2      1            12    1  57212
861      111       11 1      1  8827
87                   1 11      144119
88   1        11   1   1      1 6618
89         11     1             331313
90               1   1       1  33215
91     11    1        1    1    5548
92 1           2            1   34312
93  11           2  1  1        56811
94  1   1      1    1 1 1    1  7726
95  1         1     1        1  4429
96                1             111316
97 1 1       11 1    11  11     9957
98    1   1 1   1     1  11   119925
99     11            1  1    1  55212