Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

soicaulo9999.com

soicau5s.net

Thống kê đến vào
Sắp xếp theo

Thành viên Vip mới xem được thống kê mới nhất

Cầu đang chạy dài nhất có số nhịp là 9 (tháng liên tiếp)

SttVị trí cầu21/0621/0721/0821/0921/1021/1121/1221/0121/02LotoChạyMaxĐộ Max
1G3.2-3 + G3.2-44953,532128,28245545394227,72936
2G4.2-4 + G5.1-1 53,5383,8371456872484132,23844
3G2.1-1 + G5.1-1 63877124697294,495482,28853
4G5.5-3 + G6.2-1 41541880684943,4397,97,9734,43862
5G4.4-2 + G6.1-3  874663,634595,593661,6178,87734
6G4.1-2 + G7.1-1  9725,524962,62964875,5730,03743
7G3.5-4 + G7.3-1  9728,288713,1396905418,81743
8G2.1-4 + G4.2-4  83,837395787285,854143,34743
9G3.2-3 + G4.1-2  2728,2849564694,492723,32761
10G4.4-1 + G6.3-2   4027,27684585,8597,97,9721,12633
11G3.5-3 + G5.6-4   96244870962361,16633
12G3.5-5 + G7.1-2   7163,637816904206,60642
13G4.3-3 + G4.4-1   438728,82,824985,8577,7762,26642
14G4.3-1 + G4.4-1   4076782485,8577,7702,20651
15G5.2-1 + G5.5-3   28,280228,82,820954,5457,7593,39651
16G2.1-1 + G6.2-1   7128,826924395984,48651
17G2.1-2 + G5.4-3   92,9224089652,253875,57651
18G5.6-2 + G7.3-1   28,2828,8213,1349969488651
19G5.1-1 + G5.2-1   122462,627054,545429,92660
20G3.2-1 + G3.5-4   52,2557,75,7513,1316015471,1768-2