Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

Thống kê đến ngàyTrong lần gần đây Sắp xếp

Bạn chỉ xem được 3 lần quay, nạp Vip để xem được nhiều hơn

Ngày Loto27 -- 0206 -- 0313 -- 03Lượt rơiSố nháyRơi l.tụcĐộ gan
00   3
01   3
02   3
03   3
04   3
05   3
06   3
07   3
08   3
09   3
10   3
11   3
12   3
13   3
14   3
15   3
16   3
17   3
181 1221
19   3
20   3
21   3
22   3
23   3
24   3
25   3
26  1111
27   3
28   3
29   3
30   3
31   3
321  112
33   3
34   3
35   3
36   3
37   3
38   3
392  122
40   3
41  1111
42   3
43   3
44  1111
45   3
46   3
47   3
48 1 111
49   3
50   3
51   3
52   3
53   3
54   3
55   3
56   3
57   3
58 1 111
59   3
60 2 121
61   3
62   3
63   3
64   3
65 1 111
66 1 111
67   3
68   3
69   3
70   3
71   3
72   3
73   3
74   3
75 11222
76   3
77   3
78   3
79 2 121
80   3
81   3
82   3
83   3
84   3
85   3
86   3
87   3
88   3
89   3
90   3
91   3
92   3
93   3
94   3
95   3
96   3
97   3
98 1 111
99   3