Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN NẠP XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO LOTO ONLINE SỔ KẾT QUẢ

soicaulo9999.com

lodemienbac9999.hexat.com

Thống kê đến ngàyTrong lần câm đuôi gần đây Sắp xếp

Bạn chỉ xem được 3 lần quay, nạp Vip để xem được nhiều hơn

Loto10/0124/0211/03Lượt vềSố nháyĐ. vềMax vềĐộ ganMax gan
03,300303 3030343300
04,400404 4004343300
05,50055050333300
06,60066060333300
07,70077007333300
08,800808**08 80353300
09,90909090333300
11,661111 6611343300
14,41144114 41343300
16,61161661333300
17,71171717333300
18,811818 8118 81353300
19,91191991333300
22,77772277333300
23,32232323333300
25,52525252333300
26,62266226333300
27,72722727333300
29,92922992**343300
38,83383883333300
39,9339 939339343300
46,644646**46**353300
47,7447 744747343300
49,94494949333300
59,95599559 95343300
67,76767667* 76353300
00,555555 220211
01,100110 220211
02,2020**02* 20 250211
12,211221 220211
13,311331 220211
15,5151 51221101
24,422424 42 230211
28,82 2828222201
33,88 3388222201
34,4334 34221101
35,53 3535222201
36,6336 36221101
37,7373 73221101
44,99 9944222201
45,54 5454**232201
48,8448 8484** 240211
56,6556 56221101
57,75 5775222201
58,8585***58 85 250211
68,868668 220211
69,96 9669222201
78,87 8787222201
89,98 8989222201
79,97 79 110111

Xét khung 3 ngày
Về ngày 1 Về ngày 2 Về ngày 3
Lượt về: Tổng số lượt về Số nháy: Tổng số nháy về
Đ. về: Đang về liên tục (khung) Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung) Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)