Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU ĐỔI XU LẤY VIP, PRO SỔ KẾT QUẢ
XỔ SỐ ĐẠI PHÁT
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong lần câm tổng gần đây Sắp xếpLoto29/0812/0907/1114/1121/1127/0213/0321/0828/0802/10Lượt vềSố nháyĐ. vềMax vềĐộ ganMax gan
17,717117**71717171171717 9100911
67,76766776767676676767 990911
01,1001***0110101001 0110 8100611
05,5050**05505050055005  890822
19,919191919119191919  880822
37,733737 37 7337 7337377337 8100611
45,54454545454545** 5454 890611
46,64 46 6464646464646464 890811
56,6556 56 65565656 6556 655665 8110711
79,9797 97979779799797 880711
02,20  02020220200202 770712
06,606006 600606060606   780733
12,212121122121**  1212 780512
26,62  26626226266262 770712
34,434343343434 434343   780733
36,63  636363633636 6336 63 790712
38,838338838383  3883 770512
47,74747447 4747 7474 770311
68,86868668  86**6868 8668 86 7100412
69,9696 6969 969669 9669 780411
78,87 8778788787 7887 770511
89,988989**89  98899898 780412
04,404004 40400404  04  670522
07,707070 0707 0770  660222
09,909009   09090990 660413
11,661111  116666 66 660312
13,311313   31311313 660413
18,818181   18 81818181 670413
22,77  2222227777 77 660512
24,4242  42422424 24 660412
28,8228 8228 82   82822828 680413
29,92 9229 9229 9229 9229  92 690512
35,5353353535 53   5353 670413
49,94  949494 494949 660312
58,85 588585858558   660633
03,30  3030  033030 550312
08,80    8008080808 550514
15,51 1515155115    550544
16,61  1661**6116**16 61   580533
44,99  9944449944   550533
57,755757 75  57  5757 560212
59,9595   9595 5959 550213
00,55     00000000 440415
14,41 41144141     440455
23,32  23 3223 32 2323   460233
27,72    27 72 277272 450314
33,8833    883333  440324
39,939393**    93 93 450214
48,84 84 848484**    450344
25,52 25    5225  330224

Xét khung 3 ngày
Về ngày 1 Về ngày 2 Về ngày 3
Lượt về: Tổng số lượt về Số nháy: Tổng số nháy về
Đ. về: Đang về liên tục (khung) Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung) Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)