Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong lần câm đầu gần đây Sắp xếpLoto14/0317/1024/1005/1226/1217/0426/0607/0802/1008/01Lượt vềSố nháyĐ. vềMax vềĐộ ganMax gan
616161**61**6161 616161***619134501
868686868686 86 86**86892501
00000000 000000 00 770311
10 1010 1010101010 770511
1111 11**111111**11** 11 7100511
1414141414 14**14  14781402
2323232323 2323  23771402
31 31313131 3131**31 780411
36363636   36363636774403
46464646 46** 464646 780311
64 6464 64 64646464774401
67  6767** 6767676767785502
6969  69696969 6969772402
09 0909 0909 09 09661201
1515   15151515 15661403
3333 33**  33333333 670412
353535 35  353535 660312
42 4242 4242 4242 660211
49494949 49   49**49672303
54 5454 5454 5454** 670211
636363   63 636363663303
7070707070   70 70661403
71717171 7171  71 660312
7777  777777**77  77671402
81 818181**81  81 81671402
838383838383    83661504
84848484 84 84  84**671302
898989 89**89 89 89 670211
99   9999999999 99661503
03 0303  030303**  560322
08 08080808  08  550422
1616    16**1616 16561304
32 323232**32  32  560422
4747**   4747 47**47 570213
58585858    58 58**561304
7676  76  76 7676552202
87 8787  8787  87551202
90909090  90 90  550322
9494  94  949494 550312
07    0707  0707442204
19   191919   19441303
20   20 202020  440323
2121  21  21  21441102
2222  22 22 22  440122
38   38  383838 440313
40404040    40**  450324
41 41  4141   41441203
45   45 45 45 45441103
50 5050   50  50441203
5656  56  56 56 440112
59 5959   59 59 440213
6565 65   6565  440223
66666666 66     440355
73   7373 73 73 440213
74747474  74    440344
79 79 79 7979   440233
8080 80  8080   440233
82828282   82   440333
88    88  888888443304
96   9696 96**  96451203
01 01 01    01 330114
0404      04 04331106
0606      06 06331106
12    12   1212332204
24     2424 24 330215
25 25    25** 25 340114
26    2626   26331204
27 27 27     27331105
28 28 2828     330255
2929  29    29 330114
43 4343    43  330224
44   44**44  44  340223
51 51   5151   330233
55     55  5555332205
57   57  57  57331103
60    606060   330334
68 6868    68  330224
72   72 72   72331103
7878       7878332207
9191  91    91 330114
93      939393 330316
95       959595333307
02   02 02    220144
0505   05     220155
17    17** 17   230134
18      18  18221106
30    30   30 220114
34   34 34    220144
393939        220288
52 5252       220277
62   6262     220255
7575  75      220166
92  9292      220266
97   97**    97 230114
98    98   98** 230114
1313**         120199
37    37     110155
48         48111109
53    53     110155
85    85     110155

Xét khung 3 ngày
Về ngày 1 Về ngày 2 Về ngày 3
Lượt về: Tổng số lượt về Số nháy: Tổng số nháy về
Đ. về: Đang về liên tục (khung) Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung) Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)